המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
היהודי בעיני המשטר באיראן (3): דה-הומניזציה בקריקטורות
5/5/2013

 

דמות היהודי בעיני המשטר האסלאמי באיראן (3):

דה-הומניזציה בקריקטורות ברוח האנטישמיות האירופית

 

מאת א. זיגרון

 

הקדמה:

מסמך זה, השלישי בסדרה על דמות היהודי בעיני המשטר האיראני, עוסק בדמות היהודי בקריקטורות שמפיץ המשטר האיראני באתריו, תוך השוואה בינן לבין קריקטורות אנטישמיות באירופה במאות הקודמות. בחינה של הקריקטורות המתפרסמות באיראן מצביעה על מגמה ברורה שעניינה דה-הומניזציה של היהודים.

 

תהליך הדה הומניזציה נועד להשפיל את היהודים ולשלול את אנושיותם במטרה ליצור ריחוק וניכור רגשי מהם. זאת תוך השוואתם לבעלי חיים הידועים באכזריותם, בתכונותיהם השליליות, בפחדים שהם מעוררים  ובסכנה שהם מהווים לחיי אדם. מכאן, שההתמודדות עם חיות מעין אלה, היא הסגר או אף הריגה, אמצעים שייחשבו להגנה הכרחית על חיי אדם.   

 

באתרי המשטר ניתן למצוא קריקטורות המשוות את היהודים לחיות טרף כגון זאבים ונחשים ולחיות הידועות כמפיצות מחלות, פועלות במחשכים ומעוררות תחושת גועל, בדומה לחרקים ומזיקים מסוימים. כך שוללים מן היהודים דמות אנוש, ומשייכים להם את כל התכונות השליליות המזוהות עם בעלי חיים אלה.

 

את השראתו שואב המשטר האיראני מכמה מקורות: ראשית, ניתן לזהות מוטיבים חזותיים השייכים ללא עוררין לאנטישמיות האירופית. כך, לדוגמא, "חזירת היהודים" שהינו מוטיב חזותי אנטישמי מימי הביניים, שבו מוצגים יהודים וחזירים במגע אינטימי. גם בנחש, שהוא מוטיב מרכזי בפרוטוקולים של "זקני ציון", נעשה שימוש בקריקטורות האיראניות. שנית, שואב המשטר השראה מהאסלאם, הרואה ביהודים צאצאי קופים וחזירים כנזכר בקוראן וככאלה הם מוצגים בקריקטורות. שלישית, קיימים גם מאפיינים איראניים ייחודיים המציגים את היהודי ככלב שנחשב לחיה טמאה בתרבות האיראנית.

להלן כמה דוגמאות לדה-הומניזציה בקריקטורות האיראניות:

 

היהודי כנחש:

באירופה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, נפוץ היה השימוש בחיות ובייחוד בנחש המסמל ערמומיות, תככנות ובוגדנות כדי לתאר את היהודי. כך שיוו הקריקטוריסטים האירופאים ליהודי דימוי ערמומי ובוגדני ועל ידי כך שללו ממנו דמות אנוש. באופן דומה, הקריקטוריסטים באיראן נוטים להצמיד את מגן הדוד לדמות הנחש.

 

מקור ההשראה: דרייפוס, שמראשו יוצאים נחשים

 

The Musée des Horreurs series (France), 1900..[1]

 

הגרסה האיראנית:

מפה המציגה את ההתפשטות היהודית, בדמות נחש ועליו מגן דוד, באדמות האסלאם, בפרסום איראני הדן בפרוטוקולים של זקני ציון, ומצוי בידי ממר"י. לקוח מתוך פרסום ממרי

 

 

  

  

     ג'ואן (איראן), 24.8.12                                            ג'ואן (איראן), 16.5.2012              

 

      

 פארס (איראן), 20.8.2012                                      נסים (איראן), 27.10.2012

              

     

 פארס (איראן), 16.9.2012                                    ג'ואן (איראן), 19.5.2012                           

                                                                         

 

"חזירת יהודים"

"חזירת יהודים" היא מוטיב חזותי אנטישמי מימי הביניים, בו מוצגים יהודים וחזירים במגע אינטימי. בין היתר ניתן למצוא פסלים או ציורים מימי הביניים בהם מוצגים היהודים כיונקים מחזירה. קריקטורות או פסלים בהשראת מוטיב זה נועדו לפגוע ולהעליב את היהודים שעל פי דתם מדובר בחיה טמאה.

 

מקור ההשראה:

Wittenberg: Wolfgang Meissner (Germany), 1596.[2]

 

הגרסה האיראנית:

רחמא' (איראן), 7.9.2012

 

היהודי כתולעת:

בקריקטורות באירופה הוצג היהודי כתולעת המרקיבה את החברה מבפנים. הקריקטוריסטים באיראן נוהגים להשתמש במוטיב זהה כדי לשלול מהיהודי דמות אנוש ולהציגו כחרק המרקיב את החברה והאנושות מבפנים.

