המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שיחות הגרעין בקזחסטן, פברואר 2013: טהראן חוגגת ניצחון
22/3/2013


שיחות הגרעין בקזחסטן, פברואר 2013: טהראן חוגגת ניצחון

 

מאת א. סביון וי. מנשרוף *

 

הקדמה

ב-26-27 בפברואר 2013 התקיים באלמטי, קזחסטן, סבב שיחות נוסף בין איראן ל-5+1 שבסופן סוכם על פגישות המשך בין הצדדים במרץ ובאפריל 2013.[1] דיפלומט איראני, המקורב לשיחות באלמטי, טען כי בהצעה שהגישו ה-5+1 לאיראן נכללו הדברים הבאים: בניגוד לעבר, לא נדרשה טהראן לסגור את מתקן ההעשרה התת-קרקעי פורדו; בהצעה הותרה לאיראן העשרה ברמה של עשרים אחוז לצורכי פעילות הכור בטהראן בלבד; כמו כן הוצע כי סבא"א תוודא הפיכת האורניום למוטות דלק, כשיתר האורניום המועשר יועבר למדינה שלישית לחצי שנה; בניית צנטריפוגות וחלקי ייצור יהיו תחת פיקוח הדוק יותר מהמוסכם ב-NPT; ואם איראן תיענה לדרישות במהלך חצי השנה הבאה, יינקטו צעדים לביטול הסנקציות.[2]

 

בהתייחסויות באיראן לשיחות בקזחסטאן, בלטו שתי מגמות. האחת, ביטויי שמחה מצד דוברי המשטר והתקשורת, שטענו כי המערב נכנע והכיר בזכותה הגרעינית של איראן, תוך שהוא ממשיך לסגת מעמדותיו ולהתקרב לעמדה הנחושה שמפגינה טהראן בשיחות. חלקם ראה בכך נקודת מפנה חיובית. שה"ח עלי אכבר צאלחי אמר ב-3 במרץ 2013 כי "מהיום נהיה עדים להסרה הדרגתית של הסנקציות,"[3] וכעבור יומיים אמר שהשיחות בין איראן ל-5+1 "נעות בכיוון הנכון."[4] זאת ועוד, כמה צירי מג'לס טענו שאסטרטגיית ההתנגדות של ח'אמנאי בשיחות ניצחה ושה-5+1 מכירים בפתוא שלו לכאורה, האוסרת פיתוח נשק גרעיני.

 

המגמה השניה הזהירה מפני תרמית של המערב לצד דרישה לתמריצים נוספים. מנהיג איראן עלי ח'אמנאי, הצהיר כשבוע לאחר השיחות שהישגי איראן הם חלקיים בלבד, ושעליה להמשיך בנחישות בדרכה. דוברים אחרים הביעו חוסר אמון מוחלט במעצמות למרות הדיווחים באיראן על התקדמות במו"מ.

 

במקביל, הבליטה התקשורת את דרישתה של טהראן מה-5+1 לצעדים בוני אמון, הדדיים ובעלי משקל זהה שייערכו בו זמנית. במסע"ת באלמטי, בתום סבב השיחות, אמר ראש צוות המו"מ האיראני והאחראי על תיק הגרעין, סעיד ג'לילי: "ה-5+1 הציעו שבששת החודשים הקרובים יבוצעו צעדים בוני אמון הדדיים ומוחשיים והוגשו הצעות בתחום זה. איראן הדגישה שצעדים אלה צריכים להיות בעלי אותו משקל ולהתבצע במקביל."[5]

 

ביקורת על ההצגה האופטימית של תוצאות השיחות ע"י המשטר הובעה באתר www.irangreenvoice.com המזוהה עם 'התנועה הירוקה', שטען כי לא צפויה פריצת דרך בקרוב.

