המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ח'אמנאי: ללא ביטול הסנקציות לא יהיה הסכם
8/9/2015

 

ח'אמנאי מצהיר כי לא יקיים את ההסכם אם הסנקציות לא יבוטלו אלא רק יושעו

 

הקדמה

בנאום בפני מועצת המומחים ב-3.9.2015 התייחס המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, לנושא הסכם הגרעין - JCPOA. להלן תרגום עיקרי דבריו והשלכותיהם:

 

ח'אמנאי חוזר בו מן ההסכם

בנאום בפני מועצת המומחים ב-3.9.2015  הצהיר המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, כי השעית הסנקציות בלבד – כפי שהוסכם ב-JCPOA ואומץ בהחלטת מועבי"ט 2231 –  אינה מקובלת עליו וכי אם הסנקציות לא יבוטלו לגמרי, במקום השעייתן בלבד, הוא לא יקיים את התחייבויותיו עפ"י ה- JCPOA.

 

בכך חוזר בו ח'אמנאי מן ההסכם ומכתיב דרישה חדשה שגם אם הממשל האמריקאי ייכנע לה – היא אינה ניתנת לביצוע בקלות, שכן במישור הפרוצדורלי היא מחייבת התכנסות מחודשת של ה- 5+1P, שינוי נוסח ההסכם וכן את כינוס מועבי"ט לצורך אישורו. במישור המהותי מערערת קבלת דרישת ח'אמנאי את כל קונצפט החזרת הסנקציות באופן אוטומטי (snap back) שאותו הציג הממשל כאחת הסיבות המצדיקות את ההסכם.

 

ח'אמנאי מעביר למג'לס את הסמכות לאשר או לדחות את ההסכם

בנאום העביר ח'אמנאי למג'לס גם את הסמכות לאשר או לדחות את ההסכם, דבר אותו ניסה הנשיא רוחאני למנוע, ביודעו שהלך הרוח במג'לס הוא נגד ההסכם.[1]

 

משמעויות

העובדה שח'אמנאי בחר לחזור בו מן ההסכם מיד לאחר שהובהר כי לנשיא אובמה יש רוב לאישור ההסכם בקונגרס מעידה על אחת מן השתיים: או שח'אמנאי מבקש להכשיל את ההסכם ביודעו שדרישתו איננה אפשרית (רמז לכך ישנו גם בהוראתו להעביר את סמכות אישור ההסכם אל המג'לס שידוע שהוא עשוי לקבל החלטה הדוחה את ההסכם), או שהוא מנצל את מה שנראה בעיניו ככניעה מוחלטת של אובמה לכל תביעותיו והוא מנסה להשיג הישגים נוספים ע"י פתיחת המו"מ לדיון מחדש.

 

זאת ועוד, בעקבות הוראת ח'אמנאי להעביר את ההכרעה לידי המג'לס, פותחים דוברי המחנה האידיאולוגי במג'לס במסע ציבורי נגד אישור ההסכם ונגד קיום צעדים מצד איראן בטרם בוטלו הסנקציות ע"י המעצמות.

 

להלן עיקרי נאום ח'אמנאי:[2]

 

המג'לס חייב לדון ולקבל החלטה בעניין הסכם הגרעין

"אנשי משפט ומומחים צריכים לבחון את העניין ולבדוק אם מבחינה משפטית העניינים מתבצעים כמו שצריך.  אבל באופן כללי, כפי שאמרתי לנשיא, אינני רואה לנכון לדחוק את רגלי המג'לס מעניין זה...על המג'לס להיכנס ל[עומק] העניין. אינני ממליץ למג'לס מה לעשות, אם יאשר או ידחה או יחליט בצורה אחרת. הדעה הסופית היא דעת נציגי העם במג'לס. אני מאמין שאין לדחוק את רגלי המג'לס ונציגי העם צריכים להחליט בעניין."

 

השיחות עם ארה"ב ונושא הסנקציות

"למרות שלכאורה עומדות מולנו שש מדינות, למעשה רק ממשלה אחת פעילה בעניין והיא הממשל האמריקאי. הבכירים האמריקאים מדברים מאוד בגסות, יש לטפל בדיבורים כאלה. אנחנו נמצאים בצד אחד של המתרס ובצדו השני האמריקאים. פעם אחת הם אומרים שמסגרת הסנקציות תשמר. אז לשם מה ישבנו כל התקופה הזו וניהלנו שיחות? הרי ניהלנו שיחות כדי להסיר את מסגרת הסנקציות, והסנקציות יוסרו. כעת, אם אמורים לשמור על מסגרת הסנקציות, ואיני מבין מה זאת אומרת לשמור על מסגרת הסנקציות, ייתכן גם שיפרשו את זה בצורה כלשהי אך מה שעולה מדברים אלה נוגד לחלוטין את הסיבה שבשלה הלכנו לשיחות.

לולא כך, לשם מה קיימנו שיחות? היינו ממשיכים לעסוק בשלנו...

זה שישבנו וקיימנו שיחות וויתרנו בחלק מן הדברים בעיקר היה כדי להסיר את הסנקציות. אם לא אמורים להסיר אותן אז לא יהיה הסכם...

