המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
המאמץ לבלום את תופעת נישואי הקטינות בסוריה
2/10/2015


המאמץ לבלום את התפשטות תופעת נישואי הקטינות בסוריה

 

מאת ד"ר מ. טרדימן *

 

הקדמה

אחת ההשלכות הקשות של המלחמה המתנהלת בסוריה מזה למעלה כארבע שנים היא ניצול קטינות, בין היתר באצטלה של נישואין. התופעה של נישואי קטינות היתה קיימת בסוריה עוד טרם המלחמה והפרלמנט הסורי אף קיים בשנת 2010 סדנה בנושא זה בשיתוף עם האו"ם,[1] אך בצל המלחמה, היא הלכה והתפשטה.

 

על פי החוק הסורי, גיל הנישואין המותר לבנים הוא מעל גיל 18 ולבנות מעל גיל 17. החוק גם מתיר נישואין של בנים מעל גיל 15 ובנות מעל גיל 13 במגבלות מסוימות, כמו חובת נוכחות של האפוטרופוס, קרי האב או הסב. עפ"י החוק, הקאדי השרעי יכול להעריך את מצבה של הבת ואם מצבה הפיזי אינו מאפשר נישואין, הוא רשאי להתנגד לקיומם. עם פרוץ האירועים החלה התופעה, שבעבר הייתה קיימת בקרב משפחות חלשות, להתפשט במחנות הפליטים הסורים בירדן, בתורכיה ובלבנון[2] ובאזורים שבשליטת דאעש ועתה היא קיימת גם באזורים שבשליטת המשטר הסורי, המורדים והכורדים. 

 

בשל המצב במדינה, אין נתונים מדויקים על היקף התופעה. שר המשפטים הסורי, נג'ם חמד אל-אחמד, אמר כי שיעור חוזי נישואי הקטינות שנרשמו בבית הדין השרעי בשנת 2013 היה עשרה אחוזים, "[דבר] המעורר דאגה", כדבריו.[3] הקאדי השרעי הראשון בדמשק, מחמוד מעראוי, אמר כי יותר ממחצית הבקשות לרישומי נישואין בדמשק ובריף דמשק הן של קטינות מתחת לגיל 17 [4] ולפי אחת ההערכות, מדובר בכ-200 מקרים ביום של נישואי קטינות ברחבי סוריה. [5]

    

מאז פרוץ האירועים עלה שיעור נישואי ה"עורף"[6], המתבצעים מחוץ למערכת המשפט המוכרת, בשל השבתת  בתי הדין השרעיים במקומות רבים וחששה של האוכלוסייה לעבור במחסומים צבאיים על מנת להגיע אל בית הדין השרעי.[7] עפ"י אחד הדיווחים, מדובר בכ-400 מקרים ביום של נישואי "עורף" של קטינות ברחבי סוריה.

 

הגידול בתופעת נישואי הקטינות בסוריה נובע מכמה סיבות: המצב הכלכלי המאלץ הורים להשיא את בנותיהם על מנת לצמצם את הוצאות המחיה; הפגיעה בביטחון האישי, במיוחד של נשים, כתוצאה מהלחימה הגורמת להורים לחפש לבנותיהם חתן שישמור על כבודן וביטחונן; גורמים חברתיים –  נוכח הקורבנות הרבים, יש רצון לשמור על המשכיות המשפחה.

