המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סיכויי יישום הסכם הגרעין לאחר דוח מזכ"ל סבא"א
8/12/2015

 

סיכויי יישום הסכם הגרעין לאחר דוח מזכ"ל סבא"א

 

מאת: א. סביון, י. כרמון וא. כפאש

 

הקדמה

דוח מזכ"ל סבא"א על ה- PMD [ממדים צבאיים אפשריים של תכנית הגרעין האיראנית-Possible Military Dimensions] פורסם בתאריך 2.12.2015.[1]

 

תוצאות הדוח לא היו אמורות לשנות במאומה את המשך יישום ההסכם (JCPOA), גם לו היו שליליות לחלוטין מבחינת איראן. מלכתחילה נקבע שכל מה שאיראן נדרשת לו הוא לשתף פעולה עם חקירת סבא"א ותו לא. התאריכים הבאים להמשך יישום ההסכם היו: ה-15.12.2015 להצגת הדוח בפני מועצת הנגידים וקבלת החלטה מצידה לסגור את התיק בסבא"א. בעקבות זאת, מועבי"ט אמורה לאמץ החלטה זו.

 

המשך תהליך היישום אמור להיות ע"י איראן, דהיינו מילוי חובותיה לפי ההסכם (עיקרן: הוצאת 9 טון אורניום מועשר ברמה נמוכה מחוץ לאיראן, פירוק צנטריפוגות כך שיישארו רק 6000 פעילות, שפיכת בטון לליבת הכור באראק באופן שיימנע השימוש בו לייצור פלוטוניום, אימוץ 'הפרוטוקול הנוסף' ועוד). לאחר  מכן ייבדק יישומן ע"י סבא"א ולכשתודיע זו על ביצוען, ייכנס לתוקפו 'יום היישום' [Implementation  Day] – בו תופעל הבטחתן של אירופה ושל ארה"ב מה-19.10.2015, לבטל ולהשעות סנקציות על איראן.

 

מי שהפכה את דוח ה-PMD  לגורם בעייתי, ובעצם לתנאי להמשך קיום ההסכם מצידה, היתה דווקא איראן, שתבעה כי מועצת הנגידים של סבא"א תסגור את התיק, ולפי חלק מהדוברים האיראנים, שתסגור אותו באופן המזכה את איראן לחלוטין מהאשמות נגדה בדבר פיתוח תכנית צבאית, ולא להסתפק רק בסגירה פורמלית אם תוצאות החקירה לא יזכו את איראן.  

 

לצורך זה, הפעילה איראן בימים שקדמו לפרסום הדוח מערכת לחצים על סבא"א ועל קב' ה-5+1 שנועדה לוודא שמסקנות דוח אמאנו יזכו את איראן.[2]

 

בנוסף ללחצים הישירים על מזכ"ל סבא"א אמאנו, הופעלו גם לחצים פוליטיים על קב' ה-5+1 באמצעות איום חוזר מצד דוברים איראניים שאם לא ייסגר התיק, ה-JCPOA  לא יקוים ושעל המערב לבחור בין ה-PMD -דהיינו בין האשמת איראן בפיתוח יכולת גרעינית צבאית, לבין המשך יישום ה-JCPOA.[3]


ממצאי הדוח

מע' הלחצים הצליחה רק באופן חלקי. אמאנו הודיע מראש עוד טרם הפרסום שהדוח לא יהיה "שחור או לבן".[4] 

הדוח כולל היבטים חיוביים מבחינת איראן והיבטים שליליים. מצד אחד הוא קובע כי

"The Agency has not found indications of an undeclared nuclear fuel cycle in Iran, beyond those activities declared retrospectively by Iran.

The Agency has found no indications of Iran having conducted activities which can be directly traced to the ‘uranium metal document’ or to design information for a nuclear explosive device from the clandestine nuclear supply network."

אולם,

"The Agency assesses that explosive bridgewire (EBW) detonators developed by Iran have characteristics relevant to a nuclear explosive device."

 

לגבי המתקן בפארצ'ין, דוח סבא"א קובע כי המידע שיש בידיה לגביו אינו תואם את הסברי איראן באשר למטרת המבנה. זאת ועוד, דוח סבא"א קבע כי בשל הפעולות הנרחבות שביצעה איראן במקום מאז 2012 אין באפשרותה לנהל אימות אפקטיבי באשר למהותו.

