המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מאבק הכוח באיראן (י"ז): רפסנג'אני תובע לעצמו את ההנהגה
4/6/2015

 

מאבק הכוח (י"ז): רפסנג'אני תובע את הנהגת איראן אך מפסיד בבחירות למועצת המומחים 2015

 

מאת א. סביון, א. חרזי וי. מנשרוף


הקדמה

ציון דרך בולט נרשם בחודשיים האחרונים במאבקו של מנהיג הזרם הפרגמטי ויו"ר המועצה לקביעת האינטרס של המשטר, עלי אכבר האשמי רפסנג'אני בזרם האידיאולוגי בהנהגת המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי: לאחר שהובס בבחירות הזמניות לראשות מועצת המומחים במרץ 2015 החל רפסנג'אני לתבוע במרומז את הנהגת המדינה ומתח ביקורת נוקבת על התנגדותו של הממסד האידיאולוגי לפתיחות, דבר שעלול להביא, לדבריו, להדחת המשטר.

 

באפריל 2015 טען רפסנג'אני כי אלמנת מייסד המשטר איתאללה רוחאללה ח'ומיני, ציינה בפניו טרם הבחירות לנשיאות ב-2005, שאיתאללה ח'ומיני הפקיד בידיו את המהפכה האסלאמית לאחר שימות. לדברי רפסנג'אני, ח'ומיני אמר לו כחודשיים לאחר שהסכים לסיים את מלחמת איראן עיראק (1988-1980) שמי 'כוס התרעלה' הפכו מתוקים עבורו. הוא כינה ברמז את משה"מ "טיפשים וקיצונים" שהציקו בעבר לח'ומיני עצמו.

 

דברי רפסנג'אני גררו ביקורת נוקבת מבכירי המחנה האידיאולוגי, בהם מפקד משה"מ, מוחמד עלי ג'עפרי, ועורך כיהאן, חוסין שריעתמדארי, שטענו כי רפסנג'אני משקר. לדבריהם, בשל תמיכתו בהתקרבות למערב הוא סוטה ממשנת ח'ומיני ולכן אינו מוסמך יותר לצטט את דבריו. בתגובה, פרסמה לשכת רפסנג'אני נאום שנשא עלי ח'אמנאי בראשית כהונתו כמנהיג איראן, בו הדגיש שלא ניתן לערער על דברי רפסנג'אני בנושא עמדת ח'ומיני, כיוון שהוא האישיות המקורבת ביותר לח'ומיני.

 

לקראת בחירות למועצת המומחים ב-2016 נודע כי יצורפו אליה 13 חברים, ככל הנראה, בניסיון מצד המחנה האידיאולוגי לבסס בה רוב התומך במנהיג ח'אמנאי. זאת ועוד, במסגרת הלחץ שמפעיל החוג האידיאולוגי כנגד רפסנג'אני, נדון בנו מהדי האשמי ל-15 שנות מאסר במשפט בשל האשמות בנושאי ביטחון וכלכלה.

 

מסמך זה יעסוק בהפסדו של רפסנג'אני בבחירות הפנימיות למועצת המומחים ותביעתו ברמז להנהגת איראן:

 

הפסדו של רפסנג'אני במועצת המומחים

בבחירות הזמניות לראשות מועצת המומחים[1] גוף בן 86 החברים שבסמכותו לפקח על התנהלות המנהיג העליון ולבחור לו מחליף – ב-10 במרץ 2015, נחל רפסנג'אני  כישלון צורב חרף מכתב תמיכה שקיבל מ-40 חברי מועצה שהבטיחו לתמוך בו.[2]  לאחר שאיתאללה מוחמד יזדי ורפסנג'אני עלו לסיבוב השני עם זכייתם ברוב הקולות (35 ו-25 בהתאמה), ניצח יזדי את רפסנג'אני בסיבוב זה ברוב מוחץ של 47 מול 24. [3]

 

איתאללה מוחמד יזדי, נציג המחנה האידיאולוגי, ינהיג את מועצת המומחים עד לקיום הבחירות הארציות למועצה ב-26 בפברואר 2016.

