המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שיבושי תרגום של מושגים אסלאמיים במדיה האמריקאית / יגאל כרמון
9/10/2016
October 7, 2016 MEMRI Daily Brief No.106


Lost In Translation In The U.S. Media – Part I: 'Allahu Akbar,' 'La Ilaha Illa Allah,' 'Istishhad'

By: Yigal Carmon

לקריאה הקישו על הקישור