 

עוד קבע הדוח:

"The Agency assesses that Iran conducted computer modelling of a nuclear explosive device prior to 2004 and between 2005 and 2009. The Agency notes, however, the incomplete and fragmented nature of those calculations

The Agency assesses that, before the end of 2003, an organizational structure was in place in Iran suitable for the coordination of a range of activities relevant to the development of a nuclear explosive device. Although some activities took place after 2003, they were not part of a coordinated effort.

 

The Agency’s overall assessment is that a range of activities relevant to the development of a nuclear explosive device were conducted in Iran prior to the end of 2003 as a coordinated effort, and some activities took place after 2003. The Agency also assesses that these activities did not advance beyond feasibility and scientific studies, and the acquisition of certain relevant technical competences and capabilities. The Agency has no credible indications of activities in Iran relevant to the development of a nuclear explosive device after 2009.”[5]

 

מהלכי איראן העתידיים ביחס לתיק ה-PMD במועצת הנגידים

בהנחה שמועצת הנגידים תפעל לפי התכתיב האיראני-אמריקאי ותסגור את התיק[6] למרות הממצאים שנזכרו לעיל – לא ברור האם המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, יסתפק בסגירת התיק פורמלית ע"י מועצת הנגידים, או שיבלום את התהליך מכיוון שממצאי הדוח אינם מזכים את איראן.

 

התגובות האיראניות לדוח אמאנו נחלקות בהתאם להשתייכותם של האישים האיראנים בין המחנה הפרגמטי – אנשי הנשיא רוחאני ושה"ח זריף, אשר מוכנים להסתפק בסגירה הפורמלית של התיק האיראני בלא זיכוי מוחלט של איראן,[7] לבין אנשי המחנה האידאולוגי אשר מדגישים כי ממצאי הדוח אכן מפלילים את איראן בפיתוח תכנית גרעינית צבאית עד לשנת 2009 ורואים בכך עילה לבלימת התהליך כולו.  

 

בנספח למסמך זה יובאו דברי סגן שה"ח וחבר צוות המו"מ, עבאס עראקצ'י, ושל עורך היומון כיהאן המקורב למנהיג העליון של איראן ח'אמנאי, חוסין שריעתמדארי, המיצגים את שני המחנות.

 

אין לדעת אם המנהיג העליון ח'אמנאי ודוברי המחנה האידיאולוגי יקבלו את החלטת מועצת הנגידים כמספקת. יתרה מזו, גם אם יחליט ח'אמנאי לקבל את סגירת התיק ע"י מועצת הנגידים כמספקת עדיין יוותרו תשעת  התנאים, שקבע במכתבו לנשיא רוחאני מה-21.10, כגורם הבולם את יישום ההסכם. ראו דוח ממרי

 

נספח:

דברי סגן שה"ח עבאס עראקצ'י מיד לאחר פרסום דוח מזכ"ל סבא"א:

סגן שה"ח, עבאס עראקצ'י, אמר בראיון לערוץ 1 הממסדי ב-2.12.2015 כי "בעניין 'סוגיות העבר וההווה', דוח אמאנו אומר מפורשות כי כל הטענות על PMD [מתייחסות] רק למחקרים מדעיים [ולא לפיתוח צבאי]. זו הנקודה הבולטת ביותר בדוח אמאנו. המבט הכללי של סבא"א לגבי 'סוגיות העבר וההווה שנותרו [פתוחות]' בתכנית הגרעין של איראן נוגד את כל הדיבורים שנאמרו נגד איראן בעשר השנים האחרונות.

 

הערכת סבא"א היא שלפני 2003 בוצעו באיראן, ולא על ידה, פעילויות מחקר [של גרעין צבאי]. כמו כן, אין שום סימן לסטיית חומר גרעיני לכיוון יוזמות שאינן לצורכי שלום.

מה שנטען בדוח סבא"א בעניין פעילויות מחקר ומדע לא מקובל עלינו ונודיע לסבא"א מהי דעתנו בעניין בזמן המוגדר, למרות שלפני כן אמאנו אמר שהדוח שלו אינו שחור או לבן, אך לדעתי הוא נוטה יותר לצד הלבן, במיוחד כשסיכום הדוח דוחה מפורשות [את הטענה] שקיימת באיראן תכנית צבאית והוא מכשיר את הקרקע למועצת הנגידים לסגור את סוגיית תיק ה-PMD.

