המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
נאסרללה על המו"מ לשחרור השבויים הישראליים
8/7/2001


             מזכ"ל חזבאללה חושף את פרטי המו"מ לשחרור השבויים הישראליים

                                

בראיון ליומון הלבנוני הפרו-סורי, אל-ספיר[1], חשף מזכ"ל חזבאללה, השיח' חסן נאסרללה, בפעם הראשונה את פרטי המו"מ שהתנהל בחודשים האחרונים לשחרור ארבעת הישראלים המוחזקים בידי חזבאללה. בראיון התייחס השיח' נאסרללה גם להסלמה בגבול ישראל- לבנון.

 

המו"מ לחילופי שבויים

בנושא המו"מ לחילופי שבויים נכתב באל-ספיר: "המו"מ המתנהל בתיווך מספר גורמים בינלאומיים, ובהם הגרמנים, לא הופסק, אבל חלו בנושא זה כמה שינויים וסיבוכים... הנהגת חזבאללה חושבת ברצינות להכריז על "עמדה מכרעת בנוגע לנושא בכללותו תוך זמן לא רב, במידה והעניינים לא יתקדמו".

 

נאסרללה מסר כמה פרטים מן התהליך המסובך המתנהל ללא הפסק ואמר: "לאחר ההכרזה על שביית החיילים הישראליים החלו תיווכים ומגעים ספציפיים במטרה להכין את תיק המו"מ. זמן לא מועט חלף, בטרם השתכנעו הכל, ובכלל זה הישראלים, שחזבאללה יעביר מידע אודות מצב החיילים השבויים רק בתמורה למחיר ברור. תיווכים נעשו על ידי העולם כולו כדי לגלות ולו ידיעה אחת בנושא זה, אך ללא תועלת. לפני סוף הקדנציה שלו, שקד ברק על החשת המו"מ והגרמנים הצליחו להשיג תוצאות לא רעות בנושא זה. התחלנו במו"מ רציני וכל אחד מן הצדדים הציג את תנאיו וענייניו. החל דיון בפרטים הספציפיים. אנו קבענו תקרה הומאנית והצגנו את תביעותינו מבלי לתת עדיפות לסעיף אחד על פני סעיף אחר. ואולם, מבחינה מעשית המו"מ התקדם, עד שהושגה עם אהוד ברק תשתית מעשית".

 

נאסרללה הסביר את העניין באופן הבא: "הישראלים הסכימו להעביר את גופות כל השהידים, וכך גם בנושא מפות המוקשים [הערה: חזבאללה תבע מפות של שדות מוקשים שהשאיר צה"ל בדר"ל]. הם הסכימו להעביר מידע ותוצאות בדיקות כדי להכריע באופן סופי בנוגע לנעדרים המצויים בישראל או מי שמשפחותיהם סבורות שהם נמצאים שם. בנוגע לדיפלומטים האיראניים, הישראלים מסרו באופן רשמי ש"הכוחות הלבנוניים" חטפו את ארבעתם ורצחו אותם בלבנון, אבל האויב לא העביר הוכחות מספקות לכך שהם לא הועברו לישראל [הערה: חזבאללה תבע מידע אודות ארבעה דיפלומטים איראנים שנעלמו בלבנון].

 

בשלב שלאחר מכן, עבר המו"מ לסעיפים הברורים מאליהם [קרי, חילופי השבויים] אבל באופן מורכב הנוגע לשבויים הלבנונים והערבים". נאסרללה חושף ש"ברק הסכים לשחרר כמה עצורים לבנונים, אבל הוא קשר את גורלו של החאג' מצטפא דיראני בגורל הטייס רון ארד. האויב אמר שהוא שבה את דיראני בגלל ארד ולא ישחררו אלא לאחר שיקבל את ארד. האויב סירב לקבל את עמדת חזבאללה הקבועה לפיה אין כל מידע על גורלו של ארד, וחזבאללה הודיע באמצעות המתווך כי התהליך כולו יפסק אם ישראל לא תחזור בה מעמדתה זו. המו"מ שהתנהל לאחר מכן לא הצביע על נסיגת האויב מעמדתו".