 

לתופעה זו השלכות כלכליות וחברתיות על המצב בסוריה מאחר ונישואין רבים לא שורדים זמן רב ומסתיימים בגירושין ומשום שמתברר כי צעירות רבות אינן כשירות לתפקד כאימהות. בשל כך, בשטחים שבשליטת המורדים, הכורדים והממשלה, החלו פעילויות הסברה ממשלתיות ועממיות במטרה למנוע את התפשטות התופעה. מסמך זה יסקור פעילויות אלה:

 

קמפיינים בשטחים שבשליטת האופוזיציה הסורית נגד התופעה 

רוב הפעילות נגד תופעת נישואי הקטינות מתנהל בשטחים שבשליטת המורדים, ככל הנראה בשל חופש פעולה נרחב יותר של הפעילים החברתיים באזורים אלה, לעומת אזורים שבשליטת המשטר. סיבה אפשרית נוספת היא שיעור גבוה יותר של השאת קטינות באזורים אלה הן לתושבים סורים והן לזרים – בעיקר כאלה שהגיעו להילחם לצד כוחות האופוזיציה, אם כי אין נתונים בנוגע לכך.

 

הפעילויות הן על פי רוב יוזמה של פעילים מקומיים לעיתים בשת"פ עם גורמים בינ"ל. הפעילים מקיימים כנסים והרצאות כדי להגביר את המודעות בחברה להשלכות החמורות של נישואי הקטינות. כך, מרכז התרבות "מעאן" שפעיל באזור ריף אדלב הרצה בפברואר 2015 לנשים על השלכותיה השליליות של תופעת נישואי הקטינות ונזקיה החברתיים והנפשיים. [8]

במסגרת פעילות ההסברה נגד תופעה זו בולטים שני קמפיינים עיקריים: "ילדה לא אשת איש" ו"בנותינו – פיקדון המסור בידינו".

 

קמפיין "ילדה לא אשת איש"

בינואר 2015 השיק כתב העת האופוזיציוני "סידה סוריא" [מילולית: אשת סוריה] בשיתוף עם ממשלת קנדה, את הקמפיין "ילדה. לא אשת איש", ששאב השראתו מקמפיינים נגד נישואי קטינות הקיימים העולם הערבי.  הקמפיין נמשך כחודש וכלל פעילות הסברה במחנות הפליטים בתוך סוריה ומחוצה לה ובאזורים שבשליטת האופוזיציה, לעיתים תוך נטילת סיכונים רבים, וכן פעילות ברשתות החברתיות. במקביל אספו הפעילים עדויות מילדות סוריות שחותנו.[9]

 

לוגו הקמפיין[10]


 

באחד המנשרים שהופצו במסגרת הקמפיין (ראו תמונה למטה) נכתב: "נישואים מוקדמים – גונבים את הילדה מגילה הביולוגי, מונעים ממנה את אהבת הוריה ואת זכותה ללמוד ולשחק וחושפים אותה לסכנות בריאותיות ונפשיות. השתתפו אתנו בהתנגדות להשאת קטינות סוריות, במיוחד ללא סורים ולבעלי ייחוס לא ידוע. השתתפו אתנו בתמיכה ובהגנה על כל ילדה שהתנסתה בנישואים מוקדמים."[11]

 


הקמפיין ביקש לעורר מודעות לתופעה גם במערב כדי לשים לה סוף. אחד המנשרים (בתמונה למטה), הקורא לציבור להביע תמיכה בקמפיין באמצעות תמונה עם הלוגו של הקמפיין, כתיבת פוסט או צילום ווידאו עם מסר נגד התופעה, תורגם לאנגלית.[12]


 

מוחמד מלאכ, עורך כתב העת "סידה סוריא" וממנהלי הקמפיין, תלה את הסיבה להתרחבות תופעת נישואי הקטינות בסוריה בזרים שמגיעים להילחם בסוריה לצד הקבוצות האסלאמיות הקיצוניות. לדבריו, אותם זרים הפיצו את התפיסה, שהתקבעה בראשי המקומיים, כי אין בעיה עם נישואי קטינות וכי הדבר מותר על פי הסונה של הנביא מוחמד. זאת לצד העוני, התפרקות המשפחה והעדר מפרנס.[13]

     

קמפיין "בנותינו – פיקדון  בידינו"