 

בדוח זה נאמר שאין שום סימן לחומר גרעיני בעניינים שאינם לצורכי שלום וכן שאין שום סימן למעגל דלק באיראן שלא הוכרז עליו. בעניין הציוד [לשימוש] דואלי, סבא"א אומרת כי בעבר איראן עבדה על נפצים, אבל הדוח מצהיר כי לנפצים האלה יש שימוש הן לצורכי שלום והן לשימוש שאינו לצורכי שלום, וסבא"א לא יכולה להכריע בעניין זה.

 

.... כמו כן, הרכש ש[ביצעה] איראן לא נגד את [החוק] ואין באיראן ארגון שהוקם לייצור פצצת אטום ונשק גרעיני. סבא"א מצביעה על כך שבעבר היה קיים מבנה למטרה זו [לייצור נשק גרעיני] ולדעת איראן, ארגון זה היה יכול לשמש לנשק קונבנציונלי.

 

בשום מקום בדוח סבא"א לא מובא שאיראן ביצעה את הפעולות הדואליות, אלא נכתב שבוצעו באיראן פעולות דואליות ושום מקום בדוח אינו מאשים את ממשלת איראן שפעלה בכיוון זה.

 

נקודה חיובית נוספת היא שבשום מקום בדוח אין שימוש במונח PMD, כי אף פעם לא הכרנו ברשמיות עניין זה ולא אפשרנו להשתמש בו במסמכים רשמיים או בדיונים. גם ב-JCPOA וב'מפת הדרכים' [מול סבא"א] אין שימוש במונח הזה. בדוח הנוכחי יש שימוש ב[מינוח] 'טיפול בסוגיות העבר וההווה' ואין בכלל שימוש במונח 'המימדים הצבאיים האפשריים'.

 

טענת סבא"א שבעבר בוצעו מחקרים הקשורים לפעילות גרעין צבאי יכולה להיחשב כעניין שלילי. אני מאמין שאם סבא"א הייתה מחפשת את האמת, היא לא הייתה אמורה לומר דבר כזה. בנוסף, סבא"א טענה שבפארצ'ין נבנה מיכל פיצוץ שכעת אינו קיים. על פי התמונות שהצגנו לסבא"א משנת 2000, וסבא"א מבססת את טענותיה עליהן, לא קיים שום מיכל במקום זה. מה גם שבשנת 2004 ו-2005, סבא"א ביקרה פעמיים באתר פארצ'ין ולא ראתה מתקן שכזה. איננו מאשרים טענה שכזו ולא רצינו שסיכום כזה יופיע בדוח סבא"א.

 

בסה"כ, כאשר שמים את כלל הטענות הקודמות של סבא"א מול ממצאיה, נראה כי הגינות הדוח נוטה לטובת איראן. למועצת הנגידים אין שום תרוץ להשאיר את התיק הזה פתוח...

 

למרות שסבא"א נטלה דוגמיות מאתר פארצ'ין, היא לא מכריזה שלא מצאה ממצאים המצדיקים את טענותיה. ציפינו שסבא"א תנהג בהגינות ובצורה מציאותית ולא תביא דברים אלה בדוח...

 

אמאנו אינו בעמדה לסגור את תיק ה-PMD. אמאנו הוא גורם טכני [בלבד] שצריך לדווח על הערכתו על פי המציאות, העובדות בשטח והמחקרים שבוצעו. מועצת הנגידים צריכה להחליט האם לסגור את תיק ה-PMD. לדעתי, בהתייחס לדוח שאמאנו פרסם, ההליך הזה צריך להיסגר כי אין שום הוכחה לכך שתכנית הגרעין של איראן היא צבאית, אפילו בעבר...

 

על פי JCPOA, קב' 5+1 צריכה להגיש למועצת הנגידים טיוטת החלטה במטרה לסגור את סוגיית ה-PMD. לא נראה שהמועצה תחליט אחרת בעניין, כי הרצון הוא לסגור את [התיק] ודוח אמאנו מספק את הסיבה לכך.

נקודה חיובית נוספת בדוח אמאנו היא הצבעה על כך ש'מפת הדרכים' בוצעה מצד איראן באופן מושלם. על פי זה, איראן ביצעה את כל המוטל עליה.

