המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עבאס: הצהרת בלפור - מקור הנכבה שנמשכת; זכות השיבה ופיצויים לפי 194 - תנאי לשלום
16/5/2017

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס בנאום לרגל יום השנה ה-69 לנכבה:

הנכבה של העם הפלסטיני נמשכת עד היום, מקורה בהצהרת בלפור;

השלום - בחירה אסטרטגית של הפלסטינים ובלבד שיכלול את זכות השיבה והפיצויים בהתאם להחלטה 194

 

בנאום שנשא יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, ב-15.5.2017 לרגל יום השנה ה-69 לנכבה, במהלך ביקורו בהודו, הוא אמר כי הנכבה של העם הפלסטיני נמשכת עד עצם היום הזה וכי העוול ההיסטורי שנגרם לעם הפלסטיני מקורו בהצהרת בלפור וקרא  לבריטניה להתנצל בפני העם הפלסטיני בגינה. עבאס הדגיש כי השלום הוא בחירה אסטרטגית של הפלסטינים ובלבד שיהא זה שלום צודק וכולל על בסיס החלטות האו"ם והיוזמה הערבית, הכוללת את זכות השיבה של הפלסטינים ופיצויָים, בהתאם להחלטה 194. בנאומו שיבח עבאס את השהידים הפלסטינים וכן את מאבקם של האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים אותם כינה "גיבורים" והבטיח לפעול ללא לאות למען שחרור כולם.

 

עבאס בנאומו[1]


 

להלן תרגום נוסח דבריו של עבאס:[2]

 

"אנו מציינים היום את יום השנה ה-69 לנכבה. אזכור הנכבה של 1948 אינו אזכור של משהו שהיה בעבר ונגמר, אלא הוא אזכור כואב של [אירוע] שנמשך בחיינו [כיום]. עמנו הפלסטיני אשר שילם את מחירה של היסטוריה שאינה שלו [קרי, שואת היהודים], ממשיך עדיין להיות מושא של אותו עוול עצמו, שהחל לפני יותר ממאה שנים עם הופעת הציונות יחד עם חזונה השקרי, אשר התכחש לקיומנו באדמתנו ועדיין מתכחש לזכויותינו הלאומיות הלגיטימיות הנזכרות במפורש בהחלטות הלגיטימציה הבינלאומית.

 

ביום השנה הכואב הזה, שומה עלינו להדגיש כי העוול ההיסטורי שנגרם לעמנו, אשר ממשיך להתעצם, החל למעשה עם פרסום הצהרת בלפור המצערת. מכאן אני קורא לממשלת בריטניה לשאת באחריותה ההיסטורית והמוסרית ולא לציין את יום השנה ה-100 להצהרה מופרכת זו ולא לחגוג את העניין, אדרבא, תחת זאת, עליה לחוש ולהתנצל בפני עמנו הפלסטיני אשר שילם מחיר כבד מאוד בנפש ונעקר [מאדמתו] כתוצאה מ[פרסום] הצהרה מצערת זו ויישומה על חשבון אדמת המולדת ההיסטורית שלנו ועל חשבון עמנו וזכויותיו הלגיטימיות.

עמנו לא יניח את נושא הנכבה מאחוריו, אלא לאחר שיוכרו כל זכויותיו הלאומיות הלגיטימיות ללא יוצא מן הכלל, ובראשן זכות השיבה וההגדרה העצמית והקמת מדינה עצמאית בעלת ריבונות מלאה בגבולות ה-4 ביוני 1967 שבירתה ירושלים המזרחית.

 

כבר הבהרנו בכל הזדמנות, כי שלום הוא הבחירה האסטרטגית שלנו, אך לא בכל מחיר. אלא אם מדובר בשלום צודק וכולל על בסיס החלטות הלגיטימציה הבינלאומית והיוזמה הערבית לשלום, הכוללת את זכותם של הפלסטינים לשיבה ולקבלת פיצויים בהתאם להחלטה 194.

 

היום, כשאנו מציינים את יום הנכבה, לא נשכח בשום אופן את אסירינו הגיבורים בבתי הכלא של הכיבוש הישראלי, אשר מנהלים מערכה למען חירות וכבוד. אני מצדיע להם, מעריץ ומוקיר אותם ומבטיח להם כי לא ננוח ולא נשקוט עד שכולם יזכו לחירות וישובו למשפחותיהם בראש מורם. מכאן אני קורא לקהילה הבינלאומית להתערב ולהפעיל לחץ על ממשלת ישראל כדי שתיענה לדרישותיהם ההומניטריות, הלגיטימיות והצודקות [של האסירים] כהקדמה לשחרורם ללא תנאי וללא יוצא מן הכלל.

 

הו ציבור עמנו הפלסטיני האדיר! מאבקנו, עמידתנו האיתנה באדמת מולדתנו ונחישותנו לדבוק בזכויותינו הלאומיות הם הגורם המכריע שיוביל אותנו בהכרח אל החירות ואל העצמאות, כשאנו מתמקדים בהפקת  לקחים מהנכבה, במיוחד נוכח האתגרים החמורים הללו שניצבים בפני הסוגיה הפלסטינית. לפיכך, אני מחדש את הקריאה לשים קץ לפילוג [הפנים פלסטיני] ולאחד את השורות [במישור] הלאומי כדי [שנוכל] להתמודד עם כלל האתגרים. זאת משום שאחדותנו הלאומית היא עיקרון מקודש, ורק באמצעותה יממש עמנו את תקוותיו ואת שאיפותיו ויבנה את מדינתו הלאומית והעצמאית, שבירתה ירושלים.

 

התהילה לשהידים ברי הלבב שלנו

החירות לאסירינו הגיבורים

תחי פלסטין חופשית ועצמאית".

 [1] alhaya.ps, 16.5.2017

[2] אל-חיאת אל-ג'דידה (רש"פ), 16.5.2017

תגיות