המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ח'אמנאי: אמריקה "שקרנית ורמאית"; הצהרת לוזאן היא כלום
16/4/2015

 

ח'אמנאי: אמריקה היא "שקרנית ורמאית"; הצהרת לוזאן היא שום דבר; סעודיה תיפגע ממתקפתה נגד תימן

 

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, התייחס בנאומו ב-9 באפריל 2015 להצהרת לוזאן מה-2.4.2015, והבהיר כי זו היתה הצהרה לתקשורת בלבד מבלי שהוסכם דבר לגבי פרטי המו"מ, פרטים שיחלו לדון בהם בהמשך, ולפיכך לא נדרשה תגובתו.

 

ח'אמנאי ציין כי אין לו אמון בצד האמריקאי למו"מ אותו כינה רמאי ושקרן, בהדגישו כי האמריקאים נוהגים לסלף בפומבי את פרטי המו"מ לצרכי פנים וכדי להתמודד עם מתנגדי המו"מ. ח'אמנאי כינה את נאומו של הנשיא אובמה לאחר הצהרת לוזאן "תרמית חיוך" והזהיר מפני מתן אמון בהבטחותיו. יחד עם זאת, הוא ציין  כי המו"מ הגרעיני הוא בבחינת ניסיון לארה"ב, שאם היא תעמוד בו יפה תתאפשר הרחבתו לתחומים אחרים.

 

ח'אמנאי שרטט את מסגרת המו"מ שהציב לצוות האיראני שעיקרה הסרה מידית של כל הסנקציות ובבת אחת עם הגעה להסכם; איסור פיקוח חודרני במתקני הגרעין והצבא של איראן; המשך תכנית המו"פ של איראן; ואיסור על הכללת נושאים החורגים מתחום הגרעין כגון יכולת טילית או פגיעה בתמיכת איראן בשלוחיה באזור.

 

בהמשך, התייחס ח'אמנאי ל"טבח" שמבצעת סעודיה בתימן והזהירה מפני תוצאות מעשיה.

להלן דבריו:

 

"יש כאלה ששואלים: מדוע המנהיג לא נקט עדיין עמדה בנושא המו"מ הגרעיני האחרון? הסיבה לכך היא שאין מקום לנקיטת עמדה כיוון שבכירי המשטר ובכירי הגרעין אומרים שעדיין לא נעשה דבר וששום נושא מחייב לא קם בין שני הצדדים. מצב כזה לא מצריך נקיטת עמדה [מצדי]. אם שואלים אותי 'האם אתה מסכים למו"מ הגרעיני האחרון או מתנגד [לו]?' אני אומר שאיני מסכים ואיני מתנגד כיוון שדבר עדיין לא קרה.

 

כל הבעיות [יחלו] לאחר שיצטרכו לדון בפרטי הפרטים כיוון שהצד שמנגד הוא עקשן, מפר הבטחות, מתנהל באופן גרוע ותוקע פגיון בגב והוא עלול להציב את ארצנו, אומתנו ואת צוות המו"מ שלנו במצור בפרק הזמן שבו יידונו פרטי הפרטים. מה שקרה עד כה אין בו ערבות לעצם ההסכם, לא מבטיח מו"מ שיוביל להסכם, ולא מבטיח את פרטי ההסכם ואף לא מבטיח שהמו"מ הזה יסתיים בהסכם ולכן אין משמעות לאמירת ברכות.

 

מעולם לא הייתי אופטימי לגבי מו"מ עם אמריקה וזאת לא על בסיס אשליה אלא על סמך הניסיון הקיים. אם יפורסמו בעתיד פרטי הסוגיות, האירועים והפתקים של המו"מ הגרעיני [המתנהל] בימים האלה, כולם יבחינו מהיכן שואב הניסיון שלנו. למרות שאיני אופטימי ביחס למו"מ עם אמריקה תמכתי במו"מ הזה וגם כעת אני תומך בו. אני תומך במאה אחוז בהסכם שיבטיח את כבוד האומה האיראנית ואם מישהו יגיד שהמנהיג מתנגד להגעה להסכם, הוא מדבר בניגוד למציאות. אני מקבל לחלוטין הסכם שיבטיח את האינטרסים הלאומיים של האומה והמדינה. כפי שאמרתי, אי הסכם עדיף על הסכם רע כיוון שיש כבוד בדחיית הסכם שישאף לרמוס את האינטרסים הלאומיים של איראן ולהחריב את כבוד האומה לעומת [קבלת] הסכם שישפילה.

