המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
במת ממרי עם ההאמאם של דרנסי / קובץ לצפייה (בצרפתית)
19/5/2015
הקישו לצפייה
https://www.youtube.com/watch?v=b812pHNw00s&feature=youtu.beבמת הדיונים של ממרי


בצרפתית

ביום חמישי, כ"ה באייר, 14.5.2015,  בשעה 19:30

עם: האמאם של דרנסי ((DRANCY, חסן שלגומי

על: מאבק בקיצוניות וקירוב בין הדתות