המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אונרא פועלת לשינוי תכניות הלימוד הפלסטיניות בבתי הספר שלה; החמאס והרש"פ מוחים
6/4/2017

 


אונרא פועלת לשינוי תכניות הלימוד הפלסטיניות בבתי הספר שלה; החמאס והרש"פ מוחים

 

הקדמה

באחרונה דווח על כוונה של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (להלן, אונרא) לערוך שינויים בתכניות הלימוד הפלסטיניות הנלמדות בבתי הספר של הארגון בגדה המערבית וברצועת עזה. מדובר בעשרות שינויים בתחום הפוליטי וכן בתחום החברתי-תרבותי במקצועות שונים, שייעשו בשלבים, בכללם השמטת מוטיבים שלדעת אונרא עלולים לפגוע במדיניותו להקפיד על ניטרליות של חומר הלימוד. הכוונה לנושאים כמו מפה של פלסטין מן הים עד לנהר; עיסוק מיותר בנושאים פוליטיים רגישים, כגון גדר ההפרדה בשיעורים שאינם רלוונטיים לכך; ושינויים בתחומי המגדר, כגון החלפת תמונות של בנים או גברים בתמונות של נשים, או בנות או בתמונות מעורבות של שני המינים.       

 

השינויים שאונרא דורשת להכניס בתכניות הלימוד עוררו התנגדות גורפת בקרב הפלסטינים בטענה שהם מסלפים את הזהות הפלסטינית ומשרתים את ישראל המאשימה את הרש"פ בהסתה. כמו כן הועלה החשש כי לשינויים תהיה השפעה מצטברת לטווח ארוך, שכן התכנית עלולה לקבע בקרב התלמידים את תרבות הנורמליזציה והדו-קיום ולהרחיקם מדרך ההתנגדות לכיבוש.

 

משרד החינוך של הרש"פ יצא נגד כוונת אונרא ואף איים לתבוע אותה. שר החינוך הפלסטיני הצהיר מפורשות: "אנו רוצים חינוך שייצר את השחרור [מהכיבוש]". נוסף על כך, משרד החינוך קיים סדנה בנוכחות בכירים פלסטינים ואישים מקרב ערביי ישראל, שיצאו נגד ההאשמות של ישראל בדבר הסתה הקיימת בספרי הלימוד הפלסטיניים. בסדנה אף טען חבר הכנסת אחמד אל-טיבי כי "לפלסטינים יש זכות להסית נגד הכיבוש", ואילו חברת הכנסת חנין אל-זועבי, הדגישה כי "ההסתה נגד הכיבוש ופשעיו אינה רק זכות אלא חובה אנושית."  

 

גם בכירים בחמאס וכן עובדי אונרא וועדי ההורים בבתי הספר של אונרא הביעו התנגדות להכנסת השינויים בטענה כי הדבר מהווה סכנה חמורה למערכת החינוך הפלסטינית ותואם את האינטרסים הישראלים והאמריקנים. בעזה אף התקיימו הפגנות מחאה נגד שינוי תכניות הלימוד.  

 

דוח זה יסקור את עיקר השינויים שאונרא דורשת להכניס לספרי הלימוד כפי שדווח בכמה אתרים פלסטיניים ואת ההתנגדות שהם עוררו.

 

בין השינויים: השמטת מפת פלסטין השלמה, תמונות חיילים ישראלים והמילים "כיבוש" ו"גדר ההפרדה"

מהדיווחים בכלי תקשורת ואתרים פלסטיניים עולה, כי הנשיאות הכללית של אונרא בעמאן שלחה לסניפיה בעזה את פרטי השינויים, שבשלב ראשון ייושמו בכיתות א-ד בבתי הספר של אונרא החל מהמחצית השנייה של שנת 2017,  ובשלב השני יורחבו גם לחטיבות הביניים ולבתי הספר התיכוניים.[1]

 

עוד עולה מהדיווחים כי מדובר בכ-50 שינויים שייכנסו לספרי הלימוד במקצועות שונים ובכללם השפה הערבית, חינוך אסלאמי, מתמטיקה, חברה, מדעים ואנגלית.[2] 

 

