המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב פלסטיני בשבח רעיונו של עבאס, להקים קרן למימון חזרת היהודים הספרדים לארצותיהם
22/10/2019


כותב פלסטיני: יש לאמץ את רעיונו מחמוד עבאס, להקים "קרן היסוד ערבית", שתסייע ליהודים הספרדים שנכזבו מישראל, לשוב לארצותיהם

 

הכותב הפלסטיני מופק מטר פרסם לאחרונה ביומון הרשמי של הרש"פ "אל-חיאת אל-ג'דידה", מאמר בן שני חלקים, שכותרתו - "דרושה קרן היסוד ערבית" – זהה לכותרת ספרון בן 14 עמודים שפרסם ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ב-1982[1]. בספרון זה סקר עבאס את פעילותה של התנועה הציונית  אחרי עידן בנימין זאב הרצל, בדגש על פעילותה של קרן היסוד[2] בתחום גיוס כספים מחו"ל לביסוס היישוב הציוני בפלסטין והעלאת יהודים אליה, מאז הקמתה ב-1920. בסוף הספרון קבע עבאס כי קרן היסוד היהודית מיצתה את יעדיה וכיום לישראל אין עוד צורך בה. עם זאת, טען, יש צורך בהקמת קרן היסוד הערבית, שתסייע ליהודים שהובאו לפלסטין בכחש וחייהם בה הפכו לגיהינום, לממש את שאיפתם לברוח ממנה. עבאס הדגיש כי עזרה כזו מצד הערבים היא אחת מצורות המאבק המשרתת את שני הצדדים: את היהודים שרוצים להגר מישראל ואת הפלסטינים שרוצים לשוב אליה.

 

בחלק הראשון של מאמרו (5.9.19) תמצת מופק מטר את ספרונו של עבאס; בחלקו השני (8.9.19) טען, כי אם הפלסטינים הם הקורבן הראשון של התנועה הציונית הרי שהיהודים יוצאי מדינות ערב (אותם כינה "הערבים היהודים, המזרחיים והספרדים") הם קורבנה השני. לדברי מטר,  אחד מיעדי התנועה הציונית היה עקירת היהודים ממדינות ערב והבאתם לפלסטין באמתלה של אנטישמיות וביצוע פיגועים על ידי הסוכנות היהודית והמוסד נגד מוסדות יהודיים בערי העולם כדי לגרום להם להגר לישראל. כמו כן טען מטר כי הממסד האשכנזי, שהשתלט על מוסדות השלטון, יישב את היהודים יוצאי ארצות ערב באזורי הספר כדי שישמשו בשר תותחים וכעת, משהתבדו תקוותיהם וחלומותיהם של היהודים הללו, הם רוצים לברוח מישראל. לדבריו, עקירה זו של היהודים ממדינות ערב הייתה המזימה המסוכנת ביותר בהיסטוריה של האנושות, אחרי השמדת האינדיאנים בארה"ב.

 

מטר הדגיש כי היהודים יוצאי מדינות ערב בישראל נותרו קשורים בעבותות ברזל לתרבותם הערבית וכמהים לשוב לארצות מוצאם. לפיכך טען כי יש לשחררם מהכבלים שאילצום לעמוד לצד אויבי הערבים, באמצעות הקמת 'קרן היסוד ערבית' שתסייע להם להתנתק "מכבלי המדינה האימפריאליסטית הגזענית" שניצלה אותם. מטר קרא למדינות ערב להקל על חזרתם ולהשיב להם את רכושם. כמו כן הוא קרא לפלסטינים להדק את הקשרים עם יהודים יוצאי מדינות ערב, כצעד מקדים לשיבתם, וציין כי הרש"פ החלה לעשות זאת ב-2012 במסגרת הקמת אש"ף את 'ועדת הקשר עם החברה הישראלית'.

 

לא מן הנמנע כי ההצעות הללו לסייע ליהודים יוצאי מדינות ערב לשוב למדינות מוצאם, נועדו להוות טיעון שיקנה לגיטימציה לדרישת הפלסטינים למימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לבתיהם בשטחי 1948. שכן העמדה הרשמית הפלסטינית הבלתי מתפשרת בעניין זה, דורשת החזרה של כל הפליטים הפלסטינים לבתיהם ומתן פיצויים. 

