המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
קרי: ידוע לנו על פעילויות צבאיות בתכנית הגרעין האיראנית
24/6/2015


קרי: יש לנו ידע מוחלט ביחס לפעילויות צבאיות" שהאיראנים "היו מעורבים בהן" בתכניתם הגרעינית; איראן דוחה מכל וכל את תנאי ארה"ב לפיקוח עתידי - למשל, הפיקוח על אתרי צבא

 

מאת: א. סביון וי. כרמון

 

הקדמה

בהצהרה ב-16.6.2015 אישר מזכיר המדינה, ג'ון קרי, פומבית, כי ארה"ב יודעת על הממדים הצבאיים בתכנית הגרעין של איראן (PMD):[1]

 

"The possible military dimensions, frankly, gets distorted a little bit in some of the discussions in that we're not fixated on Iran specifically accounting for what they did at one point in time or another… "We know what they did ... “We have no doubt. We have absolute knowledge with respect to certain military activities they were engaged in.[2]

 

הצהרה זו חושפת את התרמית האיראנית, אותה קיבל ממשל אובמה, בדבר קיומה של פתוא של מנהיג איראן ח'אמנאי, האוסרת על נשק גרעיני. מהצהרת קרי עולה כי לממשל ידוע היטב שח'אמנאי משקר בעניין הפתוא, והאיסור ההלכתי, כביכול, על נשק גרעיני.[3]

 

הוויתורים הנדרשים מארה"ב על מנת לאפשר הגעה להסכם:[4]

א.      ויתור אמריקאי על חקירת ה-PMD:

קרי הבהיר כי ארה"ב איננה מעוניינת להתמקד בנושא ההפרות הצבאיות מן העבר משום שפניה להבטיח את הפיקוח העתידי על תכנית הגרעין האיראנית:

 

What we're concerned about is going forward. It's critical to us to know that going forward, those activities have been stopped and that we can account for that in a legitimate way…"That clearly is one of the requirements, in our judgment, for what has to be achieved in order to have a legitimate agreement" he said. "And in order to have an agreement, to trigger any kind of material, significant sanctions relief, we would have to have those answers."[5]

 

בהצהרה זו מוותרת ארה"ב על תביעתה בנושא ה-PMD (שאיראן תיתן הסברים לסבא"א על החשדות הקודמים העומדים נגדה בדבר ה-PMD) – דרישה שבלעדיה אין שום משמעות לסדרי פיקוח כלשהם בעתיד, משום שהדבר ישמש תקדים לאי מתן תשובות לחשדות נגד איראן גם בעתיד. [6]

ב.      ויתור אמריקאי אפשרי גם בנושא הפיקוח העתידי

עתה נראה כי גם בנושא סדרי הפיקוח העתידי אפשר שארה"ב תיכנע שוב בשני תחומים:

 

א.      לפי דיווחים שטרם אומתו במקום הנוסחה של פיקוח any time any place”[7] תוקם וועדה שתורכב מנציגי כל המדינות המשתתפות במו"מ כולל איראן, והיא שתחליט, אם יוכלו להגיע להסכמה על כך, האם אתרים חשודים מסוימים ייבדקו. בכך גם תעוקר סבא"א מכל סמכות עצמאית.

ב.      הגישה לאתרים צבאיים – אם בכלל תותר (ח'אמנאי, משה"מ המג'לס, וצוות המו"מ דוחים זאת על הסף) איננה יותר תנאי מוקדם להגעה להסכם אלא אפשר שביצועה יידחה למועד שלאחר השגת ההסכם.

 

מה השתבש בתהליך המו"מ?

לארה"ב  ולאיראן תפיסות מנוגדות קוטבית לגבי מהות ההסכם והשלכותיו:

 

ארה"ב רואה בהסכם גרעין כולל פתיחת דף חדש בינה לבין איראן ואף השגת השפעה אמריקאית ומערבית על איראן שיהפכו אותה ממדינה עוינת לארה"ב למדינה ידידה, שלה אינטרסים משותפים עם ארה"ב והמערב.