 

לעתים אומרים שפרטי הפרטים של המו"מ הזה נמצאים תחת פיקוח המנהיג, אך אין זה מדויק. איני אדיש ביחס למו"מ אך עד כה לא התערבתי בפרטי הפרטים שלו וגם לא אעשה כן מעתה ואילך. אמרתי את הסוגיות הכלליות, הקווים העיקריים, המסגרות ואת הקווים האדומים בעיקר לנשיא [רוחאני] ובפעמים ספורות לשה"ח [זריף] אבל פרטי הפרטים מצויים ברשותם. יש לי אמון במנהלי המו"מ הגרעיני ועד כה לא הטלתי ספק בהם ובעזרת האל כך יהא גם בעתיד, אך יש לי דאגות רציניות לגבי המו"מ הגרעיני.

 

הסיבה לכך היא שהצד השני הוא רמאי, שקרן, מפר הבטחות ונוהג בניגוד לדרך הישר. דוגמא להתנהלות כזו של הצד שמנגד [אמריקה] ארעה במו"מ האחרון [בלוזאן] כאשר הבית הלבן פרסם כשעתיים לאחר סיום המו"מ הצהרה של כמה עמודים לגבי המו"מ שמרביתה מנוגדת למציאות. אי אפשר לכתוב הצהרה כזו תוך שעתיים לכן הם עסקו בחיבור ההצהרה המכפישה, השגויה והמנוגדת לתוכן המו"מ בו בזמן שהם קיימו אתנו מו"מ.

דוגמא אחרת [לרמאותם היא] שהם נותנים בתום כל סיבוב שיחות נאום פומבי ואח"כ אומרים [לנו] באופן פרטי שהנאום הזה נועד כדי לשמור על כבוד[ם] בפנים [ארה"ב] וכדי להתמודד עם המתנגדים, בזמן שהנושאים האלה לא קשורים אלינו. 

 

כפי שאומר המשל המפורסם 'הכופר חושב שכולם מתנהגים כמותו' [הפוסל במומו פוסל], הם אומרים שגם אם מנהיג איראן יתנגד למו"מ הוא לא אומר את האמת, אלא אומר זאת לצורך [שימור] כבודו הפנימי [באיראן], בעוד שהם לא מבינים את המציאות בתוך איראן. דברי המנהיג כלפי העם נאמרים על בסיס אמון הדדי וכפי שהעם מאמין בי גם אני בוטח לחלוטין בעם, וסבור שידי האל תמיד נמצאות עם העם. נוכחות העם בקור ב[הפגנות לציון יום המהפכה ב]-11.2 ובחום של חודש הרמדאן וב'יום ירושלים', כל אלו הם סימנים לידי האל, ולכן אני מאמין בעם באופן מוחלט ודבריי כלפיו נאמרים במסגרת התחושות, הכנות והתבונה הזו של העם.

 

אני מודאג באשר לאופן ההתנהלות של הצד שמנגד [אמריקה] בהמשך המו"מ. אסור להגזים בהקשר הזה ולהיחפז, אלא יש להמתין ולראות מה יקרה.

 

על הבכירים [הנשיא וצוות המו"מ] לעדכן את העם ובמיוחד את האליטות וליידעם באשר למציאות [במו"מ] כיוון שאין כאן שום דבר חסוי. אמפטיה אינה רק הוראה [מצדי] אלא עניין שיש לייצרו ולטפחו, ובמצב הקיים יש הזדמנות נאותה ליישם אמפטיה עם העם. על הבכירים [הנשיא וצוות המו"מ], שהם אנשים כנים המעוניינים [להבטיח את] האינטרסים הלאומיים להזמין את המבקרים הבולטים של המו"מ ולדבר עמם. אם יש בדבריהם [של המבקרים] נקודה [ראויה] יש להשתמש בה כדי לקדם טוב יותר את המו"מ, ואם אין בדבריהם נקודה כלשהי יש לשכנעם [בכך]. זוהי מהות האמפטיה ...

