המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
קורונה באיראן (3): איתאללה שיראזי: הדיווח כי אשרתי רכישת חיסון לקורונה מישראל - שקרי
15/3/2020


קורונה באיראן (3): איתאללה מכארם שיראזי: פרסום האישור בשמי לקנות מישראל חיסון לקורונה - שקרי

 

הקדמה:

בעקבות התפשטות הקורונה באיראן, דן היומון המדלי, המזוהה עם השמרנים הפרגמטים, בשאלה האם איראן תוכל לרכוש חיסון לקורונה מישראל, כשזו תודיע על מציאתו. היומון ציטט את תשובת איתאללה מכארם שיראזי שאישר את קניית החיסון – לכשיימצא – מישראל. עם פרסום הדברים הוציאה לשכת האיתאללה הכחשה כי זו פסיקתו.

 

המדלי: יו"ר הועדה המשפטית של המג'לס – נוכל להשיג את התרופה מישראל באמצעות מתווכים

היומון המדלי, המזוהה עם השמרנים המתונים, התייחס ב-11.3.2020, לשאלת השימוש של איראן ושל המוסלמים בחיסון לקורונה, במקרה שישראל תהיה זו שתודיע על מציאתו ושיווקו בעולם. הוא הפנה את השאלה לבכירים באיראן כדי לברר מהי עמדתם בשאלה. להלן עיקרי הדברים:

 

"... הטענה על יצור חיסון נגד הקורונה ע"י ישראל .. יכולה לגרום לבעיות למוסלמים ולמדינות המוסלמיות. נניח שטענה זו של ישראל נכונה ומדינה זו תשיג את החיסון לקורונה לפני מדינות אחרות, מה הדין למוסלמים לגבי רכישת חיסון זה מישראל? בנוסף לכך, איראן כמדינה מוסלמית נמצאת בין המדינות שאין להן שום אינטראקציה פוליטית וכלכלית עם ישראל. בנסיבות אלו איך ניתן לגשת לאפשרות רכישת החיסון והשימוש בו?

 

ג'ליל רחימי ג'האן אבאדי, יו"ר הועדה המשפטית של המג'לס, אמר לסו"י איסנא: 'לא רק אנחנו, אלא כל אדם ישמח כאשר מדינה כלשהי תצליח לבצע זאת ותציל חיי אדם. אם מדינה כלשהי, הן אמריקה שאין לנו קשרים איתה והן המשטר הציוני שאיננו מכירים בו כמדינה, תגלה תרופה כזו היא בוודאי תיכנס לשוק הבינ"ל וגם אנו נוכל להשיגה באמצעות מתווכים או מדינות אחרות.'

 

המדלי: איתאללה מכארם שיראזי – אסור לקנות מישראל אלא אם תרופה זו היא היחידה [בשוק]

בתוך כך עולה השאלה מאחר שרכישת חיסון שנוצר ע"י ישראל תוביל לרווחים למדינה זו הן באופן ישיר והן בעקיפין, ומאחר שאנו יודעים שפוסקי הלכה שיעיים רבים לא רואים לנכון לגרום לרווחים לישראל, האם עדיין ניתן לרכוש את החיסון שנוצר ע" ישראל?

 

כתב המדלי שאל את לשכת איתאללה נאצר מכארם שיראזי כדלהלן:

השאלה: האם מותר להשתמש בחיסון לקורונה אם הוא יתגלה ויווצר ע"י ישראל?

התשובה: אסור לרכוש או למכור את החיסון אם יודעים באופן ברור שהרווחים של החברות [לייצור החיסון] יהיו לציונים ולישראל, אלא אם תרופה זו [של ישראל] תהיה היחידה ולא יהיה לה תחליף. אז אין מניעה [לקנות ולהשתמש בה]."[1]

 

איתאללה נאצר מכארם שיראזי [2]הכחשת לשכת איתאללה מכארם שיראזי: הידיעה היא שקר מוחלט

לשכת איתאללה מכארם שיראזי פרסמה הצהרה ב- 11.3.2020 בה הכחישה את הידיעה "שהופצה במרחב הסייבר וחלק מכלי התקשורת על רכישת התרופה לקורונה מהמשטר הכובש את ירושלים". להלן ההכחשה שפורסמה בסו"י ח'בר און ליין: "אנו מודיעים שדבר זה הוא שקר מוחלט. לא נשאלה שום שאלה בעניין זה ולא ניתנה תשובה כלשהי. אנו חוזרים ומודיעים ששמועות כגון זו הן מעשי ידי שוחרי הרוע. ההוראות, העמדות והדעות של מכארם שיראזי מתפרסמות אך ורק דרך אתר האינטרנט שלו בשם MAKAREM.IR"".[3][1] המדלי (איראן), 11.3.2020

[2] ח'בר און ליין (איראן), 11.3.2020

[3] ח'בר און ליין (איראן), 11.3.2020

תגיות