המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ח'אמנאי מציב תנאים המבטלים את נוסחו המקורי של הסכם הגרעין מה-14.7.2015
23/10/2015

 

מכתב ההנחיות של המנהיג העליון ח'אמנאי לנשיא רוחאני בעניין JCPOA מעמיד תשעה תנאים המבטלים את נוסחו המקורי כפי שהוסכם והוצג ב-14.7.15

 

מאת: י. כרמון וא. סביון

 

ב-21.10.2015 פרסם המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, איגרת הנחיות לנשיא חסן רוחאני בעניין ביצוע הסכם הגרעין (JCPOA). אגרת הנחיות זו, שפורסמה במהלך ימי העאשורא המציינים תקופה בעלת חשיבות דתית ולאומית של עמידה נגד כוחות הרשע,  פורסמה מטעם המנהיג הן באתרו והן בעמודי הפייסבוק והטוויטר שלו בפרסית ובאנגלית (ראה נספח) כהנחיות היסטוריות שנועדו להבטיח את עתידה של איראן. בכך הפכה האיגרת למסמך מכונן בכל הנוגע להסכם הגרעין ולתנאים בהם איראן תהיה מוכנה ליישמו.

 

באיגרת, שהוגדרה באתר האישי של ח'אמנאי כ"אישור מותנה" להסכם (ראה תמונה), ואשר תרגומה יפורט להלן, מעמיד ח'אמנאי כמה תנאים חדשים נוספים לביצוע ההסכם. תנאים אלה הם בבחינת תוספת מאוחרת להסכם שגובש והוצג לפני שלושה חודשים אשר משנה אותו מעיקרו. ח'אמנאי מדגיש כי ההסכם ממתין לחוות דעתו לאחר שעבר מה שהוא מכנה "בחינות משפטניות דקדקניות של הסכם הגרעין" במג'לס ובמועצה העליונה לביטחון לאומי. 

עוד יצוין כי בהקדמה לתנאים החדשים מתקיף ח'אמנאי בחריפות רבה את ארה"ב ואת נשיאה וקורא להעמידו לדין בפני מוסדות משפטיים בינ"ל. הוא מציין שנשיא ארה"ב שלח אליו שני מכתבים בהם אמר שאינו מתכוון להשמיד את משטר הרפובליקה האסלאמית אבל, לדברי ח'אמנאי, תמיכת ארה"ב בפתנה (המחאה העממית של 2009), הסיוע למתנגדי הרפובליקה והאיומים המפורשים בתקיפת איראן הוכיחו את ההיפך וחשפו את הכוונה האמיתית של מנהיגי אמריקה שעוינותם לאיראן לא תגמר. הוא טען כי התנהגותה בשיחות הגרעין גם היא חוליה בשרשרת ביטויי העוינות שלה כלפי איראן וכי אמריקה נכנסה לשיחות "כדי לרמות"  ולכן יש לשמור על עירנות נוכח כוונותיה העוינות.

 

מכלול התנאים שמציב ח'אמנאי יוצר מצב שלא זו בלבד שהצד האיראני נמנע מלאשר את ההסכם,[1] אלא שהוא מערים מכשלות פרטניות במרבית סעיפי ההסכם, כך שלא ניתן ליישמו.

להלן תשעת התנאים ומשמעותם:

 

תנאי ראשון  דרישה להסרה מלאה של הסנקציות והצגת ערובות מוקדמות לכך בטרם תבצע איראן את חלקה. לפני שאיראן תבצע את צעדיה ארה"ב ואירופה חייבות להסיר את הסנקציות ולא רק להשעותן, ובנוסף לכך, איראן דורשת ערובה חזקה ומספיקה מראש שאמנם כך יהיה. ח'אמנאי תובע שערובות אלה יכללו בין השאר מכתב רשמי של נשיא ארה"ב והאיחוד האירופי שבו הן מתחייבות להסרה מלאה של הסנקציות.. זאת ועוד, הוא תובע שייקבע במכתב שכל הצהרה מערבית הקובעת שמבנה הסנקציות יישמר (והן רק יושעו) תחשב כהפרת ה- JCPOA.

משמעות: התנאים הללו מהווים שינוי טוטלי של ה-JCPOA. ח'אמנאי איננו מאפשר כל יישום מצד איראן עד שיתקבלו תנאים אלה מן הצד השני ובכך הוא בעצם מאיין את ההסכם.

