המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אופוזיציונר איראני: המשטר האיראני, מכחיש השואה, גרוע מן המשטר הנאצי
22/4/2021


אופוזיציונר איראני: המשטר האיראני, מכחיש השואה, גרוע מן המשטר הנאצי

 

לרגל ציון יום השואה בישראל ב-8 באפריל 2021, פרסם חמיד מוטשר, אופוזיציונר איראני ומייסד המפלגה הליברלית האהוואזית מאמר בו גילה אמפתיה ליהודים - אותם כינה "אחינו" ואת שואתם "הפשע הנתעב ביותר שידעה ההיסטוריה". מוטשר ציין כי חרף רדיפתו וגירושו מן הארץ וחרף הטבח שעשו בו עריצים, שהאחרונים שבהם היו הנאצים, קם העם היהודי על רגליו ושב לארצו, הודות לאומץ ליבו חדשנותו ויצירתיותו. הוא קרא לעולם ללמוד לקח משואת היהודים כדי להימנע משואה נוספת, הפעם מצד "המשטר האיראני הטרוריסטי" המאיים על עמי האזור ועל היהודים בפרט. לדבריו, על כל מי שרוצה להימנות עם שוחרי השלום ועושי הטוב "לאנושות בכלל ולאחינו היהודים בפרט" להכיר בבעלות ההיסטורית של היהודים על הארץ שהובטחה להם בכתבי הקודש ולסייע להם להקימה.

 

להלן תרגום קטעים ממאמרו:


חמיד מוטשר [1]



"העם היהודי האח, אשר סבל לאורך כל ההיסטוריה מידי משטרים ברבריים והפך ל[עם] המפוזר בכל רחבי העולם, לאחר שאדמתו נכבשה שוב ושוב, הותקף גם בידי הנאצים הברבריים... אך רצון אללה ואמונו של העם הזה בזכותו להתקיים, הביסו את כל העריצים והרשעים, החל מהמן ועד הנאצים. היהודים עתידים להביס כל מי שינסה לגרשם ולהשפילם, משום שאללה רוצה בהם ומשום שהם עם אמיץ שאפתן ומכובד, חדשני, יצירתי, נבחר ויקר...

 

[זהו עם] החותר לשרת את העולם במדע וביידע. הנה הם שבים כעת אל ארצם ההיסטורית לאחר שהעריצים גרשום ממנה למשך יותר מ-3000 שנה... מה שביצע הנאציזם הברברי נגד העם היהודי הוא הפשע הנתעב ביותר שידעה ההיסטוריה... ואני, כמי שגורש מאדמתו, חש ברגעים עצובים וכואבים אלו [הזדהות] רבה יותר מאחרים [עם היהודים] משום שאני ועמי נחשפנו לאותם טרגדיה וסבל שאליהם נחשפו אחינו היהודים מידי הנאצים בעבר ומידי הפשיסטים החדשים, בין אם אסלאמיים או לאומיים... היום הנאצים הסתלקו [מן העולם] יחד עם מורשתם הברברית הבלתי מוסרית... והעם היהודי נותר גאה חזק ומכובד ושותף בבניית התרבות האנושית וב[ביסוס] מדינת ישראל כמדינה לאומית לגיטימית הראויה לעם הזה...   

 

מי שמכחיש את האסון הטרגי הזה [השואה] שגבתה את חייהם של ששה מיליון אנשים חפים מפשע, הוא תומך בברבריות ומשולל כל ערכי אנוש. יש לצאת נגדו בכל הכוח... עלינו ללמוד מן הניסיון הזה, כדי שנוכל לנקוט מהלכים ממשיים נכונים למען שמירת שלום האנושות כיום מפני התרחשות נוספת של אסונות כגון זה.

 

למרבה הצער, לאחר יותר מ-90 שנה, אנו עדים כיום לקיומם של משטרים אלימים וברבריים יותר מהנאצים, כמו המשטר האיראני הטרוריסטי אשר חיבר יחדיו את תיאוריית העליונות הגזעית ואת הדת כאידיאולוגיה, כדי לטבוח עמים ואשר מכחיש בשיא החוצפה את השואה הנאצית ואת השמדת היהודים ובה בעת קורא לגירוש העם הזה [היהודי, מארצו] פעם נוספת; תומך בארגוני טרור דוגמת חמאס, הג'יהאד, חזבאללה, החות'ים וארגון הטרור [השיעי האיסלמיסטי העיראקי] בַּדְר; ויוצר גוש פוליטי חמוש באידיאולוגיה אנטישמית, כאילו שהוא מתכנן טבח העולה על הטבח של הנאצים.

 

אני מזהיר את העולם מפני המשטר הטרוריסטי הזה ומפני תוכניותיו ביחס לכל עמי האזור ובפרט ביחס לעם היהודי, וקורא לו לנקוט צעדים רציניים למען סילוק האיוּם הזה הרובץ על חזם של עמי האזור ומאיים על המין האנושי. עלינו להתאחד ולעמוד כגוש אנושי אחד מול הרוע המגיע מאיראן וממשטר חכמי הדת שם ולמנוע התרחשות של מעשי טבח נוספים נגד עמי האזור הזה. השואה תמשיך להיות סמל וביטוי של שיא דיכוי האדם והיהודים בפרט ואות קלון במצחם של העריצים והמתנשאים. כדי להיכלל בקבוצה האנושית שוחרת השלום והטוב לאדם בכלל ולאחינו היהודים בפרט, אני מציע להכיר באדמות ההיסטוריות של היהודים, כדי להבטיח... את ביסוס מדינתם המובטחת כפי שהותוותה בספרי הקודש שמקורם בהתגלות אלוהית [קרי התורה, הברית החדשה והקוראן]...

 

יש לתמוך בנחישות [בזכויות היהודים] כדי שהעם היהודי יוכל להבטיח את המשך קיומו ואת גבולותיו ההיסטוריים כפי שהם מוזכרים בקוראן ולהתאחד מחדש. אנו תומכים בדבר אללה ונשענים עליו כחוק אלוהי. זוהי זכות שכל האנושות חייבת להכיר בה כזכות שלא מומשה והגיע הזמן להחזירה לבעליה המקוריים.

 

אללה ירחם על השהידים של העם היהודי.

[על החתום] מייסד המפלגה הליברלית האהואזית."[2]

  

 



[1]  irfaasawtak.com, 21.10.2020