 

השיח' נאסרללה מוסיף: "לאחר מו"מ מסובך ואינטנסיבי, הסכים ברק לעקרון של שחרור עצורים ערביים המצויים בבתי הכלא הישראלים, מבלי לדבר על מספר ספציפי. לאחר מכן התברר כי ברק אינו נמנע לחלוטין מלגעת בנושא העצורים הפלסטינים. תוך זמן לא רב, הגיע המתווך והעביר הסכמה ישראלית על העיקרון של בחינת שחרור עצורים פלסטינים, אבל השאלה היא בנוגע למספר. מו"מ נוסף התנהל לפני שישראל הציעה עסקה, שבמסגרתה היא תשחרר כמה לבנונים, שדיראני לא נכלל בהם, תסכים לתנאים האחרים, ותשחרר מספר מצומצם של עצורים פלסטינים וערבים. חזבאללה לא הסכים להצעה זו, שהיתה בלתי מספקת מבחינה לבנונית, ערבית, ופלסטינית. ואז ברק עזב את ראשות הממשלה והגיע אריאל שרון."

 

נאסרללה מוסיף: "לאחר זמן לא רב, החליט שרון לחדש את המו"מ ורמז מלכתחילה כי הוא מעוניין לחזור לנקודת האפס, מבלי לסגור את הדלת בפני דיון באותם עניינים העומדים על הפרק. שרון רצה לחזור לנקודה הראשונה ושב להציג את התנאי של השגת מידע על החיילים השבויים לפני התחלת המכניזם של המו"מ ותנאי החילופין. אלא שלא עבר זמן בטרם הוא הבין שאין כל צורך בתמרון זה ושחזבאללה אינו מעונין לבזבז זמן. המתווך הבין שחזבאללה מסוגל לסגור את הדלת ולאחר מכן הבין גם שרון שלעניין אין כל קשר למשחק של בזבוז זמן. מה שקרה הוא ששרון נסוג מהתנגדותו והמתווך החל לנהל שלב חדש של מו"מ, אבל אם תוצאות הנראות פחותות מן המצב שהיה עם ברק, מאחר ששרון התעקש גם הוא על אי שחרורו של דיראני והוא שב בנושא של שחרור העצורים הערבים והפלסטינים לנקודת ההתחלה, לפני שהסכים לשחרור מספר מוגבל מהם, מספר שחזבאללה לא היה מסוגל להסכים לו כלל."

 

מזכ"ל חזבאללה מדגיש כי "המו"מ מושבת כעת במידה זו או אחרת. המתווך הגרמני הגיע אלינו לאחרונה ואמרנו לו: 'העניינים אינם מתקדמים באופן טוב ויש לנו עמדה ספציפית שאנו רוצים שתעביר לישראלים'. אבל המתווך, שאמור היה לחזור לביירות בימים אלה, אמר שהוא ידון בעניין עם שרון בעת ביקורו של זה האחרון בגרמניה השבוע. העברנו עם המתווך הפעם מסר מיוחד, מיוחד ביותר, ובהתאם לתשובה ננקוט בעמדה יוצאת דופן בנוגע למתרחש".

 

ההסלמה בגבול ישראל-לבנון

השיח' נאסרללה התייחס בהרחבה לחילופי האש בין ישראל לחזבאללה בגבול הצפון ולהתקפה הישראלית השניה על עמדת רדאר סורית ואמר, בין היתר: "הפעולות בחוות שבעא תמשכנה עד לשחרורן מן הכיבוש הישראלי. זוהי התנגדות המסייעת לאינתיפאדה הפלסטינית באדמות הכבושות והיא מהווה תמיכה במערכתה של סוריה להשבת הגולן הכבוש".

 

עוד אמר נאסרללה כי "המצב הולך לכיוון של עוד פעולות נגד כוחות הכיבוש. אני לא אומר כל דבר חדש כאשר אני מדגיש כי בכל רגע שנמצא תנאים מתאימים מכל הבחינות, המוג'אהדין שלנו יהלמו בחיילי האויב ובעמדותיו באדמות הלבנוניות הכבושות. כמו כן, התגובה על ההפרות [הישראליות] לא תתעכב, אם האויב ימשיך להפר את הריבונות הלבנונית... העניין נוגע למידת נכונותו של האויב ללכת רחוק. אנו מצדנו פועלים על פי ההנחה הגרועה ביותר. גם אם סוריה לא הגיבה על שתי ההתקפות [הישראליות] האחרונות [על עמדות רדאר סוריות], אינני סבור שהיא תמשיך להחזיק בעמדה זו בעתיד. על הישראלים לקחת את העניין הזה בחשבון. בנוסף, חזבאללה עצמו אינו רואה עצמו מחוץ למסגרת של הנוגעים לתגובה נגד האויב."



[1] אל-ספיר (לבנון), 4.7.2001