 

תנאי שני – כל סנקציות שיוטלו על איראן בכל רמה ובכל תירוץ כולל בענייני טרור והפרת ז"א ע"י כל אחת מן המדינות השותפות למו"מ, מהווה הפרה של ההסכם ועילה להפסקתו ע"י איראן.

משמעות: דרישה זו הקושרת את הסכם הגרעין לנושאים אחרים ואוסרת כל ענישה של איראן בכל תחום שהוא מהווה תירוץ לביטול ההסכם ע"י איראן.

 

תנאי שלישי – בניגוד לאמור ב-JCPOA המחייב את איראן לאחר ה- ADOPTION DAY ליישם את התחיבויותיה לגבי שינוי ייעודו של הכור באראק והוצאת מרבית האורניום המועשר ממנה, ח'אמנאי משנה את לוח הזמנים של ההסכם וקובע שאיראן לא תבצע פעולות אלה עד ש-IAEA תכריז תחילהעל סגירת תיק ה-PMD.

משמעות: התביעה לשינוי סדר הזמנים יוצרת מצב שלא איראן תפעל ראשונה ולא היא תקיים את התחיבויותיה בטרם תקבל הקלה בסנקציות אלא היא מכתיבה שקודם כל איראן תקבל הקלה בסנקציות ורק לאחר מכן תמלא התחיבויתיה.

ח'אמנאי יוצר מצב שבו IAEA לא יוכל לדווח על קיום התחיבויות איראן בעניין הכור באראק ובעניין הוצאת האורניום המועשר עד ה-15.12.15 משום שאיראן לא תקיימן עד אז, ובכך יוכשל קיום ההסכם מתחילתו.

 

תנאי רביעי – קיום התחיבות איראן לשינוי ייעוד הכור באראק יתבצע רק אחרי שיהיה הסכם בטוח בעניין החלופה למתקן הנוכחי וערבות מספיקה לביצוע.

משמעות: קיום מחויבות איראן לגבי הכור באראק נדחה לזמן בלתי ידוע.

 

תנאי חמישי – קיום התחייבות איראן לגבי הוצאת האורניום המועשר למדינה אחרת בתמורה ל"עוגה צהובה" יתבצע באופן הדרגתי ובפעמים רבות רק לאחר שתהיה ערובה מספיקה לקיום חילופים אלה.

משמעות: מועד הוצאת האורניום המועשר נדחה למועד לא ידוע. ח'אמנאי תובע שאיראן תקבל בתמורה לאורניום המועשר שתוציא לא אורניום גולמי אלא אורניום מועשר ברמה נמוכה מזו שתוציא, וזאת בניגוד להסכם.

 

תנאי ששי – ח'אמנאי מנחה את הנשיא רוחאני, במקביל לצמצום יכולת ההעשרה של איראן עפ"י ה- JCPOA, להתחיל באופן מיידי בהרחבת יכולת ההעשרה שלה בתכנית ארוכת טווח של 15 שנים שיעדה הסופי הוא 190 אלף SWU (יחידות צנטריפוגה), וזאת כדי להסיר כל ספק בעניין יכולת ההעשרה של איראן העלול להמצא ב-JCPOA לגבי העשרת אורניום ע"י איראן.

משמעות: סעיף זה מאיין את הסכם הגרעין מעיקרו.

 

תנאי שביעי  הארגון האיראני לאנרגיה אטומית חייב לוודא את המשך המו"פ הגרעיני במימדיו השונים כך שלאחר 8 שנים לא יהיה באיראן שום מחסור בטכנולוגיית העשרה, וזאת לטענתו עפ"י המוסכם ב- JCPOA.

 

תנאי שמיני  במקרה של ספק/אי בהירות לגבי תוכן ה-JCPOA מקור הסמכות להסרת הספק או אי הבהירות יהיה תוכן השיחות לאמור, גם הדברים שאמר הצד האיראני ולא "פרשנותו של הצד השני", כלומר קב' ה-5+1.

משמעות: כל ספק או אי בהירות לגבי תוכן ה-JCPOA יהפוך למקור למחלוקות בלתי פוסקות וישתק את האפשרות ליישום ההסכם.

 

תנאי תשיעי  בשל החשש שהצד השני ובמיוחד ארה"ב יפרו הבטחות או ירמו יש צורך שהנשיא רוחאני יקים וועדה בקיאה ומנוסה למעקב אחר יישום ההסכם.