כשלושה חודשים לאחר תום הקמפיין "ילדה. לא אשת איש" השיקה מועצת מורדי חלב ב- 8.6.2015, קמפיין תחת הסיסמא "בנותינו – פיקדון בידינו" בשכונות העיר שבשליטת המורדים. על פי אחד הדיווחים, חל גידול משמעותי בנישואי קטינות בעיר חלב ובאזור הכפרי שלה. היומון אל-קדס אל-ערבי סיפר על חמש חתונות בלילה אחד בכפר באזור הכפרי הצפוני של העיר, כשגיל רוב הבנות לא עולה על 15. לפי אותו דיווח, הפעילים באזור הפנו אצבע מאשימה לאחראים על אזורים אלה וקראו להם לצאת ביוזמות ובקמפיינים נגד התופעה.[14]

 

ייתכן שהקמפיין "בנותינו – פיקדון בידינו" הוא תגובה לקריאות אלה. בהודעה על השקתו נכתב: "למצב הכללי המיוחד בו נמצאים הסורים כעת יש השלכות רבות שהגבירו את הסבל וחלקן אף הפכו לתופעות מסוכנות המחייבת טיפול כדי להיפטר מהן... אחת התופעות היא נישואי בנות בגיל צעיר מאוד תחת צידוקים שונים: עוני, צורך בהגנה, הקלה בנטל [הכלכלי]... חכמי הדת שלנו [אמנם] התירו נישואי קטינות באישור האפוטרופוס שלה – האב או הסב, אך לחכמי דת אחרים, מהמובילים באומה [האסלאמית] יש דעה אחרת האוסרת זאת. אנו ... ניצבים בפני מציאות מרה המחייבת טיפול חדש...[היום] האישה נושאת לבדה בנטל [הטיפול במשפחה] שרק אישה בוגרת יכולה לשאת... כמו כן לאישה יש הזכות... לבחור את השותף של חייה מתוך רצון ושכנוע...

אנו פונים לכל אב, אם ואפוטרופוס ולכל מי שרוצה להתחתן בארצנו ... לא למהר לחתן אותן בשל חשש מעוני או בצע כסף... אנו קוראים לכל בני עמנו שאללה השפיע עליהם פרנסה לסייע לעניים, ליתומים ולאלמנות ... ולהגן עליהם מפני פגיעה בבנותיהם בשל כורח..."[15]

 

אבו מחיו אל-כרדי, יו"ר מועצת מורדי שכונת צלאח אל-דין בחלב ואחד ממארגני הקמפיין הבהיר את הצורך בקמפיין: "אימהות רבות מעדיפות להשיא את בנותיהן כדי להיחלץ מהלחצים הכלכליים והחברתיים, במיוחד אימהות שהתאלמנו. מדובר בתופעה הפושה בחברה החלבית כעת..."

 

הפעילות כללה הפצת מנשרים וקיום כנסים בהנחיית פסיכולוגיות וגניקולוגיות, כשהמטרה, לדברי אל-כרדי, היא גם לסייע כלכלית למשפחות העניות.[16]


 קמפיין "בנותינו – פיקדון  בידינו"  

 

המשטר הסורי מנסה להיאבק בנישואי קטינות, אנשי הדת לא פוסלים את התופעה

השלכות המלחמה לא פסחו גם על האזורים שעודם בשליטת המשטר הסורי. תופעת נישואי הקטינות קיימת, אם כי ככל הנראה בשיעור נמוך יותר, בשטחים שבשליטת המשטר - הן בקרב אזרחים שנמלטו מאימת הקרבות לאזורים אלו והן בקרב תושבי המקום. בקרב גורמים בממשל הסורי, ובעיקר בקרב אנשי הדת המוסלמים, אין התנגדות כוללת לתופעה. מחמוד מעראוי, הקאדי השרעי הראשון בדמשק, שאמר כי אומנם בנסיבות רגילות נישואי קטינות אינם רצויים ובמקרים רבים מסתיימים בגירושין, אך בתנאים הנוכחיים נישואי קטינות הן דבר חיובי מאחר שחלק מהאבות רוצים למנוע את ניצול בנותיהן, במיוחד באזורים בריף דמשק.[17]

