המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חשש באופוזיציה הסורית: ועידת סוצ'י חותרת למסלול מדיני חדש, אשר ישמר את שלטון אסד
29/1/2018


חשש באופוזיציה הסורית: ועידת סוצ'י חותרת למסלול מדיני חדש, אשר ישמר את שלטון אסד

 

מאת ח. ורולקר וא. פרי


הקדמה

ב- 22.12.2017, בתום הסבב השמיני של השיחות הפנימיות המתקיימות באסטנה בירת קזחסטן, ואשר נסובו סביב הפסקת האש, הודיעו שלוש המדינות נותנות החסות לשיחות - רוסיה, איראן ותורכיה - כי ב- 29-30.1.2018 תתקיים בסוצ'י שברוסיה ועידת דיאלוג לאומי "בהשתתפות כל חלקי החברה הסורית".[1]

 

ועידה זו שמובילה רוסיה, באה במסגרת הניסיון הרוסי לקדם פתרון מדיני למשבר הסורי על פי תפיסתה, תוך דחיקתן של ארה"ב ואירופה לשוליים, וזאת לאחר שהצליחה לקחת תחת חסותה את השיחות בעניינים הצבאיים בסוריה על ידי הנהגת השיחות באסטנה.[2] לוועידה הוזמנו כ-1,600 נציגים של העם הסורי והיא צפויה לדון בחוקה הסורית ובעריכת בחירות במדינה. כחלק מהניסיון להעניק הכשר בינ"ל לוועידה הזמינה רוסיה גם את ירדן, מצרים, סעודיה, עיראק, לבנון, קזחסטן ונציגים מהאו"ם, וכן את ארה"ב, סין, בריטניה וצרפת.

 

ועידת סוצ'י מתקבלת בהסתייגות ובחששות גדולים על ידי האופוזיציה הסורית המדינית והצבאית, אשר אינה רואה ברוסיה גורם ניטרלי במשבר הסורי, כי אם בעלת ברית משמעותית של משטר אסד. האופוזיציה חוששת כי באמצעות ועידת סוצ'י מבקשת רוסיה לקבוע מסגרת מדינית ומקורות סמכות חדשים לפתרון המשבר הסורי, שיעקפו או יחליפו את מקורות הסמכות הקיימים לתהליך המדיני - הודעת ז'נבה 1 משנת 2012 והחלטת מועצת הביטחון 2254 מ- 2015.[3]

טענותיהם של בכירים רוסים כי ועידת סוצ'י אינה אמורה לעקוף או להחליף את מסלול ז'נבה כי אם לתמוך בו ולקדמו לא שכנעו את רב גורמי האופוזיציה. חשש נוסף של האופוזיציה הסורית הוא שבאמצעות הוועידה תנסה רוסיה להכשיר מחדש את שלטונו של הנשיא בשאר אל-אסד. חששות אלה קיבלו חיזוק בהצהרות מצד גורמים רוסיים שהבהירו כי בוועידה אין מקום לגורמים המתנגדים להישארות אסד בשלטון.

 

סמל ועידת הדיאלוג הלאומי הסורי בסוצ'י


 

בהקשר זה יצוין כי ערב כינוס ועידת סוצ'י האופוזיציה הסורית מוצאת את עצמה במצב בעייתי וקשה אשר בא לידי ביטוי הן בפילוג הפנימי הקיים בתוכה, הן במישור הצבאי בשל הפסדיה בלחימה בשטח נגד המשטר והן בזירה המדינית בעיקר בשל כרסום שחל בעמדותיהן של תורכיה וסעודיה, המדינות התומכות בה. תורכיה אמנם ממשיכה לתמוך באופוזיציה הסורית וברמה ההצהרתית ממשיכה להצהיר כי שלטונו של אסד אינו לגיטימי, אולם בפועל היא משתפת פעולה עם רוסיה ואיראן בהובלת השיחות באסטנה וכעת בוועידת סוצ'י, ככל הנראה משום שבתמורה לכך היא מקבלת מרוסיה ואיראן "אור ירוק" להילחם בכורדים הסורים. בדומה לכך, ישנם גם סימנים לכרסום שחל בעמדתה של סעודיה, כמו למשל תמיכתה בהסכמי הפחתת המתיחות שנחתמו בחסות רוסית,[4] וכן הסכמתה לארח בריאד בחודש נובמבר 2017 ועידת אופוזיציה סורית רחבה, שבמהלכה הוחלט על צירוף של קבוצת האופוזיציה המקרובת לקהיר המתונה ביחסה למשטר אסד ושל קבוצת האופוזיציה המקורבת למוסקבה, הנחשבת לעושה דברה של רוסיה, לשורות "הרשות העליונה למו"מ", הנחשבת לגוף המייצג את האופוזיציה הסורית במו"מ המדיני. [5]