משמעות: ח'אמנאי יוצר מסגרות אדמיניסטרטיביות לעיכובים מתמידים ביישום ההסכם.

 

ח'אמנאי מוסיף באגרתו תנאי עשירי, המופנה פנימה ואינו כלפי קב' ה-5+1. ח'אמנאי תובע מרוחאני להתייחס ברצינות להוראותיו בעניין "כלכלת ההתנגדות" שעיקרה הסתמכות עצמית פנימית במקום השענות כלכלת איראן על מקורות חוץ. הוא תובע שגם לאחר הסרת הסנקציות לא יהיה ייבוא מוגזם ובמיוחד הוא אוסר על כל ייבוא מארה"ב.

 

השלכות פוליטיות:

בפברואר 2016 עתידות להתקיים באיראן בחירות למג'לס ולמועצת המומחים. המחנה הפרגמטי וראשיו, רפסנג'אני ורוחאני, קיוו כי יישום מהיר של ההסכם יאפשר הקלה בסנקציות ושחרור כספים מיידי, דבר שיאפשר למחנה זה להציג הישגים ולזכות בבחירות. בהצגת תנאים אלה ח'אמנאי משבש את יישומו המהיר של ההסכם ובכך מונע הישגים מן המחנה הפרגמטי ואת הצלחתו בבחירות.

 

להלן תרגום תוכן האיגרת ששלח המנהיג העליון ח'אמנאי אל נשיא איראן, חסן רוחאני ונספח הוראות האיגרת בדף הפייסבוק והציוצים בטוויטר של ח'אמנאי:[2]

 

"הסכם הגרעין המכונהJCPOA , עבר את הבחינות הדקדקניות במג'לס, בוועדה המיוחדת ובמועצה העליונה לביטחון לאומי וכעת ממתין לחוות דעתי בעניין. אני רואה צורך להזכיר מספר נקודות כדי שאתה [הנשיא רוחאני] ושותפיך הישירים והלא ישירים ישמרו על האינטרסים הלאומיים של איראן.

 

קודם כל אני מודה לכל המעורבים בעניין, במיוחד לצוות המו"מ הנוכחי... והצירים במג'לס שהראו את הדרך הנכונה לממשלה בעניין ביצוע ה-JCPOA ...

 

יש לך ניסיון של עשרות שנים ואתה יודע שתמיד ארה"ב התנהגה בעוינות כלפי איראן, הן בעניין הגרעיני והן בשאר העניינים וברור שהיא לא תשנה את התנהגותה גם בעתיד. נשיא ארה"ב שלח אלי שני מכתבים וכתב בהם שאינו מתכוון להשמיד את משטר הרפובליקה האסלאמית באיראן, אך תמיכתו בפתנה, הסיוע הכספי למתנגדי הרפובליקה האסלאמית ואיומים מפורשים בעניין תקיפה צבאית ואף גרעינית הוכיחו את הנגד וחשפו את הכוונה האמתית של מנהיגי אמריקה. העוינות הזו לאיראן לא תיגמר.

 

איראן תמיד תעמוד איתן ותתנגד לדרישות המוגזמות ולגניבה מממשלות חלשות. איראן תחשוף את תמיכת אמריקה בדיקטטורים של ימי הביניים ודיכוין של אומות עצמאיות. איראן תגן ללא הפסקה על האומה הפלסטינית וקבוצות ההתנגדות וכן על הצעקה ההגיונית על המשטר הציוני הכובש. בגלל הדברים האלה, כל עוד לאיראן יש עוצמה פנימית, אמריקה תמשיך בעוינותה.

 

התנהגותה של אמריקה בשיחות הראתה שגם העניין הזה [שיחות הגרעין] הוא חוליה בשרשרת [ביטויי] העוינות שלה כלפי איראן ... אמריקה נכנסה לשיחות כדי לרמות ולא הייתה לה כוונה טהורה. ללא ספק יש לשמור על עירנות כלפי כוונותיה העוינות של אמריקה ... כי ללא השגחה דקדקנית ותמידית, ה- JCPOA יכול להסב נזקים גדולים עבור ההוה של איראן ועתידה.