 

חשבון האינסטגרם של לשכת רפסנג'אני:

"רוב [חברי מועצת] המומחים יצביעו לרפסנג'אני"[4]


 

המחנה האידיאולוגי טען שרפסנג'אני שילם על תמיכתו בתנועת המחאה הירוקה במשבר 2009, ושכישלונו יקרין גם על מעמדו של הנשיא רוחאני. חוגים במחנה הפרגמטי צטטו את רפסנג'אני כמי שאומר שבחר להתמודד חרף הסכנה שיפסיד כיוון שלא יכול היה לנהוג בפאסיביות. הם הסבירו שביכולתו לנצח בבחירות הבאות בפבר' 2016 לראשות המועצה חרף הפסדו.

 

אולם, כחלק מההיערכות לבחירות הבאות, הודיע הזרם האידיאולוגי על צירוף 13 חברים חדשים למועצה בבחירות הבאות, ככל הנראה כדי להבטיח את שליטתו של המנהיג ח'אמנאי במועצה.[5]

 

וטן-י אמרוז: לאו משמעותי של מועצת המומחים של האומה [לרפסנג'אני]: חרף

מאמציו רפסנג'אני הפסיד ליזדי בבחירות לראשות המועצה ברוב של 47 מול 24


 

וטן-י אמרוז: הפסדו של רפסנג'אני יפגע גם במעמד רוחאני

במאמר המערכת של היומון וטן- אמרוז, המזוהה עם המחנה האידיאולוגי, שכותרתו "המס של מועצת המומחים לרפסנג'אני", ב-11 במרץ 2015, נכתב: "[תוצאות] ההצבעה במועצת המומחים לרפסנג'אני העבירו מסר לפיו הפוטנציאל השלילי של רפסנג'אני גבר משמעותית אף בקרב מועצת המומחים בשל הצהרותיו. הצבעת מועצת המומחים לטובת איתאללה מוחמד יזדי, שעמד איתן בכל תוקף נגד הפתנה בעת התרחשותה [ב-2009], ונגד רפסנג'אני שחבר אל הפתנה, מסמלת את המצב בחברה נגדו ונגד דומיו בניהול המדינה... הפוטנציאל השלילי של רפסנג'אני גובר מדי יום ויהיו לכך השלכות שליליות גם לגבי חבריו בממשלת רוחאני. ככל שתמיכת רפסנג'אני ברוחאני נעשית פומבית יותר, כן נחלש הבסיס החברתי של רוחאני.

 

גזר הדין במשפטם של מהדי האשמי ו-א.ח.[6] טרם ניתן אך ללא ספק ענישתם ע"י הרשות השופטת תעביר לעם מסר נוסף, דבר שיפגע בפופולריות שלהם. במצב זה יש לראות כעת האם רפסנג'אני והחוג הפוליטי הנלווה אליו ייכנסו שוב בכל כוחם גם לבחירות הפרלמנטריות, הנשיאותיות ולמועצת המומחים? האם רפסנג'אני יצמצם את פעילותו הפוליטית או שהוא עדיין מתכוון להעמיד את עצמו למבחן הציבור?"[7]

 

ציר מג'לס: עמדותיו של רפסנג'אני הרחיקוהו מעמדות המהפכנים במדינה

בראיון לאתר תסנים, אמר ציר המג'לס נסראללה פז'מאנפר מהמחנה האידיאולוגי: "[תוצאות] הבחירות לראשות מועצת המומחים מראות שרפסנג'אני לא הצליח לשמר את מעמדו בקרב האליטות והעם. הפסדו מראה שעמדותיו ביחס לאירועים במדינה ובמיוחד הפתנה ב-2009, הרחיקוהו בהדרגה מעמדות המהפכנים במדינה... תפקיד מקורביו ובמיוחד משפחתו של רפסנג'אני באירועים האלה הוא אפקטיבי מאוד. העמדות והאמונות של רפסנג'אני היום רחוקות מאוד מהאמונות המהפכניות של העם ושל האליטות המהפכניות."[8]

