המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ברכת שנה טובה מצוות מכון ממרי
27/9/2019


לכל נמענינו ולכל בית ישראל, שלוחה ברכת שנה טובה מצוות מכון ממרי