 

עדיין, העמדה המוחלטת האיראנית היא שאם התיק הזה לא ייסגר ואף אם יישאר חלון קטן פתוח [שיאפשר] לחזור לסוגיה זו, ה-JCPOA לא ייצא אל הפועל. העברנו את המסר הזה, באופן רציני, לצד השני לפיו אם תיק ה-PMD לא ייסגר [באופן בנזכר לעיל], לא נבצע את הצעדים העיקריים שלנו ב-JCPOA. על קב' ה-5+1 ומועצת הנגידים לבחור באחד מבין השניים: PMD או ה-JCPOA.

 

בדוח סבא"א יש איסור על שימוש בציוד דואלי בעניינים לא חוקיים, במיוחד נשק גרעיני, אך אין שום איסור על  שימוש בציוד דואלי לדברים שהם לצורכי שלום או לנשק קונבנציונלי. סבא"א אמרה כי EBW [Exploding-[bridgewire detonator ו-MPI [Multipoint Initiation] הם ציוד שיש לו שימוש בנשק גרעיני, איראן יצרה אותם והשתמשה בהם. סבא"א אומרת מפורשות כי אינה יכולה להכריע [לאיזו מטרה] איראן השתמשה בהם. הצגנו לסבא"א מסמכים שמראים שימוש בציוד הזה בתעשיית הנפט ואמאנו הזכיר כי איראן השתמשה בציוד דואלי בעניינים לצורכי שלום..."[8]

 

חוסין שריעתמדארי במאמר המערכת של כיהאן, 5.12.2015

עורך היומון כיהאן, חוסין שריעתמדארי,  כתב במאמר המערכת של היומון ב-5.12.2015  כי "ביום רביעי, ה- 2.12.15, פרסמה סבא"א  את הדוח הסופי שלה על ה-PMD. בדוח זה, מבלי שתציג שום ראיה או הוכחה, דוחה סבא"א את דעתה של איראן אותה אמרה פעמים רבות, וכותבת שעד 2009 איראן עסקה בסדרת פעילויות הקשורות לייצור נשק גרעיני. זאת, למרות שב-12 השנים האחרונות, איראן דחתה באופן מוחלט כל סטייה [לכיוון הצבאי] בפעילות הגרעין האזרחי שלה. למרות ביקורים נרחבים ומקיפים של פקחי סבא"א, אין שום ממצא לטענה זו. כמה דקות לאחר פרסומו, הדוח התקבל בברכה בכלי תקשורת בארה"ב ובמשטר הציוני. נאמר כי דוח זה הוא אישור לטענותיהם הקודמות נגד תכנית הגרעין של איראן. הם האשימו את איראן בשקר וברמייה במשך כמה שנים.

ייתכן שלדוח סבא"א יהיו השלכות מסוכנות, אותן יש לומר:

1.  נאמר [לנו] כי בשיחות הגרעין סוכם על כך שדוח סבא"א יהיה אפור, אבל מועצת הנגידים תסגור את [עניין] הטענה [בדבר] ה- PMD באמצעות החלטה סופית שלה. על זה יש לומר:

א. אם מדובר בהסכם רשמי, היכן ב-JCPOA הוזכר עניין זה? התשובה היא: בשום מקום.

ב. ואם זה היה הסכם בעל פה, איך ניתן לסמוך על הסכמים בעל פה של היריב בעת שהוא הפר ומפר את התחייבויותיו הרשמיות?!

ג. נאמר [לנו] שדוח סבא"א יהיה אפור, כלומר עם נקודות שחורות ולבנות, חיוביות ושליליות. בניגוד לדעתו של אחינו היקר, [סגן שה"ח] ד"ר עראקצ'י, לא רק שהדוח לא נוטה יותר ללבן, אלא שגם רוב סעיפיו הם שחורים. בנוסף, לנקודות הלבנות שהחברים [בצוות המו"מ] מזכירים אותן, יש  רק חיצוניות לבנה ומהותן היא שחורה לגמרי ונתייחס לכך בהמשך.