 

המחנה הפרגמטי: רפסנג'אני יכול לנצח בבחירות הבאות לראשות המעצה

האינטלקטואל זיבאכלאם: רפסנג'אני התמודד כדי לסכל את איומי הקיצונים על המשטר

מאמר מערכת ביומון שרק ב-11 במרץ 2015, טען האינטלקטואל הרפורמיסטי, צאדק זיבאכלאם, כי "לאחר היוודע תוצאת הבחירות אתמול אמר רפסנג'אני רק משפט אחד: 'לא יכולתי ואיני יכול לשתוק. בצעתי את חובתי עבור המהפכה והמשטר תוך ויתור על שמונים שנות יוקרתי הפוליטית.'"[9] זיבאכלאם הוסיף שרפסנג'אני פעל מתוך הבנתו ש"הסכנה החריפה ביותר המאיימת על המשטר בטווח הזמן הארוך אינם האויבים מחוץ [לאיראן] אלא דווקא הקיצונים בתוכה." [10]

 

עסר-י איראן: רפסנג'אני צבר הון שעשוי לפעול לטובתו בבחירות הבאות

במאמר שפרסם האתר עסר-י איראן המזוהה עם הפרגמטיים ב-12 במרץ 2015, שכותרתו "האם הסיכון שנטל רפסנג'אני ב[התמודדותו בבחירות לראשות] מועצת המומחים היה טעות או לא?" נכתב:

 

"הפסדו של איתאללה האשמי רפסנג'אני בבחירות לראשות מועצת המומחים מעלה בציבור את השאלה האם לא היתה בידיו הערכה לגבי [מספר] תומכיו והוא עשה מהלך לא מחושב, או שהסתמך על מספר רב יותר של תומכים מקרב חברי [המועצה] אך זה לא התבצע בפועל... כיצד פוליטיקאי ותיק כמוהו לא עורך חישובים טרם [התמודדותו]? האם לא היה לו מושג לבי נטיית 86  חברי המועצה?... יש להבהיר שהוא לא צפה את הצטרפות הקולות של איתאללה מואמין לטובת איתאללה יזדי [בסבב השני]... רפסנג'אני עשה את מה שהיה עליו לעשות. הוא התמודד שוב, אך הפסיד. עם זאת הוא צבר הון שאולי יפעיל בשנה הבאה [בפבר' 2016].

 

מועצת המומחים היתה צריכה להיות רחוקה ממחנאות פוליטית. ואולם בשל צעדו של רפסנג'אני והתעקשות  יזדי להתמודד נגדו, אפשר לחלק כעת את המועצה לשלוש סיעות: סיעת רפסנג'אני, [סיעת] המסורתיים וסיעת [חזית] היציבות [בראשות איתאללה מצבאח יזדי]. אירוע כזה הוא חסר תקדים בהיסטוריית 32 השנים של המוסד הזה. מועצת המומחים היא כעת פוליטית יותר מבכל זמן אחר.

 

רפסנג'אני הפסיד אך המשמעות איננה קץ התעסקותו בפוליטיקה. בין אם ביצע טעות בחישוב ובין אם ידע מראש [שיפסיד] הוא העביר שני מסרים: ראשית, הוא עדיין איש מעשה ולא [בגדר] צופה [מהצד]... שנית, הוא ייצג בשנה הקודמת סיעת מיעוט במועצה. סיעה שרוצה להפוך לרוב בעוד שנה [בבחירות הבאות], והעם כבר הבין... שעליו לקחת יותר ברצינות את מועצת המומחים וגם מועצת המפקחים תיקח ברצינות את קביעת הכשירות [המתמודדים בבחירות הבאות למועצה]."[11]


שער היומון אפתאב-י יזד: האשמי [רפסנג'אני] שוב נחסם[12]


 

