המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
לראשונה בסעודיה: נשים משתתפות בבחירות המקומיות
11/12/2015

לראשונה בהיסטוריה של הממלכה הסעודית נשים משתתפות בבחירות המוניציפאליות, כמצביעות וכמועמדות

מאת א. אזרחי*


הקדמה

ב-12.12.2015 ייערכו בפעם השלישית בסעודיה הבחירות המוניציפאליות, כשלראשונה, ישתתפו בהן נשים כמצביעות וכמועמדות, במגבלות השריעה, וזאת בהתאם להחלטת המלך הקודם, עבדאללה בן עבד אל-עזיז.[1] כמו כן, בבחירות אלו הוחלט להוריד את גיל הבוחר מ-21 ל-18, להגדיל את מספר המושבים של חברי מועצה נבחרים מחצי לשני שליש מכלל המושבים[2], ולהרחיב את סמכויותיהן של המועצות המקומיות.[3] לפי דיווחי ועדת הבחירות, נרשמו 130,637 מצביעות לעומת 1,355,840 מצביעים, המהוות כ-8.7% מכלל המצביעים, ו-979 מועמדות לעומת 5938 מועמדים, המהוות כ-14.1% מכלל המועמדים.[4]

 

בהתאם לכללי השריעה, כל שלב בתהליך הבחירות – החל ברישום המצביעים והמועמדים והכשרתם, עבור במסעות הבחירות שלהם וכלה ביום הבחירות עצמו – צריך להתבצע תוך שמירה על הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים. כך, לנשים ולגברים יוקצו מרכזי בחירות נפרדים, מפגשי ההכשרה למועמדים ולמועמדות ייערכו בנפרד, ועל כל מועמדת, המעוניינת לפנות בקמפיין הבחירות שלה גם לגברים, למנות גבר מטעמה שייצגה במרכזי הבחירות המוקצים להם.[5]

 

לראשונה בסעודיה, נשים מורשות להצביע בבחירות המוניציפאליות[6]


 

במהלך תקופת הבחירות, התפרסמו בעיתונות הסעודית כתבות בהן נטען כי הגבלות אלו מערימות קשיים על נשים רבות להשתתף בבחירות, הן כמצביעות והן כמועמדות. בנוסף לכך, התנהל ויכוח בין אנשי דת בסעודיה האם מותר לנשים להשתתף בבחירות. התומכים בכך טענו שהאישה צריכה להצביע למי שלדעתה ישרת טוב יותר את המדינה, התושבים והדת, וכי חל איסור הלכתי על קרוביה או בני שבטה של האישה למכור את קולה לאנשים אחרים. המתנגדים לכך, אסרו על האישה להשתתף בבחירות, בשל האיסור על ערבוב בין נשים לגברים ומכיוון שהדבר מביא ל"התמערבות" של סעודיה, והדגישו כי היא כפופה לגבר ועליה להישאר בביתה.

 

נושא מעמדן של הנשים בסעודיה בכלל והשתתפותן בבחירות בפרט היה במוקד השיח התקשורתי הסעודי לאחרונה. לצד מאמרים שמתחו ביקורת על הקיפוח של נשים בממלכה הסעודית, על מעמדן הנמוך בחברה, על ההגבלות עליהן והיחס העוין לו הן זוכות, הופיעו גם מאמרים שבירכו על השתתפות נשים בבחירות והדגישו כי הן מוכשרות לעסוק בענייני ציבור וכי בשל היותן גורם מרכזי בקבלת ההחלטות, השתתפותן בבחירות היא "דבר טבעי".[7]

 

דוח זה יעסוק בסיקור התקשורתי בסעודיה בנוגע להשתתפות נשים בבחירות המוניציפאליות.

 

כתבות בעיתונות על המכשולים העומדים בפני השתתפות הנשים בבחירות

בעיתונות הסעודית התפרסמו כמה כתבות שהצביעו על המכשולים העומדים בפני נשים להשתתף בבחירות המוניציפאליות, הן כמצביעות והן כמועמדות.

 

מהכתבות, בהן רואיינו גם מועמדות שפרשו מהמרוץ לבחירות המוניציפאליות, עולות סיבות רבות שהקשו על הנשים להשתתף בבחירות, וגרמו לפרישת עשרות מועמדות מהן. כך למשל, נטען בכתבות כי החברה הסעודית, בעלת המבנה הפטריארכלי, מפקפקת ביכולות המנהיגותיות של האישה ומסתייגת מהשתתפותה בבחירות, דבר שמרפה את ידיהן של הנשים הרוצות להגיש מועמדות. עוד נטען כי לדעת חלקים רבים מן החברה הזו – והדבר מעוגן גם בפסיקות הלכתיות - תפקידה של האישה מתמצה בטיפול במשפחה ובילדים ויש להימנע מעירוב בינה לבין הגברים ולכן אל לה להתמודד בבחירות.

