המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
רפסנג'אני מול ח'אמנאי (י”ב): המיזם לשיתוק ממשלת רוחאני
9/12/2014

רפסנג'אני מול ח'אמנאי (יב):

אתר המזוהה עם כרובי: משה"מ ובנו של ח'אמנאי מפעילים פרויקט נרחב לשיתוק ממשלת רוחאני


הקדמה

משמרות המהפכה ממלאים תפקיד מרכזי בשורות המחנה האידיאולוגי בראשות מנהיג איראן עלי ח'אמנאי במאבק הכוח הניטש בין מחנה זה לבין המחנה הפרגמטי בראשות יו"ר המועצה לקביעת האינטרס של המשטר, האשמי רפסנג'אני, והנשיא חסן רוחאני. בהתאם לכללי המשחק של מאבק הכוח אותם קובע המנהיג ח'אמנאי[1], מצהירים משה"מ כי תמיכתם בנשיא הנבחר רוחאני היא מסויגת וכי הם אמנם "יסייעו לממשלה אך כמובן שיבצעו את חובתם, אם יחושו שהיא מתרחקת מערכי המהפכה ומן המגמות שהגדיר המשטר."[2]

 

בפרסום בשני חלקים ב-18 וב-23 בנובמבר 2014 התריע האתר סהאם ניוז, המזוהה עם תומכי מהדי כרובי, לשעבר יו"ר המג'לס ומבכירי תנועת המחאה הירוקה, המצוי במעצר בית ע"י המשטר מאז פברואר 2011, מפני ניסיון הפיכה רכה נגד הנשיא הנבחר רוחאני. ניסיון שלטענת סהאם מקדמים חוגים בכירים במשמרות המהפכה ביחד עם בנו של המנהיג ח'אמנאי, מג'תבא ח'אמנאי.[3]  האתר הצביע על פרויקט שמוביל מפקד ארגון המודיעין במשה"מ, חוסין טאא'ב, שעניינו מאמץ להדיח או לפחות לשתק את ממשלת רוחאני.

 

בחלק הראשון של הפרסום סיפק סהאם את  שמות האישים השותפים לפרויקט החתרני החשאי נגד הנשיא רוחאני, תפקידיהם במשה"מ ובחוגי השמרנים, שמות המרכזים השותפים לפרויקט ואף את הכתובות למתקנים החשאיים מהם הם פועלים. לדברי סהאם הפרויקט מנוהל תחת מעטה חשאיות בפיקוח הגורמים הבכירים במשטר בהם מפקד ארגון [אבטחה] ומודיעין של משה"מ, חוסין טאא'ב  ומג'תבא ח'אמנאי, בנו של מנהיג איראן. עבדאללה זיר'מי, המכונה הגנרל משפק, איש משה"מ, מפקח ישירות על הפעילות.

 

בחלק השני של הפרסום נטען מפורשות כי בנו של ח'אמנאי, מג'תבא, הוא האחראי מטעם אביו על יישום הפרויקט. כמו כן ניתנו בהרחבה פרטים על גנרל משפק האחראי לביצוע הפרויקט ופעילותו בשנים קודמות נגד בכירים במערכת הפוליטית, מרביתם פעילים רפורמיסטים.

 

בדיווח סהאם נמסר עוד שהנשיא רוחאני התלונן בפני המנהיג ח'אמנאי על ניסיונות משה"מ להדיחו לאחר שעדכנו בפרטי הפרויקט, אך ח'אמנאי פטר אותו בלא כלום באומרו שמשה"מ לא סרים לפקודותיו ומבצעים את הפעילות נגד רוחאני על דעת עצמם.

