המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מאמצים רוסיים להדיר את ארה"ב ואירופה מגיבוש פתרון מדיני בסוריה
25/12/2016

 

מאמצים רוסיים להדיר את ארה"ב ואירופה מגיבוש פתרון מדיני בסוריה

ולגבש מסגרת עוקפת למו"מ המדיני בז'נבה שבחסות האו"ם


מאת ד"ר מ. טרדימן ונ. מוזס


הקדמה

ב-20.12.2016 התכנסו במוסקבה שרי ההגנה והחוץ של רוסיה, איראן ותורכיה כדי לדון בדרכים להסדרת המשבר הסורי. בתום המפגש הכריזו המשתתפים על קבלת "הצהרת מוסקבה", ששר ההגנה הרוסי, סרגיי שויגו, הציגה כמפת דרכים אותה גיבשו מומחים רוסים להסדרת המשבר הסורי.[1] מהלך זה משתלב עם יוזמה רוסית נוספת מהימים האחרונים, לקיים מו"מ בין האופוזיציה הסורית לבין המשטר, באסטנה, בירת קזחסטאן.

 

יוזמות אלה משקפות את רצונה של רוסיה להוביל לפתרון מדיני של המשבר הסורי על פי תפיסתה. מחוזקת מהניצחון הצבאי בחלב ומאזלת היד של הקהילה הבינ"ל ובמיוחד ארה"ב, במהלך המתקפה האינטנסיבית על העיר, מבקשת רוסיה לקבוע מסגרת מדינית ומקורות סמכות חדשים לפתרון המשבר הסורי, שיעקפו או יחליפו את מקור הסמכות הראשוני לתהליך המדיני - הודעת ז'נבה 1 משנת 2012.[2] על מנת להעניק לגיטימיות ליוזמה ולאלץ את האופוזיציה המדינית והצבאית הסורית להצטרף לתהליך, מבקשת רוסיה את תמיכתן של מעניקות החסות העיקריות לאופוזיציה זו. לאחר שהשיגה את אישור תורכיה, קראה  רוסיה לסעודיה להצטרף לתהליך[3], תוך שהיא דוחקת הצידה את ארה"ב והאיחוד האירופאי.     

 

הערכה זו, כי רוסיה מבקשת לשנות את מקורות הסמכות של התהליך המדיני ואת המסגרת שלו, זוכה לאישוש בדבריהם של נציגי המשטר והאופוזיציה וכן במאמרים בעיתונות הסורית.

 

מסמך זה יסקור את ההתבטאויות של בכירים רוסים וכן של המשטר והאופוזיציה הסורים בנושא.

 

שה"ח הרוסי לברוב: המסגרת שאנו מקדמים, היא היעילה ביותר

"הצהרת מוסקבה" ודברי שה"ח הרוסי, סרגיי לברוב, במסיבת עיתונאים בתום הפגישה המשולשת במוסקבה, חושפים כוונה של רוסיה לגבש מסגרת חלופית למו"מ בין המשטר הסורי לאופוזיציה הסורית, תוך מיצובה כנותנת החסות העיקרית לתהליך זה, לצד בעלת ברית נוספת של המשטר הסורי – איראן, ולצד תורכיה. זאת תוך דחיקת האו"ם, ארה"ב והאיחוד האירופאי, שהיוו משקל נגד לתפיסתה.  

 

כך, "הצהרת מוסקבה" מתעלמת מהודעת ז'נבה 1 ומתייחסת להחלטת מועבי"ט 2254, שהתקבלה בדצמבר 2015 ביוזמת רוסיה, כמקור סמכות יחיד לתהליך המדיני.[4] ההצהרה כוללת הכרה בריבונות ובאחדות אדמות סוריה כמדינה דמוקרטית וחילונית; הבנה כי אין פתרון צבאי למשבר בסוריה והכרה בחשיבות תפקיד האו"ם במאמצים לפתרון המשבר בהתאם להחלטת מועצת הביטחון 2254; נכונות שלוש המדינות להיות ערבות להסכם בין המשטר לבין האופוזיציה, עליו מתנהל מו"מ, שיניע את התהליך המדיני בהתאם להחלטת מועבי"ט 2254. בנוסף  מובעת בהצהרה נחישותן של שלוש המדינות להיאבק בדאעש ובג'בהת אל-נוצרה ולהפריד בינם לבין האופוזיציה החמושה המתונה.[5]

