המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ברכת חג אביב שמח מצוות מכון ממרי
4/4/2023


לכל נמענינו ולכל בית ישראל, שלוחה ברכת
חג אביב וחירות שמח, מצוות מכון ממרי

אירוסים תרבותיים בטירת צבי (צילום דוד עינב)