 

יצוין כי עמדת איראן בסבבי השיחות היא בלתי מתפשרת ודורשת הכרה בה כחברה במועדון הגרעיני זאת באמצעות קבלת זכותה העקרונית להעשיר אורניום. מתוקף מעמד זה, לטענתה של איראן, אין מקום להמשיך בסנקציות הגרעיניות עליה והיא דורשת לבטלן לאלתר. כפי שהסביר שגריר איראן באו"ם, מוחמד ח'זאעי כי אמנם המערב עשה צעד קטן לכיוון ההצעה האיראנית בשיחות קזאחסטן אך אם זכויות איראן לפי ה-NPT והסרת הלחץ לא יתממשו, השיחות ייכשלו.[6]  גם בנושא הפיקוח מסרבת איראן לפיקוח מלא בכלל מתקניה בהם מתבצעת פעילות גרעינית, לפי דרישות סבא"א ומועבי"ט, ומתנה את שיתוף הפעולה שלה עם סבא"א בנכונות סבא"א לקבל מראש את האג'נדה האיראנית.[7]  מסמך זה יסקור את המגמות הבולטות בתגובות לשיחות באלמטי:

 

1. בכירים איראנים ושופרי המשטר חוגגים ניצחון על המערב בשיחות

ראש צוות המו"מ האיראני, ג'לילי: הצעת ה-5+1 מתקרבת להשקפת איראן

במסע"ת ב-27 בפברואר באלמטי, בתום סבב השיחות, אמר ראש צוות המו"מ האיראני, סעיד ג'לילי: 

"[ה-5+1 הגישו] הצעה מציאותית יותר... [לאחר] שהסיקו כי עליהן לבצע צעדים ריאליים יותר כדי להתקרב לאיראן."[8] לדבריו "בחלק מן הנושאים [ההצעה של ה-5+1] קרובה להשקפת איראן, שרואה בכך [צעד] חיובי, אבל לפנינו עוד מרחק רב עד לנקודה הרצויה... בסבב השיחות הזה ראינו שלמרות ההתנהלות שהן נקטו בשמונת החודשים האחרונים, הן היו אלה שבשיחות בקזחסטן ניסו להתקרב להשקפתנו, ואנו רואים בכך דבר חיובי. אם זהו סימן לשינוי אסטרטגי והן ירצו להיכנס לשיחות באופן ריאלי ועל בסיס אסטרטגיה נכונה כדי לקדם שיתוף פעולה, זו יכולה להיות נקודת מפנה.[9]  המתקן בפורדו הוא חוקי ומוכר ע"י סבא"א וימשיך לפעול בפיקוחה. [הדרישה] לסוגרו היתה חסרת כל הצדקה והם לא העלו דרישה כזו [הפעם]."[10]

 

דרשן תפילת יום שישי בטהראן: "אחוז ההעשרה שלנו איננו עניינו של איש"

דובר המשטר ודרשן תפילת יום השישי בטהראן, כאזם צדיקי אמר בדרשת יום שישי בטהראן ב-1 במרץ 2013: "השיחות של [סעיד] ג'לילי עם ה-5+1 הראו שעמדתנו קבועה ומוצקה. בישיבה הזאת ה-5+1 השיבו להצעה האיראנית בת חמשת הסעיפים שהוגשה בסבב ברוסיה [ביוני 2012]. עמדת ה-5+1 [כעת] היא טובה יותר ומציאותית יותר מבעבר. כמה סוכנויות ידיעות כתבו שטויות, כגון שאיראן מסכימה להפסיק את ההעשרה לעשרים אחוז. אלו שטויות והאומה האיראנית שהפכה גרעינית רואה ב[זכותה להעשיר אורניום] זכות בלתי ניתנת לערעור. אחוז ההעשרה שלנו אינו עניינו של איש והאומה האיראנית תשתמש בזכותה על בסיס צרכיה, בלא חשש מאף מעצמה."[11]

 

כיהאן: המערב נאלץ להיכנע בפני איראן נוכח התקדמותה הגרעינית

במאמר מערכת מה-3 במרץ 2013 הסביר היומון כיהאן, המקורב למנהיג ח'אמנאי, שאיראן מגיעה למו"מ חזקה מבעבר, ולאחר שמוטטה את ההשפעה המערבית במזה"ת. להלן עיקרי המאמר:

 

"לפני עשר שנים המערב גבה מצוות המו"מ [האיראני] דאז, שהושפע מהפאסיביות של הממשלה [בהנהגת מוחמד ח'אתמי]  והמג'לס הרפורמיסטים, שלושים חודשים של הקפאת [ההעשרה] שכונו 'הקפאה זמנית כצעד בונה אמון'... כעת כשנותרו למערב עשירית מכוחו ואחוז אחד מההשפעה שהיתה לו לפני עשר שנים, הוא נאלץ להיכנע נוכח ההעשרה לרמה של 3.5 אחוז והפעילות המואצת של אלפי צנטריפוגות, ולבקש מאיראן להגביל את ההעשרה לרמה של עשרים אחוז.... אנחנו היום מכובדים פי כמה מכפי שהיינו לפני עשור. חזית ההתנגדות וההתעוררות האסלאמית, ובמוקדה איראן, קטעו ומוטטו באותן עשר שנות זהב, את יסודות ההשפעה והכוח של הציונות הנוצרית בארבע קצות המזה"ת. במהלך עשר השנים האלה, אילצנו את המערב לשנות את חישוביו..."[12]