 

להלן עיקרי דיווח סהאם מן ה-18.11.14:[4]

"בחלוף 10 חודשים מאז כינונה של ממשלת חסן רוחאני, ארגון המודיעין במשה"מ בראשות חוסין טאא'ב, העביר את פרויקט שיתוק הממשלה לשלב המבצעי. בראשית אוגוסט 2014 אמר רוחאני שקבוצת מיעוט עסקה במשך 9-10 החודשים האחרונים בהפרעות, האשמות שווא והפצת שקרים [נגד ממשלת רוחאני], וציין כי 'קבוצת המיעוט שיצאה ממקומות שונים של חדר החשיבה [של פרויקט שיתוק הממשלה] ונכנסה לחדר המבצעים [שלו], חייבת לדעת שהממשלה מודעת לצעדיהם והיא תצא בהצהרות בתגובה להכפשותיהם.'

במסגרת הפרויקט המבצעי של ארגון המודיעין במשמרות המהפכה נגד ממשלת חסן רוחאני, מזה כמה חודשים, פועלים בארגון המודיעין של משה"מ מרכזי חוץ [ביטחוניים] שנכנסו לפעולה בשלבים מבצעיים שונים כדי ליישם את המטרות שנקבעו להם מראש לשיתוק ממשלת רוחאני.

 

המרכזים הביטחוניים האלה המנוהלים ע"י הכוחות הפוליטיים אשר חברים ב[חוגים השמרנים כמו] אגודת נאמני המהפכה האסלאמית [ג'מעית-י אית'ארגראן-י אנקלאב אסלאמי], אגודת ההולכים בתלם המהפכה האסלאמית [ג'מעית-י רהפויאן-י אנקלאב-י אסלאמי], ובכוחות הקשורים למודיעין של משה"מ, אחראים לכתיבת מאמרים, הכנת דו"חות מכפישים, הזנת כלי התקשורת, יצירת נושאים חדשותיים ומלחמה פסיכולוגית נגד הממשלה.

 

התמונה שצרף סהאם ניוז לדיווח: ראש ארגון המודיעין של משה"מ,

חוסין טאא'ב, בנו של המנהיג מג'תבא ח'אמנאי, והנשיא חסן רוחאני


 

להלן, יוצגו לראשונה מתקני הביטחון בארגון המודיעין של משה"מ וסוג משימותיהם:

 

המנהלה הביצועית: ממשלת צללים מקבילה המכפישה את הממשלה הנבחרת

במסגרת מתקן הביטחון הראשון שהוקם ע"י המודיעין של משה"מ תחת השם 'המנהלה הביצועית', הוקמה מערכת מקבילה עבור כל משרד ממשלתי המפקחת על כלל הפעילויות אותו משרד ונוקטת צעדים מכפישים נגד אותו משרד במרוכז.

 

בראשות המנהלה הביצועית עומד אדם בשם סולטאני, השייך לאגף הלוגיסטיקה במשה"מ. במנהלה הזו, ממלאים תפקידים מובילים לטפאללה פרוזנדה, סגן מזכ"ל אגודת נאמני המהפכה האסלאמית וסגנו של [הנשיא שלעבר] אחמדי-נז'אד. המתקן הביטחוני הזה פועל בשדרת כארגר-י ג'נובי, רחוב לבאפי, סמטה שלישית מספר 423. על הבניין הזה יש שלט עליו כתוב 'המוסד לדת ולידע'...

במנהלה משתמשים בשרים ובבכירים רבים מממשלת אחמדי-נז'אד כדי לנהל את הדסקים הקשורים למשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. כך למשל, מסעוד מיר כאט'מי, לשעבר שר הנפט בממשלת אחמדי נז'אד, אחראי על דסק הנפט, ורוסתם קאסמי, המחזיק בלשכה פרטית בבניין בטחוני שבו מסתובב חוסין טאא'ב, אחראי על איסוף מודיעין וניתוחים לשיתוק ממשלת רוחאני.

 

ממשלה וירטואלית

במתקן זה מבוצעת פעילות תקשורתית נגד ממשלת רוחאני באמצעות הקמת אתרים רבים והזנת עשרות סו"י ואתרים. אגף הממשלה הווירטואלית, הממוקם בבניין בו היה בעבר המוסד [של המגזין] המשהרי-י מג'לאת ברחוב כרים-מח'אן זנד, פינת רחוב שהיד ספהבד קרני, מנוהל על ידי חוסין נג'אבת, חבר נוסף באגודת נאמני המהפכה האסלאמית. משימתו של מתקן ביטחון זה היא [ניהול מלחמה] פסיכולוגית [ע"י] הפצת שמועות והכפשת ממשלת רוחאני.