 

לנוכח מצב זה התקשתה האופוזיציה הסורית, הצבאית והמדינית, להחליט האם להשתתף בוועידת סוצ'י. בשבועות שקדמו לכינוס הוועידה קראו גורמים רבים באופוזיציה להחרים את ועידת סוצ'י ולא להשתתף בה בטענה כי השתתפות בוועידה רק תחליש את האופוזיציה, תעניק לגיטימציה למשטר אסד ותחזק את הכיבוש הרוסי של סוריה. ואולם, אנשי אופוזיציה אחרים הביעו חשש כי היעדרותם מהוועידה תגרום לכך שהחלטות שיגובשו שם ייאכפו עליהם בהמשך והם יהפכו לגורמים שאינם רלוונטיים ושותפים לפתרון המשבר. אחרים קראו ליזום חלופות כגון כינוס ועידת דיאלוג לאומי, בחירת הנהגה לאופוזיציה או פתיחה בלחימת גרילה.[6]

 

בסופו של דבר, שעות ספורות טרם כינוס הועידה ובתום פגישה של פורום ז'נבה שהתכנס בווינה, הודיעה הרשות העליונה למו"מ, כי החליטה לא להשתתף בועידה. נצר אל-חרירי, העומד בראש המשלחת של הרשות העליונה, אמר כי ההחלטה התקבלה לאחר שרב חברי הרשות העליונה התנגדו להשתתפות ולאחר שקשת רחבה של גורמים באופוזיציה קראו לרשות העליונה להחרים את הועידה.[7]


דוח זה יסקור את התגובות השונות בקרב האופוזיציה הסורית לכינוס וועידת סוצ'י.

 

ערפול סביב סדר היום של הועידה; רוסיה מבהירה: אין מקום למי שמתנגד להישארות אסד בשלטון

על פי הצהרות רשמיות רוסיות, בוועידה צפויים להשתתף כ- 1,600 איש שייצגו את העם הסורי כולו. ייצוג זה, לטענת רוסיה, הוא יישום של החלטה 2254 של מועצת הביטחון, שקבעה כי על משלחת האופוזיציה במו"מ המדיני לייצג את "הספקטרום הרחב ביותר האפשרי".[8] יחד עם זאת, יש לציין כי בהתאם לדרישתה של תורכיה, לא יוזמנו לוועידה נציגים ממפלגת האיחוד הדמוקרטי (PYD) וממפלגת הפועלים הכורדים (PKK).

 

סדר יומה של הוועידה טרם פורסם רשמית, אך מהצהרות רבות של הבכירים הרוסים ובראשם הנשיא פוטין עולה כי הוועידה תעסוק בנושאי החוקה והבחירות בסוריה. יחד עם זאת, לא ברור האם תנוסח חוקה סורית חדשה או שמא יבוצעו רק תיקונים בזו הנוכחית וכן האם ייקבע מועד לבחירות פרלמנטריות בלבד במדינה או גם לנשיאות.

