המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ברכת חג אביב שמח ממכון ממרי
15/4/2022


לכל נמענינו ולכל בית ישראל, שלוחה ברכת חג אביב וחירות שמח, מצוות מכון ממרי