רפסנג'אני רומז לתביעת ההנהגה: "אשת האמאם אמרה שהוא העביר אלי את המהפכה"

בטקס ב-12 באפריל 2015 לזכר חדיג'ה סקפי, אלמנת איתאללה ח'ומיני, אמר רפסנג'אני:

 

"ביתו של האמאם [ח'ומיני] , כתביו וילדיו יכולים להוות מוקד תקווה עבור העם... שהרי העם מכירם. [הנכד] חסן ח'ומיני הוא מג'תהד לדוגמא... אם כמה אנשים הנוקטים גישה קיצונית בנושאי הדת והמודאגים [הכינוי באיראן למבקרי מדיניות הגרעין וההתמערבות של המחנה הפרגמטי] מציקים [לפרגמטים], הרי שהם הציקו בעבר גם לאמאם [ח'ומיני], אך המון העם קבל את המשפחה הזאת [של ח'ומיני] ואל לנו להרשות שחוג הראוי הזה... יוחלש ע"י קנאים וטיפשים שכל מאמציהם קצרו עד כה תוצאה הפוכה. יש לשמר את דרכו של האמאם ח'ומיני כיוון שהחברה זקוקה לכך. יש חשיבות גבוהה לשימור כתביו של האמאם ובמיוחד [לשימור] חוג ביתו...

 

הבעיה הגדולה שניצבה בפני המהפכה החוקתית [1911-1906] היתה אי הסתמכותה על העם הפשוט.  מהפכה כלשהי שאין לה שורשים בקרב המון העם היא חסרת משמעות. נושא זה הוכח באותו זמן,  ומהר מאד הפכה אותה מהפכה לדיקטטורה חסרת תקדים שלא ראינו עד אז. התירוץ של הדיקטטורה הזאת [לדיכוי שהפעילה] היה [השכנת] ביטחון. רזא שאה הרס הכל ברגע שעלה לשלטון. הוא השמיד את המרכזים הדתיים של השיעה ואנשים שהציגו עצמם כמודרניסטים ופתחו במתקפות חריפות נגד אנשי הדת... האמאם ח'ומיני אמר שיש לנו שני ליקויים גדולים שכל עוד לא ייפתרו, [גם] בעיות אחרות לא ייפתרו. ראשית, יש לסלק מאיראן את העריצות. העריצות לא מאפשרת לכישרונות במדינה לצמוח ולהניב פירות. הפחד גורם לאומללות של העם והחברה. אומה שמפחדת ומתחנפת כדי להתקדם בחייה לא תוכל להגיע לשום מקום. שנית, האימפריאליזם, שלא מתיר לאומה להיות חופשית...

 

האמאם ח'ומיני אמר דברים אלה בשעה שבה לאיש לא האומץ לומר זאת. דבריו לגבי [מוחמד רזא] שאה היו כמו פצצה גרעינית, בשעה שאמר לשאה 'אל תעשה משהו שיגרום לאומה הזאת לסלק אותך מהמדינה.'... שלושת הגורמים הבסיסיים והחשובים בתנועת האמאם [ח'ומיני] היו ניפוץ העריצות, סילוק האימפריאליזם והבאת העם לזירה. לדעתי, חברה שבה מתקיימים שלושת הגורמים האלה לעולם לא תובס, לא תדוכא ו[רק] תשגשג. כמובן שתמיד יש כמה גורמים פנימיים וחיצוניים שלא שמים לב לסוגיות האלה וכל דאגתם היא מדוע כמה בחורות לא מקפידות על לבושן. חשוב לציית לחוקי הדת, אף חכם הלכה לא מתכחש לכך, אך מה לגבי יתר הסוגיות כמו הדיכוי, העושק, המאסרים המיותרים, ואיבוד זכויות העם?