 

לצד זאת, בלטו בשבועות האחרונים הצהרות של בכירים וגורמים רוסיים שהבהירו לגורמי האופוזיציה הסורית כי בועידת סוצ'י אין מקום לדיון בשאלת הישארותו של אסד. כך, שליח רוסיה המיוחד לסוריה, אלכסנדר לאברינטייב, אמר בראיון לסוכנות הידיעות הרוסית RIA כי "מי שרוצה להשתמש בזירה של סוצ'י כדי להציג סיסמאות של התנגדות להישארות אסד בשלטון מקומו לא שם, שכן ברור שאנשים כאלה רוצים בהמשך הסכסוך המזוין".[9] 

דברים דומים פורסמו סמוך לכינוס הועידה בעמוד הפייסבוק הרשמי של בסיס חמימים הרוסי בסוריה: "באופן טבעי אנחנו שואפים לפתור את המשבר הסורי בדרכי שלום, אולם כמו שאמרנו בעבר - לא יהיה מקום בסוצ'י למי שמתנגד לנוכחות של נשיא סוריה אסד."[10]

 

בנוסף, השמיעו הבכירים הרוסים הצהרות שהפעילו לחץ על האופוזיציה להשתתף בוועידה. כך, שליח רוסיה לסוריה, לאברינטייב הזהיר את האופוזיציה כי אם תסרב להשתתף בוועידה בסוצ'י, אז "משמעות הדבר שהיא מסרבת ליד שהושטה לה למען פתרון מדיני בסוריה והיא תמצא את עצמה מחוץ לתהליך המדיני."[11]

 

לנוכח אופייה הפרו-משטרי המתגבש של ועידת סוצ'י, בירך המשטר הסורי רשמית על קיומה ואישר את השתתפותו בה. עם זאת, גורמים במשטר הסורי ביקשו להבהיר כי המשטר מצפה שבוועידה תידון החוקה הנוכחית ולא תנוסח חוקה חדשה וכן שהיא תדון בקיום בחירות פרלמנטריות ולא  בחירות מוקדמות לנשיאות סוריה. סגן שר החוץ הסורי, פייסל אל-מקדאד, אמר בהקשר זה, כי "לא ניתן לנסח חוקה סורית אלא על אדמת סוריה ויש לכבד את החוקה הסורית הנוכחית".[12]

 

ארה"ב מנגד אינה מביעה תמיכה מוצהרת בוועידת סוצ'י, ובכירים אמריקאים חזרו והדגישו כי תהליך ז'נבה הוא המסלול הראשי שאליו התחייבו המדינות באשר להסדר מדיני בסוריה.[13] עדות נוספת להסתייגותה של ארה"ב מהוועידה התגלמה במסמך עקרונות לא רשמי שניסחה ארה"ב לצד בריטניה, צרפת, סעודיה וירדן, לפתרון המשבר הסורי. בדומה לוועידת סוצ'י, המסמך שעליו דווח ביומון אל-שרק אל-אוסט הסעודי, מתמקד בנושאי החוקה והבחירות בסוריה ומעלה הצעות לתיקון החוקה הסורית וצעדים להבטחת בחירות חופשיות במדינה בפיקוח האו"ם.[14]

 

תגובות מעורבות בתוך האופוזיציה הסורית בנוגע לשאלת ההשתתפות בוועידה

כאמור, ברגע האחרון, שעות ספורות לפני כינוס ועידת סוצ'י הודיעה הרשות העליונה למו"מ כי החליטה לא להשתתף בה. כמו כן רב פלגי האופוזיציה הצבאית הנלחמים בשטח החליטו גם הם לא להשתתף. קודם להחלטה זו בלטו תגובות מעורבות בקרדב האופוזיציה הסורית על חלקיה השונים, באשר לשאלת ההשתתפות בוועידה, כאשר הרב המוחלט הזהיר כי השתתפות בוועידה תבסס את משטר אסד ורבים אחרים הביעו חשש מאי השתתפות בוועידה. 