 

תמונת כריכת הספרון של מחמוד עבאס[3]להלן תרגום קטעים מהספרון של מחמוד עבאס מ-1982 וממאמרו השני של מופק מטר מספטמבר 2019:

 

מחמוד עבאס בספרו: דרושה קרן יסוד ערבית שתממן החזרת יהודים מישראל למדינות ערב

בספרו משנת 1982, על הצורך בקרן היסוד ערבית, כותב מחמוד עבאס: "הסוכנות היהודית קיבלה על עצמה לגבש את הרעיונות של הרצל וליישמם... היו לה שתי קרנות עיקריות: הקרן הקיימת [לישראל] וקרן היסוד... קרן היסוד הוקמה בלונדון ביולי 1920... תפקידה היה לאסוף כספים מציונים וממי שאינם ציונים לצורך מימון פרויקט של יצירת בסיס חזק להתיישבות בפלסטין והקמת המולדת הלאומית היהודית... בחלק הארי של כספיה ייסדה הקרן 820 כפרים ויישובים ומימנה מיזמים רבים, בהם: הבנק הכללי למשכנתאות, חברה לפיתוח קרקעות חקלאיות, חברת המים מקורות, חברת [הבנייה] רסקו.. סולל בונה.. חברת החשמל.. בנק לאומי... חברת הספנות צים... חברת התעופה אל-על...

 

חשיבותה של סקירה היסטורית זו של שתי קרנות אלה טמונה ברעיון שניצב מאחוריה: התקווה שהערבים יפיקו ממנה תועלת בתחום מאבקם הממושך נגד התנועה הציונית, בדגש על בדיקת פעילויותיה של קרן היסוד המופקדת על העברת מהגרים ומגורשים אל הישות הציונית ואספקת עבודה מתאימה ומגורים מפתים להם בפלסטין. אין ספק שהסיבות להצלחת התכנית לגרום ליהודים להגר בפיקוח של קרן היסוד.... נעוצות בתנאי הדיכוי והחירום הקשים שפקדו את יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה...

 

אלא שכיום יש ירידה עצומה בשיעור המהגרים [לישראל] ועלייה אדירה בשיעור העוזבים אותה, דבר שגורם לנו להעריך, כי הסיבות העיקריות שהביאו להקמת קרן היסוד התפוגגו והקרן הפכה לחסרת תועלת ולמחוסרת עבודה... מה שמדאיג יותר את ההנהגה הישראלית הוא שרוב המהגרים הללו הם 'האשכנזים' כלומר יהודים ממוצא אירופי, שרמתם המדעית והטכנית גבוהה יותר מזו של 'הספרדים', כלומר היהודים המזרחיים... האידיאולוגיה הציונית איבדה את זוהרה... לאחר שהיהודים חיו בישראל שנים ארוכות... בהן ידעו רק כאב, קשיים, מתח ואובדן, השתכנעו רבים מהם שצריך לעזוב לָמָקום הרחוק ביותר בעולם...

 

בכך הפכה קרן היסוד... לחסרת תועלת ומיצתה את יעדיה. עם זאת, משימותיה של קרן זו דרושות לערבים, כך שקרן ערבית צריכה לקחת על עצמה לטפל במה שקלקלה קרן היסוד בחייהם של היהודים ולהשיב את המצב לקדמותו, באמצעות סיוע למי [מהם] שהולכו שולל ופותו [להגר לפלסטין] ומעוניינים כעת לברוח מהגיהינום [קרי מישראל]... היום יותר מאי פעם, זקוקים היהודים הללו נואשות לסיועם של הערבים, שכן רק הם מסוגלים לכך והם בעלי האינטרס העיקריים להצילם מתהומות המוות שאליהם הטילו אותם התנועה הציונית והאימפריאליזם העולמי. מצבם הכללי של היהודים הן ב'ישראל' והן מחוץ לה פקח את עיניהם של רבים מאלו שהולכו שולל בידי השקר של התנועה הציונית. [אחרי ש]מעשי הטבח הגזעניים שאילצו חלק מהם לברוח לפלסטין פסקו... והמניעים הללו חדלו להתקיים, החלו כולם להרהר בדרך העזיבה ובהשגת הכספים הדרושים שיאפשרו להם לעזוב למקום אחר...