 

2.  הדוח טוען כי עד 2009 עסקה איראן במחקר ובפיתוח הקשור לנשק גרעיני, כלומר חלק זה של הדוח המתייחס לאתגר הגרעיני של איראן שנמשך 12 שנה מוכרע לטובת היריב, כי ב-12 שנים האחרונות, ארה"ב ובעלות בריתה ולאחר מכן קב' ה-5+1 האשימו את איראן שסטתה בתכניתה הגרעינית לכיוון נשק גרעיני... בסופו של דבר, סבא"א ביצעה פיקוח נרחב יותר מ'הפרוטוקול הנוסף' ולא מצאה שום מסמך המעיד על כך שפעילותה הגרעינית של איראן לא הייתה אזרחית. הציפייה הטכנית והמשפטית [שלנו] הייתה שהדוח ידחה את הטענות על כך שאיראן סטתה בתכניתה הגרעינית או לכל הפחות ייאמר [בו] כי לא מצאה שום סימן לסטייה שכזו. אבל הדוח מאשר את הטענה חסרת היסוד וחסרת ההוכחה של ארה"ב ובעלות בריתה.

 

3. חברינו [בצוות המו"מ] אומרים כי מבט כללי על הדוח מראה כי סיכומו נוגד את כל הטענות והדיבורים שנאמרו נגד תכנית הגרעין של איראן ב-12 האחרונות ... 12 שנה [ארה"ב ובעלות בריתה] טענו שתכנית הגרעין של איראן אינה אזרחית ומתקדמת לכיוון נשק גרעיני. דוח סבא"א מצדיק טענה זו. איך אפוא ניתן לומר כי 'הדוח נוגד את הטענות שנאמרו [נגד איראן] ב-12 שנים האחרונות'?!

 

4. ארה"ב ובעלות בריתה האשימו את איראן, בלא הבאת שום הוכחה, שעד 2009 היא התאמצה להשיג נשק גרעיני. כעת, הדוח מצדיק את הטענות ומאשים את איראן בשקר, רמייה הסתרה, הפרת חוק ועוד. יש לשאול את האחראים על המו"מ הגרעיני: האם זו הייתה הכוונה ב'רכישת אמון בינ"ל עבור איראן' שכל כך דיברתם עליה?  יש להביט בחטף על התבטאויות  גורמים אמריקאים, אירופאיים וציוניים וכן על הפרשנויות והניתוחים של כלי תקשורת הזרים שהתפרסמו מיד אחרי פרסום הדוח: שה"ח האמריקאי, ג'ון קרי, אמר בגאווה שכל מה שאמרנו על תכנית הגרעין של איראן היה נכון. הוא מדגיש שאף פעם לא הטלנו קמצוץ של ספק בכך שאיראן התאמצה להשיג נשק גרעיני. רויטרס דחתה את התבטאויות איראן על כך שאף פעם לא רצינו נשק גרעיני וכתבה בכותרת גדולה: 'דוח סבא"א מראה שאיראן עשתה תאומים לייצור נשק גרעיני'. יו אס איי טודיי מאשים את איראן בכך שעד 2009, היא שיקרה בעניין פעילותה הגרעינית הלא אזרחית. Times Of Israel מוקיר את דעת המומחים הישראליים שלמן ההתחלה, אמרו שאיראן מתאמצת ליצר נשק גרעיני. ועוד.

 

5.  בסעיף הראשון בדוח נכתב שהוא 'מבוסס על המידע שנמצא ברשות סבא"א... [נקודות במקור] בכלל זה המידע שסבא"א השיגה מאיראן במסגרת שת"פ של 'מפת הדרכים' ומידע שהשיגה מ-JCPOA'. סעיף זה אומר, או לכל הפחות ניתן לפרשו כך, שגם הגורמים באיראן (לפי סברת סבא"א) הסכימו לכך שעד 2009 איראן עסקה בפעילויות לא אזרחיות. כעת אמרו: מה לבן בדוח הזה [כדברי עראקצ'י] ומה בו מעורר גאווה?!

 

6 . דוח סבא"א בעניין PMD הוא דוח סופי וסבא"א לא רואה צורך להמשיך בבירורים. אולי יהיו כאלה שיראו זאת כנקודה לבנה וכנקודת זכות. אבל למעשה, סבא"א קובעת נחרצות כי איראן התאמצה להשיג נשק גרעיני ואין צורך לבחון זאת מחדש. כלומר הוכשרה הקרקע לניצול עתידי [של טיעון זה נגד איראן].

 

7. הדוח מצדיק את ארה"ב ובעלות בריתה בכך שחשדו בפעילות הגרעינית של איראן וראו אותה כלא אזרחית. לכן דבר זה מצדיק הגבלות חמורות על פעילות הגרעין של איראן וכן פיקוח חסר תקדים עליה. אם נקבל את הדוח הזה, נשמיד [במו ידינו] את כל הישגינו שניקנו במאמץ רב ובהקרבת דמים.

