המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
איש אקדמיה סעודי: חברי הנביא מוחמד לא נקמו במי שפגעו בו, ועלינו לנהוג כמוהם
20/11/2020


איש אקדמיה סעודי: חברי הנביא מוחמד לא נקמו במי שפגעו בו, ועלינו לנהוג כמוהם

 

בעקבות הפיגועים האחרונים בצרפת בתגובה לפרסום הקריקטורות של הנביא מוחמד במגזין הצרפתי שרלי הבדו, פרסם ד"ר אחמד אל-רודימאן, מרצה ללימודי דת באוניברסיטת אל-חאיל הסעודית, מאמר ביומון הסעודי אל-וטן, בו טען כי אל למוסלמים לנקום על פגיעה בנביא. לדבריו, עוד בתקופת הנביא נקטו הכופרים גישה תוקפנית נגדו, קיללוהו וכינוהו בשמות גנאי כגון "קוסם", "מגיד עתידות" ו"משוגע", כפי שעשו ועושים כיום יורשיהם לדורותיהם, וכפי שימשיכו לעשות גם בעתיד. עם זאת, הדגיש אל-רודימאן, אללה ציווה על המוסלמים שלא להגיב על התנהגות מעין זו באופן אמוציונלי, למרות אהבתם העזה לנביא, אלא לרסן את כעסם ולהתרחק מהכופרים, שסופם להכיר באמת. הוא הבהיר כי גם חברי הנביא לא נקמו במעליבי הנביא בשעתו, אלא תמכו בו בכך שאימצו את אורח חייו והפיצו את המסורת שלו. אל-רודימאן טען כי מי שלועגים לנביא אמורים לעמוד לדין בבית הדין השרעי, כנהוג במדינות אסלאמיות, וכי בכל מקרה אסור לאנשים לפעול ללא אישור של ממשלותיהם, כפי שחברי הנביא פעלו אך ורק ברשותו, שכן "חריגה של אנשים מהמגמות של מדינתם עלולה להוביל למצב שסופו רע ומר". לדבריו, דת האסלאם מחייבת לנהוג בצדק עם הכופרים, חרף השנאה כלפיהם, אלא אם הם תוקפים את המוסלמים.

 

אחמד אל-רודימאן[1]


 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:

 

"הפוליתאיסטים במכה נהגו לפגוע בנביא מוחמד ולכנותו קוסם, מגיד עתידות, משוגע וכיו"ב. ומה הייתה ההנחיה האלוהית בנוגע לפוליתאיסטים המלעיגים הללו? ההנחיה הייתה כאמור בפסוקי הקוראן הבאים [סורה 15, פסוקים 99-94]: 'הכרז ברבים את אשר תְּצֻוֶּה והתרחק מהפוליתאיסטים ופטרנו אותך [מלבוא חשבון עם] המלעיגים העושים להם אלוהים אחרים מבלעדי אללה, אשר סופם להיווכח לדעת. ידוע לנו כי קצה נפשך במה שהם אומרים, אך חרף זאת, שבח והלל את ריבונך והיה בין המשתחווים ועבוד את ריבונך עד בוא האמונה הוודאית אליך'.

 

אין ספק שלעג כלפי הנביא מוחמד או גידופו אינם תואמים את האמונה, והראיה לכך היא שלגבי כמה מהאנשים שלעגו לו במהלך קרב תבּוּכּ [628 לסה"נ] הורד פסוק הקוראן [סורה 9, פסוקים 66-65]: 'אמור: האין זאת שלעגתם לאללה לאותותיו ולשליחו? אל תצטדקו, כפרתם לאחר שכבר האמנתם'. את הגישה הרת האסון הזו שנקטו הפוליתאיסטים והמתחסדים בעבר, נוקטים יורשיהם בימינו ו[גם] יורשי יורשיהם ינקטו אותה בעתיד. אין ספק שגישה תוקפנית זו מצדם כלפי הנביא מוחמד מכעיסה אותנו ביותר, שכן רגש האהבה של כל מוסלמי לנביא הוא עז ביותר, אבל אם לא מרסנים את האמוציות באמצעות החוק והשכל, הרי שהן  הופכות להיות כמו סופות המשמידות את בעליהן.