לכן מדיניות הממשל האמריקאי הנוכחי מבוססת על ביטול שש החלטות מועבי"ט המענישות את איראן עקב הפרותיה ועל התעלמות מדו"חות סבא"א המחשידים אותה בכך. זו הסיבה לכך שבעבר התנהל תיק הגרעין של איראן בסבא"א על יסוד ראייתה ע"י הקהילה הבינ"ל כמדינה חשודה ושנגדה אף עומדות שש החלטות מועבי"ט על הפרות שונות בתחום הגרעין.

 

אולם, למן התקופה שבה לקח ממשל אובמה את ניהול המו"מ מידי ה- 3EU, הפכה איראן ממדינה חשודה הנתונה לתהליך חקירה וענישה, לשותף במעמד שווה בתהליך של מו"מ ולא למדינה תחת חקירה וענישה, אלא מדינה שלתביעותיה יש מעמד בדומה לתביעות הצד השני. לאמור, תהליך כעין משפטי נגד חשוד – איראן – הפך למו"מ בין השופט לבין החשוד.

 

כל זאת על מנת להפוך את איראן בפועל למדינה ידידה למערב הנתונה להשפעתו (בדומה למה שעשה מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר עם מצרים בשנות השבעים של המאה הקודמת ולאחר מכן עם סין ורוסיה).

 

מנהיג איראן, עלי ח'אמנאי, מסרב בתוקף לחזון הזה. מבחינתו, ההסכם הוא ביטול עוול שנגרם לאיראן אשר אינו כרוך בשום פתיחת דף חדש - לא במחיקת העבר ולא בהפיכת איראן למדינה ידידה הפתוחה למערב ובעלת אינטרסים משותפים.

 

מבחינתו זוהי מזימה שמטרתה להפיל את המחנה האידיאולוגי שהוא עומד בראשו, להעלות את המחנה הפרגמטי ולחסל את משטר המהפכה האסלאמית, תהליך שאותו הוא ימנע. לתפישתו, עתידה של איראן הוא בהסתמכות על 'כלכלת התנגדות' עצמאית ובשום פנים ואופן לא על המערב ועל השקעות זרות.

 

לכן, להערכתנו, ח'אמנאי אינו מוכן לשום הסכם שיכיל את הממדים הנלווים עפ"י החזון האמריקאי (כזכור גם בלוזאן באפריל 2015 נמנעו האיראנים במפגיע אפילו מחתימה ולחיצת יד), ואפילו סיכום חיובי של המו"מ לא יהיה בצורת הסכם בין הצדדים, אלא יועבר להחלטת מועבי"ט.

 

נראה כי יש ממש בראייתו של ח'אמנאי. ממשל אובמה איננו נוקט בכל הוויתורים האלה מתוך תמימות או מגמת התפייסות לכשעצמה, אלא מתוך כוונה ריאל פוליטית מניפולטיבית במהותה ואימפריאליסטית לפי אופיה, החותרת לשינוי המשטר באיראן, לא כתוצאה מהליך פנימי אותנטי אלא באמצעות מניפולציות פוליטיות חיצוניות, שאותן קורא גם המחנה האידיאולוגי ונערך לסיכולן מזה כמה שנים ובמיוחד לאחר תנועת המחאה האזרחית ב- 2009.[8]

 

כשם שאיראן אינה משתחררת מראייתה את עצמה כאימפריה, כך היא איננה יכולה שלא לראות את המדיניות האמריקאית כניסיון אימפריאליסטי במהותו לשחק בין גורמי הכוח הפנימיים באיראן, להמליך מלכים ולהפיל את המשטר הקיים. מכאן גם החשד ואי האמון המוחלט כלפי  ממשל אובמה, שחרף כל מחוותיו וכניעתו לדרישות האיראניות, מדיניותו נתפשת כלא יותר מחלק מן המדיניות האימפריאליסטית האמריקאית שתכליתה הפלת המשטר הקיים. (מכאן המונחים השגורים בפי דוברי המשטר לגבי ארה"ב ושעליהם הם אינם מוכנים לוותר – "היהירות העולמית", "השטן הגדול" וכן הסיסמה "מוות לאמריקה"  עליה חזר ח'אמנאי בעיצומו של המו"מ ב-21.3.2015 בנאום לרגל  ראש השנה הפרסית – הנורוז, וכתשובה לברכת השנה החדשה של הנשיא אובמה לאיראנים – ראו קליפ ממרי. [9]