 

המנהיג [ח'אמנאי] אמר במפורש לגבי הבחירות שקולות העם הם זכותו של העם. זו לא אמירה פוליטית מצדו אלא פסיקה הלכתית... אי ציות לכך זהו עושק... הזכות הזאת הובאה גם בחוקת המשטר... ח'ומיני חשב גם על מה שיקרה לאחר מותו. הוא הקים את המועצה לקביעת האינטרס של המשטר כדי לפתור סכסוכים בין המג'לס למועצת המפקחים, ושם קץ למלחמה [נגד עיראק] ע"י המשפט 'שתיית כוס התרעלה' כיוון שהוא ידע שלאחר מותו איש לא יוכל לנהל אותה. הוא אמר 'שתיתי את כוס התרעלה' אך חודשיים שלושה אחרי המלחמה הוא אמר לי 'כוס התרעלה נהפכה למתוקה עבורי.'

 

אלמנת האמאם [ח'ומיני] הודיעה לאחר מותו שהיא תסייע היכן שהיא יכולה. באותו לילה בו מת אך עדיין לא יצאה הודעה על כך, המלחמה עדיין לא הסתיימה וחשתי סכנה. בשכונת ג'מאראן [מעונו של ח'ומיני בטהראן] קמה המולה ואנשים בבית [של ח'ומיני] בכו. חברים ביקשו ממני שאפנה אל ביתו של האמאם ואבקש מהם להירגע. דברתי עם אשתו של האמאם על המצב, ונהיה שקט בבית. למחרת היתה לנו ישיבה במועצת המומחים, במהלכה [חסן] רוחאני שהיה אז סגני אמר שהגיעו ידיעות מהחזית לפיהן סדאם [חוסיין] מתכונן לתקוף [את איראן] בכמה אזורים. יידעתי את מועצת המומחים בנושא ובאותו יום הסוגיה נפתרה בצורה טובה. באותה שנה באמת לא רציתי להתמודד [בבחירות] לנשיאות, אישים שונים באו, דברו איתי אך לא הסכמתי. אלמנתו של האמאם קראה לי ואמרה 'האמאם העביר אליך את המהפכה הזאת, ואתה רוצה למסור אותה למישהו אחר?'... הזדעזעתי מדבריה והסכמתי להתמודד בבחירות."[13]

 

בכירים במחנה האידיאולוגי: רפסנג'אני שוב מסלף את ההיסטוריה כדי להתפייס עם אמריקה

בתגובה לדברים אלו, פתחו בכירים במחנה האידיאולוגי במתקפה חריפה נגד רפסנג'אני. מפקד משה"מ, מוחמד עלי ג'עפרי, אמר ב-13 באפריל שהכינוי בו בחר רפסנג'אני לאוהדי המשטר, שהקריבו יותר שהידים מכולם עבור המשטר, כ'קיצונים בענייני הדת שהציקו לאמאם [ח'ומיני]' נובע מ"כעס מסוכן כלפי חוגי ערכי במשטר וכלפי ערכי האמאם ח'ומיני... שרק יגביר את התיעוב מצד החברה כלפיו."[14] ב-12 באפריל האשים עורך כיהאן, חוסין שריעתמדארי, את רפסנג'אני בסילוף עקבי של ההיסטוריה וגער בו משום שמדבריו עולה כי ייחס לעצמו תבונה רבה מזו של ח'ומיני בכך שצפה כבר לפניו את כדאיות הפסקת המלחמה נגד עיראק.[15]

 

