המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
על המילון הערבי -עברי המקוון/ מנחם מילסון
11/12/2020

הרצאה של פרופסור מנחם מילסון - היועץ האקדמי של מכון ממרי - על מילונו הערבי-עברי המקוון: על שיקולי עריכה ובחירת מונחים, על המשותף והשונה לשפות הערבית והעברית, על הדיאלקטים השונים בערבית המדוברת ועוד. המילון הוא מפעל משותף של האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ממרי

קישור להרצאה

https://drive.google.com/file/d/19ASVG4hAskezbPSu3N9Qzy5fjsJzK4qN/view?usp=sharing


קישור למילון מילסון

https://arabdictionary.huji.ac.il/ArabDictionaryV2#/Register