 

דברי המנהיג העליון של איראן ח'אמנאי על קבר מייסד משטר המהפכה האסלאמית, איתאללה רוחאללה ח'ומיני, ב-4.6.2015, מאששים עמדה זו:

 

"כולם חייבים לדעת שהיהירות [כינוי לארה"ב] עדיין לוטשת עיניים אל ארצנו בשל חשיבותה הגאופוליטית ועושרה. הם לא נסוגו. הם ייסוגו רק כשהאומה האיראנית תמצא כוח מסוים והתקדמות שתייאש אותם... ההמשכיות ההגדרתית והמעשית של הביטוי הזה, 'השטן הגדול', הוא רב ביותר. כשאתה מגדיר אדם מסוים או מנגנון מסוים כשטן, ברור כיצד עליך להתנהג מולו וכיצד עליך להרגיש כלפיו. האמאם הרגיש כך עד יומו האחרון כלפי אמריקה וקרא לה 'השטן הגדול'... זהו ההיגיון של האמאם בנוגע למאבק נגד היהירות [ארה"ב] ועם ההיגיון הזה אפשר להבין היום את הסוגיות בעולם ולדעת מהי העמדה הנכונה...

 

כולם צריכים לדעת שבהבעות הפנים השונות שלהם [של האמריקאים] – לעיתים הזעפת פנים, לעיתים חיוכים, לעיתים הבטחות ולעיתים איומים – מטרת אויבינו היא להשתלט על המדינה. האויב רוצה לחזור ולשלוט באיראן ללא סייג והוא מתנגד לאסלאם כיוון שהאסלאם מתנגד בתוקף לחזרתו... האויב מתנגד לאסלאם כיוון שהוא יודע שצווי האסלאם הם כמו סכר איתן נגדו. הוא מתנגד לאומה האיראנית כיוון שהאומה עומדת איתן כמו הר מולו. הוא יתנגד יותר כלפי אלו מבין האומה שיפגינו יותר עמידה איתנה נגדו... הוא מתנגד יותר לארגונים ולמוסדות מהפכניים, ולגורמים חזבאללהיים [קרי, קנאים למשטר] כיוון שהוא יודע שהם כמו סכר איתן החוצץ מפני חדירתו.

 

האויב רוצה לשלוט וכל מאמציו חותרים למנוע את התנועה האסלאמית של המשטר האיראני שמקדמת את האומה. מדינאי אמריקאי ותיק אמר... 'מה שחשוב לנו זו איראן האסלאמית כיוון שאיראן רוצה להקים ציוויליזציה.' הוא השתמש במונח השגוי  אימפריה. הוא אומר 'עלינו לראות באיראן כאויב החשוב שלנו.' ההצהרה הזאת מראה לנו כמה חשוב לבנות את האומה."[10]

 

סיכום:

לא זו בלבד שח'אמנאי ימשיך להערים קשיים על המו"מ (בהכשלה מכוונת של נציגי הזרם הפרגמטי באמצעות דרישות שלא ניתנות ליישום), אלא שהוא גם עתיד למנוע את יישום החזון האמריקאי לגבי תוצאות ההסכם (פתיחת איראן להשפעה מערבית-אמריקאית כלכלית, פוליטית ותרבותית) ע"י המחנה הפרגמטי ואם יהיה צורך אף בפעולה כוחנית נגד נציגיו כפי שהיה בתולדות משטר המהפכה מראשיתו.