ב-10 במאי 2015 דחה מפקד הבסיג', מוחמד רזא נקדי,  את עדותו של רפסנג'אני על דברי אלמנת ח'ומיני וכן את תמיכת משפחת ח'ומיני בגרסתו:[16]  "יחסי משפחה, שכנות וגישה מרובה [לח'ומיני] אינם הכשר לפרש את דברי האמאם [ח'ומיני]. אלו [הכוונה לרפסנג'אני] השואפים להתעשר וליהנות מהחיים אינם יכולים לפרש את דברי האמאם כיוון שהוא היה אדם פשוט שחי חיים פשוטים. לאלו שמפעילים מאמץ רב כדי להציג אור ירוק לעושקים ולרוצחי הילדים [ברמיזה לארה"ב], לאלו הרוצים להתפייס עם היהירות [הזרם הפרגמטי וממשלת רוחאני] אין כשירות לפרש את מסריו של האמאם ח'ומיני כיוון שהאמאם תמיד תמך בלחימה נגד העושק והבריונות, כל כולו היה נגד היהירות, וכל תא בגופו צעק 'מוות לאמריקה.' [רק] מי שתומך בכל מאודו בשליט חכם ההלכה [ח'אמנאי] – שממש דומה לאמאם [ח'ומיני]– יכול לפרש את דברי האמאם. האומה לא מתייחסת לאלו שמנסים לרצות את אמריקה העושקת, אאל סעוד, הפושעים והמשטר הציוני רוצח הילדים אלא מצייתת לשלטון חכם ההלכה."[17]

 

רפסנג'אני מסתייע בדברי ח'אמנאי שהעיד בעבר על קרבתו הרבה לח'ומיני

בתגובה לביקורות מצד האידיאולוגים, פרסמה לשכת רפסנג'אני ב-15 באפריל 2015 קטעים מנאום שנשא המנהיג ח'אמנאי ב-5 ביוני 1990 במלאת שנה למות ח'ומיני ולכהונתו כיורשו, בו הצהיר שאין לערער על דברי רפסנג'אני לאור קרבתו הרבה לח'ומיני:

 

"רפסנג'אני  הוא אדם שהאמאם [ח'ומיני] סמך עליו לחלוטין לאורך כל תקופת המהפכה [האסלאמית], לפניה, ובמיוחד לאחריה, עד יום מותו. הוא כה בטח בו ורפסנג'אני היה כ"כ קרוב אליו שהוא שמע את דברי [ח'ומיני] יותר מאחרים, והוא שמע את הרהורי לבו של האמאם יותר מאחרים. כעת יש כמה שמדברים כמו שהם מדברים אבל הם כלל לא יודעים מה אמר ח'ומיני בלבו.

 

אדם כזה עומד כעת בראש ענייננו. אני מודע לעניינים ורואה מה קורה בממלכה. אינני אדם תלוש. חשתי מקרוב את המצב במדינה, יש לי ניסיון של 8 שנים [כנשיא]. גם לפני כן, מאז ראשית המהפכה נכחתי במועצת המהפכה [גוף שלטוני שהוקם בראשית המהפכה ע"י מקורבי ח'ומיני] ובמקומות אחרים. האם ייתכן שהיום מישהו – אפילו במוחו קל וחומר בפועל –  יחרוג מאותה מגמה ומסגרת של המהפכה שהותוותה שכעת יש כמה אנשים מתחסדים שמשבשים את דעתו העם?..."[18]

 

האשמות גוברות נגד רפסנג'אני ובנו מהדי האשמי מצד חוגים אידיאולוגים

במחצית מרץ 2015 פרסם האתר מיזאן המזוהה עם הרשות השופטת, דיווח בו האשים את רפסנג'אני באופן חסר תקדים בתמיכה באישים "מושחתים כלכלית" - מקורבו ר'ולאם-חוסין כרבסצ'י, לשעבר ראש עיריית טהראן, ובהזאד נבווי פעיל המפלגה הרפורמיסטית מוג'אהדין-י אנקלאב-י אסלאמי. הדיווח הוסר מהאתר לאחר זמן קצר אך עיקריו פורסמו באתר דיגרבאן.[19]

 

בנוסף, מסרה הרשות השופטת, ב-15 במרץ 2015 כי נגזרו 15 שנות מאסר נגד מהדי האשמי וקנס בגין סוגיות ביטחוניות וכלכליות.[20] ב-4 באפריל ערער מהדי האשמי על הפסיקה והתיק נשלח לעיון חוזר.[21]

 