 

א.     40 פלגי אופוזיציה קוראים להחרים את ועידת סוצ'י: רוסיה היא שותפה של המשטר הסורי

אל מול ההצהרות הרוסיות בנוגע לוועידת סוצ'י ולאור אופייה המסתמן כמנוגד לחזון הפתרון המדיני של האופוזיציה הסורית, פרסמו 40 פלגים סורים לוחמים, בהם גם כאלו שהשתתפו בשיחות אסטנה, הודעה הקובעת כי רוסיה היא מדינה תוקפנית שביצעה פשעי מלחמה נגד הסורים, תוך שהם דוחים לחלוטין את ניסיונותיה לעקוף את תהליך ז'נבה ואת ההחלטות הבינ"ל שאישרה מועצת הביטחון ושרוסיה עצמה חתמה עליהן, בפרט באמצעות ועידת סוצ'י שמציבה תנאים מקדימים למוזמנים אליה.[15]

 

ב.     החזית הדרומית: "כל מי שישתתף בוועידה נחשב לאויב"

בדומה לכך גינתה גם ברית פלגי צס"ח בדרום סוריה בשם "החזית הדרומית" את ועידת סוצ'י והבהירה כי "כל אדם שישתתף בה בין אם בתוארו האישי או מתוקף מעמדו בארגוני המהפכה באופן כללי, ייחשב לאויב שלנו, של העם הסורי החופשי ושל המהפכה, ויהיה שותף של המשטר הפושע וכוחות האופל איראן, חזבאללה והמיליציות הפושעות."[16]

 

ג.      הקואליציה הלאומית של כוחות האופוזיציה: "רוסיה איננה צד ניטראלי במשבר הסורי"

בנוסף, גם הקואליציה הלאומית של כוחות האופוזיציה, הגוף המדיני שמתיימר לייצג את האופוזיציה הסורית, הודיעה על התנגדותה לוועידת סוצ'י. ראש לשכת ההסברה של הקואליציה, אחמד רמדאן, אמר כי אם רוסיה רוצה לתמוך בתהליך המדיני, "עליה ללחוץ על משטרו של אסד להשתתף ב[שיחות] ז'נבה, להתחייב להחלטות מועצת הביטחון ולהיכנס למו"מ ישיר ורציני." רמדאן ציין את הקושי להשתתף בוועידה תחת חסותה של רוסיה בהיותה "צד שאינו ניטרלי בנושא הסורי, אלא צד המוטה לטובת משטר אסד" שעליו היא מגנה מבחינה צבאית ופוליטית.[17] חבר נוסף בקואליציה הלאומית , עבד אל-באסט סידא[18], הבהיר כי סוצ'י היא יותר קרנבל מאשר ועידה, וציין כי המטרה של רוסיה מאחוריה היא להרוויח נקודות למו"מ עתידי עם ארה"ב ואירופה. הוא הדגיש כי השתתפות בוועידה "תחליש מאוד את עמדתה של האופוזיציה".[19]

 

ד.     האח"ס בסוריה: "הוועידה – ביסוס של הכיבוש הרוסי"

גם תנועת האח"ס בסוריה יצאה נגד ועידת סוצ'י והדגישה בהודעה שפרסמה, כי היא מתנגדת לוועידה ולתוצאותיה וקראה להחרימה, שכן מדובר ב"ביסוס של הכיבוש הרוסי והתעלמות מהפתרון המדיני שנקבע בהחלטות ז'נבה."[20]

 

בנוסף, למעלה מ- 3,500 אנשי אופוזיציה חתמו על הצהרה נגד ועידת סוצ'י הרוצה, לטענתם, "לכפות חוקה מזויפת שתהיה ערבה להישארותו של בשאר אל-אסד ולכיבושים הזרים שנותנים לו חסות".[21]

 

פוטין ניצב לבדו בוועידת סוצ'י הדורשת את הישארותו של אסד בשלטון[22]


 

ה.     גורמי אופוזיציה במאמרים בתקשורת הערבית: השתתפות בסוצ'י היא הודאה בתבוסת האופוזיציה