 [1] יצוין כי כבר ב-2.4.15 רמז הנשיא אובמה בנאומו בתום 'הצהרת לוזאן' על ידיעתו כי לתכנית הגרעין של איראן יש  ממדים צבאיים באמרו: "Iran’s past efforts to weaponize its program will be addressed"

[4] על אבני הנגף שנותרו במו"מ ראו דוח ממרי

[5] http://www.bnd.com/news/politics-government/article24641143.html, 16.6.2015

גם לפי תדרוך דובר מח' המדינה, ג'ף ראת'קה, לכתבים ב-12.6.15, מסתמנת אפשרות שארה"ב תסתפק בהסכמה בין איראן לסבא"א על חקירת ה-PMD  שיישומה יתקיים בעתיד. יצוין כי הדובר ראת'קה עומת בתדרוך עם התחייבותו הפומבית של קרי מאפריל 2015 לפיה נושא ה-PMD  הינו תנאי להסכם כולל מול עמדתו כעת כי נושא זה יטופל לאחר ההסכם. ראו  http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/06/243728.htm#IRAN

ראו גם תדרוך של דובר מח' המדינה, ג'ון קירבי, מה-19.6.2015 בנושא:

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/06/244038.htm#IRAN

[6]  למחרת היום פרסם דובר מחלקת המדינה, ג'ון קירבי, הכחשה חלקית:

State Department spokesman John Kirby stressed to reporters that there wasn't "any kind of concession or change in the policy. It's just simply not true…"the sanctions lifting will only occur as Iran takes the steps agreed, including addressing possible military dimensions." But he added, "We've said we're not looking for a confession (from Iran); we've already made judgments about the past.  http://edition.cnn.com/2015/06/16/politics/john-kerry-iran-nuclear-talks-concession/

[7] דברי הנשיא אובמה ב-2.4.2015 בהתייחסו להצהרת לוזאן:

This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon.  Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.  So this deal is not based on trust, it’s based on unprecedented verification.  “…International inspectors will have unprecedented access not only to Iranian nuclear facilities, but to the entire supply chain that supports Iran’s nuclear program -- from uranium mills that provide the raw materials, to the centrifuge production and storage facilities that support the program.  If Iran cheats, the world will know it.  If we see something suspicious, we will inspect it.  Iran’s past efforts to weaponize its program will be addressed.  With this deal, Iran will face more inspections than any other country in the world. (whitehouse.gov)

ראו דברי סגן היועץ לביטחון לאומי, בן רודס, לערוץ 2 הישראלי ב- 6.4.2015:

Asked directly if the IAEA would have anytime, anywhere access, Rhodes said, “Yes, if we see something that we want to inspect.” “In the first place we will have anytime, anywhere access the nuclear facilities,” he said, referring to “the whole supply chain.” And, he added, “if there is a suspicious site, for instance somewhere in a military base in Iran, and we want to seek access to that, we will be able to go to the IAEA and get that inspection because of the additional protocol of the IAEA that Iran will be joining and some of the additional transparency and inspections measures that are in the deal.” (Times Of Israel)

ראו גם דברי אנתוני בלינקן, סגן מזכיר המדינה, בפני הפורום העולמי של הקהילות היהודיות ב-8.6.2015:

“we would not agree to a deal unless the IAEA is granted access to whatever Iranian sites are required to verify that Iran’s program is exclusively peaceful – period.”  (state gov)

ראו גם המסמך האמריקאי שפורסם לאחר הצהרת לוזאן ב-2.4.2015:

‘Iran will be required to grant access to the IAEA to investigate suspicious sites or allegations of a covert enrichment facility, conversion facility, centrifuge production facility, or yellowcake production facility anywhere in the country.’ http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/04/240170.htm

[8] יוזכר כי ארה"ב החלה במו"מ החשאי עם איראן כבר בעת נשיאותו של אחמדי-נז'אד ובטרם נבחר רוחאני כנשיא, וזאת בניגוד לטענת הממשל שיוזמתו החלה רק לאחר שנבחר רוחאני, נציג המחנה הפרגמטי, בבחירות 2013.

[9] הסיסמה "מוות לאמריקה" היא אחד מנושאי המוקד בהם חלוקים המחנה הפרגמטי והאידיאולוגי,ראו דוחות ממרי

אודות הוויכוח האם להמשיך בקריאה מוות לאמריקה;  והאיומים על חיי רפסנג'אני

[10] תסנים (איראן), 4.6.2015