המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
"כיפאח" – תנועה חדשה של ערבים ישראלים מפורשי בל"ד
9/11/2014

 

"כיפאח" – תנועה חדשה של ערבים ישראלים: תומכת בהתנגדות, קוראת לשיבת הפליטים ושוללת השתתפות בבחירות לכנסת ולעיריות

 

הקדמה

בתאריך 22 באוקטובר דווח על כוונה להכריז על הקמת תנועה חדשה בקרב ערביי ישראל "אל-חרכה אל-וטניה פי אל-דאח'ל אל-פלסטיני" [התנועה הלאומית ב'פנים' הפלסטיני] או "כיפאח" [מאבק] ואכן ב-1 בנובמבר הוכרז על הקמתה בכינוס יסוד התנועה בנצרת.

 

מהצהרת היסוד והתבטאויות מייסדי התנועה עולה כי כיפאח היא תנועה פאן ערבית, פלסטינית הדוגלת בהתנגדות לכיבוש ורואה בחזונה את שיבת הפליטים ושחרור המולדת. חברי התנועה מתנגדים להשתתף בבחירות לפרלמנט או בבחירות המוניציפליות. 

 

מקימי התנועה הם פורשי מפלגת בל"ד (של עזמי בשארה) בראשות אימן חאג' יחיא ור'סאן עת'אמלה. הרקע לפרישה היה המחלוקות בבל"ד בנוגע להפיכה בסוריה. הפורשים התנגדו לתמיכת בל"ד במורדים במשטר אסד.

עפ"י דוברי התנועה, רוב מייסדיה הם אסירים משוחררים, פעילים פוליטיים, מקצתם חברי מפלגות ומקצתם עצמאים. ביומון הלבנוני אל-ספיר נכתב כי זו תנועה הקוראת להקמת מדינה אזרחית המתנגדת לעדתיות.[1]

 

כינוס היסוד של התנועה[2]


 

החזון: שיבת הפליטים ושחרור המולדת

בראיונות לאמצעי התקשורת, אמר אימן חאג' יחיא, אחד ממייסדי כיפאח: "החזון הוא שיבת הפליטים ושחרור ארצנו מהכיבוש."[3] מוניר מנצור, פעיל אחר בתנועה, אמר: "כיפאח היא קבוצת לוחמים שחלקם הגדול אסירים משוחררים ממגוון הזרמים הפוליטיים. הם הגיעו למסקנה שצריך לחדש את הפעילות ב'פנים', לעורר את חיוניותה, לחזור לזהות השורשית ולחדש את השתייכות לעם הערבי הפלסטיני . עקב ההתפתחויות באביב הערבי שהשפיעו לרעה על ערביי 'הפנים', הבחנו בהיעדרו של הזרם הערבי הלאומי המקורי שהגן על האומה הערבית ועל הבעיה הפלסטינית בתוך האומה הזאת זמן רב. עוד [הבחנו] בעמדה הערבית המעורפלת כלפי ההתקפות האמריקניות על המדינות הערביות... התנועה הזאת היא פלסטינית, אך היא משתרעת ברחבי העולם הערבי."[4]  

 

סמל התנועה[5]

  

 

זכות וחובת ההתנגדות – מקודשות

לדברי חאג' יחיא, "אנו נוטים לתרבות ההתנגדות ואנו מתנגדים למשטרי מדינות ערב המשתפים פעולה [עם המערב ועם ישראל].[6] יש עקרונות בבעיה הפלסטינית שמחברים אותנו, מקרבים ומרחיקים. יש זכות וחובה ותרבות של התנגדות ויש קדושה של הזכות והחובה הזאת. לא נוכל להיות קרובים למי שיפגע בזכות ההתנגדות ובעקרונות הפלסטיניים." [7]  

 