מאמרים של אנשי אופוזיציה סורים הדגישו בתורם מדוע חשוב להתנגד לוועידת סוצ'י. העיתונאי הסורי עמאר דיוב, בעל טור ביומון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד היו"ל בלונדון, הביע חשש כי האופוזיציה תיאלץ לעשות ויתורים רבים בסוצ'י וטען כי "עצם ההסכמה ל[קיום ועידת סוצ'י] והרמיזה של כמה אישים בכירים [מקרב האופוזיציה] כי ישתתפו בה, היא עמדה שגויה לחלוטין..". הוא הוסיף: "שימת קץ [למסלול] ז'נבה והעברת כמה מנושאיו ל[פלטפורמת] סוצ'י שהיא חסרת לגיטימציה בינלאומית, יבהירו שכל ההחלטות הבינלאומיות לגבי סוריה הן חסרות ערך או חשיבות ואפשר לוותר עליהן אם האופוזיציה, או גורמי אופוזיציה סורים רבים, יסכימו לכך. ב[עצם] הליכתם ל[ועידת] סוצ'י הם מעלים את ערכה של ועידה זו ואת הלגיטימציה שלה, וייתכן שהחלטותיה העתידות לבוא יהפכו למסמך לאומי...

 

העמדה הראויה היא להחרים את סוצ'י, לדבוק במסלול ז'נבה ולתמרן במסגרתו למען יישום ההחלטות הבינלאומיות. כצעד ראשון יש לפעול להוצאת הכוחות הזרים מסוריה כדי שאז יקבעו תושביה את גורלה באמת."[23]

 

חבר הקואליציה הלאומית הסורית שהתפטר משורותיה לאחרונה, עבד אל-באסט סידא, טען במאמר ביומון אל-חיאת, כי המשמעות של השתתפות בוועידת סוצ'י "אינה רק הודאה בתבוסה, אלא גם הכרה בחוקיות המשטר ובלגיטימציה שלו והטלת האחריות למה שקרה [בסוריה] על מי שהתקוממו נגד משטר זה... הוועידה המוצעת בסוצ'י וצפויה להתקיים, לא תבלבל בשום אופן את הסורים המתנגדים לכל תפקיד של המשטר הקיים, שכן הללו כבר קיבלו החלטה שלא להשתתף והחלטה זו תחדש את האחדות בקרבם ותחזיר לסוגיה שלהם את הלהט האותנטי שלה."[24]

 

 התלבטויות האופוזיציה הסורית בטרם החליטה לא להשתתף בוועידת סוצ'י

גורמי אופוזיציה אחרים, ובראשם הרשות העליונה למו"מ, אומנם הביעו חשש מוועידת סוצ'י, אך נמנעו מלהודיע על  עמדתם הסופית כלפיה עד לערב הוועידה. נראה היה כי הם ניסו, בעילות שונות, למשוך זמן עד לתחילתה, ככל הנראה מחשש כי ההשלכות של היעדרותם מהוועידה תהיינה הפיכתם לגורמים לא רלוונטיים בפתרון המשבר וכן גיבוש החלטות או הסכמות שייכפו עליהם לאחר מכן.


 א.   חשש באופוזיציה: החרמת ועידת סוצ'י עלולה לפגוע ביחסים עם תורכיה ולהביא לתגובה צבאית רוסית

הדילמה של האופוזיציה האם להשתתף בוועידה מצאה ביטוי גם במאמרים שפרסמו אנשי אופוזיציה. היטיבה לתאר זאת  סגנית יו"ר הקואליציה הלאומית הסורית, סמירה אל-מסאלמה, שסקרה במאמר ביומון אל-חיאת שלוש אפשרויות העומדות בפני האופוזיציה. היא כתבה: "בבואה לבחון את האפשרויות העומדות בפניה בנוגע לסוצ'י, ניצבת האופוזיציה הסורית בפני צומת דרכים, כאשר [אפשרות] אחת תדחק אותה לשוליים, אחרת תיצור סדק ביחסים בין מרכיבי האופוזיציה המשתתפים במשלחת המאוחדת מטעמם, והשלישית עלולה לעורר זעם עממי בקרב תומכי האופוזיציה המתנגדים בתקיפות לתפקיד רוסי כמפלט לפתרון הסכסוך הסורי...

