המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב כוויתי פונה למוסלמים: עלינו להכיר בעליונות היהודים והנוצרים ולא לייחל להכחדתם
6/4/2016


כותב כוויתי פונה למוסלמים: עלינו להכיר בעליונותם של היהודים והנוצרים במקום לייחל להכחדתם

 

העיתונאי הכוויתי הליברלי, אחמד אל-צראף, בעל טור ביומון הכוויתי אל-קבס התייחס במאמר שפרסם לנוהג של אימאמים להמטיר קללות על ראשי אויביהם, ובהם היהודים והנוצרים, במהלך דרשת יום שישי במסגדים. אל-צראף תהה מדוע מייחלים המוסלמים שאללה יסייע בידי המוג'אהידין לערוף את ראשיהם של היהודים והנוצרים, שהרי הם אחראים להמצאת כל האמצעים שמשרתים אותם כיום כגון מכוניות, רכבות, מטוסים, מכשור רפואי, תרופות ודברים רבים נוספים החיוניים לחיינו. לפיכך, קרא אל-צראף למוסלמים להניח ליהודים ולנוצרים ולהכיר בעליונותם עליהם בתחומים רבים. יצוין כי לאחרונה פרסם אל-צראף מאמר בו מנה את יתרונותיה של ישראל על פני הערבים בשורה ארוכה של תחומים  וקרא להם ללמוד ממנה.[1]

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:[2]

 

אחמד אל-צראף[3]


 

"'אללה הענש את השיעים, את הקומוניסטים את היהודים ואת הנוצרים. אללה הענש את [השליטים] העריצים. אללה פזר אותם לכל עבר, החלש את כוחם, הרעף עליהם אסונות. אללה אַפשר לאחינו המוג'אהידין וסייע להם לערוף את ראשיהם'.

 

זהו חלק  מתחינה לאללה שנישאה לפני ימים אחדים במהלך תפילת יום השישי, בנוכחות עשרות אלפי מתפללים ועשרות מצלמות טלוויזיה.

 

אין חשיבות לקללה של 'האימאם' הזה נגד השיעים, שכן יש להם די והותר [קללות על ראשם], ואינני סבור שמישהו צריך לקלל את הקומוניסטים לאחר שנשכחו כבר ונפוצו לכל עבר. עם זאת, אני מסכים עם הקללה של האימאם נגד העריצים- שאללה יפיץ אותם לכל עבר, שכן זה דבר רצוי ונדרש - אין אדם שאוהב אותם או מזדהה עמם, ומי ייתן ואללה יאפשר ל'אחינו המוג'אהידין' לערוף את ראשיהם.

 

אולם, מה שמעניין אותי כאן הוא הקללה שלו שאללה יאפשר גם ל'אחינו המוג'אהידין' או ליתר דיוק ל'דאעש ואל-קאעדה' לערוף את ראשיהם של היהודים והנוצרים. הללו [היהודים והנוצרים]... הם אלה שנתנו לדרשן הזה את שטיח התפילה שעליו הוא עומד; הם שהמציאו את המיקרופון שבאמצעותו השמיע את קללתו למאות אלפי אנשים; הם שנתנו לו את מכשיר [החימום] שהפיץ חום ו[חימם] את איברי גופו כדי שיוכל [לעמוד שם] ולומר את מה שאמר; הם שיִיצרו את הרכב שבו הגיע למסגד ושיסיע אותו חזרה לביתו; הם אלה שיִיצרו את מיטתו ואת חדר השירותים שלו, את דלתות ביתו ואת מנעולי הכספת שלו, את סבון הרחצה שלו, את נעליו, את בגדי המשי שלו ואת תכשיטיהן של נשותיו; כמו כן, הם אלה שהמציאו וייצרו את המכשירים הרפואיים המורכבים ביותר וגילו את הנסיובים ואת התרופות הטובים ביותר, שריפאו מאות מיליוני מוסלמים אשר בלעדי [תרופות אלו] ייתכן שהיו מתים עקב טיפול לקוי.      

 

[האנשים] האלה [קרי, היהודים והנוצרים] ש[הדרשנים] מבקשים מאללה לאפשר ל'אחינו המוג'אהידין' לערוף את ראשיהם, כפי שעורפים ראשי כבשים, הם שגילו את הנפט שלנו והוציאו אותו מבטן אדמותינו, הובילו אותו, זיקקו אותו, קנו אותו מאתנו ושילמו לנו מאות טריליוני דולרים עבורו, כדי שאחר כך נִלקה בהתנשאות וביהירות, נמטיר עליהם קללות איומות ונבקש מאללה שיאפשר לאחינו המוג'אהידין לערוף את ראשיהם. אלא שאם ראשיהם ייערפו, מי יְיַצר לנו את מכוניותינו, את רכּבותינו ואת מטוסינו ומי יְיַצר חלקי חילוף עבורם? מי יספק לבתי החולים שלנו מיטות ומכשירים ויספק ציוד לתעשיות הפרימיטיביות השונות שלנו? מי ימלא את משרדינו בכיסאות ובמחשבים ויכסה את המרחבים של בתינו בשטיחים וברהיטים? מי יטפל בחולינו וירפּא את עינינו אשר אינן רואות עוד את המעשים הטובים [של זולתם].

 

זכותו של הדרשן הזה לקלל את מי שהוא רוצה, אך שיניח לנו וליתר תושבי כדור הארץ היהודים והנוצרים, אשר איש - ויהיה זה אף שונא האדם הגדול ביותר -  אינו יכול להתכחש ליתרון ולעליונות שלהם [עלינו], לגילויים ולהמצאות שלהם, וחשוב מכך להומניות שלהם. שהרי הם אלו שטיפלו ונתנו מחסה בשנה אחת ליותר ממיליון פליטים מוסלמים במדינותיהם, בעוד אנו סירבנו לקבל ולו אחד מהם. אחרי כל זה, איך אנו [יכולים] להתפלל לאללה שיאפשר ל'אחינו המוג'אהידין' לערוף את ראשיהם?"

 [2] אל-קבס (כווית), 3.2.2016

[3] אל-קבס (כווית)