 

מקור ההשראה:

Der Stuermer (Germany), November 1931 [3]

 

הגרסה האיראנית:

      

ג'ואן (איראן), 3.10.2010                               פארס (איראן), 15.8.2012               

      

גרדאב (איראן), 16.5.2011                                פארס (איראן), 18.11.2012                            

                    

היהודי כעכביש:

בקריקטורות באירופה הוצג היהודי כעכביש הנחשב לבעל חיים מרושע. בכך ניסו הקריקטוריסטים באירופה כמו באיראן  כיום, לשוות ליהודי דימוי של יצור מרושע הלוכד אומות אחרות ברשתו.

 

מקור ההשראה:

                      

Der Stuermer (Germany), February 1930.[4]

 

הגרסה האיראנית:

        

ג'ואן (איראן), 23.4.2012                             רחמא' (איראן), 29.6.2012                                

 

היהודי כתמנון

דמות התמנון בקריקטורות האיראניות בדומה לאלה בקריקטורה האירופאית נועדה להציג את היהודי כחיה שזרועותיה מגיעות לכל מקום.

 

מקור ההשראה:

       

anti-Semitic cartoon by Josef Plank, around 1938 [5]

 

הגרסא האיראנית:

 

קדסנא (איראן), 11.11.2012

 

היהודים כחרקים ומזיקים

באירופה של המאות הקודמות נפוץ היה השימוש בחרקים ומזיקים להצגתם של היהודים. ככזה היהודי נחשב למזיק, מפיץ מחלות, פועל במחשכים ועוד; מי שיש לפחד מפניו ולשלול ממנו דמות אנוש. באופן דומה מנסה המשטר האיראני לשלול את דמות האנוש מהיהודים ולהציגם כחרקים ומזיקים שיש להיפטר מהם.

 

מקור ההשראה:

    

, a Viennese newspaper. 2.2.1939. [6]                     Danish Nazi propaganda poster [7]

 

הגרסה האיראנית:

     

ג'ואן (איראן), 6.8.2012                                    פארס (איראן), 18.8.2012  

 

        

  פארס (איראן), 18.11.2012                                          ג'ואן (איראן),  17.5.2011       

 

      

 ג'אם ניוז (איראן), 17.4.2012                            פארס (איראן), 4.12.2012

 

היהודי כזאב:

לזאב נצטיירה דמות של טורף אכזר שאינו בוחל בטרפו. כך, הקריקטוריסטים באיראן משווים ליהודי דמות של חיה אכזרית שיש להיזהר ממנה.

 

מקור ההשראה:

Der Stuermer (Germany), 1943.[8]

 

הגרסה האיראנית:

      

זיטוי (איראן). 20.5.2012                                         פארס (איראן), 5.6.2012                          

 

היהודים – צאצאי הקופים והחזירים

באיראן ניתן למצוא גם קריקטורות העושות שימוש במוטיבים אנטישמיים הלקוחים מהאסלאם והמתארים את היהודים כצאצאי הקופים והחזירים (קוראן 5:60). כך, בין היתר, מוצגים היהודים באיראן כקופים וחזירים.

 

    

רוז-כארתון (איראן), 2.2.2013                                           פארס (איראן), 16.9.2012    

  

היהודי ככלב

באופן דומה מוצג היהודי ככלב שבאיראן נחשב לבעל חיים טמא ואסור להחזיקו כחיית מחמד.

 

    

פארס (איראן), 3.12.2012                                                  אירנא (איראן), 19.9.2012

 

    

אביני-ניוז (איראן), 29.1.2012                                                   פארס (איראן), 16.4.2013

 

 

* א. זיגרון חוקר את זירת איראן במכון ממרי [1]  A caricature of Alfred Dreyfus "the traitor" in the Musée des Horreurs series, in response to the Dreyfus Affair, 1900.

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=789

[2]  Einblattdruck mit Darstellung der Wittenberger Judensau (Wittenberg: Wolfgang Meissner 1596).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wittenberg_Judensau_Grafik.jpg

[3]  A “Jewish Worm“ eats its way through an apple labeled as the “German Economy“. Text: “When something is rotten the Jew is behind it.“ (Der Stuermer, November 1931)

http://www.antisemitism.org.il/eng/Arab_Anti_Semitism

[4]  A “Jewish Spider“ has caught Germans in its web and “sucks them out“. Title: “The sucked-out ones“. (Der Stuermer, February 1930).

http://www.antisemitism.org.il/eng/Arab_Anti_Semitism

[5]  A “Jewish Octopus“ holds the world in a clasp and attaches itself to it. (anti-Semitic cartoon by Josef Plank, around 1938)

http://www.antisemitism.org.il/eng/Arab_Anti_Semitism

[6]  This cartoon is from the 2 February 1939 issue of Das Kleine Blatt, a Viennese newspaper.  The headline of the issue asserts that New York Jews were making “enormous profits” on the stock market.  This cartoon shows Jewish rats swept out of Germany and refused admission to the democratic countries so vehemently attacking Nazi anti-Semitic policies.

http://notthelatestnews.blogspot.co.il/2012/02/nazi-editorial-cartoon-on-jews-1939.html

[8]  A wolf which has eyes in the form of the Star of David and is labeled “Culture Bolshevism” devours a sheep. Title: “Philosophy of the Wolf“ Text: “Rebbich, a sheep always only knows what happens when it is devoured.“ (Der Stuermer, 1943)

http://www.antisemitism.org.il/eng/Arab_Anti_Semitism