המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור ביומון אל-חיאת: שרון ישמש עצים לבעירה בגיהינום
13/1/2014

 

בעל טור ב"אל-חיאת": שרון ישמש עצים לבעירה בגיהינום

 

ב-10.1.2014, על רקע הדיווחים אודות מצבו הבריאותי המידרדר של ראש ממשלת ישראל לשעבר אריאל שרון, פרסם ג'יהאד אל-ח'אזן, בעל טור ביומון אל-חיאת היוצא לאור בלונדון, מאמר התוקף את שרון ונתניהו שלדבריו התחרו ביניהם מי שפל יותר, פושע יותר ורמאי יותר. לגבי המו"מ הישראלי-פלסטיני טען אל-ח'אזן, כי לישראל אין שום שריד באדמת פלסטין המשתרעת מהים עד הנהר וכי הכתוב בתורה הוא סיפורי מעשיות.[1]

להלן תרגום המאמר:

"דיווחו בחדשות כי אריאל שרון מת או שהוא גוסס. הוא טרוריסט בזוי שמבחינה אנושית ומוסרית מת לפני שנים או כמה עשורים, כמו ראשי ממשלה אחרים בישראל לפניו ואחריו.

 

ראשית שמו אינו שרון. אביו ששמו שמואל (או סמואל) שיינרמן היגר מרוסיה הלבנה לפלסטין. הוא החליף את שמו כפי שעשו כל ראשי הממשלה בישראל משום שאין להם שורשים. כבר כתבתי לפני שנים פינה שלמה עליהם ועל שמו המקורי של כל אחד מפושעי המלחמה האלה, החל בבן גוריון וכלה בבנימין נתניהו.

 

כל קורא ערבי זוכר את התפקיד שמילא שרון בטבח סברה ושתילה, אולם לפי עברו הוא עסק בטרור [גם] לפני כן [וגם] אחר כך. הוא היה חבר ביחידה חשאית של הצבא שהתנקשה בפלסטינים והוא הודח לאחר טבח 1982, אך הוא חזר משום שהטרור הוא מלאכתו של כל ישראלי, פוליטיקאי או חייל.

 

כאשר אני שומע שהוא  מת או שהוא עומד למות אני אומר: שאללה לא ישיב אותו. הוא שילם את מחיר פשעיו וכאשר הוא ילך [סופית] הוא ישמש עצים לגיהינום.

 

נתניהו אינו טוב ממנו. ראשי הממשלה בישראל מתחרים ביניהם מי שפל יותר, פושע יותר ורמאי יותר ולא מי טוב יותר. נתניהו החל את חייו הבוגרים כחייל וכתב בגאווה על תפקידו בהשמדת מטוסים אזרחיים בנמל התעופה בירות בשנת 1968. הוא ממשיך לעסוק בטרור עד היום...

 

בעיית פלסטין איננה 26 אסירים המשתחררים ממחנות המעצר הצבאיים בישראל, המזכירים לנו את המחנות הצבאיים הנאציים. היא גם איננה 1600 דירות בהתנחלות שבאמצעותן ממשלת ישראל מאיימת ואחר כך עוצרת לפני ביקור קרי. הבעיה הפלסטינית היא גם אינה [השאלה האם] ישראל היא מדינה יהודית או לא. היא גם לא הנוכחות בבקעת הירדן או סיפוחה כפי שביקשה ועדה בכנסת  בתמיכת שמונה שרי ממשלת הכיבוש, הרצח והטרור. היא אינה תכנית כלכלית אמריקנית, כלומר ניסיון אווילי לתת שוחד.

 

פלסטין מן הים עד הנהר – זו ההיסטוריה היחידה של מדינה שישראל לא הייתה בה מעולם למרות סיפורי המעשיות של התורה. לישראל או לנביאי השקר אין שום שריד באדמת פלסטין וגם לא לפרוצות המוזכרות לרוב בתורה. 

 

הפלסטינים הסכימו לקבל מדינה על  22% מאדמתם וגם אנחנו [הערבים] הסכמנו עמם אולם ממשלת ישראל היא פשיסטית קיצונית ואינה רוצה שלום, לכן בכל יום היא מציבה מכשול בדרך. זאת ממשלת נאצים חדשים, וכל סיפור אחר הוא מעשייה במתכונת מה שנכתב בתורה.

 

לפיכך, אני סבור שקרי יתאכזב וכל מאמציו ירדו לטמיון משום שממשלת ישראל אינה חפצה בשלום אלא משקרת כפי שעושה נתניהו, המפקפק בכוונות הממשלה הפלסטינית כלפי השלום כאילו הוא שואף אליו.

 

אריאל שרון הוא דגם לטרור ולרצח ישראלים. זהו דגם שערורייתי. [שרון] גם לא ניסה לעטוף את הפשע בסוכר כפי שעשו ראשי ממשלה אחרים או כפי שעושה נתניהו כעת. [נתניהו] הוא איש יחסי ציבור שמקצועו שקרן וטרוריסט מיום היוולדו. ולכן יש בו כל התכונות הדרושות לשמש ראש ממשלת ישראל.


אולי עד שיתפרסמו הדברים האלה אריאל שרון ימות. אני שב ואומר: שאללה לא יחזיר אותו. הוא יצא מרשימת האנושות כבר לפני עשורים."[1] אל-חיאת (לונדון), 10.1.2014

תגיות