 

ואם ישאלו: מהי עמדת ההלכה המוסלמית כלפי העלבונות שהם מטיחים [בנביא]?

התשובה היא: עמדת ההלכה המוסלמית על פי הבנתי אותה היא:

1. [יש] לנהוג בהתאם לצו אללה ושליחו ולאמץ את אורח חייהם של הנביא וחבריו. שכן כאמור בפסוקים לעיל אללה ציווה את הנביא להטיף למען [אמונה] בו ולהתרחק מהפוליתיאיסטים הלועגים. לא ידוע לי על איש מחברי הנביא באותה תקופה שביצע נגדם פעולות נקמה, בצורת רצח או גרימת חבלה וכדומה, בתגובה לכך שהם כינו את הנביא קוסם, מגיד עתידות ומשוגע. זאת משם שחברי הנביא לא עשו דבר אלא ברשות מנהיגם, הנביא, בייחוד מאחר שהם היו אז תחת שלטון הכופרים במכה.

 

2. אם אדם כלשהו לועג לנביא בארץ מוסלמית, הוא מועבר לבית הדין השרעי כדי לשפוט אותו על פי ההלכה האסלאמית.

 

3. [מתן] תשובה מדעית המבוססת על טענה ורְאָיָה, בדומה למה שעשו מי שהתעמקו ביידע בכל יתר התקופות... אללה אמר [קוראן, 40:9]: 'אם לא תתמכו בו [בנביא], הנה אללה כבר תמך בו' ולכן כונו התומכים [בנביא] אנצאר משום שתמכו באללה, בנביאו ובדתו. אולם התמיכה בנביא אינה נעשית ברעש, בהמולה, או באמצעות סטייה מהמסורת, סטייה מדרך הישר, הרס וגיוס [אנשים] שכן [שפעולות כגון אלו] מזיקות ולא מועילות. כמו כן, תמיכה בנביא לא נעשית באמצעות ניצול רגש האהבה של המוסלמים לנביא, לצורך מטרות פוליטיות ומפלגתיות, אלא היא מתבטאת באימוץ אורח חייו, הפצת המסורת שלו ואיסור העלבת אישיותו המכובדת. זאת, בהתאם לדרך הישר של הנביא ולא על בסיס סערת רגשות.

 

4. הדרך שנוקטות מדינות האסלאם בעניין זה [תואמת את ההלכה], שכן יש חוקים ואמנות שמחייבים את הכופרים שלא לפגוע בדברים המקודשים [לבני הדתות השונות], בנביאיהם ובחסידיהם. אל לאנשים להתגודד ולפעול במנותק משלטונותיהם, משום שחברי הנביא לא פעלו בשום אופן ללא רשות מנהיגיהם, שכן חריגה של אנשים מהמגמות של מדינתם עלולה להוביל למצב שסופו רע ומר.

 

השנאה והפנאטיות שיש כעת כלפי האסלאם והמוסלמים הביכו את מוכי הסנוורים בימינו, אשר עסוקים יומם וליל בשיפור תדמיתם של הכופרים ובהאשמת המוסלמים בשנאה ובאי עשיית צדק עמם והם טועים בכך. זאת, מכיוון שלוּ היו מתעמקים בקוראן, כי אז היו יודעים את האמת, משום שאללה הוא זה שברא את הבריות והוא יודע הכול לגביהם...

 

[ואולם], דת האסלאם שלנו מחייבת אותנו לנהוג בצדק ולא באי צדק, אפילו כלפי מי שאנחנו מתעבים מקרב אויבי אללה ושליחו [מוחמד] כפי שאמר אללה [קוראן, 8:5]: אל תגרום לכם שנאתכם לאנשים כלשהם לחטוא ולנהוג באי צדק, נהגו בצדק, בהיותו הדבר הקרוב ביותר ליראת שמיים'.  יתרה מזו, האסלאם מצווה עלינו לנהוג ביושר ובהגינות עם מי שאינו תוקף אותנו, כפי שאמר אללה [קוראן, 8:60]: 'אללה אינו אוסר עליכם לנהוג ביושר ובהגינות עם מי שלא נלחמים עמכם בשל הדת ולא מגרשים אתכם ממשכנותיכם, אללה אוהב את מי שעושים צדק'."[2]

 

 

 

 

 

 [2] אל-וטן (סעודיה), 28.10.2020