 

הפתוא של ח'אמנאי זכתה להכרה מצד ה-5+1

צירי מג'לס שונים שיבחו את אסטרטגיית ההתנגדות שהפגין מנהיג איראן ח'אמנאי בשיחות וטענו שלפתוא שלו, האוסרת פיתוח נשק גרעיני, היה משקל מכריע בשיחות.[13] ציר המג'לס עלי טאהרי אמר ב-1 במרץ 2013: "לפתוא של המנהיג [ח'אמנאי], לפיה נשק גרעיני הוא אסור היתה השפעה רבה בשיחות בין איראן ל-5+1."[14] חבר ועדת המג'לס לביטחון לאומי, מהדי דואתגרי, אמר: "מהישגי סבב השיחות הזה הוא ...… קבוצת ה-5+1 קיבלה את מעמד הפתוא של המנהיג [ח'אמנאי] האוסרת ליצר נשק גרעיני... מעמדה של הפתוא מעיד על קבלת זכותה [הגרעינית] של איראן ומעידה על כנות משטרה, בכך שהוא נמנע מלהשיג נשק גרעיני."[15]

 

ציר מג'לס: ההתנגדות של איראן הביסה את המערב

חבר ועדת המג'לס לביטחון לאומי, מחמד אסמאעיל כות'רי, אמר לסו"י פארס ב-1 במרץ 2013: "ההתנגדות של האומה האיראנית מול הלחצים והסנקציות של המערב והעמידה האיתנה בנושא האנרגיה הגרעינית, הביסה את המדיניות העוינת של מדינות המערב, ותבוסה זו גרמה להן להגמיש יותר את עמדותיהן בשיחות."[16]

 

2. אזהרות מפני תרמית מערבית ודרישה איראנית למחוות נוספות

בכנס מועצת המומחים ב-7 במרץ 2013 הצהיר מנהיג איראן, עלי ח'אמנאי, שהישגי איראן בשיחות באלמטי הם חלקיים בלבד, ושעליה להמשיך בנחישות בדרכה, ברמזו לכך שהיעד האמיתי לסנקציות הוא הפלת המשטר: "בפגישה הזו [בקזחסטן] מדינות המערב לא נקטו צעד חשוב כלשהו שניתן לכנותו מתן תמריץ, אלא רק הודו באופן מזערי בחלק מזכויותיה של האומה האיראנית. יש לצפות לישיבה הבאה כדי לבחון את כנותן של מדינות המערב. נושא הגרעין הוא לכאורה התירוץ לסנקציות, אך הסיבה האמיתית להן היא מטרה ארוכת טווח שמדינות המערב חותרות להשיג ... האמונה באסלאם, נחישות, הישענות על העם ושימור רוח התקווה וחיזוקה, הם הגורמים הראשיים להמשך התנועה קדימה, להשגת הצלחות גדולות יותר ולצליחת המכשולים והקשיים."[17]

 

יו"ר המג'לס, עלי לאריג'אני, אמר: "השיחות [באלמטי] היו חיוביות אבל לאחריהן מנכ"ל סבא"א והאיחוד האירופי דיברו נגד איראן. אל למערב לנצל לרעה את אצילותה של איראן ולהרגיזה. [מדינות] המערב אומרות דבר אחד בחשאי ודבר אחר בגלוי וזה מעיד על חוסר כנות."[18] בהזדמנות אחרת הוסיף לאריג'אני כי כמה מדינות מערביות "עזבו את שולחן המו"מ והן תרות אחר [מעשה] הרפתקנות. אולי הן רואות בכך טקטיקה שנועדה ליצור תירוץ להטלת סנקציות על איראן."[19]

 