 

בפברואר 2014 ערך משרד המשפטים סדנת עבודה בדמשק בה הציג את ממדי התופעה, בעיקר במחנות הפליטים שמחוץ לסוריה, בעיקר בתורכיה. אין להוציא מכלל אפשרות כי אחת ממטרות הכנס היתה לנגח את ממשלת תורכיה – מדינה בה שוהים פליטים סורים רבים – נוכח  יחסי העוינות בין המדינות מאז פרוץ האירועים בסוריה.

בסדנה השתתפו ד"ר נג'ם אל-אחמד, שר המשפטים, ד"ר אחמד בדר אל-דין חסון, המופתי הכללי והארכיבישוף לוקא ח'ורי מהכנסייה היוונית אורתודוכסית, וגם בה התגלעו מחלוקות בנוגע לדרכי הטיפול בתופעה. שר המשפטים אמר כי הטיפול בתופעה יחל עם חקיקת חוק שמטרתו להביא לסופה בצורה הדרגתית. לדברי השר, הוקמה ועדה שתאתר את סעיפי החוקים הכוללים הפלייה נגד נשים והיא תציג את המלצותיה בנושא. בנוסף, פועל המשרד להכנת תיקים על פגיעה בנשים סוריות השוהות במחנות הפליטים בתורכיה ולהגשת תביעות במקרים אלה לבתי הדין הנוגעים בדבר. לעומתו, אנשי הדת המוסלמים קראו לפעול נגד תופעת נישואי הקטינות שמחוץ לבתי הדין השרעיים ולא נגד התופעה ככלל.

 

אחמד בדר אל-דין חסון, המופתי הכללי של סוריה, קרא להחמיר את העונש על מי שכותב חוזה נישואין לקטינות מחוץ למסגרת בית הדין השרעי. ד"ר מוחמד ח'יר אל-שעאל, האחראי על תיק המשפחה והילד במשרד ההקדשים, אמר כי התנאים הנוכחיים "אינם סיבה מחייבת לשנות את דיני חוק ענייני האישות" וקרא לטפל בבעיה באמצעות מינוי מורשים שרעיים לעריכת חוזי נישואין במחוזות המרוחקים מהבירה כדי למנוע התפשטות תופעת נישואי הקטינות שלא במסגרת בתי הדין השרעים. ראש מדור המצב האישי בפקולטה להלכה אסלאמית, מוחמד חסאן עוד', אמר כי העיקרון המוביל בנישואים הוא האינטרס של הנערה ולא גילה  וכי שינוי גיל הנישואין יגרום למשפחות לחתן בנותיהן מחוץ לבתי הדין השרעיים.[18] 

 

בדצמבר 2014, קיימה מנהלת משרד הבריאות בחלב בשיתוף עם סניף חלב של איחוד צעירי המהפכה סדנת עבודה בהשתתפות המופתי של חלב ופעילות לזכויות נשים שדנה בסכנות של תופעת נישואי הקטינות על הנשים והחברה.[19]

 

פעילות נגד נישואי קטינות בשטחים שבשליטת הכוחות הכורדים

מעמדן של הנשים הכורדיות באזורים שבשליטת הכוחות הכורדים בצפון סוריה טוב, בדרך כלל, ממצבן של הנשים בשאר סוריה. בנובמבר 2014, אולי גם כקריאת תגר על דאעש,  פרסם המנהל העצמי של הכורדים באזור אל-ג'זירה שבצפון מזרח סוריה צו בנוגע לזכויות נשים, החל גם על אזורים שבשליטת הכורדים בצפון מערב סוריה. הצו, המונה 30 סעיפים, קרא ל"שוויון בין גברים לנשים בכל תחומי החיים הפרטיים והציבוריים". אחד מסעיפיו אוסר במפורש השאת בנות מתחת לגיל 18[20]  וקובע עונש של 1-3 שנות מאסר על האפוטרופוס של נערה, על הגורם שערך את הנישואין ועל הבעל.[21]  

 

למרות זאת, יש עלייה בתופעת נישואי הקטינות בחברה הכורדית בשל סיבות כלכליות, חברתיות וביטחוניות. לכן, מקיימים גופי השלטון הכורדי פעילויות הסברה בקרב האוכלוסייה נגד תופעה זו.