 

אם האופוזיציה תוותר על השתתפותה בוועידת סוצ'י... משמעות הדבר שהיא תסתפק בתפקיד של משקיף [מן הצד] על אירוע שעלול לשנות את המאזנים בתוך מערך האופוזיציה עצמה. כתוצאה מכך, לא תהיה לה ברירה אלא לדבוק בתוצאות של הפלטפורמה החדשה – 'סוצ'י' – שייתכן וייכפו בעתיד על האופוזיציה במסגרת מאמצים בינ"ל, כפי שקרה זמן קצר לפני ההסכמה על החלטה 2254 שנחשבת היום למקור סמכות עיקרי בתהליך המו"מ...[25] במילים אחרות, אם משלחת האופוזיציה הסורית [תחליט] להתעלם מוועידת סוצ'י אין משמעות הדבר בהכרח שהיא תוכל להתעלם מתוצאותיה. על הרשות העליונה [למו"מ] להיות ערה לכך ולפעול למען יצירת אלטרנטיבות משכנעות ולא באמצעות נאומים תקשורתיים שראינו כמותם בשנים שעברו... במקרה שיהיה פילוג באופוזיציה בין תומכים בהשתתפות בוועידת סוצ'י ומתנגדים לה, על אף שכולם שותפים במשלחת אחת, משמעות הדבר תהיה שאנחנו [נעמוד] מול תרחיש חוזר של ועידת אסטנה שנערכה בחסות רוסיה, תורכיה ואיראן ושמרבים ממרכיבי האופוזיציה המדינית התנגדו לה וראו בה מזימה רוסית שנועדה לפגוע במסלול ז'נבה מטעם האו"ם. אולם, למרות זאת הפך [מסלול אסטנה] היום למשלים [של מסלול ז'נבה], ובמקרים רבים הוא גם מוביל בתוצאותיו בשטח את מסלול ז'נבה המדיני ולעיתים הוא אף מקדים אותו בהצעות ובביצוע... נותרה האפשרות להשתתף בסוצ'י שעשויה לתת לוועידה מעט 'לגיטימציה', שרוסיה מעוניינת בה, אולם, אופציה זו מעמידה את משלחת האופוזיציה מול האפשרות לאבד את תמיכתה העממית."[26]

 

במקביל נשמעו גם קולות שהביעו חשש מפני התגובות של רוסיה ותורכיה במקרה שהאופוזיציה תחליט להיעדר מוועידת סוצ'י. חוסיין אל-זועבי, בעל טור באתר האופוזיציה הסורי zamanalwsl.net, הביע חשש כי אם האופוזיציה תחליט לא להשתתף בוועידת סוצ'י הדבר יצית את זעמה של תורכיה שהיא, לדבריו, בעלת ברית חשובה של האופוזיציה, ובמקביל עלול להביא לתגובה צבאית קשה מצד רוסיה כלפי האופוזיציה. הוא כתב: "...אם יהיה ביכולתם של הכוחות האלה [קרי, האופוזיציה הסורית] להכשיל את ועידת סוצ'י [על ידי אי השתתפותם בה], תהיה בכך משום סטירת לחי לרוסיה ואולי זה יכעיס את תורכיה שתומכת בוועידה... כך, תעמוד האופוזיציה על שני חלקיה [קרי, המדינית והצבאית] מול העימות  הקשה ביותר שהוא [עימות] מול בעל ברית שלא ניתן להסתדר בלעדיו [קרי, תורכיה], וכן מול אויב [קרי, רוסיה] שחותר לגבש הסדר שיכריז על מה שהוא רואה כניצחון [שלו] בזירה הסורית, והיא [רוסיה] ללא ספק לא תוותר על כך בקלות. הרי רוסיה יצרה את מסלול אסטנה לאחר ששיטחה את השכונות של האופוזיציה בחלב, ובדומה לכך היא לחצה [על האופוזיציה להסכים] לערוך את כל אחד משמונת סבבי אסטנה באמצעות מעשה טבח [שבוצע נגדה] או הסכם הגירה [שנכפה עליה] כפי שאירע ב[שכונת] אל-וער בחומס ובוואדי ברדא באזור הכפרי של דמשק. אין זה בלתי נמנע ש[רוסיה] תדחוף [את האופוזיציה] לכיוון של סוצ'י באמצעות מעשי טבח נוספים [נגדם]...".[27]

 

ב.  קריאה ליזום חלופות לוועידת סוצ'י על מנת להכשילה: לכנס ועידה סורית לאומית או לנהל לוחמת גרילה

המצב הבעייתי בו מצאה את עצמה האופוזיציה על רקע ועידת סוצ'י עורר גם קריאות לנקוט יוזמות חלופיות כדי "להציל את המהפכה הסורית". בין היתר נשמעו קריאות לבחור הנהגה חדשה מאוחדת לאופוזיציה, לכנס ועידה סורית לאומית לדיאלוג, לנהל התנגדות עממית ארוכת טווח ואף לפתוח בלוחמת גרילה.