חבר וועדת המג'לס לביטחון לאומי, מחמד אסמאעיל כות'רי, אמר לסו"י פארס ב-1 במרץ 2013: "ראינו שינוי בעמדת ה-5+1 בשיחות אלמטי לעומת שיחות קודמות אך, גם אם העמדות והסיכומים איתם יפורסמו בכתב הם לא יהיו אמינים כיוון שארה"ב, אנגליה, צרפת וגרמניה אינן אמינות. למרות זאת, חוסר האמון הזה לא יגרום לכך שלא נשאף לקיים את השיחות."[20]

 

מאמר בשבועון משה"מ, צבח-י צאדק, שפורסם ב-4 במרץ 2013 טען: "הסיבה לנסיגה מהרטוריקה החד צדדית [מצד ה-5+1] בשיחות ולהתגמשות החדשה באלמטי היא ... כשלון 'מדיניות הלחץ וההיגיון' של סנקציות במקביל לשיחות עם איראן. הם מקווים שיוכלו להשפיע על תהליך הבחירות [לנשיאות באיראן ביוני 2013 באמצעות התמתנות זו] ולהכניע [כך] את איראן. הם הציגו התגמשות חלקית וחסרת תועלת בשיחות כדי לקשור את העם ואת כלכלת איראן לסיכומים מזעריים מבלי לתת תמריץ אמיתי, משפיע ומאוזן... הם מקווים שבאמצעות הנוסחא שהוצגה, יחשבו [באיראן] שקיימת אפשרות לסיכום עם ארה"ב ושסיכום כזה משמעו פריצת דרך...

 

סבב השיחות באלמטי והסיכומים הראשוניים שהושגו הם נקודת מבחן לאופן ההתנהלות של המערב...  אם נבחן ברצינות את נושא הצעת הצעדים ההדדיים ובוני האמון הצפויים להתבצע בתוך שישה חודשים כפי שעלה בשיחות באלמטי... עלינו לצפות לכל הפחות להקפאה של גישת הסנקציות של המערב בחודש הקרוב. זהו מבחן לכנות [של המערב], ועל האמריקאים והאירופאים להראות האם הם לא משנים [את מדיניותם] ולא מקבלים שיתוף פעולה [עם איראן] או שהם שואפים [ליישם] מדיניות והיגיון חדשים כדי לכבד את זכותה הגרעינית של איראן."[21]

 

3. טהראן דורשת צעדי אמון הדדיים ובעלי משקל זהה

סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, עלי באקרי, חבר צוות המו"מ הגרעיני האיראני, אמר: "על שני הצדדים לבצע במקביל צעדים בעלי אותו משקל ואותו סוג. אם יישמרו שלושת העקרונות האלו, שתחילתם, סופם ומשכם ברור, נוכל להיכנס לדיון מקצועי."[22]

 

גם סגן שה"ח, עבאס עראקצ'י, אמר שבשיחות באלמטי "השגנו הסכמה כללית שיש להתקדם באופן מדורג. התהליך הזה מבוסס על צעדים שווים והדדיים כפי שסוכם בסבב השיחות באיסטנבול. הצעד הראשון נדון בשיחות באלמטי... [לאחר] שלא הושגה הסכמה לגביו בסבבי השיחות בבגדאד ובמוסקבה. בשיחות באלמטי הציגו ה-5+1 צעדים חדשים... אך להשקפתנו הם עדיין לא מאוזנים מספיק ואינם יכולים להיחשב צעדים הגיוניים ...המבחן לגבי כוונותיו של הצד השני הוא שנראה עד כמה הוא מוכן להציע נקיטת צעדים מאוזנים."[23]

 

מאמר בשבועון משה"מ, צבח-י צאדק, מה-4 במרץ 2013 ציין גם הוא כי "העיקרון שמודגש במדיניות הרשמית והפומבית של איראן הוא שזכותה הגרעינית, ובמיוחד זכותה להעשיר [אורניום] צריכה להיות הבסיס לכל הצעה [שהיא תקבל]; על כל חבילת הצעות להיות מאוזנת מבחינת הנושאים ההדדיים ולהתבצע בו זמנית. נוסחא הזו היא המסגרת הברורה ביותר להשגת תוצאה של win-win ולשימת קץ למדיניות החד צדדית..."[24]

 