 

כמו כן, במסיבת העיתונאים המשותפת לשלושת שרי החוץ, הבהיר סרגיי לברוב, שה"ח הרוסי, את מטרות התהליך המדיני על פי התפיסה הרוסית, באמרו כי רוסיה, איראן ותורכיה מסכימות שהמטרה העיקרית איננה שינוי המשטר, אלא הפסקת סבלם של חפים מפשע, פתרון הבעיות ההומניטריות ומאבק ללא פשרות בטרור.

 

שה"ח לברוב התעלם מהודעתו של שליח האו"ם לסוריה, סטפן דה מיסתורה, יום קודם לכן, ב-19.12.16, על חידוש שיחות המו"מ בין הצדדים הסורים בז'נבה בפברואר 2017. לצד הדגשת חשיבות תפקיד האו"ם, ציין לברוב כי מאמציו לא צלחו ואמר כי "המסגרת שאתם רואים היום היא היעילה ביותר..." לדבריו, קבוצת התמיכה הבינ"ל לתמיכה בסוריה שבמסגרתה הושגו הסכמות על הסדרת המשבר הסורי[6]  "לא הצליחה להביא ליישום ההחלטות שהתקבלו ולקבוע מנגנוני מעקב ליישומן."[7]

דברים דומים אמר שר ההגנה הרוסי, סרגיי שויגו: "כל הניסיונות הקודמים להידבר עם השחקנים המקומיים שניהלו ארה"ב ושותפיה נכשלו. לאיש מהם אין השפעה אמתית על המתרחש בשטח."[8]

 

מאמרים ביומוני המשטר הסורי: המטרה היא לייצר מקור סמכות חדש במקום ז'נבה 1

גם מצד המשטר הסורי עמדו על חשיבות הפגישה המשולשת ועל השלכותיה על התהליך המדיני. כך,

בות'ינה שעבאן, היועצת המדינית והתקשורתית של הנשיא בשאר אל-אסד אמרה: "סוריה מקבלת את תוצאות [הפגישה המשולשת במוסקבה] שמצביעות על סיומה של תקופה ועל התחלת תקופה חדשה, במיוחד נוכח היעדרותו של  הצד האמריקאי שחשב שהוא מחזיק בפתרונות בכל מקום." אולם, שעבאן הסתייגה ואמרה "עדיין לא ברור מה תהיה מידת הצלחתה ומה יהיו תוצאותיה."[9]

 

בעלי טורים ביומון הסורי אל-וטן המקורב למשטר, כתבו כי משמעות היוזמות הרוסיות, היא לגבש מקור סמכות חדש במקום ז'נבה 1, תוך הדרה של האו"ם וארה"ב. כך, מוחמד עביד, העריך כי יש מאבק בין שני צירים – ישן וחדש - בנוגע למו"מ הסורי. הוא כתב: "הציר הישן מנסה להחזיר לידיו את רסן היוזמה באמצעות הקריאה של נציגו האישי של מזכ"ל האו"ם, סטפן דה מיסתורה, לחדש את המו"מ בז'נבה בתחילת חודש פברואר על פי אותם מנגנונים קודמים ובהשתתפות אותו גורם [שהשתתף בשיחות קודמות] מול משלחת הממשלה [הסורית] - משלחת ריאד[10]... [לעומת זאת], הציר החדש, המורכב מרוסיה, מאיראן ומתורכיה, פועל להעביר את המו"מ לאסטנה, בירת קזחסטאן. לציר המשולש הזה [שהוא תוצר] הנסיבות [הנוכחיות], תהיה השפעה ישירה על המו"מ הזה, בעיקר באמצעות אימוץ מכניזמים דינמיים יותר של מו"מ שיאפשרו להגיע לתוצאות מעשיות מהירות לבטח עם משלחת או משלחות [שהן] שונות ממשלחת ריאד..."[11] 

 