 

סיבות אחרות שהקשו על נשים להשתתף בבחירות קשורות למערכת הבחירות עצמה, כמו למשל: היעדר הכשרה טובה לנשים להשתתף בבחירות, המתנסות בכך לראשונה בהשוואה לגברים; הקושי של המועמדות להשיג מידע בנוגע לבחירות ונהליהן מאחר ולא מונה גורם שייעץ להן ויכוונן; הקצאת זמן מועט מדי מטעם ועדת הבחירות להגשת מועמדות ולקיום קמפיין ומגבלות כגון החובה לערוך את הקמפיין במקום פרטי באזור ההצבעה של כל מועמדת, דבר שמחייב שכירת מקום מיוחד לעריכתו; הגבלת יכולת התנועה של המועמדת בין האזורים והחובה להיעזר באפוטרופוס הגברי שלה[8] בפגישות עם מצביעים או לשלם לגבר אחר, שיעשה זאת עבורה.

 

זאת ועוד, לטענת מועמדות רבות שפרשו מהבחירות, נכפה עליהן לא לפנות ישירות למצביעים ומכאן שרב הסיכויים שרק מקורביהן יצביעו עבורן, ולכן אין טעם להשקיע כסף בקמפיין. לדבריהן, ממילא האמצעים הכספיים העומדים לרשותן פחותים משל הגברים ששכרם גבוה יותר וחלקם אף נהנים מתמיכה כספית של גורמים ומוסדות המקיימים עימם יחסי קח-תן בציפייה לקבל תגמול עבור תמורתם בעתיד. [9]ו[10]

 

הליך הגשת מועמדותה של האישה בבחירות המוניציפאליות[11]


 

ויכוח בקרב אנשי דת בסעודיה על השתתפות הנשים בבחירות

במקביל, בקרב אנשי דת בסעודיה התעורר ויכוח בדבר חוקיותה ההלכתית של השתתפות הנשים בבחירות. השיח' עבדאללה אל-מוטלק, חבר מועצת חכמי הדת הבכירים, המוסד הדתי הרשמי בסעודיה, הביע תמיכה בהשתתפותן של נשים בבחירות. הוא אף הדגיש כי האישה צריכה להצביע למי שלדעתה יכול לשרת את המדינה, התושבים והדת בצורה הטובה ביותר, תוך שהוא מזהיר את קרוביה או בני שבטה של האישה מלנצל את קולה ולמכרו לאנשים שלא ראויים להיבחר למועצות המקומיות, דבר שאסור הלכתית.[12]

 

מנגד, אנשי דת אחרים, פתחו בקמפיין נגד השתתפות הנשים בבחירות. לטענתם, מטרתו העיקרית של הקמפיין היא להכשיל את השתתפות הנשים בבחירות ולהעביר מסר למדינה שהחברה הסעודית "מתנגדת להשתתפות האישה בניהול ענייני הציבור, ומעדיפה שתישאר בבית". מבין אנשי דת אלו, בלטו השיח' עבד אל-מחסן אל-עבאד אל-בדר, מרצה במסגד הנביא באל-מדינה ומחכמי הדת הבכירים בסעודיה, והשיח' הסעודי הבכיר, עבד אל-רחמן אל-בראכ. אל-בדר הוציא פתווה האוסרת על נשים להשתתף בבחירות, כיוון ש"הנשים אינן ממונות ואינן ממנות, אלא הן כפופות לגברים" ולכן לא יכולות להיות מועמדות או מצביעות, וכי "על האישה להישאר בביתה". על פי דיווחים עיתונאיים, פתוה זאת השפיעה רבות על נשים, שנמנעו להירשם כמצביעות בתחילת תקופת הרישום.[13]

 

גם השיח' אל-בראכ פרסם פתוא בה אסר על האישה המוסלמית להיות חברה במועצות המקומיות, בין אם כמועמדת ובין אם מונתה לכך, ואסר על כולם לבחור בה. לטענתו, הדבר אסור בשל "מעשי התועבה" הנכללים באיסור על עירוב בין נשים וגברים ומכיוון שהדבר מביא ל"התמערבות" של סעודיה. אל-בראכ הדגיש כי העירוב בין המינים, הרווח כעת במדינות האסלאם, הוא חלק מתכנית "למערב" את המוסלמים ולהפכם לכופרים. הוא הוסיף כי שורשי תכנית זו נטועים "בכיבוש הנוצרי של מדינות אסלאמיות רבות" והדגיש כי המערב והאו"ם, אותו כינה "הארגון הקולוניאליסטי העולמי", רואים באישה את האמצעי החזק ביותר שלהם להגשמת מטרה זו. אל-בראכ הזהיר את האישה מלהיות "הפתח לכניסת הרוע לסעודיה" ומההשלכות שתהיינה להשתתפותה בבחירות, בעולם הזה ובעולם הבא.[14]

