המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב ירדני: על המוסלמים במערב להתנער מהטרור האסלאמי בו, כדי להציל את עצמם
17/10/2017


כותב ירדני: על המוסלמים במערב להתנער מהטרור האסלאמי בו ולקדם פרשנות מודרנית לאסלאם, כדי להציל עצמם

 

העיתונאי הירדני מוסא ברהומה, לשעבר העורך הראשי של היומון הירדני אל-ר'ד, פרסם ביומון הלונדוני "אל-חיאת" מאמר, בו גינה את פיגועי האסלאם הקיצוני במדינות המערב וראה בהם כפיות טובה מצד המהגרים המוסלמים כלפי מדינות אלו שמארחות אותם ומעניקות להם חופש דת בהניחן שכל דת נועדה להפיץ חסד, אהבה, שמחה וחיים ואילו המוסלמים הקיצונים משיבים להם בפיגועים רצחניים בשם דת האסלאם כביכול.


ברהומה הדגיש כי מעבר לפגיעה בתדמית האסלאם, הדבר פוגע בתדמיתה של כל אוכלוסיית המהגרים המוסלמים במערב ומאיים על עתידם בו ועלול אף להיתרגם בהמשך לנקיטת פעולות אלימות נגדם. לטענתו,  המוסלמים במערב נושאים בחלק מהאחריות למצב זה, שכן הם נוקטים עמדה ניטרלית בעקבות פיגועים במערב, כאילו אין הדבר נוגע להם ולעצם קיומם שם. לפיכך, קרא ברהומה למוסלמי המערב לזנוח את השיח אודות קיפוח והדרה שלהם במדינות המערב המארחות אותם - שאין בו בשום אופן כדי להצדיק רצח של אזרחים תמימים - ותחת זאת לייצר פרשנות חדשה לטקסטים הדתיים, שעולה בקנה אחד עם המציאות בסביבה החדשה בה הם חיים.

 

מוסא ברהומה[1]


 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:[2]

 

"עתיד המוסלמים המתגוררים בארצות המערב יהיה ללא ספק אפל ככל שהתקפות [הטרור] המבוצעות בשמם - ירצו או לא ירצו - יתגברו. כעת מאשימים אותם [בטרור זה] אך האשמה זו עלולה להיתרגם בהמשך למעשים, על בסיס [העיקרון] שאלימות מולידה אלימות, והתגובה תהיה באותו מטבע [קרי, פעולת טרור שכנגד]. ייתכן שהאחריות שנושאים המוסלמים בארצות המערב... טמונה בכך שבתגובה לְאירוע [טרור] הם עומדים מנגד ובוחרים לנקוט עמדה ניטרלית, למרות שהעניין נוגע ל[עצם] קיומם, מאיים על שלוותם וגורם לכך שמייחסים להם תכונות בלתי אנושיות... 

 

שיח אודות הקיפוח וההדרה [של המוסלמים במערב] לחלוטין לא יסייע להצדיק [אירוע שבו] אדם בשנות ה- 20 לחייו דורס אזרחים ובהם ילדים, במרחב הציבורי שנועד לטיול ולבילוי, ולא בזירת קרב או בפעילות נגד ירי שנועד לפגוע במוסלמים או לחסלם. איזו הצדקה שכלית והגיונית יש לכך שאדם כלשהו נוטל לעצמו, באמצעות ייפוי כוח אלוהי כוזב, את הזכות לשים קץ לשמחה האנושית התמימה הזו ולהפכה לטקס הלוויה ולגורל של מוות ודם?

 

