המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חג שמח מצוות מכון ממרי
18/4/2019


לכל נמענינו ולכל בית ישראל שלוחה ברכת חג פסח ואביב שמח