 

8.  אפשר שדוח סבא"א מסוכן הרבה יותר מ-JCPOA שהרי מדובר במסמך בינלאומי המוכיח שדעות ועדויות שאיראן הגישה בעניין תכניתה הגרעינית הלא אזרחית, אינן מציאותיות ואינן אמינות. לכן, ארה"ב יכולה להאריך את ביצוע JCPOA מ-15 שנה ל-25 שנה ולנצח, בתירוץ שדוח סבא"א מראה ששיקרתם 12 שנה בנוגע לתכניתכם הגרעינית ואין שום ערבות שלא תרצו לייצר נשק גרעיני תחת התכנית האזרחית שלכם.

9. אם איראן תקבל את דוח סבא"א, כפי שעולה למרבה הצער מהצהרות גורמים מסוימים, המסמך יהפוך להיות [בעל תוקף] בינלאומי ואף אם מועצת הנגידים תסגור את תיק ה-PMD, מסמך זה מספיק כדי להגביל את תכנית הגרעין שלנו לנצח ולהשאיר את פעילות הגרעינית של איראן ברמה מעבדתית ובצורת פיילוט. כלומר, ברמת 'כלום'. לא לחינם כלי התקשורת של היריב פרסמו את הדוח בהתלהבות ומחאו כף לסבא"א ולמזכ"לה.

10. בהתייחס לרשימה הארוכה של ארה"ב של הפרת הבטחות ורמייה ב-12 שנים האחרונות בהם נמשך  האתגר הגרעיני – ניתן לומר באומץ כי אף אם נניח שמועצת הנגידים תסגור את תיק ה-PMD , כפי שאומרים החברים [בצוות המו"מ] שהיא הבטיחה, הדוח האחרון של סבא"א יכול להיות בסיס טוב לסחטנות ולדרישות מוגזמות עתידיות מצד ארה"ב...

 

11. לסיום, ההגנה על האינטרסים הלאומיים והמדעיים של איראן, מחייבת שהגורמים הקשורים לגרעין באיראן, יפגינו כוח ועוצמה ויתנגדו מפורשות לדוח ו[ידרשו להתייחס] אליו כדוח לא חוקי, ולא טכני [הכוונה להתייחס אליו כדוח פוליטי]  החסר כל ממצא והוכחה...[9]

 [1] וFinal Assessment on Past and Present Outstanding Issues regarding Iran’s Nuclear Programme

 http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/IAEA_PMD_Assessment_2Dec2015.pdf

[2] סגן שה"ח עבאס עראקצ'י אמר: "המומחים שלנו יהיו בימים הקרובים בקשר עם מומחי סבא"א ואם יהיה צורך הם יעלו נקודות נוספות. אפשר גם שאפגש שוב עם אמאנו ... לפי מה שהודיעו לנו היו כמה נקודות חולשה בדוח סבא"א והערתי עליהן. אני אופטימי שהן יתוקנו... בכל מקרה נתתי את ההערות הדרושות לאמריקאים  ולאירופאים." איסנא (איראן), 25.11.2015. ראו גם דוח ממרי

ב-29.11.2015 אמר עראקצ'י: "אנו מצפים ש[מזכ"ל סבא"א] אמאנו יציג למועצת הנגידים דוח מציאותי ומתון. נכון שלא ניתן לשפוט באופן מוחלט את הדברים שהתרחשו לפני 10-15 שנה וקיימות אפשרויות שונות. איננו מצפים שאמאנו יציג דוח מוחלט... בכל מקרה, ההחלטה [אם לסגור את התיק] מוטלת על מועצת הנגידים [ולא על אמאנו]. הקריטריון שלנו הוא סגירת תיק ה-PMD במועצת הנגידים. אנו ממתינים להחלטתה." מהר (איראן), 29.11.2015 