בפתח כינוס הייסוד של התנועה הובאו דבריו של עבד אל-חכים, בנו של ג'מאל עבד אל-נאצר, שנאמר בהם כי ההתנגדות היא הדרך להשבת הזכויות הפלסטיניות וכי פתרון הבעיה הפלסטינית מחייב עצמאות ערבית: כינוס הייסוד של התנועה בתנאים הקודרים של המולדת הערבית שלנו בכלל ושל הבעיה הפלסטינית שלנו בפרט מוכיח את דבריו של המנהיג ג'מאל עבד אל-נאצר שההתנגדות הפלסטינית האמתית המייצגת את הזהות הערבית של הבעיה הפלסטינית הרחק מחלוקה לאסכולות ולעדתיות, היא המצפון האמתי של אומתנו הערבית והדרך היחידה להשבת זכויותינו הגזולות בפלסטין... כאזרח מצרי ערבי אני משוכנע שהבעיה הפלסטינית היא בעיית ביטחון לאומי מצרי ערבי. מטרת הקמת המדינה הציונית על אדמה פלסטינית הייתה ליצור ראש גשר לאימפריאליזם העולמי כדי להשתלט על האומה הערבית. לכן אני סבור שכל ניסיון נפסד ומגמתי לנסות להפריד את הבעיה הפלסטינית מבעיית העצמאות הערבית  הוא הטמנת ראשנו בחול והוא נועד לכישלון ודאי."[8] 

 

גם חברת החז"ע המחבלת לילא ח'אלד שהשתתפה בשנות ה-70 בחטיפת מטוסים, שלחה מסר לכנס היסוד: "היכן שיש כיבוש יש התנגדות. המשוואה הזאת היא חוק היסטורי של עמים הכורעים תחת כיבוש."[9]   

 

כיפאח – תנועה פאן-ערבית

לדברי חאג' יחיא מטרתנו העיקרית היא לארגן את הזרם הפאן-ערבי בתוך "הפנים הפלסטיני בתנועה שתגשים את שאיפותינו הפאן-ערביות ובייחוד לאחר האירועים במדינות ערב שגרמו לחלוקה ברורה בין ציר ההתנגדות לבין ציר ארה"ב ובעלי בריתה... התנועה אינה דתית ואינה חילונית אלא חותרת להשיג אחדות ולשלב בין כמה רעיונות על בסיס פאן-ערבי. כיפאח תקבל השראה מכל הזרמים הפאן-ערביים הקלאסיים במולדת הערבית... התנועה תאמץ שיטת פעולה של מאבק עממי.. התנועה היא פאן-ערבית בהשתייכותה ומגמותיה ופלסטינית בשורשיה. אנו רוצים לקבץ את הציבור סביב נושאי האומה מנקודת מוצא פאן-ערבית." [10]

 

התנועה - חלק מן העם הפלסטיני ואש"פ נציגו היחיד

אשר ליחס בין כיפאח לעם הפלסטיני ולאש"פ אמר יחיא: "אנו חלק מהעם הפלסטיני שבתורו מייצג חלק מהאומה הערבית ומהמולדת הערבית...[11]  אנו רואים באש"פ הנציג היחיד של העם הפלסטיני, אך לא כעת ולא במצב הקיים. אש"פ צריך להשתקם ולכלול את כל הכוחות והגורמים בתכנית לאומית שתקבע בבסיסה את הזכות והחובה של העם הפלסטיני להתנגדות. זה עניין מקודש ואינו ניתן לדיון." [12]  

 

תנועת כיפאח לא תשתתף בבחירות לפרלמנט ולעיריות

חאג' יחיא הבהיר כי כיפאח לא תשתתף בבחירות לכנסת והיא אינה רואה בהן זירת פעילות מתאימה."[13] הוא שלל גם השתתפות בבחירות לעיריות והדגיש שהתנועה "תתרחק ממשרות, מרווח אישי או חומרי."[14]

 

עיקרי הצהרת הייסוד של כיפאח:

בכינוס היסוד הובאה הצהרת הייסוד של התנועה. להלן תרגום קטעים ממנה:

 

"אירועי האזור הערבי בשנים האחרונות מעידים על מפעל אימפריאליסטי ישן-חדש שמטרתו לחלק מחדש את האזור לחלקים קטנים יותר מחלקיו היום. מדובר בחלוקה חדשה החורגת מ[החלוקה] האזורית ומהסכמי סייקס-פיקו ומסוכנת ממנה, כלומר חלוקה עדתית דתית אתנית, שנועדה לחטוף את מפעל העמים הערביים להשתחרר מן העריצות ומן הדיכוי של המשטרים הגרורים וליצור ישויות עדתיות דתיות ואתניות הנאבקות אלו באלו; [ישויות] תומכות, מפויסות ובעלות ברית של האימפריאליזם ועם ישראל אשר יוצרות אתם ראש חץ להתקפה על ציר ההתנגדות. דבר זה  יבטיח לאימפריאליזם ולישראל המשך שליטה והגמוניה באזור, גזלת משאביו, ניצול העמים שבו, הבטחת עצמאותה של מדינת הכיבוש והנחתת מכה סופית על מפעל ההתנגדות.