 

על הבכירים [ממשלת רוחאני ומשה"ח] להבהיר זאת ואל יאמרו שאומרים את הדברים האלה כדי [לענות] ליריבים מבית. אכן, קיים סכסוך באמריקה ומדובר בסכסוך אמתי. אינני מאמין שמדובר בהצגה. הם אכן חלוקים בדעותיהם וברור לנו מהי סיבת המחלוקת שלהם. אבל בכל מקרה יש להשיב למה שנאמר [על ידי האמריקאים] בצורה רשמית ואם [הבכירים האיראניים] לא יגיבו, אותו דיבור יתממש.

 

הנקודה השנייה מתייחסת לאותו חלק של הסנקציות שאמורים להסירם. הם אומרים שישעו או יקפיאו. זה לא היה העניין שלנו. ברור שיש להסיר את הסנקציות. אנחנו אמרנו בצורה "מידית". הם פרשו את "המידית" ואני לא אמרתי כלום ואין בעיה עם זה. החברים שלנו כאן פרשו בצורה מסוימת את "המידי" וסידרו לו פתרון ואני לא התנגדתי.

 

אך בסופו של דבר יש להסיר את הסנקציות. לא מקובל עליי הקפאה או השעיה. אם הם ישעו אז גם אנחנו נשעה. אם אנחנו אמורים לבצע צעדים בפועל אז יש לבטל את הסנקציות [בפועל]. נכון, בחלק מן הדברים אמרו שביטול הסנקציות אינו בידי הממשל האמריקאי שהוא הצד שממולנו בשיחות. בנוגע לאותן [הסנקציות] אנחנו נקפיא אותן ונשתמש בזכויותינו וכו', אבל מה שבידי הממשל האמריקאי והממשלות האירופיות צריך להיות מוסר לגמרי.

 

יחסי איראן-ארה"ב

ענין נוסף זה הדיבורים הנשמעים בהצהרותיהם שאינם נוגעים לסוגית הגרעין. האדונים והגברות באליטה האמריקאית מדברים כמו האנגלים במאה ה-19 ונראה שהם מפגרים בזמן ובעולם. אכן הם מפגרים בשתי מאות...

 

העולם השתנה וכיום למעצמות אין את העוצמה הזו ואין להן היכולת לעשות דברים מעין אלה.

 

חוץ מזה, הצד [שאתו הם מתנהלים] זו איראן. הצד שלהם אינו איזו מדינה מפגרת ביבשת מסוימת שאתם תגידו כל מה שאתם רוצים. לא. מדובר באיראן בעלת יכולות שאת חלקן אתם מכירים ואת חלקן אתם לא מכירים ויתכן שתכירו בשעת פעולה. זה לא יתכן שתשבו ותאיימו [עלינו] בצורה מתמדת.

 

הם מדברים באופן כזה שהם מצפים מן הבכירים באיראן או בממשלה האיראנית לבצע משהו שונה. שונה ממה? שונה מעברה של איראן? לא. דבר כזה לא יקרה. זה אומר לעבור על הערכים האסלאמיים ולאבד את הנאמנות לחוקי האסלאם. זה מה שהם מתכוונים ב[מילה] "שונה". דבר כזה לא יקרה. לא הממשלה, לא המג'לס ולא הבכירים, אף אחד מהם לא יעשה דבר כזה ואם מישהו ירצה לעשות זאת, העם והמשטר לא יסכימו אתו.

 

הם מתכוונים ב"שונה" שאיראן תכנס למסגרת המדיניות של אמריקה באזור. לאמריקה מדיניות מסוימת ודעות מסוימות באזור. אחת מן הדעות האלה היא שיש למחוק לגמרי את כוחות ההתנגדות באזור ולהשמידם. אחת מן הדעות היא שהממשל האמריקאי צריך לשלוט לגמרי על מדינות עיראק וסוריה והשאר. אלה הן דעותיהם וכל מה שירצו לעשות מסתכם בדברים כאלה. הם מצפים שבכירינו, ממשלתנו והפוליטיקאים שלנו יפעלו למען המדיניות הזו. דבר כזה לא יקרה.

 

בין יתר הדברים שהם אומרים ומעוררים אצלנו רגישות, זה שהם אומרים שהסכם הגרעין יצר הזדמנויות עבור אמריקה, הן בתוך איראן והן מחוצה לה. זה חלק מדיבורי האמריקאים. אני אומר לחברינו בממשלה ובתפקידים השונים [במשטר] שלא לאפשר לאמריקה לנצל את ההזדמנויות האלה בתוך איראן וגם תעשו מאמצים שלא יהיו הזדמנויות כאלה לאמריקה מחוץ לאיראן. ככל שהם יתקרבו להזדמנויות שלהם אז תחל השפלת האומות, פיגורן ואומללותן. אין לאפשר זאת כלל שהם ינצלו הזדמנויות בתוך איראן.

 

אני אמרתי זאת והדגשתי שאין לדבר עם הצד האמריקאי בשום סוגיה למעט סוגית הגרעין. אמרתי זאת גם לבכירים במשה"ח והן לשאר הבכירים. הסיבה היא שעמדתם [של האמריקאים] הפוכה לחלוטין מעמדתנו, שונה ב-180  מעלות."

 [1]  ראו נאום רוחאני , אתר הנשיא רוחאני www.president.ir 30.8.2015

[2]  אתר ח'אמנאי  www.farsi.khamenei.ir  3.9.2015