עיקר השינויים נוגעים לתחום הפוליטי וכוונת אונרא היא להשמיט מוטיבים המתעלמים מקיומה של ישראל או אלה העוסקים בנושאים פוליטיים רגישים שנלמדים בשיעורים שאינם רלוונטיים להם. כך למשל, הוצגה כוונה להשמיט את מפת פלסטין השלמה המופיעה בכמה ספרי לימוד ולמעשה מבטלת את קיומה של מדינת ישראל. דוגמה נוספת היא מחיקת תרגיל שהופיע בספר מתמטיקה בו הוזכרו המילים הכיבוש, ומסגד אל-אקצא. עוד נדרשים הפלסטינים למחוק שימוש במילים: אסירים, כיבוש, גדר ההפרדה, חיילי הכיבוש וכיוצא בזה.

 

במקביל, ישנם גם שינויים הקשורים לתחום החברתי-תרבותי, כך למשל, עלתה שוב ושוב הדרישה להחליף תמונות של בנים בלבד שמופיעות בספרי הלימוד בתמונות של בנות או בתמונות של בנות ובנים ביחד, כלומר להציג לילדים בבתי הספר עירוב מגדרי.

 

אתר עזתי דיווח כי כבר בשנה שעברה התקיימו סדנאות בהשתתפות עשרות מורים בבתי הספר של אונרא כדי להכשירם ולעדכנם בנוגע לשינויים.[3]

 

להלן דוגמאות מהשינויים המוצעים בתכנית הלימודים כפי שהוצגו בכמה אתרים פלסטינים:

 

"השינוי – הסרת מפת פלסטין [מהים עד לנהר] מאחד השיעורים בשפה

 הערבית לכיתה ד" והשארת השיר שכותרתו: "בוקר טוב מולדת"[4]


 

ליד שיר שכותרתו "שלום גבעות שלנו" הוחלפה מפת פלסטין בגבעה פלסטינית. "השינוי – החלפת

תמונה של מפת פלסטין [מהים לנהר] בתמונה אחרת [אחת הגבעות הפלסטיניות] בספר שפה ערבית

לכיתה ב". מעל התמונה של הגבעה ניתן הסבר של אונרא באנגלית לשינוי: 'זהו נושא ניטראלי. שיר

מאויר במפה היסטורית בהקשר שאינו פוליטי ולכן מוצע להחליף את המפה בגבעה פלסטינית.'"[5]


"השינוי – החלפת מפת 'פלסטין' בתמונות של ציפור [טיר] ודלעת

 [יקטין - לצורך לימוד הצליל טי] בספר ללימוד השפה הערבית לכיתה א"[6]


 

"השינוי - ביטול תרגיל [במתמטיקה] שבו הופיעו המילים: 'הכיבוש', 'מסגד

אל-אקצא',  'מחסומי הצבא' באחד משיעורי המתמטיקה לכיתה ב"[7]


 

"השינוי – ביטול תרגיל הקשור ל'יום האסיר הפלסטיני' בשיעור חינוך לאומי לכיתה ג"[8]


"השינוי – הסרת הצירוף 'דחפורי הכיבוש' מאחד השיעורים בשפה הערבית לכיתה ב"[9]


 

"השינוי – החלפת המילים 'אל-קודס בירת פלסטין' במילים 'אל-קודס העיר הקדושה

 לשלוש הדתות המונותאיסטיות' באחד השיעורים בשפה הערבית לכיתה ד"[10]  


 

"השינוי – החלפת המילים 'האסיר', 'העצור', 'הכלא' במילים

'האמיר', 'העירייה' באחד משיעורי השפה הערבית לכיתה ב"[11]


"השינוי – הסרת המילה 'הכיבוש' מאחד השיעורים בשפה הערבית לכיתה ב"[12]


 

"השינוי – הסרת תמונה של חייל ישראלי מאחד השיעורים בספר השפה הערבית לכיתה ב"[13]


 

"השינוי – הסרת תמונה של גדר [ההפרדה] הגזענית והחלפתה

 בתמונה של מפל מים באחד משיעורי השפה הערבית לכיתה א" [14]


"השינוי – הסרת שמות האזורים 'אל-קודס', 'הבקעה', מאחד השיעורים במדעים

לכיתה ד והחלפתם בשמות של ערים שנכללות כיום בשטחי הגדמ"ע ועזה"[15]


 

כמו כן, באתר של סוכנות הידיעות מען התפרסמו מסמכים בנוגע לשינויים שאונרא דורשת וביניהם טבלה של  שנויים שאונרא העבירה לבתי הספר.