 

אפשר שהבכירים [הנשיא וצוות המו"מ] יגידו ששלושת החודשים [שהוקצו] כדי להגיע להסכם אינם זמן רב לשמיעת דברי המבקרים. יש לומר [להם] בתגובה ששלושת החודשים האלה אינם עניין בלתי ניתן לשינוי ואם יהיה צורך בזמן נוסף אין בכך שום בעיה, כשם שהצד השני, בשלב מסוים במו"מ, עיכב את השיחות במשך שבעה חודשים.

 

המו"מ עם האמריקאים הוא רק על גרעין ולא שום נושא אחר. המו"מ הזה הוא ניסיון. אם הצד השני [אמריקה] יחדל מהתנהלותו הנלוזה, אפשר יהיה להמשיך את הניסיון הזה [גם] בסוגיות אחרות, אך אם הצד השני ימשיך בהתנהלותו הנלוזה, יתחזק ניסיוננו הקודם לגבי אי האמון באמריקה.

 

אמריקה ושלוש המדינות האירופאיות, ולא הקהילה הבינ"ל, הן הצד המפר הבטחות מול האומה האיראנית. הקהילה הבינ"ל היא אותן 150 מדינות שראשיהן ונציגיהן הבכירים השתתפו לפני כמה שנים בוועידת הבלמ"ז בטהראן. טועה מי שאומר שהצד שמנגד לנו הוא הקהילה הבינ"ל שצריכה לתת בנו אמון.

 

בפגישותיי האישיות בנושא הגרעין עם הבכירים [הנשיא וצוות המו"מ] אני מתעקש שהם יתפשו את הישגינו הגרעיניים הנוכחיים כחשובים מאד ולא יזלזלו בהם. תעשיית הגרעין היא הכרח עבור המדינה. כמה אינטלקטואלים שאומרים 'למה אנו צריכים תעשיית הגרעין' – מרמים. המדינה זקוקה לתעשיית גרעין מתקדמת בתחומי האנרגיה, ייצור תרופות רדיולוגיות, התפלת מי ים וחקלאות. המאפיין החשוב ביותר של תעשיית הגרעין של המדינה – ההגעה לתעשייה החשובה הזו - היא תוצאתה של הכישרונות הצעירים האיראניים ולכן יש להמשיך את תהליך ההתקדמות [שלנו] בתעשיית הגרעין.

 

מדינות פושעות כמו אמריקה שהשתמשו כבר בפצצה גרעינית או צרפת שבצעה ניסויים גרעיניים מסוכנים, מאשימות אותנו בניסיון לייצר פצצה גרעינית בעוד שעל בסיס פתוא הלכתית ולפי יסודות הגיוניים, המשטר האסלאמי באיראן מעולם לא שאף ולא ישאף לפצצה גרעינית, ורואה בכך כאב ראש.

 

בקשה נוספת שלי מהבכירים [הנשיא וצוות המו"מ] היא שלא יתנו אמון בצד שמנגד. לאחרונה אחד הבכירים אמר במפורש שאין לנו אמון בצד שמנגד. זוהי עמדה טובה. אסור לבלוע את תרמית החיוך של הצד שמנגד ואסור להאמין להבטחותיו. דוגמא בולטת לכך היא עמדתו ונאומו של הנשיא האמריקאי לאחר ההצהרה האחרונה [לתקשורת בלוזאן].

 

דרישה נוספת שלי מהבכירים [הנשיא וצוות המו"מ] היא שהסרה מוחלטת של הסנקציות תתבצע באופן מידי ובבת אחת כבר באותו יום של ההסכם. זה חשוב מאוד. אם הסנקציות אמורות להיות מוסרות בתהליך חדש אזי בסיס המו"מ יהיה חסר משמעות כיוון שמטרת המו"מ היא הסרת הסנקציות.

בקשה נוספת שלי [מהבכירים] נוגעת לפיקוח [על מתקני הגרעין]. ללא ספק אסור להרשות שתחת התירוץ של פיקוח הם יחדרו למרחב הביטחוני וההגנתי שלנו. גם לבכירים הצבאיים של המדינה אין שום רשות להתיר לזרים גישה למרחב הזה או לעצור את ההתקדמות ההגנתית שלנו בתירוץ של פיקוח.