המחנה האידיאולוגי מברך על הניצחון על רפסג'אני: שילם על עמדותיו הלא מהפכניות

בנאומו בפני חברי מועצת המומחים ב-12 במרץ 2015 ברך ח'אמנאי על תוצאות הבחירות למועצת המומחים ואמר "בחירת היו"ר החדש של מועצת המומחים היא ראויה ובמקום... הבחירות נערכו באופן מכובד מאוד וללא עניינים שוליים, והן יכולות להיות מודל עבור יתר המנגנונים [במשטר]."[22]

 [1] הבחירות נערכו בצל מותו של היו"ר הקודם, איתאללה מוחמד רזא מהדווי-כני באוקטובר 2014. 'מועצת המומחים' היא גוף שלטוני בכיר בעל סמכויות לבחור את המנהיג העליון ולפקח על תפקודו. למועצה סמכות חוקתית להדיחו אם לטעמה אינו מסוגל לתפקד כמנהיג, אם מפאת מחלה או אם אינו פועל על-פי הלכות האסלאם, או מכל סיבה אחרת. במועצה חברים 86 אנשי דת הנבחרים בבחירות ישירות על ידי העם לכהונה בת 8 שנים. אישור מועמדותם מתבצע על ידי 'מועצת המפקחים' הנשלטת בידי המחנה האידיאולוגי בראשות איתאללה אחמד ג'נתי. המועצה מתכנסת פעמיים בשנה בדלתיים סגורות ומקבלת סקירות מפי בכירים במשטר בנושאים חשובים.

[2] ב-7 במרץ 2014 דיווח האתר בהאר המזוהה עם המחנה הפרגמטי כי "מתגבש קונצנזוס סביב ראשות האשמי רפסנג'אני." האתר דיווח מפי מקורבי רפסנג'אני כי "כמה חברים במועצת המומחים העבירו לו מכתב חשאי בו ביקשו ממנו שיתמודד [בבחירות] לראשות [המועצה]."בהאר (איראן), 7.3.2015. מרצה בסמינרים הדתיים בקום, מוחמד תקי פאזל מיבדי, מהמחנה הפרגמטי אישר את הדיווח באומרו "שוחחתי עם אחד מחברי מועצת המומחים בקום שאישר בפניי את דבר [המכתב] ואמר שכ-40 וכמה חברים במועצה מעוניינים שרפסנג'אני יתמודד והם יצביעו לו. אפתאב (איראן), 7.3.2015

[3] בנוסף נבחרו מקורבי ח'אמנאי, האיתאללות האשמי שאהרודי ומוחמד עלי מוחדי-כרמאני לשמש סגני יו"ר מועצת המומחים. תסנים (איראן), 10.3.2015

[4] משרק (איראן) 10.3.2015;

[5] ראו דברי חבר מועצת המומחים, אחמד ח'אתמי, לתסנים ב-16.4.2015

[6] הכוונה ככל הנראה לחסן אפראשתה-פור, שנעצר לאחרונה ע"י משה"מ בחשד לכאורה שהיה מעורב בהברחת סחורות וכסף ביחד עם גורמים במשפחת רפסנג'אני. www.digarban.com , 6.3.2015

[7] וטן-י אמרוז (איראן), 11.3.2015

[8] תסנים (איראן), 12.3.2015 

[9] שרק (איראן), 11.3.2015

[10] שרק (איראן), 11.3.2015

[11] עסר-י איראן (איראן), 12.3.2015

[12] אפתאב-י יזד (איראן), 11.3.2015

[13] אנתח'אב, (איראן), 12.4.2015 אל-בורז (איראן), 14.4.2015

[14] תסנים (איראן), 13.4.2015

[15] כיהאן (איראן), 12.4.2015

[16] לתמיכת משפחת ח'ומיני בדברי רפסנג'אני ראה  אנתח'אב, (איראן), 17.4.2015

[17] תסנים (איראן), 10.5.2015

[19]ו www.digarban.com, 15.3.2015

[20]  תסנים (איראן), 15.3.2015

[21]  תסנים (איראן), 4.4.2015

[22]ו www.leader.ir, 12.3.2015