המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שני נשיאים, צעד היסטורי פטאלי
7/11/2016


November 4, 2016 MEMRI Daily Brief No.109

Two Presidents, One Fatal Historic Move

By: Yigal Carmon and Anna Mahjar-Barducci*
לקריאה הקישו

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9534.htm