המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
גורמים באש"פ: לפגוע באינטרסים מערביים במזה"ת
31/5/2001


גורמים באש"פ: לפגוע באינטרסים מערביים במזה"ת

 

ראש המחלקה המדינית של אש"פ, פארוק אל-קדומי קרא לפגוע באינטרסים אמריקאיים ואירופיים במזה"ת. להלן קטעים מדבריו:

 

"השיח המדיני החל להשתנות. איננו רוצים נאומים אלא פעולות. על הציבור לתרגם את השיח המדיני הזה לעשייה. [אומר] באופן גלוי וברור שההמונים [הערביים] כבר תקפו בעבר את הספינה האמריקאית בדרום תימן ועליהם לתרגם [שוב] במהירות ובאופן מעשי את ההחלטות שנתקבלו [בועידה זו]. כאשר אנו מגנים, על הציבור לתרגם את הגינוי הזה [למעשים] בשטח.

אין מנוס מכך שהמדינות המערביות תרגשנה שנגרם נזק לאינטרסים שלהן בין אם הם קשורים בנפט ובין אם אינם קשורים בו. מדינות אירופה וארה"ב הן האחראיות באופן ישיר ללחוץ על ישראל כדי [להשיג] שלום באזור לאחר שנים ארוכות של כיבוש ושיחות סרק...  הלחץ על ישראל צריך להיעשות קודם כל דרך האינטרסים. כל דבר אפשרי לביצוע. לו היינו מפחיתים את [כמויות] יצור הנפט היו מדינות אירופה וארה"ב סוערות."[1]

 

קריאה לפגוע באינטרסים אמריקאיים נשמעה גם מפי גורמי פת"ח ואישים ברש"פ:

 

על פי גילוי הדעת הדו-שבועי של הפת"ח "עמדתנו" [ראינא] התמיכה הערבית באינתיפאדה ובזכויות העם הפלסטיני צריכה להתמקד בשתי חזיתות. החזית הערבית-אמריקאית והחזית הערבית-ישראלית. בחזית הערבית-אמריקאית צריכה עמדה זו לבוא  לידי ביטוי "בהפעלת לחץ על האינטרסים הכלכליים האמריקאים באמצעות מניעת היבוא [האמריקאי] באופן רשמי או באמצעות החרמת המוצרים האמריקאים שיש להם תחליף ערבי או של מדינות ידידותיות, שימוש בנפט כנשק להפחתת הנטייה האמריקאית [לטובת ישראל]... ושחרור אנרגיות ההמון והאנרגיות העממיות כדי להביע את גינוין על המדיניות האמריקאית וכדי לאיים על האינטרסים שלה במידה ותמשיך בנטייתה [לטובת ישראל] כנגד זכויות העם הפלסטיני כולל החרמת המוצרים האמריקאים."[2]

 

ראש תנועת הנוער של הפת"ח [ה'שביבה'] , עבד אלחכים עוצ', אמר כי: "ארה"ב מעניקה לשרון אור ירוק להרוג ולדכא את בני עמנו במאבקם למען החירות והעצמאות ... ובכך היא יורה על עצמה, מאחר ומדיניות זו מתגרה לא רק בעמנו אלא גם באומה הערבית והאסלאמית ובכוחות השחרור של אומה זו- דבר אשר עתיד לפגוע באינטרסים האמריקאים באזור"[3]      

 

ראש המועצה המחוקקת, אחמד קריע, "אבו עלאא" אמר כי עמדתה של ארה"ב מסכנת את האינטרסים שלה באזור: "שתיקתה [של ארה"ב] כלפי התוקפנות [הישראלית] איננה מובנת לחלוטין והיא [ארה"ב] נושאת באחריות המלאה למה שקורה... בכך שהיא מונעת מהעם הפלסטיני הגנה בינלאומית, מסרבת לכנס את מועצת הביטחון של האו"ם כדי לדון בסוגיה זו ושותקת על התוקפנות הישראלית דבר שאינו הולם את תפקידה כנותנת חסות לתהליך השלום וכבעלת אינטרסים באזור. עמדתה תסכן, ללא כל ספק, את האינטרסים שלה באזור.[4] 

 [1]  אל-חיאת אל-ג'דידה, (רש"פ), 27.5.2001.

[2]  אל-חיאת אל-ג'דידה, (רש"פ), )6.5.2001.

[3]  אל-חיאת אל-ג'דידה,(רש"פ), 21.5.2001.

[4]  אל-איאם, (רש"פ), 20.5.2001.