המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
טרור באמריקה (3): קריאה להסגיר את הטרוריסטים
18/9/2001

טרור באמריקה (3)

אינטלקטואל לבנוני: הערבים אינם נקיים מאחריות; להסגיר את הטרוריסטים

 

האינטלקטואל הלבנוני הליברל, חאזם צאע'יה, החי בלונדון, כתב טור ביומון, אל-חיאת, ובו הוא מטיל אחריות מסוימת לפיגועים בארה"ב על העולם הערבי וקורא להסגיר את הטרוריסטים: "התקפות הטרור חיסלו אחד לאחד את כל המרכיבים המדיניים של אסטרטגיה ערבית.

 

ראשית, ישראל, ארה"ב ואחרים יכולים להציג את האינתיפדה הפלסטינית כטרור טהור. העולם כבר אינו מעוניין בהבדלים בין התנגדות לטרור. התעניינות במדיניות ובזכויות הפכה למותרות. הטיעון הישראלי נראה כעת כאקסיומה אוניברסלית.

 

שנית, ההסתמכות על הסתירות הפנימיות בעולם החזק הפכה לריקה מכל תוכן. הודות לטרור, התאחדו ארה"ב, אירופה ורוסיה. העולם מצוי במקום אחד ואנו במקום אחר: המצב בעראק קרוב להכללה [לגבי יתר העולם הערבי].

 

שלישית, המשקל [הפוליטי] המצרי ומשאב הנפט של המפרץ עברו למגננה. ארה"ב היא, כעת, זו שדורשת מאחרים לנהוג ב"נחישות", לאחר שהם תבעו ממנה לנהוג ב"צדק". לדעתה, לא היתה נחישות קודם לכן. היא זו שקוראת לעולם להקים ברית חדשה, כמובן בהתאם לתנאיה שלה. הסיסמא: מי שמהסס, חשוד.

 

רביעית, הוכח שאין אפשרות ליצור אסטרטגיה משותפת [או] בעלת מכנה משותף בין כוחות המנוגדים זה לזה בכמה רמות. יאסר ערפאת תכנן לקבל הזמנה לבית הלבן; אסאמה בן לאדן תכנן להרוס את הבית הלבן. זהו גורל הרעיונות בדבר הקמת חזיתות ובריתות "רחבות".

 

חמישית, הוכח שאין יכולת לחזות דבר בעולם שהמפתחות להבנתו אינם בידינו. חלקנו הטילו את יהבם על טירופו של שרון, טירוף מן הסוג הישן על שטח מצומצם. והנה, הופיע טירופו של בן לאדן, שהוא טירוף גלובלי, אוניברסלי, ומודרני, כלומר, היולי.

 

שישית, פגיעה במיליוני מוסלמים במערב: בחייהם, בגופם, בחירותם; הפגיעה בתדמיתם של הערבים והמוסלמים בעולם. הפגיעה בחלק של המוסלמים והערבים בציוויליזציה העולמית. דבר זה, בפוליטיקה, משבית את המודל שהיה יכול להשפיע באופן חיובי.

 

שביעית, החלשת מי שהיו יכולים לגלות הבנה לסוגיות הערביות במערב. החלשת התפקוד הדמוקרטי של אותן חברות [מערביות]. החלשת המגמות הפלורליסטיות ואהבת הזרים. החלשת הרגישות האנטי-גזענית. חיזוק המגמות השוביניסטיות הקסנופוביות. כעת, "הסכסוך בין תרבויות" ניכר בכל מקום.

 

אחריותה של ארה"ב למצב אליו הגענו ודאית. אחריותנו שלנו ודאית גם כן. אמריקאים רבים מדברים על אחריותם. הבה ונדבר גם אנו על אחריותנו: אנו לא יצרנו הבחנה בין פוליטיקה לבין הזכות לחיים. זה מה שאיחד את אומות העולם נגדנו. התפלאנו על כך שדעת הקהל הישראלית איננה מתנערת מממשלת ישראל. פרשנו את התופעה הזו באופן מוטעה. אנו מתפלאים על מה שמתרחש ומה שיתרחש בארה"ב.

 

אנו אחראים משום ש[בכתיבה שלנו,] שמנו את הטרור בין מרכאות. שיבחנו את פעולות ההתאבדות ותארנו אותן כפעולות של מות קדושים. דיברנו על מתקפות צלבניות. הרחבנו את תחום הפוליטיקה כך שיכלול גם את התרבות, את הנורמליזציה, ואת התרגום [רמיזה לפולמוס בתקשורת הערבית בנוגע לתרגום יצירות ערביות לעברית]. העברנו את הסכסוך לכל תחום. אמרנו שאנו נחדש את המלחמה נגד הציוויליזציה המערבית, שברית המועצות נפלה אפיים ארצה בפניה. סירבנו לאפשר לאף קול של מתנגד או מתפלג משורותינו להישמע. משמעות הדבר היא שאנו [גוף] אחד; במשתמע, הם יהיו [גוף] אחד נגדנו. אנו שרטטנו את המגרש, והם שחקו מעליו.

 

כעת: אנו יכולים לחדש את הסכסוך הפוליטי עם ארה"ב. אנו יכולים להמשיך ולגנות את עמדותיה במזה"ת; לגנות את האופן בו היא מבינה את הגלובליזציה; לתבוע ממנה יותר צדק. מה שאסור שיהיה הוא ערבוב בין כל זה לבין הדיכוטומיה של החיים והמוות. במקרה של ערוב שכזה, אנו מוצגים כגזע היוצא נגד הגזע האנושי. הגזענים במערב יהפכו את התדמית הזו לתיאוריה, ואת התיאוריה למעשים.

 

כעת: עלינו לאחד את המאמצים של החברות שלנו ולהסגיר את אותם מבוקשים שערבבו בין הפוליטיקה לבין הזכות לחיים.

 

הבה ונסגיר אותם מבלי להצטער עליהם. אזי, טיעונינו הפוליטיים יזכו לחיזוק. במקרה ההפוך, הם ילקחו בכוח הזרוע, ואנו החפים מפשע, נילקח גם כן בשל חטאם. בארה"ב יש מי שלתאבון שלהם לעשות זאת אין גבול."[1][1] אל-חיאת (לונדון), 15.9.2001.