אחמד חסן, בעל טור ביומון הממסדי אל-בעת' כתב אף הוא שמסלול ז'נבה הסתיים בשל הניצחון של משטר אסד בחלב, אך ראה בשיחות באסטנה תחנה נוספת לקראת קיומו של תהליך המו"מ הסופי בדמשק. הוא כתב: "תחנת חלב היא התחנה הסופית של רכבת ז'נבה שהותוותה בהעדר הסורים. מתחנה זו תצא רכבת חדשה לכיוון מוגדר וסופי – דמשק, שם יהיה הפתרון המלא והסופי למשבר. אולם בשל צרכי מדיניות, ייתכן שהיא תעבור בתחנות אחרות, זמניות ומסייעות, שתחנת אסטנה עשויה להיות אחת מהן. תחנה זו, אם תאושר, תבהיר את השינוי שכפתה חלב על מפת הייצוג של האופוזיציה ושל אלה המעניקים חסות למסלול המדיני..."[12]

 

גורמים באופוזיציה הסורית: חשש כי מדובר בהתעלמות מז'נבה 1

גם באופוזיציה הסורית סברו כי מטרת היוזמות הרוסיות היא לבטל את ז'נבה 1 כמקור סמכות לפתרון בסוריה ולעקוף את המו"מ שבחסות האו"ם. כך, בעקבות  ההודעה של רוסיה על שיחות שיתקיימו באסטנה בין המשטר לאופוזיציה פרסמה לשכת ההסברה של הרשות העליונה למו"מ, הודעה בה נכתב כי הרשות מוכנה "להמשיך במו"מ בחסות האו"ם בהתאם להודעת ז'נבה 1 וההחלטות הבינ"ל הנוגעות בדבר וליישם את תוכנן באמצעות הקמת גוף מעבר שלטוני בעל סמכויות מלאות ולהתחיל במו"מ על תהליך מעבר פוליטי אמתי..."[13]


ב-22.12.16, הודיע מונד'ר מאח'וס, דובר הרשות העליונה למו"מ, כי המגמה של הרשות היא שלא להשתתף בשיחות שיתקיימו באסטנה, מכיוון שהאופוזיציה מסתייגת מהשתתפות בכל פגישה או ועידה שלא במסגרת האו"ם. הוא הוסיף כי האופוזיציה מוכנה להמשיך את השיחות שהתקיימו בז'נבה מהנקודה בה הופסקו, כלומר לדון בשלב המעבר, ולא לחזור לנקודת האפס. מאח'וס ציין עוד כי הרשות העליונה טרם קיבלה הזמנה להשתתף בשיחות באסטנה וכי ההחלטה הרשמית בעניין תתקבל בפגישה שתקיים הרשות העליונה.[14]

 

חסן עבד אל-עט'ים, המתאם הכללי של גוף התיאום הלאומי של כוחות השינוי הלאומי הדמוקרטי, שבסיסו בסוריה ועמדותיו מתונות יותר כלפי המשטר הסורי, דרש הבהרות האם הוועידה המתוכננת באסטנה היא חלופה לוועידת ז'נבה ולהצהרת ז'נבה, מאחר ש"אנו מתנגדים לכל ועידה או פגישה שתחסום את הדרך בפני הצהרת ז'נבה 1 וההחלטות הבינלאומיות המשלימות אותה... אנו רוצים לדעת האם [הועידה באסטנה] תאפשר את התהליך המדיני ב- 8.2 [עליו הכריז סטפן דה מיסתורה] או שמדובר בחלופה שתמנע את [יישום] הצהרת ז'נבה 1, דיאלוג בין האופוזיציה למשטר והרכבת ממשלת אחדות לאומית רחבה ... אם [בוועידת אסטנה] ישתתפו רק רוסיה, תורכיה ואיראן ללא ארה"ב, האיחוד האירופי והאו"ם, אז היא בשום פנים ואופן לא תפתור את המשבר אלא תסבכו עוד יותר..."[15]

 

בותבת סעודית: מטרת המפגש המשולש: השארת אסד בשלטון והדרת ארה"ב והמפרציות מנושא סוריה

