המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
העורך הראשי של היומון הסעודי אל-ג'זירה: אין לדחות את עסקת המאה על הסף
14/5/2019


העורך הראשי של היומון הסעודי אל-ג'זירה:

אין למהר ולדחות על הסף את עסקת המאה; נחוצים ויתורים משני הצדדים

 

הדיווחים כי ממשל טראמפ נערך לחשוף בשבועות הקרובים את פרטי תכנית השלום שהוא מגבש, אשר מכונה "עסקת המאה", מעוררים שיח ער בעיתונות הערבית, כאשר רובם המוחלט של המאמרים המתפרסמים בה תוקפים את ממשל טראמפ וקוראים לדחות את תכניתו ולהחרימה.

 

על רקע זה, בלט מאמרו של ח'אלד אל-מאלכ, עורכו הראשי של היומון הסעודי אל-ג'זירה, מה-5.5.19, בו קרא אל-מאלכ לערבים ולפלסטינים שלא למהר ולדחות את התכנית על הסף עוד בטרם פורסמה, אלא להמתין לפרסומה הרשמי ואז לבחון וללמוד אותה היטב. אל-מאלכ ציין כי תכנית טראמפ לא תהיה גרועה יותר מהמשך הכיבוש הישראלי והזכיר לפלסטינים כי הם כבר החמיצו בעבר הזדמנויות ליישוב הסכסוך, אשר כללו הצעות טובות יותר ממה שמוצע להם כיום. אל-מאלכ קרא להביע נכונות לקבלת התכנית ואף לביצוע הוויתורים ההדדיים הנדרשים, שיובילו להקמת מדינה פלסטינית, ליציבות ולשיתוף פעולה בין שני העמים.

 

להלן תרגום המאמר:

 

"הטעות הגדולה ביותר היא לשפוט את תכנית השלום שמציעה ארה"ב לסיום הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים עוד טרם פרסומה הרשמי... [רק] לאחר פרסום פרטי התוכנית האמריקאית, נוכל לבחון אותה, ללמוד את היבטיה החיוביים והשליליים, ולבחון האם היא אופציה טובה [שתוביל] לכך שהפלסטינים ישיגו את מדינתם העצמאית.

 

אנו אומנם לא צופים שהתוכנית תענה על כל דרישות הפלסטינים, אך יחד עם זאת היא לא תהיה גרועה יותר מהמשך הכיבוש הישראלי, על מדיניותו השיטתית להביא להגירת הפלסטינים ולגרשם מהשטחים הקטנים שעוד נותרו להם באדמותיהם שתחת שליטת ישראל, על תוקפנותו, על ההתעללות בבני החורין מקרב [הפלסטינים] והמשך בניית מוקדי ההתנחלויות בשטחיהם וייהודם.

 

מה שוודאי הוא שתכנית זו או כל תכנית אחרת שהאמריקאים יאמצו, תפורסם רק אם תעלה בקנה אחד עם רצונה של ישראל, שהיא בעמדת החזקה יותר והמנצחת. זאת, בעוד שהפלסטינים עדיין חלוקים ביניהם כיצד יש לנהוג עם כל יוזמה שמעניקה להם את הזכות למדינה, גם אם היא לוקה בחסר. דבר זה גרם לכך שהפלסטינים החמיצו בעבר הזדמנויות [שכללו הצעות] טובות יותר בהשוואה למה שמוצע להם כעת.

 

לפיכך, יש לקבל את היוזמה החדשה בצורה רגועה, ללא הפרחת סיסמאות פופוליסטיות, לקבל [ממנה] את מה שאפשר ולדרוש סביב שולחן המו"מ את מה שלא ניתן לממש כעת. [כמו כן] יש לגלות רצון טוב ולהפגין שאיפה ונכונות לשלום משני הצדדים.

 

נכון, ישראל זקוקה למישהו שירגיעה, יסלק את חששה ויאשר את קבלתה כמדינה רצויה באזור, בהנחה שהיא מעוניינת בשיתוף פעולה ובשלום עם שכניה. אך מנגד, גם הפלסטינים חוששים מהכוונות של ישראל ומהיעדר קשר מניח את הדעת עמה, במקרה שהם יכירו ביוזמה כלשהי ויגיעו להסכמה עם ישראל לגבי סעיפיה...

נכון גם שהמלחמות בין הערבים לבין ישראל לא השיגו את מדינת החלום והתקווה לפלסטינים, כפי שגם הכניסה לתהליכי השלום עם הישראלים, בדרכי שלום ובהידברות לא הביאה אושר לפלסטינים וגם לא אמון וביטחון לישראלים באשר לעתידם הרחוק.

 

לכן, נחוצים ויתורים משני הצדדים, הפלסטיני והישראלי, שיביאו להקמת המדינה הפלסטינית המיוחלת, לצד מדינת ישראל, וכן נדרש שיתוף פעולה בין שניהם, שיבטיח להם יציבות וימנע פחד מפני מלחמות עתידיות. ויתורים אלה אמורים לענות על דרישות שני הצדדים, והיישום של מה שיוסכם עליו צריך להיעשות בערבות של המעצמות. אין די בערבות של ארה"ב בלבד, שכן היא מוטית לטובת ישראל והצד הפלסטיני לא נותן בה אמון.

 

שוב, אין למהר ולחרוץ את דינה של היוזמה או התכנית האמריקאית בהסתמך על ההדלפות אודות סעיפיה, גם אם מקור ההדלפות הללו הוא גורמים אמריקאים רשמיים או בכירים רמי דרג בממשל האמריקאי. עלינו להמתין להכרזה על היוזמה, כדי לא להכשילה  כשהיא עדיין רק טיוטה שטרם הוכרז על פרטיה."[1][1]  אל-ג'זירה (סעודיה), 5.5.2019