 

מודעות לעידוד ההשתתפות בבחירות המוניציפאליות[15]

  

  

 מאמרים בעיתונות הסעודית מברכים על השתתפות נשים בבחירות    

מאמרי מערכת: הנשים הוכיחו רצינות במועצת השורא וכך יהיה גם במועצות המקומיות

לצד הדיווחים הרבים בדבר הקשיים מולן ניצבות הנשים בבחירות מוניציפאליות אלה, הן כמצביעות והן כמועמדות, התפרסמו בעיתונות הסעודית מאמרים רבים המשבחים הליך זה ורואים בו צעד לשיפור מעמד הנשים במדינה. כך, אימן אל-חאמד, כותב מאמרי המערכת של היומון הסעודי הממסדי אל-ריאד, פרסם מאמר ביומון ב-3.12.2015, בו שיבח את תגובתן הנלהבת ויחסן הרציני של נשות סעודיה לבחירות המוניציפאליות בציינו כי לאישה יש כישורים להיות מעורבת בענייני ציבור ושאם ישנן נשים במועצת השורא, אזי השתתפותן בבחירות המוניציפאליות, כמצביעות וכמועמדות, היא דבר טבעי. הוא כתב:

 

"הדבר שמעורר תשומת לב בבחירות המוניציפאליות, שבהן הנשים הסעודיות משקיעות את כל מרצן כמצביעות וכמועמדות, הוא הרצינות, האמינות והנחישות שלהן, שהתבררו כבר בשלב מוקדם, בסדנאות ובסמינרים, שנערכו בכל רחבי סעודיה. המועמדות והמצביעות עטו על [הסדנאות והסמינרים הללו] כדי להכיר מקרוב את ההתנסות החדשה הזו. מספר [המשתתפות בבחירות], שהגיע ליותר מ-140 אלף מצביעות ולכאלף מועמדות שהחליטו לממש זכותן בתהליך זה, משקף בשלות, שאיפה ורצון של הנשים, הסוברות כי נוכחותן בבחירות האלה היא דבר טבעי, שכן אם הן נמצאות בגוף הפוליטי הגבוה ביותר, שהוא מועצת השורא, אז קל וחומר ש[הן צריכות] לנכוח במועצות [המקומיות] האלה...

           

מחויבותן של המצביעות ללכת לקלפיות צפויה להביא [לבחירתה של] יותר ממועמדת [אחת] לאחת המועצות [המקומיות], והיא [האישה] אכן מוכשרת ומסוגלת לכך. אדרבה, כמה מועמדות כבר משולבות בחלק ממועצות ההנהגה המיוחדות. מעורבות האישה בענייני ציבור היא דבר נחוץ, שכן היא נוכחת בפרטי חיי היומיום ולכן, זכותה להשתתף בעיצוב צורות החיים הללו ולגוונן, ולא שהגבר לבדו ימשול בזירה [המוניציפלית], כאילו אין זה נוגע ל-49.1% מאזרחי סעודיה [הנשים]".[16]

 

דברים ברוח דומה נכתבו במאמר המערכת של היומון הסעודי אל-שרק, שבו הודגש כי האישה בסעודיה הפכה לגורם מרכזי בקבלת ההחלטות ואף הובעה תקווה כי נשים ייבחרו למועצות המקומיות וישתתפו בקבלת ההחלטות, כפי שהן כבר עושות, למשל במועצת השורא. במאמר נכתב: "... אנו מצפים שהאישה תגיע למועצות המקומיות, כפי שהגיעה בעבר למועצות לשכות המסחר וכן מונתה למועצת השורא כחברה פעילה המטפלת בנושאים הקשורים למדינה ולא רק באלה הנוגעים לנשים. האישה בסעודיה הפכה כיום לגורם מרכזי ומסייע לגבר בקבלת ההחלטות וזוהי עדות ברורה לקיומן של סמכויות נוספות שיינתנו לה בעתיד הקרוב, במסגרת ממשלתו של המלך [סלמאן], שסייעה לאישה בכל הנושאים הנוגעים לה ותמכה בדרישתה להגיע לרמות הגבוהות, בהתאם לכללי השריעה...".[17]

