המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עיתונאי קטרי: החילוניות היא תוקפנות נגד האסלאם והמוסלמים
3/9/2020


עיתונאי קטרי: החילוניות היא תוקפנות נגד האסלאם והמוסלמים;

חיקוי המודל התרבותי המערבי הוא בגידה חמורה באסלאם

 

העיתונאי הקטרי, עבדאללה אל-עבד אל-רחמן, פרסם ב-25.6.20 בטורו ביומון הקטרי אל-ערב, מאמר שבו יצא נגד החילוניות והניסיון להחילה בעולם הערבי והמוסלמי, והזהיר כי חיקוי המודל התרבותי המערבי הוא אחת מצורות הבגידה החמורות ביותר באומה, בדת ובתרבות האסלאם. לדבריו, המערב עשה לאורך השנים מאמצים רבים להחדיר את החילוניות בקרב המוסלמים, אך נכשל בהפצתה, ולכן המציא חילוניות חדשה "בניחוח ערבי-אסלאמי". עוד טען כי בקרב המדינות הערביות והאסלאמיות יש כיום מי שמשרתים את המערב, מתעקשים לחקות את המודל התרבותי שלו ומטיפים לחילוניות והגדיר אותם בוגדים ושפלים.

 

יצוין כי גישה שלילית זו לרעיון החילוניות מונחלת גם בתוכנית הלימודים בקטר. בספר לימוד לחינוך אסלאמי בכיתה י"א מוצגת החילוניות כתופעה שלילית וככפירה שמקורה במערב, אשר הופצה בעולם המוסלמי באמצעות הקולוניאליזם, בניסיון להרחיק את הנתינים המוסלמים מדתם ולטפח דור מנותק מהאסלאם.[1]

 

עבדאללה אל-עבד אל-רחמן[2]


 

להלן תרגום קטעים ממאמרו של עבדאללה אל-עבד אל-רחמן:

 

"על דבר אחד אין חולק - אין הצדקה לקיומה או להבאתה של החילוניות לעולם המוסלמי והערבי. למעשה, זאת המסקנה אליה הגיעו אלה המופקדים על ניצול העולם השלישי: הם נוכחו לדעת בוודאות כי אין כל תועלת ברעיון לייצא לעולם האסלאמי והערבי את תפיסת החילוניות והפרדת הדת מהמדינה  ושהוא לא יחזיק מעמד זמן רב. [הם גם הבינו] שהדבר יחשוף את האידיאולוגיה [שלהם] העוינת את עקרונות הדת והשריעה האסלאמית ואשר עומדת מאחורי [רעיון] הייבוא הזה. לכן, הייתה [להם] תוכנית חלופית: להמציא חילוניות חדשה, אך בניחוח ערבי-אסלאמי.

 

ההשלכות של ההטפה לחילוניות בשפה הערבית, ושל ההטפה לחילוניות שקדמה לה, כלומר מרגע שהחילוניות החלה [לסלול] את דרכה לעולם המוסלמי והערבי - תחילה באמצעות הקולוניאליזם המדיני והצבאי ואחר כך בחסות הממשלות הערביות והמוסלמיות, שנותרו 'נאמנות' על פי רוב למורשת הקולוניאליסטית – הביאונו למצב המביש והמזוויע בו אנו שרויים כעת בתחומי החיים השונים: האידיאולוגי, החינוכי, החברתי, התקשורתי, המדיני, המשפטי ועוד. ההשלכות הללו ברורות לכל.

 

כל עקרונות התרבות הדתית [האסלאמית] והנחות היסוד שלה שואבים את כוחם מהקוראן ומהסונה של הנביא. אם נסתפק בהבנת האסלאם כקשר רוחני או כדת שהתחום שלה אינו חורג מהממד האישי של האדם או מחייו האישיים, הבאים לידי ביטוי ביחסיו עם אלוהיו, כפי שהמערב או החילוניות הנוצרית רוצים, אזי משמעות הדבר היא ריקון האישיות האסלאמית מתוכנה התרבותי, החינוכי וההתנהגותי. זה מה שקורה בפועל במאה ה-21 בעולם הערבי והאסלאמי...  

 

במצב זה נשאלת השאלה: איזו זהות ערבית ואסלאמית תתגבש בסופו של דבר נוכח הקריאה לחילוניות בניחוח ערבי? התשובה היא כמובן [שזה יהיה] שכפול של התרבות האירופית על ענפיה השונים: כלכלה, תקשורת, חינוך, משפט וכיו"ב....

 

החילוניות המערבית נכפתה עלינו בתקופת הקולוניאליזם וחרף הניסיונות לאורך ההיסטוריה להיפטר מהחילוניות המתועבת הזו, הרי שמי שגדלו תחת חסותו של הקולוניאליזם הקודם והושתלו בקרבנו, מחזירים אותה היום באופן בוטה ובשיטה שהמעט שניתן לומר עליה הוא שהיא שפלה. [גם כעת] בתקופה שרכשנו עצמאות [ונפטרנו] מהקולוניאליזם, עודנו חווים את האווירה הזו, בה [יש כאלה] המתעקשים [לחקות] את המודל התרבותי המערבי המעוות הזה. מדובר באחת מצורות הבגידה החמורות ביותר באומה, בדת ובתרבות האסלאמיות האצילות. אינני מוצא תיאור מתאים אחר למי ש'נלחם מלחמת קודש' כדי להחיל את החילוניות המערבית על כל תחומי החיים.

 

אם החילוניות בחברה האירופית מייצגת עמדה ניטרלית או עמדה של 'נטרול' אנשי הכנסייה והרחקה תיאורטית שלהם מענייני החברה והמדינה, בטענה שהם חצו את הגבול, הרי שבחברה המוסלמית [החילוניות] מייצגת עמדה של תוקפנות נגד האסלאם והמוסלמים..."[3]

 [2] אל-ערב (קטר), 26.1.2019

[3] אל-ערב (קטר), 25.6.2020