גם העיתונאית ראר'דה דורר'אם טענה במאמר שפרסמה בטורה ביומון הסעודי אל-חיאת כי מטרת המפגש המשולש במוסקבה היא להדיר את ארה"ב, אירופה ומדינות המפרץ מהסדרת המשבר בסוריה. דורר'אם גם תקפה את תורכיה אשר העדיפה להצטרף ל"אסטרטגיה המרושעת של תורכיה ואיראן" ונטשה את קשריה המצוינים עם מדינות המפרץ. היא כתבה: "המפגש המשולש [במוסקבה, בין שרי החוץ וההגנה של רוסיה, איראן ותורכיה, ב- 20.12.16] 'הערב' להסדר מדיני בסוריה, מחסל את העקרונות של מה שמכונה הודעת ז'נבה [1] ואת ועידת וינה [שהתקיימה ב-30.10.15]. משולש זה [הפועל] בשטח במלחמה בסוריה גורס כי המשוואה הצבאית מוכנה להתחיל לחלק את העוגה ואת [אזורי] ההשפעה, במסגרת הסכם משולש שאינו כולל את ארה"ב, את אירופה, את מדינות המפרץ ואת האו"ם. שרי החוץ וההגנה של רוסיה, איראן ותורכיה נועדו השבוע, לאחר כיבוש חלב, כדי להתוות מפת דרכים מדינית שמבטלת את מה שהוסכם [במסגרת ועידת ז'נבה 1] לגבי הקמת שלטון מעבר בסוריה בעל סמכויות מלאות שיסיים את כהונתו עם קיום עריכת בחירות לנשיאות.

 

המפגש המשולש הזה ערב בראש ובראשונה להישארות הנשיא הסורי, בשאר אל-אסד, בשלטון עם סמכויות מלאות, ועונה לדרישותיהן של רוסיה, איראן ותורכיה. המדינות הערביות הודרו מהנושא הסורי, ובפרט מדינות המפרץ, אשר סמכו על הקשר המצוין [שלהן] עם תורכיה. ברור שתורכיה החליפה את הקשר הזה [עם מדינות המפרץ] בהצטרפותה לאסטרטגיה מרושעת עם רוסיה ואיראן. תורכיה אימצה אסטרטגיה של קיבוע התפקיד שממלאות רוסיה ואיראן בסוריה ובכך הבטיחה לעצמה, לדעתה, מושב בברית 'המרוויחים', תוך שהיא מתעלמת מהתחייבויותיה ומהבטחותיה למדינות המפרץ. [בכך] סיפקה תורכיה למוסקבה חיפוי סוני שמסייע לה לחמוק מהאשמה בדבר [הקמת] ברית רוסית-שיעית במערכה על חלב, העיר הסונית הערבית הגדולה ביותר [בסוריה]...

 

הדרת ארה"ב בידי רוסיה איראן ותורכיה מפגישת מוסקבה באה כהמשך להדרתה [של ארה"ב] את עצמה מזירת המלחמה הסורית, בהתאם למדיניותו של ממשל אובמה...

ארה"ב, הנעדרת מסוריה מרצונה, נראית כנדחקת לשוליים וחסרת חשיבות... הממשל של אובמה עוזב את וושינגטון כאשר חלב רודפת אותו. לנשיא האמריקאי היוצא יש חלק בטרגדיה הסורית ההומניטארית וזאת בשל הימנעותו ממעורבות בסוריה במתכוון. [בכך] הוא הכשיר את הקרקע בפני רוסיה לבנות מחדש את ההשפעה שלה במזה"ת, גומל לאיראן על הרדיקליות שלה ומברך על המעורבות הצבאית שלה בסוריה...