 

עובדות בבורסה בסדנה להעלאת המודעות לחשיבות ההשתתפות בבחירות [18]


 

עיתונאי סעודי בכיר: השתתפות הנשים בבחירות – צעד ענק עבור סעודיה

כמו כן, עבד אל-רחמן אל-ראשד, העורך לשעבר על היומון הסעודי אל-שרק אל-אוסט והמנכ"ל לשעבר של ערוץ אל-ערביה, פרסם מאמר שכותרתו "Women’s role in Saudi municipal elections is a huge step", בו שיבח את השתתפותן של נשות סעודיה בבחירות המוניציפאליות והדגיש כי הדבר מהווה "צעד ענק" עבור סעודיה, תהא אשר תהא התוצאה, משום שעצם ההשתתפות הוא שחשוב. הוא כתב:

 

“It makes us proud to see Saudi women take part in elections for the first time. There are 979 women participating as candidates in the upcoming municipal elections. That is a big number, and it’s a huge step forward in a country that, according to some international organizations, is one of the most excluding of women…

 

Saudi women have today achieved significant progress in several fields. They have 30 seats in the Shura Council after they were granted a 20 percent quota. These women have managed to positively contribute to the council's discussions, ideas and votes. The council is also currently reviewing all regulations which are considered as obstructive to women's rights and work.

 

Regarding the upcoming municipal elections, women will not only participate as voters but also as candidates running for this public office, something that was previously exclusive to men. As I’ve said in a previous article, what’s important is not the result but that women take part and participate.

 

An important declaration

Even if none of these female candidates win in the elections, their participation alone is tantamount to an important declaration in this country’s present and future. No society can move forward when it obstructs the presence of half of its population due to inherited governmental regulations or traditions, especially given that Saudi women have overcome many challenges and achieved success in educational and scientific fields and in the labor market both inside and outside the kingdom. It’s also not right for there to be more female than male students across all educational stages, and yet for women to be kept marginal in society…

 

This is a social struggle, and I am happy that the government has taken the women’s side and involved them in the elections, thus sending a clear message to everyone…”.[19] 

* א. אזרחי חוקר את זירת סעודיה במכון ממרי


[2] בבחירות המוניציפאליות נבחרים שני שליש מחברי המועצות המקומיות ואילו השליש האחר ממונה על ידי הממלכה.

[3] אל-ריאד (סעודיה), 29.11.2015   

[4] אל-ריאד (סעודיה), 7.12.2015

[5] אל-ריאד (סעודיה), 18.8.2015; 2.8.2015 http://www.intekhab.gov.sa/; 30.7.2015, https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/portalpages/Default.aspx

[7] ראו למשל מאמרו של קינן אל-ר'אמדי באל-וטן (סעודיה), 1.12.2015; מאמריה של סמר אל-מוקרן באל-ג'זירה (סעודיה), 11.11.2015, 21.11.2015, 25.11.2015, 2.12.2015, 9.12.2015; ומאמרו של יאסר אל-בוהיג'אן ב-http://www.kolalwatn.net/, 5.11.2015

[8] בסעודיה אישה מחויבת ל'מוחרם' שהוא האפוטרופוס הגבר - בעל, אב, סב, אח או בן – שהאישה זקוקה לאישורו ולליוויו כמעט בכל צעד שלה בחיי היומיום.

[9] לטענתן, גברים מן השבטים בסעודיה התאחדו לגושי הצבעה והשכירו לאנשי השבטים בערים הגדולות, בתים במחוזות ובכפרים. זאת, על מנת שהאחרונים ייכללו באזורי ההצבעה שלהם ויצביעו עבורם. לפיכך, טענו המועמדות, אין טעם להציג מועמדות ולפתוח בקמפיין בחירות, מכיוון שהתוצאה ידועה מראש. 

[10] אל-חיאת (לונדון), 17.8.2015; עוכאט' (סעודיה), 27.10.2015; אל-ריאד (סעודיה), 30.11.2015.

[11] אל-ג'זירה (סעודיה), 17.6.2015

[12] אל-אקתצאדיה (סעודיה), 27.8.2015

[13] אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 31.8.2015

[14]ו 25.8.2015, http://albrraak.com/  

[16] אל-ריאד (סעודיה), 3.12.2015

[17] אל-שרק (סעודיה), 4.12.2015

[18] אל-ריאד (סעודיה), 16.9.2015

[19]ו 1.12.2015, http://english.alarabiya.net/