 

השינויים כללו כאמור החלפת תמונות של בנים בבנות או בתמונות של בנים ובנות יחד. זאת במטרה למנוע תמונות המשדרות הדרת נשים או הפרדה מגדרית. בין השינויים שהופיעו בטבלה: "החלפת תמונות של גברים מתפללים בתמונות של נשים מתפללות"; "החלפת תמונת ילדים משחקים בכדורגל בתמונה אחרת שבה משחקים בנים ובנות"; "החלפת תמונת בנות המשחקות עם בעלי חיים בתמונת בנים ובנות המשחקים עם בעלי חיים"; "החלפת תמונת בנים המתעניינים באיכות הסביבה בבנים ובנות המתעניינים בנושא"; "החלפת תמונת גברים חוגגים בחתונה בתמונה שבה גברים ונשים חוגגים בחתונה."

 

לפי הדיווח הטבלה כללה גם שינויים בתחום הפוליטי, בהם: "השמטת מפת פלסטין ההיסטורית"; "החלפת הביטוי 'ירושלים בירת מדינת פלסטין' בביטוי 'ירושלים העיר המקודשת לדתות השמימיות'"; "השמטת כל אזכור לכיבוש הישראלי ולעימות עימו שגובה נפגעים"; "השמטת תמונה שבה חיילים ישראליים הורסים בית והחלפתה בתמונות לצורך השוואה: תמונה של משפחה בדירה חדישה מול תמונת בית כפרי"; "החלפת טקסט שכותרתו 'נבנה ונבנה' על אודות דחפור של הכיבוש ההורס בית בטקסט אחר, שכותרתו דומה: 'נבנה ולא נהרוס' המדבר על בית ישן בירושלים"; "החלפת תמונה של חיילי הכיבוש הישראלי בתמונה שאין בה חיילים"; "ביטול קטע על אודות צעדי הכיבוש נגד דייגי עזה".; "החלפת טקסט שירה שכותרתו 'אדמת המכובדים' על אודות ההקרבה למען גירוש הכובש הזר בטקסט שכותרתו 'קודש הקודשים' שאינו מזכיר את ההקרבה"; "השמטת תמונה של ילדה פוחדת מחיילים והחלפתה בתמונה של בניית בית וילד האומר לאביו: 'הוי  אבי, אנחנו עם אומה שבונה ולא הורסת"; "השמטת הביטוי: 'בית הספר שהכיבוש השתלט עליו והפך אותו להתנחלות".[16]

 

תמונות של טבלת השינויים שהעבירה אונרא לבתי הספר[17] 

  


הרש"פ וחמאס: השינויים משרתים את ישראל ופוגעים בזהות ובמורשת הפלסטינית

השינויים שאונרא דורשת להכניס לתכניות הלימוד הנלמדות בבתי הספר שלה בגדמ"ע ובעזה, עוררו התנגדות ומחאה מצד הרש"פ, מצד חמאס וכן מצד העובדים הפלסטינים באונרא ועדי ההורים בבתי הספר.

 

משרד החינוך של הרש"פ: השינויים תואמים את מזימות הכיבוש ופוגעים בזהות הלאומית

משרד החינוך של הרש"פ הביע התנגדות מוחלטת לכל שינוי בתכנית הלימודים ואיים "לנקוט צעדי ענישה נגד כל מי שינסה לשנותה או לחבל בה, משום שהדבר יחשב למעשה תוקפנות כלפי פלסטין, פגיעה בזהות הלאומית ומחיקתה." המשרד טען עוד, כי "הפגיעה בהיבט הלאומי שבתכנית הלימודים תואמת את מזימות הכיבוש המשבש ומסלף את תכנית הלימודים" וקרא לאונרא שלא להיכנע ללחצי ישראל משום שתכנית הלימודים הפלסטינית היא "סממן ריבונותנו ולא נאפשר לפגוע בו ולהשחיתו."[18] 

 