 

יש לציית לתכנית 9 הסעיפים של המג'לס ו-10 הסעיפים הבאים לעיל:

 

1.      איראן הסכימה לשיחות במטרה להסיר את הסנקציות הרודניות בתחומים הכלכלי והפיננסי. הוזכר ב-JCPOA שעניין זה [הסרת הסנקציות] יבוצע אחרי נקיטת צעדים מצד איראן. יש צורך לקבל ערבות חזקה ומספיקה כדי למנוע הפרה מן הצד השני, בכלל [הערבויות, יש] להכליל את המכתב הרשמי של נשיא אמריקה והאיחוד האירופי בעניין הסרת הסנקציות. יש להבהיר במכתב של האיחוד האירופי ושל הנשיא האמריקאי שיש להסיר את הסנקציות באופן מלא וכל הצהרה בעניין שמתווה הסנקציות יישמר, תחשב כהפרת ה-JCPOA

2.      אם במשך תקופת שמונה השנים, יוטלו על איראן סנקציות, בכל רמה ובכל תרוץ (בכללם התרוצים החוזרים והנשנים בעניין טרור וזכויות אדם) מצד כל אחת מהמדינות, העניין מהווה הפרה של ההסכם ועל פי סעיף 3 בהחלטת המג'לס, הממשלה מחוייבת לבצע את הצעדים הדרושים ולהפסיק את הפעילויות ב- JCPOA.

3.      מה שמובא בשני הסעיפים הבאים [4 ו-5], יתבצע רק אחרי שסבא"א תכריז על סגירת [תיק] ה-PMD

4.      חידוש המתקן באראק תוך כדי שמירה על מהותו ככור למים כבדים יתבצע רק אחרי שיש הסכם בטוח בעניין תכנית היכולה להחליף [את המתקן הנוכחי] וכן ערבות מספיקה לביצועה [של התכנית].

5.      החלפת [מלאי] האורניום המועשר בתמורה ל'עוגה צהובה' מול ממשלה זרה תתבצע רק אחרי שיש הסכם בטוח וערבות מספיקה בעניין. יש לבצע את העניין באופן הדרגתי ובפעמים רבות.

6.      על פי החלטת המג'לס, כבר כעת יש להכין תכנית בת 15 שנה להרחבת תעשיית האנרגיה הגרעינית באיראן. התכנית צריכה להכיל התקדמות במישורים שונים שבסופו של דבר נגיע ל-190 אלף SWU. יש לבחון את התכנית בצורה דקדקנית במועצה העליונה לביטחון לאומי. על התכנית להסיר כל חשש שנמצא בנספחים של JCPOA.

7.      על הארגון לאנרגיה אטומית [של איראן] לארגן את המו"פ במימדים שונים, בצורה שאחרי תקופת 8 שנים, לאיראן לא יהיה שום מחסור בטכנולוגית ההעשרה על פי המוסכם ב-. JCPOA.

8.      אם יש חשש בתוכן ה- JCPOA, פרשנות הצד שני לא קבילה והמקור הוא תוכן השיחות.

9.      בשל המורכבות והחששות בתוכן ה- JCPOA וכן החשש שהצד השני, במיוחד אמריקה, יפרו הבטחות או ירמו, יש צורך בהקמת ועדה בקיאה ומלומדת לסיקור התקדמות העבודות, ביצוע הבטחות הצד השני ומימוש הדברים שהוזכרו לעיל. על המועצה העליונה לביטחון לאומי לקבוע ולאשר את הרכבת הוועדה והטלת הסמכויות עליה.

10.  ולבסוף, הסרת הסנקציות הן הכרח כדי להסיר את הרודנות מעל האומה האיראנית ולממש את זכויותיה. אך פיתוח כלכלי ושיפור תנאי המחייה לא יתגשמו אלא אם כן מתייחסים ברצינות ל'כלכלת ההתנגדות' ומטפלים בה מכל הצדדים. את העניין הזה אמרתי, הן לך ולשאר הגורמים בממשלה בישיבות רבות, והן לעם בפגישות ציבוריות. התקווה היא שתטפלו ברצינות במטרה זו, במיוחד בעניין חיזוק הייצור הלאומי. כמו כן יש להשגיח שאחרי הסרת הסנקציות, לא יהיה ייבוא מוגזם, במיוחד יש להימנע מיבוא כל מוצר מאמריקה.

איחולי הצלחה,

עלי ח'אמנאי"

 

נספח א': איגרת ח'אמנאי בציוצי הטוויטר שלו:

 

 

 

 

 


 

נספח ב': איגרת ח'אמנאי בעמ' הפייסבוק האישי שלו