במחוז אל-חסכה שבצפון מזרח סוריה השיקה תנועת הנוער הכורדי (TCK) באפריל 2015, בהשראת קמפיין "ילדה. לא אשת איש" קמפיין "לא להשאת קטינות". במסגרת הקמפיין נערכו הפגנות בשטחים שבשליטת הכורדים במחוז. האחראית על משרד הנשים בתנועה הבהירה כי "הקמפיין הוא קריאה לחברה ובמיוחד לאבות להתנגד לנישואים אלה." בכוונת מארגני הקמפיין לפעול גם במחנות הפליטים בתורכיה ובעיראק שם שוהים למעלה מחצי מיליון כורדים.[22] 

 

הפגנה בעיירה תרבי סביה באזור אל-חסכה[23]


   

 

בעפרין שבמחוז חלב. קיימה רשות הצעירים והספורט  ב- 20.4.2015 כנס שכותרתו "האימהות בגיל הילדות". הכנס בו השתתפו נציגים מהממשל העצמי הכורדי ואנשי דת עסק בסיבות לתופעת נישואי הקטינות, בנזקיה הבריאותיים ובהשפעותיה על המשפחה והחברה.[24]    

 

נישואי קטינים

בנוסף להתפשטות התופעה של נישואי קטינות, עולה גם שיעור נישואי קטינים לבנות צעירות מהם, אם כי בהיקף נמוך בהרבה. לדברי תושבת אזור ריף אדלב, בכפרה בלבד התחתנו 24 קטינים מתחת לגיל 18.  הורי הילדים והילדים עצמם מונים כמה סיבות לגידול בתופעה זו:

 

  1. סיבות כלכליות: המצב הכלכלי הוביל הורים לבנות רבות להפחית את הדרישות מהבעל הפוטנציאלי – מבחינת השכלה וממון.
  2. סיבות דתיות: באזורים משוחררים רבים, שולט כעת חוק האסלאם, אשר מעודד את הצעירים להינשא מוקדם.
  3.  סיבות חברתיות: החברה, שספגה קורבנות רבים, מאיצה בבניה להתחתן ולהביא ילדים לעולם כפיצוי על החסר שיצרה המלחמה. אביו של אבראהים, שהתחתן בגיל 16 עם ילדה בת 14 אמר: "סוריה כעת זקוקה לצעירים. בשאר אל-אסד הורג ואנחנו מבצעים התנגדות ומתחתנים כדי להביא ילדים ולהמשיך את החיים."[25]

 

* ד"ר מ. טרדימן חוקר את זירת סוריה במכון ממרי[1]ן www.dp-news.com, 7.12.2010.

[3]ו www.aksalser.com,  11.12.2014.

[4]ו  www.all4syria.info, 24.4.2014.

[5]ו www.aksalser.com,  11.12.2014.

[6] נישואי עורף [מילולית: מנהג] אינם רשומים כחוק ברשויות המדינה.

[9] ו www.sawthur.com, 6.3.2015

[13]ו www.almodon.com, 7.1.2015

[15] ראו דף פייסבוק, 8.6.2015

[18]ו www.nesasy.org, 1.2.2014

[21]ו http://aranews.org, 20.4.2015

[22]ו http://aranews.org, 11.4.2015

[23]ו http://aranews.org, 11.4.2015

[24]ו Aran Newshttp://aranews.org, 20.4.2015

[25]ו http://www.alquds.co.uk/ , 14.1.2015; www.hentah.com, 14.2.2015