המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ראיון עם ג'מיל אל-מג'דלאוי, בכיר בחזית העממית
17/1/1999


ג'מיל אל-מג'דלאוי, בכיר בחזית העממית - ראיון

 

להלן קטעים מתוך ראיון שערך כתב העת אל-מסאר[1] עם חבר הלשכה המדינית של 'החזית העממית', ג'מיל מג'דלאוי:

 

אל-מסאר: "מדוע לא השתתפתם בישיבות האחרונות של המועצה המרכזית והמועצה הלאומית?"

אל-מג'דלאוי: "[ישיבות אלו] היו חגיגות טקסיות שנועדו להדגיש את שחיטת האמנה הלאומית הפלסטינית, מתוך כניעה לתכתיבים ישראליים שמטרתם למחוק את ההיסטוריה שלנו ולהשפיל אותנו, במיוחד הואיל והאמנה כבר בוטלה ושונתה [הכוונה להחלטות המל"פ ב1996-]. מה פשר ההתעקשות הישראלית [לערוך] ישיבות נוספות כדי להדגיש זאת?! לא השתתפנו בישיבות [אלו] מסיבה זו, וכן משום שביסודו של דבר איננו מסכימים לשינוי האמנה."

 

אל-מסאר: "האמנה הלאומית - החוקה של אש"ף - היום אינה אותה האמנה שהיתה הבסיס לחברותכם באש"ף. ניתן לומר שהארגון היום הוא ארגון אחר, לאחר שהאמנה שלו שונתה ובוטלה. כיצד אתה מסביר את העובדה שאתם נשארים [חברים] בארגון השונה הזה?

אל-מג'דלאוי: השקפתנו ביחס לאש"ף היתה תמיד שהוא ישות מוראלית והישג היסטורי של העם הפלסטיני, המדגיש את זהותו האחת ויחידה. ראוי שנשמור על כך ולכן אנו נישאר בו ונמשיך להגן עליו.

 

באשר למצע המדיני של אש"ף, הרי שהנושא נתון להסכמה ולחילוקי דעות בין הפלגים החברים בו. אולם, אנו מתנגדים לכך שהמצע המדיני של אש"ף יכלול את ביטול האמנה. איננו מאשרים זאת; לאף אחד אין זכות לבטל את אמנת הארגון. אנו נמשיך לפעול על מנת להשיב לה את תוכנה המדגיש את ערביות פלסטין.

 

אל-מסאר: לאמיתו של דבר, אש"ף מכיר בישראל ואתם ממשיכים להיות חלק ממנו!

אל-מג'דלאוי: האמנה הלאומית אינה מכירה בישראל ואנו מדגישים את סירובנו להכיר בה.

 

אל-מסאר: האיגרת ששלח יו"ר אש"ף, הנשיא ערפאת, לנשיא קלינטון מכירה בישראל!

אל-מג'דלאוי: איננו מכירים באיגרת זו; היא איננה מחייבת אותנו, משום שהיא איננה משקפת את האינטרס של עמנו.

 

אל-מסאר: האיגרת אושרה ברוב [קולות] בועד הפועל, במועצה המרכזית ובמועצה הלאומית של אש"ף... הדבר נעשה בצורה דמוקרטית!

אל-מג'דלאוי: זהו רוב טכני. אנו נסכים לדמוקרטיה שתיווצר מבחירות של מוסדות אש"ף. אולם, ללא בחירות, זכותנו כמיעוט לדבוק באמנה.

 

אל-מסאר: ההסכמים [עם ישראל] יוצרים עובדות בשטח. כיצד תתמודדו עמם?

אל-מג'דלאוי: איננו העם היחיד שהתמודד עם עובדות בשטח ונאבק לשנותם!

 

אל-מסאר: האם אתם תתייחסו [אל ההסכמים] כאל מצב זמני?

אל-מג'דלאוי: כן. הפלישה הציונית לפלסטין היא כולה מצב זמני. על פי השקפתנו, הקמת מדינה פלסטינית בהתאם למשא ומתן עם ישראל תהיה רק שלב [לקראת] המשך שחרור שאר אדמות פלסטין.

 

אל-מסאר: בעבר הסכמתם להקמת מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל.

אל-מג'דלאוי: הדבר היה על בסיס תוכנית שלבים ולא בבחינת המטרה הסופית. אנו מסכימים להקמת המדינה בכל שעל [של אדמה] שישוחרר כבסיס להמשך שחרורה של עוד אדמה.

  

אל-מסאר: אולם לעמדתכם אין תמיכה במישור הפלסטיני, הערבי או הבינלאומי.

אל-מג'דלאוי: נהפוך הוא! רוב הציבור הפלסטיני דוחה את תהליך השלום הנוכחי.

 

אל-מסאר: האם יש לך נתונים המוכיחים זאת?

אל-מג'דלאוי: בחודש שעבר [דצמ' 98'] פורסם סקר, שהראה כי 53% מהפלסטינים דוחים את המשך תהליך השלום. כמו כן, הציבור הערבי עדיין מתנגד לתהליך הנורמליזציה עם ישראל. מבחינה בינלאומית, מדינות העולם שואפות לרגיעה, במיוחד באזור רגיש כמו האזור שלנו. אולם, בסופו של דבר, ישנם אינטרסים של עמים ששונים [מאנטרס] זה. והם יפעלו! איננו מפנים את גבנו לעולם ואנו דורשים ליישם את כל החלטות הלגיטימיות הבינלאומית [האו"ם], ובמיוחד את החלטה 181 (החלטת החלוקה) והחלטה 194 (החלטת זכות השיבה). איננו חורגים [מהחלטות] הלגיטימיות הבינלאומית. הקבוצה [שגיבשה] את הסכם אוסלו הם שעושים זאת.

 

אל-מסאר: הלגיטימיות הבינלאומית הזו אינה מקבלת את הדרישה לשחרר את כל פלסטין.

אל-מג'דלאוי: כעת, אנו תובעים את הלגיטימיות הבינלאומית, עד אשר ההיסטוריה תפתח דף חדש להמשך המאבק.

 

אל-מסאר: האם בכוונתכם לבחון מחדש את האסטרטגיה שלכם?

אל-מג'דלאוי: אנו מתכוננים לועידה השישית של 'החזית העממית'. אנו נבחן מחדש את צורות המאבק ואת הטקטיקות; הן ניתנות לשינוי. אולם... את עקרונות המאבק למען שחרור פלסטין והקמת חברה מתקדמת שתהיה חלק מאומה ערבית אחת, לא נשנה.

 

אל-מסאר: האם אתם תומכים בפעילות צבאית כנגד ישראל?

אל-מג'דלאוי: הפעילות הצבאית לא הפסיקה להיות אחת האופציות שלנו.

 

 


[1]  אל-מסאר, אמצע ינואר 1999.

תגיות