המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב ירדני: בטרם יגנו הערבים את גזענותו של טראמפ, עליהם לטפל בגזענות הפושה בקרבם
19/5/2017


כותב ירדני: בטרם יגנו הערבים את גזענותו של טראמפ, עליהם לטפל בגזענות הפושה בקרבם

 

מאהר אבו טיר, בעל טור ביומון הירדני אל-דוסתור, פרסם ב-11.2.2017 מאמר בו טען כי בחברה הערבית רווחים אפליה, גזענות ותיוג הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בהדרת האחר, בהתנשאות עליו ובהימנעות מנישואים עם בני מעמד ועדה שונים. אבו טיר קרא לערבים לבחון את התנהגותם שלהם, בטרם יגנו את גזענותו של נשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, אף שלדבריו היא ראויה לגינוי.[1]

 

מאהר אבו טיר[2]


 

להלן קטעים מתורגמים מהמאמר[3]:

 

"גזענותו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מועילה מאד, כיוון שהיא מרחיבה מאוד את גזרת [השיח] בנושא האפליה והגזענות בעולם, שאיננה ייחודית לטראמפ, אלא היא רווחת גם בקרב הערבים ואף בעוצמה. חייהם של הערבים מבוססים על אפליה, גזענות ותיוג... בדיקת הגזע, המוצא, הדת או צבע העור של משפחות ויחידים היא התנהגות שבשגרה [בקרב הערבים]. האין זו אפליה מוזרה, שכן היא סותרת לחלוטין את שורשי האסלאם שאוסר אפליה[?] נוסף לכך, אנו על פי רוב מתנשאים מעל [יתר] העמים, וחושבים שהם נחותים מאתנו. כך למשל, הסיני [בעינינו הוא] כופר ואינו מצטיין בניקיון, הגרמני יהיר ומתנשא, לאפריקני אנו מעניקים תארים רבים מספור, האינדונזי הוא משרת בביתנו ותו לא וההודים הם בתחתית סולם העמים. וכך, אנו מדביקים כינויים על ימין ועל שמאל למרות שהם עתירי אפליה, תיוג וגזענות ולא מדויקים...

 

עניין זה גולש גם לסוגיית הנישואים בעולם הערבי. כולם מכירים את הסיפורים הישנים [בעניין זה] שחלקם עדיין תקפים, שכן הבדואי לא מתחתן עם כפרית, העירונית לא מעוניינת בכפרי וכפרי אינו רוצה [להתחתן] עם בדואית. הקריאות זה לזה בכינויי גנאי, התיוגים ו[הוויכוחים] מי טוב יותר מהאחר מצויים אפילו בקרב [בני] אותו אזור. ישנם עמים ערביים הנחלקים לחלוקות חברתיות פנימיות המבטאות אפליה, גזענות וריבוד חברתי ואינן מבטאות רוח של מדינה אחת כלל וכלל. ניתן לשמוע על מדינה, שבה אנשים לא מתחתנים זה עם זה משום שהגבר הוא מאזור מסוים ומוצאה של בת הזוג עשוי להיות מחוץ ליבשת, או שהיא בעלת גון עור מסוים.

 

חי אללה, איפה כל הסיסמאות [נגד אפליה] שבהן אנו מנופפים, בשעה שאנו פועלים בניגוד מוחלט להן? גם גלי השנאה [שמפגין] הנשיא האמריקני כלפי הפליטים ונגד מדינות מסוימות רווחים בקרב הערבים, למרות היותם בני אותם גזע, דת ותרבות. כך, העיראקי שהלך לסוריה בזמנו, הוא אותו עיראקי שלא רוצה לקבל סורים [כיום] ומעוניין שימותו בהפצצה. הלבנוני, שחי בעבר בסוריה, מתלונן היום מאוד על [הפליטים] הסורים [שמגיעים ללבנון] ולא רוצה לראותם. המצרי, שבמשך עשורים חי בלוב, זועם על נהירת הלובים לארצו ואותו לובי עצמו - זה שחש מועקה נוכח תחושת המצרים כלפיו - מעוניין שארצו תסגור את שעריה בפני תוניסאים.

 

הדבר התרחב לכדי צורות של אפליה על בסיס דתי ועדתי והכל יודעים כי האפליות שוברות שיאים: כשאומרים לך על מישהו שהוא נוצרי, אך הוא טוב – הרי שהמשפט טומן בחובו גזענות מהדרגה העליונה, כאילו נאמר שהנוצרים [באופן גורף] אינם טובים והאיש הזה הוא יוצא מן הכלל; כששומעים על אדם שמוצאו סורי, אך הוא אדם שונה, הרי שהאשמה מופנית לכלל [הסורים] והוא חריג. כך גם [כשאומרים] על פלסטיני, ירדני, מרוקאי או תימני 'אבל הוא טוב'... זו גזענות סמויה...

 

אם הערבים והמוסלמים עצמם נוקטים אפליה וגזענות בינם לבין עצמם, כיצד אפוא אפשר לטעון נגד מה שעושה נשיא ארה"ב[?!]. רבים מעלימים עין מכל גילויי האפליה הקטנים, שאנו עדים להם בחיינו בעולם הערבי.... במקום ההתעלמות הזאת, עלינו לתת את הדעת באמת למבנה החברתי [שלנו] ולגילויי האפליה הבזויים...שרווחים בה, לפני שאנו מאשימים [בכך] את הממשל האמריקני, את האירופים ועמים אחרים.

 

ייתכן שאפליה, גזענות או תיוג הם תכונה אנושית, שהיא נחלת כלל עמי העולם, אך עלינו להכיר בכך שבעולם הערבי היא קיימת ברמה הגבוהה ביותר...

אם ברצוננו לגנות את טראמפ, והוא כמובן ראוי לגינוי, כי אז הגזענות שלו צריכה לעורר גם אותנו לבחון איך אנו מתנהגים בסתר ובגלוי, ולשאול את עצמנו בכנות מבלי ללכת סחור סחור, האם אנו באמת נמנים עם העמים שאינם גזענים. רק אז נכיר בכך ש[בכל הנוגעת לגזענות] טראמפ אינו אלא טירון בעולמנו הערבי."