המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בכיר בארגון שתה"פ האסלאמי: עלינו ללמוד מהישגי סינגפור וממינוי אישה מוסלמית לנשיאתה
15/10/2017


בכיר בארגון שיתוף הפעולה האסלאמי: על המוסלמים ללמוד מהישגיה הכלכליים והחינוכיים של סינגפור ומכך שמינתה אישה מוסלמית לנשיאתה

 

בעקבות מינויה ב-14.9.2017 של חלימה יעקוב המוסלמית לתפקיד נשיאת סינגפור, פרסם ד"ר עאדל אל-בכילי, הממונה על נושא הסיוע לתימן בַּארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, מאמר באתר החדשות התימני shurannews.com, בו שיבח את סינגפור על כך שהמינוי למשרה הרמה ביותר בה נעשה בהתאם לכישורים וללא הבדל מגדר דת או לאום. זאת, בניגוד לנעשה במדינות המוסלמיות, בהן מינויים מסוג זה נגועים בשיקולים זרים.

 

אל-בכילי הביע את התפעלותו מהישגיה הכלכליים בקנה מידה בינלאומי של סינגפור, חרף קוטנה, וייחס זאת לחריצות תושביה ולתבונה שבה היא מכלכלת את צעדיה. אל-בכילי אף כתב כי הפסוק הקוראני "עבדיי הישרים יירשו את הארץ"[1] יכול להתייחס גם ללא מוסלמים, מאחר שהם אלה שאחראים לקדמה בעולם בתחומים רבים בעוד אנשי הדת המוסלמים עסוקים בזוטות במקום להוביל את המוסלמים להשתלבות בעולם המודרני.

 

חלימה יעקוב, נשיאת סינגפור[2]


 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:[3]

 

"איש בסינגפור לא אמר שאסור לאישה לכהן כנשיאת המדינה משום שהיא מתאווה לאכול מאכלים מסוימים [כשהיא בהריון], ואיש בסינגפור גם לא אמר שאין זה מתקבל על הדעת שאישה מוסלמית תתמנה לתפקיד נשיאת המדינה משום שהמוסלמים בה הם מיעוט ששיעורם אינו עולה על 14%. מה שקובע בסינגפור הוא החוקה, לא מתאם ענייני השבטים ולא המופתי של המדינה...  לפיכך הגיעה חלימה יעקוב המוסלמית לכהן כנשיאת המדינה הניצבת במקום הראשון בעולם באיכות החינוך שלה, על פי הדירוג של פורום דאבוס.  

 

חלימה יעקוב היא בת לאב מהודו ולאם מלאית ובעלה מתימן האומללה, אך לכל זה אין קשר לקריטריונים של קבלת תפקיד מנהיגותי בִּמדינה שבה שולטים ערכי האזרחות ולא [ערכי] הרוב הסיני. דת היא [ביטוי של] מוסר ושל קשר עם אללה ולא קופון פוליטי; לאומיות היא עשייה פרודוקטיבית חיובית [למען המדינה] ולא [סיסמא] קולנית; משרות מוטלות [על אנשים] בהתאם לכישוריהם ואינן מוענקות [להם] כגמול.

 

מספר תושבי סינגפור דומה למספר תושבי לוב, או קטן ממנו, אולם ההכנסה לנפש בה היא פי שלושה מההכנסה לנפש באיטליה ופי 13 מההכנסה לנפש בלוב. התוצר הלאומי [הגולמי - התל"ג] שלה עולה על התל"ג הכולל של שלושת רבעי ממדינות העולם הכושלות, יחדיו. בסינגפור אין נפט ואין בה את [אבראהים] ג'דראן שמנתק את אספקת הנפט שלה[4], אלא יש שם פטרו-שכל [על משקל פטרו-דולרים] שאינו מתכלה ואינו מחולק על פי מכסות קבועות, בהתאם להחלטת אופּ"ק.

 

לפני העצמאות שלה, או טרם גמילתה [מהקשר עם מלזיה], הייתה סינגפור נטל על מלזיה, שזנחה אותה והניחה לה לסבול מיתמות מדינית. אלא שהזנחה זו [מצד מלזיה] לא הפכה לקללה עבור סינגפור כי אם לברכה, ומי שמחו את דמעותיהם בשעתו [קרי, הסינגפורים, כשמלזיה כפתה עליהם פירוד ממנה] הבינו [עד מהרה] כיצד לנגב את זיעתם שוב ושוב כדי להפוך ארץ קטנה בשולי [המפה] הגיאוגרפית למדינה שעושה היסטוריה.

 

אללה אומר [בקוראן] בסורת הנביאים [פסוק 105]: '... עבדיי הישרים יירשו את הארץ', המילה 'ישרים' אינה מתכוונת בשום אופן לגיבורי הפתוות המגוחכות להחריד העוסקות [בזוטות] החל מאיסור על אישה להיכנס לאינטרנט ללא ליווי של בן משפחה וכלה בגינוי כניסה לשירותים ברגל ימין, כאילו שהבעיה שלנו היא כיצד להיכנס לשירותים ולא כיצד להשתלב בעולם הזה וכיצד להסתגל לתקופה הזו על כל מרכיביה. הישרים לא מוכרחים אפילו להיות מוסלמים, שכן הם אלה שסיפקו לנו את כל מוצרי התרבות, שלא החלו במטוסים ובטלפונים הניידים ואינם מסתיימים בחיסונים נגד אבעבועות רוח ובטיפול בסוכרת באמצעות תאי גזע. אלמלא [האנשים] הללו אשר אינם אומרים את שתי העדויות[5] [קרי, שאינם מוסלמים], לא היינו מפיקים תועלת מהנפט אלא לצורך טיפול במחלת גרדת הגמלים, וגם זה, בתנאי שלא היינו נכחדים [קודם לכן] ממחלות השחפת, הכולרה ושפעת הפיגור."

 

 [1] מתוך סורה מספר עשרים ואחת, פסוק 105. התרגום לקוח מתוך אורי רובין, הקוראן, אוניברסיטת תל אביב, 2005

http://arabic.euronews.com [2], 13.9.2017

[3]   http://shurannews.com/, 23.9.2017 

[4] אבראהים ג'דראן הוא מפקד כוחות משמר מתקני הנפט של לוב לשעבר, שהשתלט ב- 2012, לאחר המהפכה, על כמה נמלי נפט במזרח לוב וקרא להקמת חבל אוטונומי שם. לאחר ניסיון כושל של כוחותיו ב-2014 לייצא נפט במנותק מהשלטון המרכזי בטריפולי, הגיע להסכם עם השלטון לגבי פתיחת כמה נמלים שהיו סגורים.

[5] שתי העדויות (אל-שהאדתאן) - כינוי להצהרת האמונה האסלאמית (שהאדה) הכוללת שני חלקים: הכרה בייחוד האל והכרה בשליחותו של הנביא מוחמד.