 

המטה לארגון הסקטורים

במתקן ביטחון שברחוב שהיד כשור-דוסת מספר 50 ממוקם מרכז המטה ל'תיאום אגפים לשיתוק הממשלה'. מרכז זה נמצא קרוב ללשכת [המנהיג] ח'אמנאי ומנוהל ע"י [אדם בשם] סבזי המשתייך לכוחות הכפופים לחסין טאא'ב וע"י חוסין פדאא'י [אין פרטים אודותיו]. מתקן ביטחון זה מתאם ותומך את כל צעדי האגפים השונים. המתקן הזה מארגן את המג'לס נגד הממשלה וכן מארגן הפגנות.

 

מעקב אחר שינוע והעברה ושיבוש מינויים

במתקן ביטחון שבשדרת מופתח-י ג'נובי, רחוב מועאיירי 2 פינת מועאיירי 7... מנוהלת פעילות מעקב ובקרה של שינוע והעברות [כוח אדם] שמבצעת הממשלה, שיבוש מינויים של כוחות מיומנים וניהול תעמולה נגד מנהלים חדשים באמצעות הכנת פרסומים מיוחדים על ידי האחראים. המרכז הזה מנוהל ע"י ח'אכבאז וג'מאראני (המשתייכים) לארגון המודיעין במשה"מ.

 

ארגון האליטות

במתקן הביטחון פלסטין שברחוב מדאיין פינת מוט'פר מספר 38 ממוקם ארגון כיסוי בשם קרן האליטות של הבסיג', שמטרתה למשוך אליטות ולהיעזר בהן כדי למצוא את חולשות הממשלה בתחומים שונים ולנפחן.

 

ארגון זרמים פוליטיים

במתקן ביטחון נוסף שברחוב וילא סמטת שהיד פלאחפור  מספר 6 ממוקם אגף ארגון הזרמים הפוליטיים נגד הממשלה וגיוס שמרנים נגדה. מתקן ביטחון זה מנוהל גם הוא ע"י חוסין פדאא'י.

יש לציין כי עד שלהי ספטמבר 2014, הועסקו 500 איש בפרויקט לשיתוק הממשלה. הם קיבלו משכורת חודשית מהמרכז הנ"ל אשר תקציבו סופק מתקציב מסווג של משה"מ. הגנרל ג'מאל אברומנד אחראי על הקצאת תקציב זה.

 

אגף למבצעים פסיכולוגים

עבדאללה  זיר'מי הידוע כגנרל משפק.. אחראי על ארגון מבצעים פסיכולוגיים ותקשורתיים נגד הרפורמיסטים, [הנשיא] חסן רוחאני ושיחות גרעין עם 5+1.

 

סיקור דמויות מודיעיניות מקבילות

המודיעין המקביל הוא שילוב של כוחות קיצוניים ממשה"מ וממיניסטריון המודיעין, בהם חמיד רזא מקדם-פר ..

 

לפי הדיווחים, בעקבות מחלוקות פנימיות בין מפקד משה"מ, מחמד עלי ג'עפרי, לבין [מפקד ארגון המודיעין במשה"מ] חסין טאא'ב, לגבי קמת המודיעין המקביל והפסקת תקצוב פעילויות כגון המודיעין המקביל, הגנרל ג'ואד אברומנד, מתקצב חלקית המודיעין המקביל ע"י מגוון פעולות כלכליות כגון מכירת נפט וסחר בדולרים. כמו כן, גורם בשם סבזי אחראי על קבלת דולר לפי השער הממשלתי ומכירתו במחיר [השוק] החופשי.

