המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה בעזה: האסלאם מגן על זכויות האישה (סרטון)
26/3/2015
סרטון ממרי (באנגלית): מרצה בעזה: האסלאם מגן על זכויות האישה
הקישו לצפייה


ראו גם דוח ממרי: מאמר רווי ביקורת על מעמד האישה באסלאם