 

הכסף הערבי - והוא קיים - יכול... לעשות רבות ולהגיש שירות כפול ליהודים ולערבים כאחד, בכך שיגיע באופן שיטתי לידי היהודים שזקוקים לו, כדי לממן את הגירתם. פעולה זו כשלעצמה היא מאבק של ממש שאינו נופל בחשיבותו ובחיוניותו מיתר צורות המאבק המתנהלות כעת בזירה הפלסטינית, שכן כפי שאנו זקוקים לנשק ולהסברה, כך אנו זקוקים לתוכנית כזו... אנו זקוקים להקמת קרן היסוד ערבית, האם אנו מסוגלים לכך?" [4]

 

כותב פלסטיני: "קרן היסוד ערבית" תציל את היהודים הספרדים מהגיהינום של הציונות

כאמור, העיתונאי מופק מטר, פרסם מאמר בן שני חלקים הדן בצורך להקים "קרן היסוד ערבית" ומתייחס לספרו של מחמוד עבאס. בחלק השני של המאמר, כתב: "...היהודים, ובפרט הערבים שבהם והמזרחיים 'הספרדיים' שהולכו שולל בידי האשכנזים האירופים היו קורבנות התנועה הציונית ורובם החלו לחפש דרכים להשתחרר ולהיפטר מכבליה זמן מה לאחר הגיעם לארצנו הכבושה. הערבים היהודים והמזרחיים 'הספרדים' הבינו שהתנועה הציונית הפכה אותם לכלים, כאשר התקוות והחלומות שהבטיחה להם הסוכנות היהודית החלו להתפוגג מיד עם עוזבם את ארצות מוצאם. הם התחילו להבין את המטרה האמיתית של [הבאתם בידי] הסוכנות היהודית, ודי בכך שהושיבום  ביישובי ספר כדי שיספגו את האש. זאת, בעוד האשכנזים (יהודי אירופה) היו טרודים בהתוויית תכניות להשתלטות על המשרות, כדי לעלות לכס [מקבלי] ההחלטות בעמדות הבכירות במוסדות ולאחר מכן גם במשרדי הממשלה. מהר מאוד לאחר מכן החלו גלי הבורחים ממה שמכונה 'גן העדן של הציונות'...

 

היום, 37 שנים לאחר המהדורה הראשונה של ספרו של הנשיא מחמוד עבאס ושמונה שנים לאחר הוצאת המהדורה השנייה שלו, אני סבור כי חובה להקים קרן ערבית, קרי 'קרן היסוד ערבית'  כדי להציל את הערבים היהודים מהגיהינום של הציונות וליישבם מחדש בארצות מוצאם שמהן נעקרו במסגרת מזימה הנחשבת לָמסוכנת ביותר בהיסטוריה של האנושות, אחרי פשע השמדת האינדיאנים, באדמת מה שמכונה כעת ארצות הברית של אמריקה. עלינו לזכור תמיד שהתנועה הציונית נכשלה בהגשמת יעד ההשמדה של העם הפלסטיני, אלא שיורשי מזימותיהם לא הפסיקו ולא יפסיקו [לחתור] למימוש שני יעדים נוספים: האחד הוא עקירתנו, אנו הפלסטינים, מאדמתנו וגירושנו. [והיעד השני] הוא עקירת הערבים היהודים ואזרחים [יהודים] במדינות אחרות מארצותיהם ואילוצם להגר למדינת הכיבוש של 'ישראל הלא שלמה', תחת לחץ טענת שנאת היהודים בעולם (האנטישמיות) והדי הפיגועים במוסדותיהם בערי העולם, שבהם הם שוהים במספרים גדולים. מדובר בפיצוצים שהוכחו כי היו חלק ממזימה של בכירים בסוכנות היהודית ובמוסד של 'ארץ ישראל הלא שלמה', במטרה להביא את הקורבנות אל הגיהינום שלה.

 

היום אנו דורשים תכנית ערבית וקרן ערבית לתמיכה ביהודים הערבים השואפים לשוב לארצותיהם, לשורשיהם ולתרבותם, שכל תכניות ההתמערבות הציונית לא הצליחו להשפיע עליה. לא זו בלבד שהללו זוכרים את מורשתם הערבית והמזרחית, אלא שהם גם חיים אותה על כל רבדיה ופרטיה ומתגעגעים לארצות מוצאם - עיראק, תימן, מרוקו, סוריה, תוניס, מצרים ולוב עד כדי בכי על עבר שהם מקווים [לשוב] ולטעום מהאושר שטעמו בטרם השיגה אותם בשעתו יד המזימה של הסוכנות היהודית ושלטונות האימפריאליזם... אנו רוצים לשחרר את הערבים היהודים מכל הכבלים שאילצום להיות... בשורת האויבים שלנו, וכבר התחלנו [בכך] ...באופן רשמי כאשר הקים אש"ף את 'ועדת הקשר עם החברה הישראלית' מאז 2012, למרות... שהקשר האמיתי החל שנים רבות לפני שהרעיון הפך להיות מקובל במישור הפלסטיני ואפילו הערבי.