שר החינוך הפלסטיני: אנו רוצים חינוך שייצר את השחרור מן הכיבוש

בנוסף, משרד החינוך הפלסטיני קיים סדנה ראשונה מסוגה לדיון בטענה שיש הסתה בתכנית הלימודים הפלסטינית וההתקפות של ישראל נגדן.  בסדנה השתתפו בכירים ברש"פ כגון, שר החינוך סברי סידם, שר התרבות איהאב בסיסו, יו"ר מועצת ההתנגדות לגדר ולהתנחלויות וליד עסאף, בכיר בפת"ח ושר החוץ ברש"פ לשעבר נביל שעת', המופתי של ירושלים והרש"פ מוחמד חוסיין וכן אישים מקרב ערביי ישראל: אחמד טיבי, מוחמד ברכה, חנין אל-זועבי מסעוד ר'נאים וטאלב אל-סאנע. הדוברים בסדנה דחו את הטענות בדבר קיומה של הסתה בתכניות הלימוד הפלסטיניות והדגישו כי ישראל היא זו שמסיתה נגד הפלסטינים.

 

בסדנה סקר שר החינוך סברי סידם את ההיבטים השונים של תכניות הלימוד ובייחוד את אלה שכללו את התכנית הלאומית החדשה לכיתות א-ד ואמר: "אנו רוצים חינוך שייצר את השחרור [מהכיבוש]." לדבריו, "קיום סדנה לא שגרתית כזאת נעשה במסגרת [התגובה] להתקפה של ישראל נגד תכניות הלימוד שלנו... צריך לגייס את כל הערוצים והיכולות בתחום המדיני, הדיפלומטי וההסברתי כדי להפריך את הטענות של ישראל ולהוקיע את מדיניותה הגזענית המתבססת על ביטול האחר וסילוף עובדות." [19]  

 

חברי כנסת: זכות הפלסטינים להסית נגד הכיבוש

חבר הכנסת אחמד טיבי אמר בסדנה: "זכות הפלסטינים הנתונים לכיבוש להסית נגד הכיבוש."' חברת הכנסת חנין אל-זועבי, אמרה: "ההסתה נגד הכיבוש ופשעיו אינה רק זכות אלא חובה אנושית."[20] 

 

בכירי חמאס: השינויים הם בהשפעת ישראל

באופן חריג בזירה הפלסטינית גם בכירים בחמאס ובעזה הביעו עמדה התואמת את זו של הרש"פ.

חבר המועצה המחוקקת מטעם חמאס, עאטף עדואן, אמר כי אונרא אינה מוסמכת לשנות את תכניות הלימודים. לדבריו, "התערבות אונרא סותרת את משימתה הבסיסית להעניק סיוע לפליטים... והיא נעשית כדי לרצות את המדינות התורמות."[21]

 

ראש מחלקת הפליטים של חמאס, ד"ר עיסאם עדואן, טען כי השינוי בתכניות הלימוד הוא "עבירה פוליטית" מצד אונרא והפרה של ההסכם עם הרש"פ שלא לעשות שינויים בתכניות הלימודים. הוא קרא לרש"פ להתנגד בתוקף לעבירה הזאת ולחייב את אונרא לכבד את ההסכם, בהסבירו כי "לשינויים יש השפעה מצטברת לטווח הארוך: כאשר תמונת פלסטין נעלמת מדמיונו של התלמיד וכך גם מלים ומונחים מסוימים בעלי משמעות, נעלמות גם ערים [מעיני] הפליט הפלסטיני, כולל עירו."[22]

 

עורך ביטאון חמאס אל-רסאלה, ויסאם עפיפה, טען כי "בשינויים [שדורשת] אונרא יש ניחוח ישראלי שנועד להשיל מהילדים הפלסטינים את לאומיותם... כאילו שנציגי אונרא היו בחדרי המודיעין או במשרד החינוך של ישראל." הוא הזהיר כי "אם אונרא תמשיך בדרך זאת, יש להתייחס אליה כאל גורם מדיני מוטה [לצד ישראל] ולא כארגון סיוע בין-לאומי."[23]

 

