המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
טרור באמריקה (21): "אל-אהראם" על הקשר היהודי
10/10/2001

טרור באמריקה (21)

פרופסור מצרי למדע המדינה ב"אל-אהראם": הפיגועים קופרודוקציה של המוסד ויהודי ארה"ב

 

ראש הפקולטה למדע המדינה באוניברסיטת תעלת סואץ במצרים, ד"ר ג'מאל עלי זהראן, כותב ביומון הממסדי המצרי "אל-אהראם", תחת הכותרת "טביעות האצבע של הלובי היהודי מאחורי אירועי ה-11בספטמבר":

 

"...השאלה השבה ועולה היא מי עומד מאחורי ההתקפות האכזריות על ארה"ב...?

התקשורת האמריקאית, הנשלטת על ידי היהודים, ממשיכה להתמקד בבן לאדן עד שהפך לנאשם היחיד. כל האפשרויות האחרות בוטלו. ההטיה המוגזמת של התקשורת האמריקאית מתבטאת בכך שלא דנים באפשרויות השונות ומסתירים את המבצעים האמיתיים...

 

במרכז הסחר העולמי [עבדו] אלפי יהודים העוסקים בכספים ובבורסה, אך איש מהם לא היה במקום ביום האירוע. מתוך 6,000 הרוגים, בני 65 לאומים מששים מדינות, לא היה אף יהודי!! נראה כי מספר המדינות שנגדן [ארה"ב] תלחם, כמי שנותנות חסות לטרור או מעודדות אותו, חושב על פי מספר הלאומים בבניין!!

 

בנוסף לכך, היו שמועות רבות ופרסומים גלויים על כך שיהודים בעלי מניות ענק בחברות התעופה והביטוח, מכרו את מניותיהם במחירים גבוהים ביותר באירופה כעשרה ימים לפני ההתקפות על אמריקה. לאחר חזרתה לעבודה של הבורסה, ב17- בספטמבר... התחרו היהודים ביניהם על רכישת המניות [האלה] במכירים הנמוכים ביותר, או שהם המתינו עד שהמניות תגענה לערכן המינימלי, ואז הם רכשו אותן ורשמו רווחים אדירים. אין ספק שיש בכך כדי לחשוף את מעורבותם בפשע. הדבר חייב חקירות חשאיות אותן עורכים כמה גופי ממשל בארה"ב, הרחק מגופי החקירה הרשמיים.

 

אין המדובר רק בהשערות ובחשדות; אני אינני מאלה המבססים חשדות באמצעות חשדות נוספים... [ואולם] המידע שיכול לסייע לי להוכיח את ההערכה שהיהודים ו"המוסד" שלהם אחראים להתקפה על ארה"ב ב11- בספטמבר - מעורפל. מדוע לא חושפים את שמות כל נוסעי ארבעת המטוסים, כמו גם את שמותיהם של מי שויתרו על הטיסה בהם, שבהם היו יהודים? לו היו חושפים את הנתונים האמיתיים, היה מסייע הדבר לתת תשובות ברורות. אך נראה כי נתונים אלה ימשיכו להוות סוד גדול, כדי למנוע את האשמתם של ישראל, מנגנון המודיעין שלה, והיהודים של ארה"ב. שמעתי שהנושא הזה נכנס בארה"ב למנהרת החשאיות, כפי שהיה עם נושאים אחרים, כמו רצח קנדי בראשית שנות הששים.

 

ממידע שאספתי ומשיחות עם כמה פרופסורים אמריקאים, התברר לי שעצם האפשרות שהיהודים או "המוסד"" אחראים [לפיגועים] אינו עולה על דעתו של איש אינו חושב על כך.

 

יכול לבוא מי ולומר שהיחסים בין ארה"ב לישראל הם יחסי ידידות המגיעים עד כדי אהבה והשתלבות; כיצד, אם כן, תבצע ישראל דבר שכזה? לאמיתו של דבר, שאלה שכזו היא שטחית, לנוכח מספר המרגלים שנתפסו בארה"ב שהיו יהודים ופעלו לטובת ישראל, בשעה שלא נתפס אפילו ערבי אחד, מבין אלו שהיגרו בחיפוש אחר פת לחם, שריגל בארה"ב.

 

היקף ההתקפות ואופיין מעידים על תכנון וביצוע על ידי מנגנון מודיעין המקורב ל-CIA. אין מנגנון מודיעין בעולם המקורב ל-CIA כמו "המוסד" הישראלי.

 

האינטרס האמיתי הברור של ישראל בתכנון [הפיגוע] הזה, שבוצע על ידי יהודים קיצוניים... מבוסס על הסכסוך בין ארה"ב והממשל הרפובליקני לבין הערבים והמוסלמים. המטרה היתה לחסל כל מחשבה אמריקאית על הפעלת לחץ על ישראל לסגת מן האדמות הערביות הכבושות ולהפוך את המחלוקת בין ארה"ב לבין הערבים והמוסלמים לנצחית... התחכום שבתכנון הוא בכך שהושארו  סימנים ערביים ומוסלמים על ארבעת המטוסים, כדי להעמיק את [האמונה] באשמתם [של המוסלמים]...

 

האמביציות של היהודים והמוסד ליצור קרע בין ארה"ב לבין הערבים והמוסלמים השתלבו עם האמביציות האמריקאיות להשתלט על לב אסיה..."