במידה מסוימת, המוסלמים במערב אחראים לכך. זאת, משום שהם אינם טורחים מספיק כדי לייצר אתיקה אסלאמית התואמת את סביבתם החדשה, שכן האסלאם האפגאני אינו מתאים לסביבה האירופאית בהיותו פנאטי ודמגוגי ונוהג שלא לפי תנאי הזמן והמקום. באסלאם האפגאני הזה ו[בזרמים האסלאמיים הרדיקליים] שכמותו, שאומצו בידי ארגוני הטרור, לא מבינים שהטקסט הדתי הוא קבוע אך משמעותו משתנה [בהתאם למציאות], כפי שעולה מדברי הנביא: 'הו עדת המוסלמים, אתם בקיאים יותר בענייני העולם שלכם.' מה שממלא את ליבותיהם של הצעירים שטופי המוח הללו שהולכו שולל, אינו הערכים הנאצלים הכלליים בדת, כי אם שיח השנאה שאותו הפיץ לפני שלוש שנים [מנהיג דאעש] אבו בכר אל-בגדאדי... כשהזהיר בנאומו, שממנו שאבו הפושעים החצופים הללו [השראה], כי 'יש למוסלמים היום יכולת לרמוס ולנתץ את הרעיונות המוטעים של הלאומיות ושל הדמוקרטיה'. העולם אותו רואה אל-בגדאדי בעיניו, הוא אותו עולם שראה [מנהיג אל-קאעידה אוסאמה] בן לאדן, קרי [עולם המחולק ל]שני מחנות: מחנה האסלאם והאמונה ומחנה הכפירה והצביעות, שאליו שייכות כל 'אומות הכפירה ודתותיה, ובראשן ארה"ב ורוסיה, המופעלות בידי היהודים'.[3]

 

הנחת יסודות לרגע העימות [הרעיוני] עם שיח [השנאה הזה] ולמתן פרשנות [מחודשת] לטקסטים הדתיים בהתאם לאופי של 'המחנה' החדש [קרי מחנה המוסלמים במערב], מחייבת אומץ רב מצד חכמי ההלכה, אנשי הדת ואנשי האקדמיה הפועלים במרחב הציבורי. עליהם לעגן עקרונות חדשים להתנהגות דתית ששומרים על מטרות השריעה ופועלים למען הטמעת [עקרונות אלו] במציאות החדשה. מבלי להתעמק בסיבות [לכך], אפשר להניח שרוב המוסלמים בארצות המערב מקיימים את האסלאם שלהם על פי אותה פרשנות של הטקסטים בה האמינו בעבר, טרם הגירתם ל'ארצות הכפירה', שהעניקו להם חירות לקיום הפולחן הדתי שלהם. המערב 'הכופר' אכן חושב שהדת - כל דת - נועדה לשמח את האדם, להפיץ חסד ואהבה, לייצב את השלום ולספק חיים! החברות המערביות הללו אינן יודעות שהדת אשר חיה בקרבם [קרי האסלאם] מעניקה לאנשיה רישיון להרוג ילדים ואנשים שבאו לטייל וליהנות... באמצעות חגורת נפץ, או מכונית תופת, או משאית שדורסת תחת גלגליה כל מי שנקרה בדרכה, ללא אבחנה וללא רחמים.  

 

מהיכן באה כל האלימות הזו? מה מקור כל האכזריות הזו. ומאיזו באר שואבים האנשים המטורפים הללו את מלאי הצידוקים [ההלכתיים כביכול] שלהם. המערביים נבוכים ותוהים איזו מן דת היא זו? וזו אכן אינה דת אלא אידיאולוגיה דתית מיליציונית הרסנית, ששונאת את החיים ונהנית במחיצתה של סצנת הרצח כפי שרוצח אכזרי חולני מתענג מדם קורבנותיו.

 

אם המוסלמים במערב רוצים להינצל, עליהם להרחיק לכת בהצלת הפרשנות הדתית של הטקסט מידי הפרשנויות שהציעו לו חכמי ההלכה החשוכים, אחרת, אין להוציא מכלל אפשרות שבעתיד יהיו הם אלה שייכתשו תחת גלגלי המשאיות, ואז לא יחסר מי שיתענג על המחזה. זאת משום, שבעולם מטורף כְּזה שבו אנו חיים הפך הדמיון הפנטסטי לאפשרות היחידה."

 [1] ammonnews.net, 8.3.2017

[2] אל-חיאת (לונדון), 6.9.2017

[3] שני הציטוטים המופיעים בפסקה זו לקוחים מנאומו של אבו בכר אל-בגדאדי מ-1.7.2014, בו הכריז על הקמת הח'ליפות האסלאמית. ראו מסמך ממרי: In New Message Following Being Declared A 'Caliph,' Islamic State Leader Abu Bakr Al-Baghdadi Promises Support To Oppressed Muslims Everywhere, Tells His Soldiers: 'You Will Conquer Rome' , 1.7.2014