מנהלת מחלקת תכניות הלימוד במשרד החינוך בעזה, ד"ר סמיה אל-נח'אלה, אמרה כי לאונרא אין זכות  להוסיף לתכנית הלימודים הפלסטינית או לערוך בה כל שינוי. לדבריה, "כמו שבכל המדינות המארחות [את הפליטים הפלסטיניים] אונרא מחויבת לתכניות הלימוד שם. [כמו] בירדן, בסוריה ובלבנון, כך עליה להיות מחויבת לתכנית הלימודים בשטחים הפלסטיניים... בשינויים יש תכנים פוליטיים הפוגעים בבעיה הפלסטינית וברור שמטרתם פוליטית. אונרא מתיימרת להיות ניטרלית אבל עמדתה רחוקה מהניטרליות כאשר היא משמיטה מונחים כמו הכיבוש, האסירים וירושלים ולכן הדבר דורש עמידה נגד צעדיה."[24] 

 

עובדי ההוראה הפלסטינים באונרא וועדי ההורים: תרבות הדו-קיום עלולה להתקבע ולהרחיק את התלמידים מההתנגדות 

התנגדות להכנסת השנויים עלתה גם מקרב עובדים פלסטינים באונרא ובקרב ועדי ההורים בבתי הספר של אונרא. סגנית יו"ר התאחדות עובדי אונרא, אמאל אל-בטש, מסרה כי ההתאחדות הפסיקה סדנה בעזה הקשורה לשינויים בתכנית הלימודים, משום שהיא "לא תאפשר את ביצוע המזימה כלפי העם הפלסטיני," והדגישה כי "השינויים פוגעים בעקרונות [הפלסטינים], מסלפים את ההיסטוריה, הגיאוגרפיה והאמונות של הפלסטינים. אונרא הוקמה כדי לספק סיוע, תעסוקה והגנה לפליטים הפלסטיניים, אך בפעולה הזאת [שינוי תכניות הלימוד] היא זונחת את ייפוי הכוח שניתן לה... הניטרליות של אונרא הפכה לשטיפת מוחם של הילדים בשעה שתכניות הלימוד בישראל קוראות לאלימות, לרצח, לשנאה ולגזענות. אנו מבינים שיש מסע תוקפני מצד הכיבוש לשים קץ לפעילות של אונרא, אך אנו נשמור עליה בהיותה העד היחיד לפליטות ולסבלם של הפליטים עד השיבה והקמת המדינה שבירתה ירושלים." אל-בטש קראה לנציב הכללי ולהנהלת אונרא להכריז רשמית על סגירת התיק הזה ועל ביטול כל השינויים הפוגעים בעקרונות, בהיסטוריה ובגאוגרפיה של הפלסטינים.[25]  

 

מקור אחר באונרא, ככל הנראה פלסטיני, שצוטט בכתבה שפורסמה באתר הפלסטיני אל-ראי הפועל מעזה, פירט את השינויים שביצעה מחלקת החינוך של אונרא, ובייחוד בתכניות הלימוד של כיתות א–ד, וטען כי יש בהם כדי למחוק את ההיסטוריה של הפלסטינים, את זהותם ואת עקרונותיהם. לדברי המקור, המורים הוזהרו מפני הזמנה לחקירה ואף פיטורים אם לא יבצעו את השינוי.  המקור הוסיף: "מטרת השינויים היא מחיקת כל הסמלים והמאפיינים של הלאומיות הפלסטינית... ובהם מפת פלסטין, שמה של פלסטין וקיבוע קיומו של הכיבוש הישראלי על האדמה הפלסטינית כבעל זכות עליה... השינויים נועדו להשמיט או להחליף כל טקסט העוסק בפעולות הדיכוי של הכיבוש כלפי העם הפלסטיני דוגמת גדר ההפרדה הגזענית, הריסת הבתים, מעשי הרצח היום-יומיים, המעצרים וכן שמות בתי הכלא הישראליים. כמו כן [נדרש] לא לציין את יום האסיר, לא להזכיר את המונח אסירים ולא לקשור את אזור בקעת הירדן לפלסטין ולהשמיט את המורשת הפלסטינית." 