 

על פי דו"ח זה, נבוי אשר שמו האמיתי הוא מסעוד שרפא הוא איש הקשר המשפטי של המודיעין המקביל עם הרשות השופטת וצמדי] שהוא איש הקשר בין המודיעין המקביל לבין לשכת ח'אמנאי וביגי  הוא איש הקשר בין מודיעין המקביל למשה"מ בטהראן.

 

ראוי לציין כי הדברים שנאמרו לעיל הוצגו יחד עם תעודות ומסמכים משלימים וכן תמונות של מתקני הביטחון בישיבה בין [הנשיא] רוחאני ו[המנהיג] ח'אמנאי תחת הכותרת "תלונה" מצד רוחאני. ח'אמנאי הביע צער בישיבה ואמר שמשה"מ לא מצייתים לו ושכל הפעולות נגד הממשלה ננקטות ע"י משה"מ.

 

לאחר שרוחאני הציג את הדו"ח הזה לח'אמנאי, לא בוצע שום צעד חשוב כדי לעצור את פעילות ארגון המודיעין במשה"מ נגד הממשלה [הנבחרת] וארגון זה ממשיך לפעול נגד הממשלה הנבחרת של העם למרות ידיעת הגורמים הבכירים ביותר במשטר על פעילותו..."

 

חלקו השני של פרסום סהאם מה-23.11.14 הוקדש ברובו לעבדאללה זיר'מי המכונה גנרל משפק ופעילותו במשה"מ: סהאם טען כי במהומות שלאחר הבחירות לנשיאות ב-2009, זיר'מי כיהן כמ"מ מפקדת סאראללה של משה"מ ובזמן מלחמת איראן - עיראק, פעל זיר'מי ביחידת ההדרכה של משה"מ.

 

סהאם טען כי בקלטת אודיו מנובמבר 2009 בפני ציבור במשהד "טפל זיר'מי האשמות נגד [נכדו של איתאללה ח'ומיני] חסן ח'מיני [המזוהה בשנים האחרונות עם תומכי הרפורמה במשטר] ואישים אחרים כגון מוחסן רזאא'י [מזכיר המועצה לאבטחת האינטרס של המשטר ובעבר מפקד משה"מ], מוחמד באקר קאליבאף [ראש עירית טהראן], עלי לאריג'אני [יו"ר המג'לס] ...   עבדאללה זיר'מי (הגנרל משפק) העלה כמה נקודות בנוגע לאספנדיאר רחים משאא'י [סגנו של הנשיא אחמדי-נז'אד, שדיבר על ידידות העם האיראני עם העם בישראל ובארה"ב] ... הוא אמר מפורשות כי הציג דברים אלה למנהיג [ח'אמנאי] וזה הורה ליידע את העם בנוגע לכך.

 

זיר'מי הציג את סיד מוסטפא תאג'זאדה [חבר מג'לס וסגן שר רפורמיסטי לשעבר, שנעצר ביוני 2009 בשל תמיכתו במועמד לנשיאות מוסוי] כמומחה בלוחמה פסיכולוגית ואת מוסוי ח'וא'ניהא [איש דת רפורמיסטי וחבר במועצה לאבטחת האינטרס של המשטר] כמרגל של זרים.

 

כמו כן, הוא אמר כי שנתיים לפני מהומות של הבחירות לנשיאות ב-2009, המודיעין של משה"מ האזין לשיחות של רפורמיסטים ונקט נגדם צעדים מודיעיניים באמצעות מערכות חדישות ומתקדמות.

