המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ברכת חג אביב וחירות שמח מצוות ממרי
7/4/2020

לכל נמענינו ולכל בית ישראל, שלוחה ברכת חג אביב וחירות שמח. בתקווה לחזרה מהירה לשגרה
                                                                                                                              מצוות ממרי