 

עוד אמר המקור: "השינויים אינם מתאימים לתרבות של החברה הפלסטינית והם נועדו לשטוף את מוחם של התלמידים הפלסטינים, למחוק תרבות של דורות או זיקה שלהם למולדתם ולבעייתם. דבר זה מקבע את תרבות הנרמול והדו-קיום בשלום כפתרון הסכסוך ומרחיק את התלמידים מן ההתנגדות הפלסטינית שהיא זכות לגיטימית לפי החוק הבין-לאומי. התכנית המתוקנת מכוונת לסלף את מסלול המאבק הפלסטיני לאורך ההיסטוריה הפלסטינית וכן את בעיית הפליטים באמצעות הטענה שבני העם הפלסטיני נמלטו מבתיהם בלי להזכיר את מעשי הטבח וגירוש הפלסטינים שביצעו כנופיות הפשע הציוניות הישראליות. אל [לפלסטינים] ללכת שולל אחרי התכניות לשנות את חומרי הלימוד הפלסטיניים באצטלה של 'פיתוח', דבר התואם את האינטרסים הישראלים והאמריקנים באזור ומהווה סכנה חמורה למערכת החינוך הפלסטינית ולעתיד התלמידים הפלסטיניים... התכניות צריכות להגן על הבעיה הפלסטינית ועל המפעל הלאומי ולדבוק בכל הזכויות ולא להתפשר עליהן כדי שנבנה דור פלסטיני היודע להבחין בין האמת לשקר ולעמוד על העקרונות והזכויות שאי אפשר לוותר עליהן למרות כל הלחצים."[26] 

 

כאמור, התנגדות לשינויים בתכניות הלימוד השמיעו גם ההורים בבתיה"ס. ראש ועד הורים בבתיה"ס של אונרא, זאהר אל-בנא, הזהיר כי תכנית אונרא "עלולה  למחוק את הזהות הפלסטינית באמצעות השינויים שהיא מנסה לחולל בתכניות הלימוד... לא נאפשר זאת. אנו מתנגדים לתכנית ונפעל להכשילה."[27]

 

ועדי ההורים בבתי הספר של אונרא אף קיימו הפגנה מחאה בעזה נגד אונרא  ב-29 במרס 2017, במהלכה הם הביעו את התנגדותם לכל הצעדים למחוק את הזהות הלאומית באמצעות שינוי תכניות הלימוד "כך שיתאימו לעמדת ישראל הדורשת מחיקת כל סימן לזהותו של העם הפלסטיני וזכויותיו הלגיטימיות ובייחוד זכות השיבה." ועדי ההורים קראו לכל המוסדות הבין-לאומיים לשים קץ למה שכונה "ההתקפה הפראית של ממשלת ישראל נגד תכניות הלימוד הפלסטיניות".[28]

 

ועדי ההורים מפגינים בעזה:

בחלק מהשלטים נכתב:"אל-קודס בלבנו" ו"מפת פלסטין נטועה בלבנו ובמוחנו"[29]  


 

הפגנה דומה ארגנה גם הוועדה העממית של הפליטים הפלסטיניים  ב-21 במרס מול משרדי אונרא בח'אן יונס במחאה על כוונת הארגון לשנות את תכנית הלימודים.[30]

 

הפגנת המחאה בח'אן יונס[31]


 

 [1] אל-רסאלה (עזה), 23.3.2017

[4] http://alray.ps, 16.3.2017

[5] http://alray.ps, 16.3.2017, www.maannews.net, 24.3.2017

[6] http://alray.ps, 16.3.2017

[7] http://alray.ps, 16.3.2017

[8] http://alray.ps, 16.3.2017

[9] http://alray.ps, 16.3.2017

[10] http://alray.ps, 16.3.2017

[11] http://alray.ps, 16.3.2017

[12] http://alray.ps, 16.3.2017

[13] http://alray.ps, 16.3.2017

[14] http://alray.ps, 16.3.2017

[15] http://alray.ps, 16.3.2017

[16] www.maannews.net, 24.3.2017

[17] www.maannews.net, 24.3.2017

[18] אל-קודס (ירושלים), 24.3.2017

[19] אל-איאם (רש"פ), 23.3.2017

[20] אל-איאם (רש"פ), 23.3.2017

[22] אל-רסאלה (עזה), 23.3.2017

[23] אל-רסאלה (עזה), 16.3.2017 

[24] אל-רסאלה (עזה), 23.3.2017

 [25] www.maannews.net, 24.3.2017

[26] http://alray.ps, 16.3.2017

[28] www.palinfo.com, 29.3.2017

[29] אל-קודס (ירושלים), 21.3.2017

[30] אל-קודס (ירושלים), 21.3.2017

[31] אל-קודס (ירושלים), 21.3.2017