 

לאחר דבריו אלה, שבעה רפורמיסטים: מוחסין אמין זאדה [סגן שה"ח לשעבר], מוסטפא תאג'זאדה, עבדאללה רמזאן-זאדה [דוברו של הנשיא ח'אתמי לשעבר], פיזאללה ערבסרח'י [עיתונאי רפורמיסט], מוחסין ספאא'י פראהאני  [ציר מג'לס רפורמיסטי], מוחסין מירדאמאדי [ניהל את משבר בני הערובה האמריקאים ב-1979 והיה ציר מג'לס רפורמיסטי בולט] ובהזאד נבוי [סגן יו"ר המג'לס ומהפעילים האחראים על ההשתלטות על בני הערובה האמריקאים], התלוננו בפני ראש הרשות השופטת והארגון המשפטי של כוחות המזוינים והגישו תביעה נגד הצעדים הלא חוקיים של עבדאללה זיר'מי. אך למרבה הפליאה, במקום שהרשות השופטת תטפל בתביעתם, היא כלאה את שבעת הפעילים הרפורמיסטים האלה בשל התביעה שהגישו נגד בכיר בטחוני במשה"מ [נגד זיר'מי] וגזרה עליהם עונשי מאסר ממושכים. בהזאד נבוי שוחרר לא מזמן מן הכלא אחרי חמש שנות מאסר, אך סיד מוסטפא תאג'זאדה עדיין כלוא בתא ביטחוני של משה"מ.

 

סהאם השיג מסמכים [ראה מצ"ב] המוכיחים כי מפקד משה"מ, מחמד עלי ג'עפרי, מינה את עבדאללה זיר'מי, אותו גנרל משפק, כאחראי על בירורים ופעולות פסיכולוגיות במשה"מ כדי לבצע את פעולותיו ופעולות ארגון המודיעין של משה"מ נגד העם ונגד הממשלה הנבחרת בצורה מאורגנת יותר.

 

מינויו של עבדאללה זיר'מי (משפק) ... היה ב-23 בספטמבר 2013, 50 יום אחרי הקמת ממשלת רוחאני...

 

[סהאם הבטיח בסוף הדיווח השני כי] דיווחיו בנוגע לפעולות חשאיות ... של משה"מ נגד העם והממשלה הנבחרת יימשכו גם בעתיד."[5]

 

העתק מכתב המינוי מטעם מפקד משה"מ עלי ג'עפרי לעבדאללה זיר'מי המוכר

 כגנרל משפק, כאחראי על בירורים inquiries)  ופעולות פסיכולוגיות במשה"מ:
[1] להרחבה בנושא מפי מהדי האשמי, בנו של רפסנג'אני, ראו דוח ממרי

[2] מתוך דברי אחראי יחסי ציבור במשה"מ, רמזאן שריף, בראיון לפארס, 12.11.2014.

[3] על יחסיהם הקרובים של מג'תבא ח'אמנאי ושל חוסין טאא'ב כתב אמיר פורשאד אבראהימי, גולה איראני שבעבר היה מקורב לחוגי משה"מ, במאמר "סוד החברות והקשר בין מג'תבא ח'אמנאי ו[חוסין] טאא'ב" באתרו מה-27 באוקטובר 2012: "במהלך לימודיו בסמינר הדתי מרווי בטהראן התוודע מג'תבא ח'אמנאי לחוסין טאא'ב, והשניים הפכו ללומדים בחברותא. לאחר היכרותם השתלב חוסין טאא'ב בלשכת [המנהיג] ח'אמנאי, ולאחר זמן מה לפי הצעת מג'תבא לאביו מונה טאא'ב לאחראי מתאם [בלשכה]. באותם ימים מג'תבא וחוסין למדו בשיעורי הדת המתקדמים של [המנהיג] עלי ח'אמנאי, והידידות והלימוד המשותף ביניהם נמשכים עד היום. תוך כדי עיסוקם בהקמת החוג לו קראו אגודת 'ההולכים בתלם המהפכה האסלאמית' [רהפויאן-י אנקלאב-י אסלאמי], קידמו טאא'ב ומג'תבא לאחר הבחירות המסעירות לנשיאות [ב-2009] שתי משימות מיוחדות ורגישות שעלי ח'אמנאי הפקיד בידיהם [והן] [להשיג] שליטה על הביטחון בטהראן ועל הסמינרים הדתיים." http://goftaniha.org, 27.10.2014.

[4] סהאם ניוז (איראן), 18.11.2014.

[5] סהאם ניוז (איראן), 23.11.2014