 

עבד אל-סלאם חאג' בכרי, בעל טור באתר האופוזיציה הסורי zamanalwsl.net, קרא לסורים לנקוט פעולה כגון,

כינוס ועידה עממית שתבחר הנהגה ותגבש תכנית פעולה, בטרם תכנס רוסיה את ועידת סוצ'י ותכפה עליהם פתרון משלה. הוא כתב: "כמה קמפיינים תקשורתיים שניהלו סורים ברשתות החברתיות גרמו למערב לגלות בהם עניין בשל ההשתתפות העממית הרחבה בהם. אם כך, מה יקרה אם גורם או גורמים סוריים חשובים יערכו ועידה עממית שתבחר הנהגה ויגבשו את עקרונות הפתרון ואת קווי הפעולה של העתיד הקרוב. אין ספק ש[הדבר] יחזיר את הנושא הסורי למרכז [ההתעניינות] וישיג את כל מה שכל גורמי האופוזיציה שהכתירו עצמם כאפוטרופוסים של המהפכה [הסורית] לא הצליחו להשיג. על [כוחות האופוזיציה] הסורית לפעול לפני שרוסיה תכפה על העולם את תכנית הפתרון שלה לסוריה בסוף ינואר במסגרת ועידת סוצ'י, אשר תפוצץ את תהליך ז'נבה... אין ספק שהסורים השתכנעו כי אין להם ידידים, לאחר שכולם הפקירו אותם לגורלם בעודם מובסים ונאבקים במוות שהמשטר [הסורי] אחר, רוסיה, איראן והמליציות העדתיות מביאים עליהם. עליהם לפעול ללא היסוס למען פעולה סורית טהורה שתביא ל[פתרון] שיניח עבורם יסודות [למציאות] שונה מזו שאויביהם חפצים בה"."[28]

 

ברוח דומה כתב גם הכותב הסורי עמר כוש שקרא לשלב בין ועידה לדיאלוג לאומי סורי לבין התנגדות עממית ארוכת טווח: "האופציה היחידה שקיימת בפני הכוחות הסורים החיוניים היא איחוד המאמצים על מנת לחזק פעילותם למען ארגון התנגדות עממית ארוכת טווח שתהיה בעלת מטריה מדינית... לשם כך יש ליצור קשר עם האנשים בשטח ועם מדינות שיכולות לסייע בתחום זה על מנת לטרוף למנהיגים הרוסים את הקלפים. כמו כן בולטת בהקשר זה הקריאה של ד"ר בורהאן ר'ליון לכנס ועידת דיאלוג לאומי סורי בין כל חלקי העם הסורי בסיועו של האו"ם ובפיקוחו... לסורים יש אפשרות להרכיב זרם רחב שיגבש תכנית סורית מאחדת של התנגדות שתאפשר להכשיל את [ועידת] סוצ'י. לא מספיק שנאמר שאנחנו לא הולכים לסוצי', אלא יש לפעול ליצור חלופה... הדבר נועד לא לאפשר למנהיגים הרוסים לכפות על הסורים את רצונם בכל הנוגע לרשימות המוזמנים, ההמלצות וההחלטות [של הועידה]..."[29]

 

