המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
לחברינו וקוראינו הדרוזים, איחולים לחג אל-נבי שעיב
24/4/2020