המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עיתונאי פלסטיני: היהדות אכזרית מן הנאציזם; זו "דת השנאה כלפי המין האנושי כולו"
14/1/2018


עיתונאי פלסטיני: היהדות אכזרית מן הנאציזם; זו "דת השנאה כלפי המין האנושי כולו"  

 

העיתונאי הפלסטיני ג'ואד אל-בשיתי המתגורר בירדן,  פרסם ביומון העומאני אל-וטן, ב- 4 לאוגוסט 2017, מאמר שבו טען כי היהדות היא "דת השנאה" כלפי כלל האנושות מזה 3000 שנה, וכי היהודים המציאו אלוה משלהם המורה להם, לטענתם, להשתלט על רכושם של הגויים ולהרוג את זקניהם, נשיהם וטפם. אל-בשיתי סיכם מאמרו בכותבו, כי אם "חזיונות השווא" של היהודים יתקבעו במוחות "הישראלים החדשים", כהגדרתו, אזי הנאציזם ייראה כ"טיפה בים החייתיות התלמודית." יצוין כי מאמר זה התפרסם בעבר בגרסאות מעט שונות.[1]

 

גואד אל-בשיתי[2]


 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:

 

"לפי כל קני המידה  של ההתפתחות והקדמה האנושית התרבותית, המוסרית והמדעית, ובפרט במאה ה-21, אין דבר גרוע יותר מכך שהאדם יהיה מחויב הלכה ולמעשה לדת היהודית- תורה והתלמוד- ואין גרוע יותר מכך שדבקות זו היא דבקות ציונית פוליטית... היהדות, אשר ייחסה לעצמה ויצרה  אגדות ומעשיות ואשר המציאה רעיונות ותפיסות -  היא דת השנאה למין האנושי כולו ולמרות שבגלגולה הציוני היא ייחדה את החלק הארי של שנאה זו לפלסטינים ולערבים, הרי ש[היהדות], מייצגת 3000 שנים של עוינות ושנאה כלפי הגויים, כלומר, כלפי האנושות כולה...   

 

הקבוצה הנוודית הקדומה, קרי, העבריים או בני ישראל בדו  את התפיסה היהודית כך שתעלה בקנה אחד באופן כללי ועקרוני עם המציאות החברתית וההיסטורית שלה... [היהודים] היו עם של נוודים, שלא ידע דבר על תרבות האומות העתיקות ועל [חיים] בשכנות להם. הם חיו בתוך מלחמה ובאמצעות מלחמה. מרוב חרדה להישרדותם, הם התרחקו מסכנת התבוללות והיטמעות בתוך האומות המתורבתות הפגאניות ו[אמצו] תרבות לחימה שאינה דומה לשום 'תרבות', בשל חייתיותה ועוינותה ללא-יהודים, קרי לאנושות כולה. הם המציאו לעצמם אלוה - יהוה, לפי האידיאל  החברתי וההיסטורי שלהם; הם 'ייהדו' תחילה את השמיים כדי שיוכלו לייהד את האדמה, כלומר את אדמת זולתם, קרי פלסטין, אותה הם ראו בחזיונותיהם התלמודיים כארץ המובטחת...

 

'יהוה', כלומר, היהודי הגשמי [שיוחסה לו] צורת אלוה, הוא הריבון של החיילים מקרב בני ישראל. הוא הולך בראשם ומובילם במלחמותיהם נגד ה'גויים' ובפרט נגד הגויים 'הקדומים', כלומר נגד החיתים, הגרגשים, האמורים, הכנענים, הפריזים, החיווים והיבוסים. הוא היהודי האלים, הכועס, העושק, האכזר, העוין, הנוקם, הצמא לדמם של מי שאינם יהודים ... בהיותו האלוה שלהם, הוא ראוי אך ורק להם. הוא מצווה עליהם להשתלט על אדמות זולתם, לשרוף את עריהם ואת שדותיהם, להשתלט על רכושם ולהרוג אפילו תינוקות, ילדים נשים וטף. [יהוה] מצווה על [היהודים] להשמיד את עדרי הבקר, הצאן והחמורים [של ה'גויים']. הוא אוסר עליהם להתערבב עם זולתם ולכבד את החוזים וההסכמים עם זולתם...

      

זהו אלוה ש[אפילו] אבליס [השטן] מקנא בו על רשעותו המוחלטת. אין אלוה דומה לו בקרב [האלים] היוונים והרומאים. הוא האלוה אשר שכן בתוך קהילת בני ישראל, הורה להם לבצע את הפשעים 'המבורכים, המקודשים' [לתפישתם] נגד מי שאינם יהודים. הוא אשר בחר וחשק ב'ציון', קרי, בירושלים כמקום משכנו ובירתו וכמקום הפולחן הבלעדי לו.

 

הוא השרה עליהם את העדר המוסריות שלהם והסיתם לחמוס, לגזול ולשדוד, שכן הרכוש וההון של הלא-יהודים, שייכים ליהודים, 'עמו הנבחר'... בהסבירם את 'ערכי המוסר היהודים' והתפארותם בהם, טוענים נציגי הדעות המוטעות [המיוחסות] ל'ברית הישנה', כי כל משאבי העולם שייכים ליהודים וכי כל מה שיש בידי האנשים, הוא רכושם. [לטענתם], לולא ברא אללה את היהודים, ברכת האל לא הייתה שורה על העולם והאנשים לא היו מסוגלים לחיות; [לטענתם] 'יהוה' השליט את עמו על רכושם של הלא-יהודים ועל דמם; [ולכן ] ליהודי הזכות לגנוב מזר, להונותו ולגזול את כספו באמצעות ריבית נשך. אפילו את הדיבר 'לא תרצח' הם [היהודים] פירשו כאיסור על יהודי לרצוח יהודי [אחר] ...

 

די בכך שחזיונות השווא הללו יישארו 'חיים' במוחותיהם ובלבבותיהם  של הישראלים החדשים כדי שהנאציזם ייראה כטיפה בים החייתיות התלמודית."[3]

 [1] כך למשל, בעיתון הפלסטיני האלקטרוני www.alwatanvoice.com ב-24.6.2010.

[2] alresalah.ps, 2.3.2015

[3] אל-וטן (עומאן), 4.8.2017