במקביל, נשמעו קולות שקראו לפעילות מזוינת. ימאן דאבקי, בעל טור ביומון אל-ערבי אל-ג'דיד היו"ל בלונדון, כתב: "לאחר סירוב גורף של רוב הסורים ושל למעלה מ-40 פלגים ל[ועידת] סוצ'י העיניים נשואות אל נכבדי האופוזיציה שינקטו עמדה סופית בנדון, אך לא רק באמצעות החרמה וגינויבדומה לכל הסורים, אנו מצפים לצעד נגדי בשטח שיחסל את '[ועידת] סוצ'י' ואת מי שעומד מאחוריה. ייתכן שחיסול הסכם הפחתת המתיחות וניהול מלחמת גרילה  הוא הפתרון האחרון שנותר בידי הסורים...".[30][1] אל-וטן (סוריה), 24.12.2017

[2] במקור התכוונו הרוסים לקיים ועידה בשם "ועידת עמי סוריה" בבסיס חמימים הרוסי בסוריה, אך בשל קושי להשיג בסיס תמיכה רחב למהלך, גם מצד המשטר הסורי שראה בשם רמיזה לכך שיש כמה עמים בסוריה, נדחתה הוועידה כמה פעמים ולבסוף, כאמור, שונה גם שמה ומיקומה.

[3] לפירוט על החלטות אלו ראו דוח ממרי: הקהיליה הבינלאומית מרככת עמדתה כלפי משטר אסד

[4] אל-וטן (סעודיה), 11.9.2017; במסגרת הסכמי הפחתת המתיחות הוגדרו ארבעה אזורים בתוך סוריה שבהם הוכרז על הפסקת פעולות הלחימה בין פלגי האופוזיציה הסורית שהוגדרו מתונים לבין כוחות המשטר הסורי ותומכיהם. יצוין כי הסכמים אלו אפשרו למשטר הסורי להתפנות להילחם בחזיתות אחרות ולהגדיל את תחומי שלטונו.

[5] יצוין כי ועידה זו הייתה אפופה במתיחות רבה על רקע ההערכות מוקדמות כי היא צפויה לסטות ממה שהוגדר כ"עקרונות היסוד של המהפכה הסורית". זמן קצר לפני כינוס הוועידה הודיעו שורה של חברים ובכירים ברשות העליונה למו"מ ובראשם המתאם הכללי שלה, ריאד חג'אב על התפטרותם. כמו כן, לאחר הוועידה הופנתה ביקורת קשה כלפי הרשות שכונתה "חדשה" והיו אף שטענו כי היא אינה מייצגת עוד את האופוזיציה.

[6] בהקשר זה יצוין כי גורמים כורדים מהמנהל העצמי בצפון מזרח סוריה הביעו רצון לנכוח בוועידת סוצ'י, ייתכן מתוך הבנתם כי רוסיה תמלא תפקיד משמעותי בהסדר המדיני בסוריה ורצונם להבטיח את מצבם למקרה שארה"ב תפסיק לתמוך בהם. אולם בסופו של דבר הם לא הוזמנו לוועידה בשל התנגדותה של תורכיה.

[7] http://www.aljazeera.net , 27.1.2018; עד להודעת סירובה להשתתף בסוצ'י, שבה והצהירה הרשות העליונה למו"מ כי אין ברשותה פרטים מספקים על הוועידה ובראשם מטרתה וזהות המשתתפים בה, ולא שללה את האפשרות לנכוח בה, אלחיאת (דובאי), 10.1.2018

[8] Un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm, 18.12.2015

[9] ria.ru, 27.12.2017

[11] ria.ru, 31.10.2017

[12] סו"י סאנא (סוריה), 11.1.2018

[13] www.state.gov, 23.1.2018

[14] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 26.1.2018

[17] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 2.11.2017

[18] יצוין שבתאריך 22.1.2018 הודיע סידא על התפטרותו מהקואליציה הלאומית בגלל רמת ביצועיו של הגוף, כלשונו. www.zamanalwsl.net, 23.1.2018

[21] www.zamanalwsl.net, 27.12.2017

[22] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 27.12.2017

[23] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 22.12.17

[24] אל-חיאת (דובאי), 2.1.2018

[26] אל-חיאת (דובאי), 15.12.2017

[27] www.zamanalwsl.net, 26.12.2017

[28] www.zamanalwsl.net, 23.12.2017

[29] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 29.12.2017

[30] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 29.12.2017