המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
המופתי של ירושלים: לפליטים הפלסטינים אסור לקבל פיצוי על אדמתם: זו בגידה באסלאם
5/9/2018


המופתי של ירושלים: לפליטים הפלסטינים אסור לקבל פיצוי על אדמתם;

העושה זאת - כופר באסלאם ובוגד באל ובמולדת

 

אתר המוסד הפלסטיני לפסיקת הלכה פרסם ב-3.9.18 באתרו הרשמי, הצהרה של המופתי של ירושלים, השיח' מוחמד חוסיין, בה חזר על פסיקות קודמות של המוסד ושל המועצה העליונה לפסיקת הלכה האוסרות מכירת קרקעות פלסטיניות ל'אויבים' וקבלת פיצוי על 'אדמה שהופקעה בידי הכיבוש' ורואות במי שעושה כן כופר בדת האסלאם ובוגד באל ובמולדת.

 

נראה שהחזרה על עמדה זו מצד המופתי של ירושלים באה על רקע מכירת נכסים ובתים של פלסטינים בעיר לידי גורמים ישראלחם, נושא שמטריד מאוד את הרש"פ. בנוסף, יתכן שהסיבה לכך הוא גם הדלפות ושמועות כי הממשל האמריקאי מתכוון להגדיר מחדש את מעמד הפליט הפלסטיני כדי לצמצם את מספר האנשים המוגדרים כפליטים ולהפוך את בעיית הפליטים לבעיה הומניטארית, שתוסדר במסגרת עסקת המאה אותה מקדם נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ. 

 


המופתי מוחמד חוסיין[1]

 

להלן תרגום נוסח ההצהרה שהופיע באתר המוסד הפלסטיני לפסיקת הלכה:

 

"על רקע השיח הישן-חדש על מתן פיצוי לפליטים הפלסטינים עבור נכסיהם הגזולים בידי הכיבוש הישראלי, הדגיש המופתי הכללי של ירושלים ופלסטין והדרשן של מסגד אל-אקצא, השיח' מוחמד אחמד חוסיין, את תוכן החלטת המועצה העליונה לפסיקת הלכה מיום 31.10.1996 ואת פסקי ההלכה, שפרסם בנושא זה דאר אל-אפתאא' [המוסד לפסיקת הלכה] הפלסטיני, בהן נאמר: 'פלסטין היא אדמת ווקף[2] וח'ראג[3], שעל פי ההלכה אסור למכור שום חלק ממנה ולא להעביר את הבעלות עליה לידי האויבים, שכן מבחינה הלכתית היא נחשבת לנכס ציבורי מוסלמי ולא נכס פרטי [של אדם כלשהו]. העברת בעלות על [שטחי] דאר אל-אסלאם[4] לאויבים בטלה ומבוטלת ומהווה בגידה באללה, בשליחו [הנביא מוחמד] ובפקדון שהפקיד האסלאם [בידי מאמיניו]. אללה אמר: 'הוי המאמינים, אל תבגדו באללה ובשליח, ואל תמעלו באשר הופקד בידכם למשמרת, בעשותכם זאת ביודעין." (קוראן, 27:8).

 

מי שמוכר את אדמתו לאויבים או מקבל פיצוי עליה חוטא, כיוון שבכך הוא מסייע בהוצאת מוסלמים מאדמותיהם ואללה קשר בינו לבין מי שנלחם במוסלמים בשל דתם ואמר: 'אללה לא אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אלה אשר אינם נלחמים בכם בשל הדת ולא מגרשים אתכם ממושבותיכם. אללה אוהב את העושים צדק. אללה אוסר עליכם לקחת לכם למגנים את אלה, אשר לחמו בכם בשל הדת, גירשו אתכם ממושבותיכם וסייעו לגרש אתכם. הלוקחים אותם למגנים הם בני העוולה.' (קוראן: 8-9:60).

 

מכירת האדמה לאויבים ותיווך במכירתה להם עונים [להגדרה] של מעשים שהופכים את מבצעם לכופר ונחשבים ל[ביטוי של] נאמנות לכופרים המורדים באללה. נאמנות זו מוציאה [את האדם] מקהל המאמינים ומי שעושה זאת נחשב למורתד -מי שנטש את האסלאם - שבגד באללה, בנביאו בדתו ובמולדתו. על המוסלמים להחרימו, לא להתייחס אליו, לא להתחתן עמו, לא לגלות חיבה כלפיו, לא להשתתף בהלווייתו, לא להתפלל לעילוי נשמתו ולא לקוברו בבתי קברות של מוסלמים.

 

לכן, אסור למי שאדמתו הופקעה בידי הכיבוש לקבל פיצויים עליה משום שבכך הוא עשוי להיראות כמי שאישר את הבעלות של הכיבוש על האדמה והסכים לכך. עליו לגלות אורך רוח, שכן האדמה תשוב בהכרח לבעליה, גם אם הדבר ייארך זמן. הניצחון של אללה קרב, אך רוב האנשים לא יודעים זאת או שהם חסרי סבלנות."[5][2]  וקף – הקדש מוסלמי של נכס, שמופקד ונעשה בו שימוש לצרכי צדקה או צרכים דתיים

[3] ח'ראג' הוא מס קרקע  שמשלמים עבור שטח אדמה חקלאי על פי ההלכה המוסלמית

[4] שטחי דאר אל-אסלאם – שטחים שנמצאים תחת שלטון מוסלמי