המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שר התרבות הירדני לשעבר מציג חלופה לעסקת המאה, הכוללת השבת היהודים לארצות מוצאם
15/8/2018


שר התרבות הירדני לשעבר מציג חלופה לעסקת המאה, הכוללת החזרת היהודים לארצות מוצאם

 

ד"ר צלאח ג'ראר, לשעבר שר התרבות הירדני וסגן נשיא אוניברסיטת ירדן בעמאן, פרסם מאמר ביומון הירדני הממסדי אל-ראי, תחת הכותרת "עסקה חלופית", בו טען כי "עסקת המאה" שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואנשיו מנסים לרקום משקפת את חולשת הערבים ואת יהירותן של ישראל וארה"ב, הרוצות לכפות עליהם פתרון משפיל, שאינו עונה על שום דרישה שלהם ואינו משיב להם ולו זכות אחת מזכויותיהם.

 

ג'ראר קרא לערבים שלא להמתין להתבהרות טיבה של עסקה זו ולא לראות בה גזרת גורל, ואף הציע עסקה חלופית שעיקרה: חזרת כל היהודים שהגיעו לישראל מאז הצהרת בלפור ב-1917 וכל צאצאיהם לארצות מוצאם, שיבת הפליטים הפלסטינים לבתיהם ופיצוי הפלסטינים והערבים בידי בריטניה וארה"ב על נזקי הכיבוש ועל אירוח הפליטים. לדבריו, גם אם תכנית זו איננה ברת מימוש כיום, על הערבים להמשיך לתבוע את זכויותיהם, כיוון שזכויות אלה תקפות בכל מצב ובבוא היום הן ימומשו.

 

צלאח ג'ראר[1]


 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:[2]

 

"העולם כולו עסוק בימים אלו במה שמכונה 'עסקת המאה' שאותה המציאו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וצוותו המדיני, המסחרי והביטחוני. אינטלקטואלים ופוליטיקאים רבים, ערבים  ואחרים, מנסים להתחקות אחר פרטי עסקה זו האפופה בערפול ובאי בהירות, בעוד שהערבים והמוסלמים ממתינים לראות מה תחולל העסקה, כאילו הייתה גזרת גורל.

 

עסקת המאה - יהיו אשר יהיו טיבה, תוכנה ומטרותיה - היא תולדה טבעית של המצב הערבי הנוכחי, המתאפיין בפילוג, במלחמות פנימיות, בסכסוכים מטורפים, בהזנחה ובהימנעות מההתמודדות עם האתגרים, עם השאיפות והמזימות החיצוניות ועם הכיבוש הציוני של אדמות ערביות.

 

ידוע לכל שככל שהערבים נעשים גמישים ורכים יותר, כך הופכים הציונים ובעלי בריתם האמריקאים לעקשנים ויהירים יותר, עד כי הדבר גרם להם לדרוש [מאתנו] מה שאינו מתקבל על הדעת ומנוגד להיגיון, לכללים ולעקרונות, ולהתייחס אלינו כאל אנשים מובסים וכנועים וכאל עבדים מושפלים. הדבר אף גרם להם לנסות לכפות פתרון שמספק את רצונם אך אינו עונה על שום דרישה מדרישותינו ולא משיב לנו שום זכות מזכויותינו הערביות הגזולות.

 

נוכח מציאות מסוכנת זו... שומה עלינו לצאת ממצב השתיקה וחוסר המעש שלנו ולהכריז תחילה שאנו מתנגדים באופן מוחלט לכל התכניות הציוניות והאמריקאיות ושאנו נבחר את העסקה שבה אנו מעוניינים לצורך פתרון [הסכסוך], והיא תהיה עסקת חיינו  ולא עסקת המאה ותכלול את הסעיפים הבאים:

 

א.      הכיבוש הישראלי של אדמות פלסטין שבין הים התיכון לבין נהר הירדן יסתיים.

ב.      כל היהודים שבאו לפלסטין לאחר הצהרת בלפור בשנת 1917- הם, בניהם וצאצאיהם - יעזבו אל הארצות מהן באו, מבלי לקחת עמם דבר.

ג.       ארה"ב ובריטניה יפצו את הפלסטינים על כל הנזקים שנגרמו לאדמה ולתושביה עקב הכיבוש הציוני.

ד.       ארה"ב ובריטניה יפצו את מדינות ערב על הנזקים שנגרמו להן עקב מעשי התוקפנות הציוניים נגד אדמותיהם ועל כך שאירחו את הפליטים [הפלסטינים] במשך כל תקופת הכיבוש.

ה.      כל הישראלים שנטלו חלק בהרג הפלסטינים יוסגרו לידי הצד הפלסטיני, כדי להעמידם לדין ולהשית על כל אחד מהם את העונש המתאים.    

ו.         הפליטים הפלסטינים ישובו לבתיהם ולנכסיהם.

ז.        הנהגת הכיבוש הציוני תחתום על מסמך הקובע כי אין להם שום זכות היסטורית או אחרת בפלסטין.

ח.      במקרה שהצד הישראלי ובעל בריתו האמריקאי יבקשו לשאת ולתת על סעיף כלשהו מהסעיפים הללו, ייערך [בעניין זה] משאל עם בקרב האזרחים הפלסטינים, בתנאי שבקשה זו תזכה להסכמתם של כל ילדי פלסטין ושל בני משפחותיהם של כל השהידים.

 

יהיו כנראה מי שיחשבו שהסעיפים הללו הם בבחינת חלום שאינו ניתן למימוש במצבה הנוכחי של האומה הערבית, ואני אומר [להם] כי המצב הנוכחי, חמור ככל שיהיה, אינו מפקיע שום זכות מבעליה, וכי הסעיפים הללו הן זכויותינו ועלינו להמשיך לדרוש אותן, בין אם הדבר יעלה בידינו היום ובין אם בעתיד."

 

 [1] www.knooznet.com, 16.7.2018

[2] אל-ראי (ירדן), 4.7.2018