 

ההתקפה האימפריאליסטית הזאת חילקה את האזור ואת הגורמים בו לאורך ורוחב למחנות ולצירים. הבולטים בהם - המחנה האמריקני-מערבי-ישראלי, קבוצות ומשטרים התומכים בו, והמחנה המתנגד למפעל האימפריאליסטי הזה ולתכניותיו ההרסניות. החלוקה הזאת השתקפה בכל הגורמים הפוליטיים ובציבורים הערביים. נטרפו הקלפים ושרר מצב של בלבול בזירה הפוליטית בציבור ובעם עקב מדיניות הטעיה, מהירות ההתרחשויות חסרות התקדים והמזימות העשויות היטב. לחלוקה הזאת היו גם השלכות על הזירה הפלסטינית בכלל ועל זירת הציבורים הערביים בתוך האזורים הכבושים משנת 1948, החשופים בה בעת לתכניות חמורות ביותר של הממסד שאינן שונות במהותן מן התכניות באזור הערבי...

 

קיים היום איום ישיר על הזהות הלאומית ב"פנים" [ערביי ישראל]: ניסיון לממש השתייכויות עדתיות ושבטיות בתמיכת מדינת הכיבוש ומוסדותיה... להפוך את הערים והכפרים לשכונות של עוני, בערות ופשע שלא יהיה אפשר יהיה להקים בהן חברה בריאה. ינהיגו אותה מנהיגים שבטיים, עדתיים או פוליטיים המצויים בשביתת נשק עם השלטון והולכים עמו; המחויבים לכללי המשחק שקבעה המדינה העברית לפלסטינים של 'הפנים' [ערביי ישראל]... וקבעה מראש את מנגנוני הפעולה שלהם כגון הפרלמנט הישראלי... 

 

המנגנונים האלה ובראשם הפעילות הפרלמנטרית ובייחוד בשנים האחרונות, הוכיחו את חוסר יעילותם ושהם מובילים להפסד ולא לרווח, שהם בזבוז אנרגיה ולא יותר. המדינה העברית מפיקה מהם תועלת לשיפור דמותה בעולם ולריקון המאבק הלאומי מתוכנו ומיעילותו. אין כל תמורה ממשית שתצדיק את המחיר היקר שהציבורים הערביים ב'פנים'  משלמים בהסכמתם להשתתף בפרלמנט בישראל. הגיעה העת שכל הגורמים הפוליטיים יעשו חשבון נפש רציני יבדקו את שיטת המאבק הנכונה ולאו דווקא הנוחה כדי לעבור ממצב של שיתוק מעשי של כוחותינו הלאומיים ותגובות לתקשורת לפעולה ישירה."[15]

 

 כינוס היסוד של כיפאח[16]                             כינוס היסוד של כיפאח[17]

  

 

 [1]  אל-ספיר (לבנון), 22.10.2014

[2]  אל-מצרי אל-יום (מצרים), 2.11.2014

[3] וhttp://www.alarab.net, 21.10.2014

[5] ו http://assafir.com, 22.10.2014

[6]  אל-אח'באר (לבנון), 31.10.2014

[7] ו http://www.alarab.net, 21.10.2014

[8]ו www.amad.ps, 2.11.2014

[9]ו www.amad.ps, 2.11.2014

[10]  אל-אח'באר (לבנון), 31.10.2014

[11]  אל-אח'באר (לבנון), 31.10.2014

[12]ו http://www.alarab.net, 21.10.2014

[13] אל-אח'באר (לבנון), 31.10.2014

[14] וhttp://www.alarab.net, 21.10.2014

[15]ו www.taybee.net,  22.10.2014

תגיות