[3] סגן שה"ח עבאס עראקצ'י אמר ב-29.11.2015 כי "כעת אנו בהתייעצויות על תוכן טיוטת החלטה שקב' ה-5+1 אמורה להציג בפני מועצת הנגידים. בתוכן [טיוטת ההחלטה], צריך להשתמש במונחים שפירושם סגירה וסיום של תיק ה-PMD במועצת הנגידים. אם התיק הזה לא ייסגר, עמדתנו ברורה לגמרי - יש לסגור את התיק הזה, כדי שנבצע את JCPOA. לולא כך, לא נבצע את התחייבויותינו, שלפי ה- JCPOA איראן צריכה לבצען אחרי סגירת תיק ה-PMD. כלומר, ה- JCPOA לא יבוצע בצורה מלאה. מהר (איראן), 29.11.2015. עראקצ'י הוסיף: "אם יוקיה אמאנו או מועצת הנגידים [של סבא"א] יציגו את הדוח שלהם באופן שלא יענה על ההתחייבויות שניתנו, איראן גם היא תפסיק [את יישום] ה-JCPOA." פרס טי וי (איראן), 26.11.2015.

שה"ח זריף אמר במסע"ת ב-26.11.2015: "דוח אמאנו בימים הקרובים יעזור לסגור את התיק לתמיד. אם הדוח יהיה מציאותי דיו, איראן תנוע בכיוון שחזתה עבורו בעבר [דהיינו יישומו]." מהר (איראן), 26.11.2015

 ראו התבטאויות דומות מצד עלי שמח'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, איסנא (איראן), 29.11.2015; היומון אעתמאד, המקורב לרפסנג'אני מנהיג הזרם הפרגמטי, כתב ב-1.12.2015 כי צוות המו"מ אומר בבירור שהמערב צריך לבחור בין ההסכם ל-PMD.

[4] רויטרס, 26.11.2015

[5] Final Assessment on Past and Present Outstanding Issues regarding Iran’s Nuclear Programme

 http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/IAEA_PMD_Assessment_2Dec2015.pdf

[6] רמז לכך ניתן למצוא במאמר המערכת של עורך כיהאן, חוסין שריעתמדארי מה-5.12.2015 כי "בשיחות הגרעין סוכם על כך שדוח סבא"א יהיה אפור וכי מועצת הנגידים תסגור את סוגית ה-PMD  באמצעות החלטה". גם בדברי סגן שה"ח עראקצ'י לפרס טי וי ב-26.11.2015 נרמז לגבי התחייבויות ברוח זו שניתנו לאיראן: "אם יוקיה אמאנו או מועצת הנגידים [של סבא"א] יציגו את הדוח שלהם בצורה כזו שהוא לא יענה על ההתחייבויות שניתנו, איראן גם היא תפסיק [את יישום] הJCPOA-".

[7] אף כי גם הם טוענים שיש בדוח אמאנו קביעות שאין לקבלן. סגן שה"ח עראקצ'י אמר לאחר פרסום הדוח בריאיון טלוויזיוני ב-2.12.15: "מה שנטען בדוח סבא"א בעניין פעילויות מחקר ומדע לא מקובל עלינו ונודיע לסבא"א את דעתנו בעניין... טענת סבא"א שבעבר בוצעו מחקרים הקשורים לפעילות גרעין צבאי יכולה להיחשב כעניין שלילי. אם סבא"א הייתה מחפשת את האמת, היא לא הייתה אמורה לומר דבר שכזה. בנוסף, סבא"א טענה שבפארצ'ין נבנה מיכל פיצוץ שכעת לא קיים. על פי התמונות שהצגנו לסבא"א משנת 2000 וסבא"א מבססת טענותיה עליהן, לא קיים שום מיכל במקום כזה. מה גם שבשנת 2004 ו-2005, סבא"א ביקרה פעמיים בפארצ'ין ולא ראתה דבר שכזה. איננו מאשרים טענה שכזו ולא רצינו שסיכום כזה יופיע בדוח סבא"א. איסנא (איראן), 2.12.2015.ראו דברי ראש ארגון לאנרגיה אטומית, עלי אכבר צאלחי:"על בסיס דוח אמאנו, כבר אין דרך להשאיר פתוח את תיק ה-PMD....על סמך זה [דוח סבא"א] ועל סמך ניסיוני הרב בסבא"א, תיק ה-PMD  ייסגר בוודאות, כי לא הצליחו להציג שום אסמכתא. התיק המזויף הזה שסיבכו אותנו אתו שנים רבות, ייסגר לתמיד". נסים און ליין (איראן), 3.12.2015

[8] איסנא (איראן), 2.12.2015.

[9] היומון כיהאן, 5.12.2015