ביקורת רפורמיסטית על אופן הצגת השיחות באיראן

לצד התגובה האיראנית האחידה מבית לשיחות בקזחסטן ביטא האתר www.irangreenvoice.com המזוהה עם 'התנועה הירוקה', גישה ביקורתית יוצאת דופן. בעמדה שפרסם ב-5 במרץ 2013 הציג האתר את הפער בין ה"תעמולה האינטנסיבית [שמנהל המשטר] כדי להעניק לאזרחים מצג שווא לפיו הכל רגוע ואיראן מנצחת בשיחות, בעודם סובלים מאינפלציה נטולת רסן, ועדים לירידת ערך הריאל" מצד אחד, לבין המתרחש באמת בשיחות כפי שדיווח דיפלומט אירופי בכיר, שאמר כי טהראן התבקשה באלמטי לצמצם את הפעילות במתקן בפורדו ולאפשר לסבא"א לפקח עליו פן יוחרפו הסנקציות נגדה. האתר הוסיף: "לא סביר שמשהו מיוחד יקרה בשבועות הבאים [או] שיתפתח משהו בשני סבבי השיחות [באיסטנבול ובקזחסטן במרץ-אפריל 2013]. איראן עדיין מושכת זמן והמערב עסוק במשברים כלכליים ובסוגיות בינ"ל ובראשן סוריה, ואינו נחפז להחריף את ההתנהלות מול איראן."[25]

 


* א. סביון היא ראש זירת איראן במכון ממרי;  י. מנשרוף חוקר את זירת איראן במכון [1] הצדדים החליטו על סבב שיחות בדרג מומחים ב-18 במרץ 2013 באיסטנבול, ופגישה נוספת בין נציגי איראן ל-5+1 בקזחסטן ב-5-6 באפריל 2013.

[2] איסנא (איראן), 10.3.2013. isna.ir

[3] בשל דבריו ירד שער הדולר ירד ל-3,160 ריאל, אולם בהמשך דחה מיקל מאן, דוברה של אחראית מדיניות החוץ באיחוד האירופי, קתרין אשטון, את טענתו. פרס טי וי (איראן), 3.3.2013. אבתכאר, אנתח'אב (איראן), 5.3.2013.

[4] פרס טי וי (איראן), 5.3.2013.

[5] קודס און ליין (איראן), 27.2.2013.

[7] נציג איראן בסבא"א סולטאניה אמר כי טהראן מתנה חתימה על מסגרת התנהלות (modality) חדשה מול סבא"א בהתחייבות של סבא"א לשמור על בטחונה הלאומי של איראן ולהגיש לה מסמכים מבוססים על הפרות שבצעה כביכול בתכנית הגרעין. פרס טי וי (איראן), 10.9.2012

[8] פארס (איראן), 27.2.2013.

[9] קודס און ליין (איראן), 27.2.2013. עלי באקרי, סגנו של ג'לילי, אמר גם הוא ש"נושא ההקפאה לא עלה בסבב השיחות בבגדאד וגם לא באלמטי. באלמטי הצרנו את המרחב עבור הציונים... הקו האדום שלנו היא פגיעה בזכותנו  הגרעינית... ההצעה הזו [שקבלה איראן באלמטי] אינה מנוגדת לזכות הגרעינית של איראן" www.yjc.ir, 1.3.2013

דובר משה"ח, ראמין מהמאן-פרסת, אמר ש"הפעם ניכר הבדל מוחשי בהצעות של ה-5+1, שלא היו מנוגדות לזכות הבסיסית של איראן לקיים פעילות גרעינית למטרות שלום. אנו אופטימיים ביחס להמשך השיחות ולעתידן... אם הגישה תימשך אפשר להגיע להבנות הדדיות שיהיו מקובלות על שני הצדדים." פארס (איראן), 5.3.2013.

[10] פארס (איראן), 27.2.2013

[11] פארס (איראן), 1.3.2013

[12] כיהאן (איראן), 3.3.2013

[13] לניסיונה של איראן להערים על המערב באמצעות הפתוא שאינה קיימת, ראו דו"ח ממרי

[14] פארס (איראן), 1.3.2013

[15]ו www.tasnimnews.com, 27.2.2013

[16] פארס (איראן), 1.3.2013

[17]ו www.leader.ir, 7.3.2013

[18] פארס (איראן), 9.3.2013

[19] פרס טי וי (איראן), 1.3.2013

[20] פארס (איראן), 1.3.2013.

[21] צבח-י צאדק (איראן), 4.3.2013

[22] ו www.yjc.ir, 1.3.2013.

[23] אירנא (איראן), 12.3.2013

[24] צבח-י צאדק (איראן), 4.3.2013

תגיות