 

ההתקרבות בינינו לבינם החלה להתרקם במהלך מגעים מצומצמים וכמה פעילויות תרבות ואומנות שמביעים את הקשר שלהם עם ארצות מוצאם ואת להיטותם אחרי התרבות שירשו, דבר שמסייע להתקרבות בינינו לבינם, ולהסרת מחיצות רבות שנכפו בידי מדיניות שהוציאו לפועל בידי אחיהם [האשכנזים], אנו אומרים להם במלוא המרירות: 'אללה לא יסלח לכם. גרמתם עוול לנו ולהם [קרי, לערבים היהודים]'.

 

הציונים רותחים מכעס למראה התקרבות כלשהי בינינו הפלסטינים לבין הערבים היהודים, אולם הם לא מתרגשים עד כדי כך כאשר יש קשר עם האשכנזים (יהודי אירופה) והסיבה ברורה ופשוטה להפליא: הערבים היהודים נותרו ערבים באישיותם, בתרבותם, בהיסטוריה שלהם ואפילו את עתידם הנצחי הם רואים רק במדינות מוצאם... "

 

המשטרים הערבים צריכים לסייע ליהודים לשוב לבתיהם ולרכושם

אנו, הפלסטינים, הקורבן הראשון [של התנועה הציונית]; הערבים היהודים שנעקרו בלחץ שיטתי ומאורגן בידי המלקחיים של ההונאה והטרור, הם הקורבן השני...

 

הערבים היהודים בישראל זקוקים לעזרת הערבים שיכולים בפועל לגבש תכנית המעוגנת בזמן ובמקום שתשחררם מכבליה של מדינה אימפריאליסטית גזענית שניצלה לחלוטין את חייהם, את אמונתם, את המנטליות ואת מבנה האישיות שלהם וכן את קיומם הפיזי, ואחר כך השליכה אותם כפסולת תעשייתית או כערמת [אשפה] שהותירו אחריהם העימותים והסכסוכים במשך קצת יותר ממאה שנים.

 

המשטרים הערבים יכולים לבטל את כל החוקים... [שיש בהם כדי להקשות  על הערבים היהודים] לחזור לערים הערביות שלהם ולבתיהם, בשכונותיהם, כדי לחיות בשלום ובשלווה. הוא יכול גם לעשות שירות לסוגיה הפלסטינית אם יסייע לערבים היהודים להחזיר לעצמם את רכושם וליצור תדמית חדשה  [עבורם] לחברה שתכשיר את שילובם ללא קשיים תרבותיים או פוליטיים. הדמוקרטיה היא אמנם רעיון עצום שמספק את עקרונות השוויון, הצדק והשילוב, אך הכסף הוא האמצעי הגשמי למימוש הדבר בשטח לפיכך אנו זקוקים ל'קרן היסוד ערבית'." [5]

   

 

 [1] יצוין כי מהדורה נוספת של הספרון יצאה ב-2011.

[2] קרן היסוד  היהודית - הוקמה ב-1920. היא המוסד הכספי המרכזי של ההסתדרות הציונית המרכז את כל המגביות בחו"ל (למעט ארה"ב) לאיסוף תרומות לבניין הארץ. משימותיה של הקרן: הצלה, עלייה, העצמת עולים, פיתוח התשתית החברתית של מדינת ישראל והבטחת העתיד הקולקטיבי של העם היהודי. כיום, בנוסף למשימות אלו, מתאימה הקרן את פעילותה לצרכים של זמננו: סיוע לעלייה, לקליטה ולהצלה; תמיכה באזורי הפריפריה של ישראל ובקהילות חלשות; חיזוק הקשר בין התפוצות וישראל.

[5] אל-חיאת אל-ג'דידה (רש"פ), 8.9.2019

תגיות