 

תורכיה שמה את האינטרסים העליונים שלה בסל הרוסי ובפועל ויתרה על עמדתה הקוראת להפיל את בשאר אל-אסד. זאת ועוד, בהשתייכותה למשולש זה היא מבטיחה לגיטימיות לאסד... השטח האפור באזור הסורי עדיין גדול, אך ברור שרוסיה נחושה ליצור מפת דרכים צבאית ומדינית שתבטל את ההבנות הישנות..."[16] 
[1] ו http://www.rbc.ru, 20.12.2016

[2] בסוף יוני 2012, למעלה משנה לאחר פרוץ המשבר בסוריה, התכנסו בז'נבה שרי החוץ של ארה"ב, רוסיה, סין, צרפת, בריטניה, תורכיה, עיראק, כווית והאיחוד האירופאי ופרסמו בתום הכינוס, את הודעת ז'נבה שכללה את הנקודות העיקריות הבאות: האחריות למשבר ולפתרונו הוטלה בעיקר על הממשלה הסורית. קריאה להפסקת אש מידית וקריאה לממשלת סוריה לנקוט צעדים בוני אמון כמו שחרור אסירים פוליטיים ומתן חופש הפגנה.

פתרון המשבר יעשה באמצעות תהליך מעבר במסגרתו יוקם גוף מעבר שלטוני בעל סמכויות מלאות, כולל על מנגנוני המודיעין. לפי ההודעה, גוף זה "יכול לכלול חברים בממשלה הנוכחית ובאופוזיציה וכן קבוצות אחרות ויוקם על בסיס הסכמה הדדית." ההודעה קבעה כי "יכולה להיות בחינה מחדש של הסדר החוקתי ומערכת המשפט. תוצאת ניסוח החוקה צריכה לזכות באישור העם".

לאחר ביסוס סדר חוקתי, יערכו בחירות חופשיות ורב מפלגתיות למוסדות החדשים ולתפקידים שייקבעו [בחוקה].  

נקבע כי יש להבטיח המשכיות של המוסדות הממשלתיים והצוותים המקצועיים, כולל כוחות הצבא ומנגנוני המודיעין, אך הודגש כי עליהם לפעול לפי סטנדרטים מקצועיים, תוך שמירה על זכויות האדם. כלומר, דרישה לשינוי שורשי באופן התנהלותם של מוסדות אלה. כן נקבע כי מוסדות אלה יהיו בסמכות גוף המעבר השלטוני.

תביעה למתן דין וחשבון על מעשים שבוצעו במהלך המשבר הנוכחי וקיום תהליך של פיוס לאומי, ייתכן על פי המודל של דרום אפריקה. זהות גורמי האופוזיציה שינהלו את המו"מ: לא נקבעה.

שמו של בשאר אל-אסד כלל לא צוין בהודעת ז'נבה. מכלל סעיפיה עולה כי כחלק מתהליך המעבר יהא עליו לתת דין וחשבון ולוותר על כל סמכויותיו לטובת גוף המעבר השלטוני. לא נקבע בבירור כי עליו לפרוש מתפקידו

[3] אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 22.12.2016

אין להוציא מכלל אפשרות שלצד בקשת לגיטימציה מסעודיה לתהליך, נועדה ההזמנה גם להביך את סעודיה.

[4] להבדלים בין שני המסמכים ראו דוח ממרי

[5] ו www.zamanalwsal.net, 20.12.2016

[6] קבוצה שהוקמה ב-2015 וכוללת את רוסיה, ארה"ב, עיראק, איראן, הליגה הערבית, סעודיה, תורכיה, בריטניה, האו"ם. קבוצה זו הוציאה בנובמבר 2015 הודעה שהיתה הבסיס להחלטה 2254. 

[8] ו http://www.rbc.ru, 20.12.2016

[9] סו"י סאנא (סוריה), 21.12.2016

[10] משלחת ריאד הוא כינוי למשלחת מטעם הרשות העליונה למו"מ לשיחות שהתקיימו עם משטר אסד בז'נבה בינואר 2016. הרשות העליונה למו"מ היא גוף המייצג חלק מכוחות האופוזיציה, ובעיקר את הקואליציה הלאומית של כוחות האופוזיציה, אשר הוקם בוועידת האופוזיציה שהתקיימה בריאד, בירת סעודיה, ב-9.12.15.

[11] אל-וטן (סוריה), 21.12.2016

[12] אל-בעת' (סוריה), 20.12.2016

[14] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 23.12.2016

[15] אל-וטן (סוריה), 21.12.2016

[16] אל-חיאת (לונדון), 23.12.2016