 

יש לבסס את היכולות ההגנתיות שלנו ואת האגרוף המוצק של האומה בחזית הצבאית ואלו אכן מתחזקים מיום ליום. כמו כן אסור [ש]במו"מ תיפגע התמיכה באחים הלוחמים שלנו בנקודות שונות באזור. [הכוונה לארגוני ההתנגדות כגון חזבאללה, חמאס, הג'יהאד האסלאמי, החות'ים בתימן ועוד].

 

שום צורה של פיקוח בלתי שגרתי שיהפוך את איראן למדינה מיוחדת מבחינת פיקוח אינה מקובלת. הפיקוח צריך להיות זהה לפיקוח השגרתי שקיים בעולם ולא יותר מכך. לגבי ההכרח להמשיך בפיתוח הטכני של תכנית הגרעין, ההתקדמות המדעית והטכנית בהיבטים שונים [הכוונה למו"פ] צריכים להימשך. אפשר שצוות המו"מ יראה צורך לקבל כמה מגבלות – אין לי בעיה עם זה, אבל ללא ספק ההתקדמות הטכנית צריכה להימשך בעוצמה.

 

סיפוק הדרישות האלה מוטל על אנשי צוות המו"מ. עליהם למצוא את השיטות נכונות ל[קידום ה]מו"מ תוך הסתייעות בדעותיהם של אנשים בעלי ידע ואמינים וכן בדעות המבקרים.

 

בתקיפתם בתימן, הסעודים עשו טעות ויצרו באזור חידוש מגונה [בדעה] ורע. בימים האלה מבצעת ממשלת סעודיה בתימן פשעים זהים לאלו של הציונים בעזה. הפעולה נגד האומה התימנית היא פשע, טבח וראויה לרדיפה בינ"ל. הרג ילדים, הרס בתים והשמדת תשתיות והון לאומי של מדינה – הם פשע גדול.

הסעודים ללא ספק יינזקו בפרשה זו ולא ינצחו בשום אופן. הצפי לתבוסת הסעודים ברור והוא נובע מכך שהציונים, שיכולתם הצבאית כפולה ומכופלת מזו של הסעודים, לא הצליחו על שטח קטן כמו עזה, אז [על אחת כמה וכמה] תימן, שהיא מדינה רחבה בעלת אוכלוסייה של עשרות מיליונים. בטוח שהסעודים יוכו בפרשה זו אפיים ארצה.

 

יש לנו חילוקי דעות רבים עם הסעודים בנושאים מדיניים שונים, אבל תמיד אמרתי שהם יפגינו מדיניות חוץ מאופקת ומכובדת. אלא שכמה צעירים חסרי ניסיון נטלו שם את ענייני המדינה לידיהם והם רוצים שהזוועה שלהם תגבר על האיפוק, דבר שללא ספק יסתיים לרעתם. [קורא לסעודים:] הפעולה הזו באזור בלתי מקובלת ואני מזהיר שעליהם להפסיק את הפעולה הנפשעת הזו בתימן.

 

זהו טבעה של אמריקה לתמוך בעושק ולא בעשוק אבל הם ייפגעו ויובסו גם במקרה הזה. מטוסי הפושעים מערערים את הביטחון בשמי תימן אבל הם לא טוענים שזו התערבות בענייני תימן אלא מאשימים את איראן בכך בתירוצים מטופשים שאינם מקובלים לא ע"י האל, האומות ולא לפי ההיגיון הבינ"ל.

 

האומה התימנית היא אומה ותיקה ויש לה היכולת לקבוע את ממשלתה. על הסעודים להפסיק בהקדם את הפשע הרה האסון הזה. התכנית הראשונית של שוחרי הרוע של האומה התימנית היא ליצור ואקום בשלטון ולחזור על התסריט הלובי בתימן. לשמחתי מטרה זו לא יושמה כיוון שהצעירים המאמינים, הנמשכים והדוגלים בדרכו של האמאם עלי – בין אם הם שיעים, סונים, זידים או חנפים – עמדו איתן נגדם וגם מעתה ואילך הם יעמדו איתן וינצחו..."[1]

 [1] ן http://www.leader.ir, 9.4.2015