המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליבראל לבנוני: שנאת היהודים - עיקרון בסיסי בהגות האחים המוסלמים
17/1/2013

 

ליבראל לבנוני: שנאת היהודים - עיקרון בסיסי בהגות האחים המוסלמים

 

הליבראל הלבנוני, ג'וזף בשארה, פרסם ב-9 בינואר 2013 באתר www.elaph.com מאמר בו טען כי תנועת האחים המוסלמים היא אנטישמית וכי שנאתה לעם היהודי היא עקרון בסיסי בהגותה. המאמר נכתב בתגובה לקריאתו של בכיר באחים המוסלמים במצרים, ד"ר עצאם אל-עריאן, ב-27 בדצמבר 2012 ליהודי מצרים,  שגורשו ממנה בתקופת שלטונו של נשיא מצרים לשעבר גמאל עבד אל-נאצר, לשוב אליה.[1] בשארה טען כי דבריו של עריאן אינם אלא הצגה טלוויזיונית, שנועדה ליחסי ציבור.

 

להלן תרגום קטעים ממאמרו: [2]

 

האחים המוסלמים גזעניים ושונאים את היהודים

"להצהרות של המנהיג הבכיר [בתנועת] האחים [המוסלמים במצרים] עצאם אל-עריאן בנוגע לשיבת היהודים למצרים, יש להתייחס כאל אמירה אימפולסיבית גרידא. חמש סיבות גורמות לי לומר כי הצהרותיו היו גיבוב מילים לצורך הצגה טלוויזיונית, נועדו לשימוש [אינטרסנטי] ואינן משקפות שינוי בעמדה העוינת של האחים המוסלמים כלפי היהודים:

 

הסיבה הראשונה: השנאה שרוחשים האחים המוסלמים ליהודים היא עניין של עקרון דתי הטמון בלב ליבה של תורת ההלכה של האחים [המוסלמים], שלא ניתן לשנותו, לבטלו או להתעלם ממנו. הסיבה השניה: האחים המוסלמים, שהנסיבות המעורפלות הביאום לשלטון במצרים, מנסים לעטות ארשת חייכנית, ידידותית וסובלנית על פניהם הזועפות הקודרות והקיצוניות. הסיבה השלישית: ההצהרות נועדו להקל את הלחץ הבינלאומי [המופעל] עליהם ... זאת בשל העמדות החד צדדיות והבלתי מוסריות בהן נקטו בניסוח החוקה ובאישורה ובשל עמדותיהם המצערות כלפי מערכת המשפט. הסיבה הרביעית: [רצון] לנקום בזרם הנאצריסטי, שהוא עמוד התווך ההגותי של האופוזיציה, ולהטיל את האחריות המוסרית והחוקית לגירוש היהודים ממצרים על הנשיא לשעבר גמאל עבד אל-נאצר - הרוח החיה של זרם זה. הסיבה החמישית: הסחת דעת הקהל לעניין משני.

 

מיותר לציין, כי לסובלנות כלפי האחר אין מקום כלל בסדר היום של האחים המוסלמים. ובכן, כיצד אנשים מסוימים יכולים להניח שהאחים המוסלמים סובלניים כלפי היהודים? שהרי האחים [המוסלמים] הם גזעניים ושונאים את היהודים ואת כל מי שמאמין ביהדות. דבר זה אינו נתון למחלוקת בהלכה שלהם והוא משתקף בהוראותיהם הקיצוניות המופיעות בחיבורים של גדולי ההוגים שלהם. שנאה זו איננה תולדה של המאה העשרים, של הקמת [מדינת] ישראל או של כיבוש אדמות ערביות ופלסטיניות על ידי ישראל. זוהי שנאה היסטורית ששורשיה מגיעים לעידן הופעת האסלאם. האחים מבססים את שנאתם ליהודים על הפסוק הקוראני: "מצוא תמצא כי איבתם של היהודים ושל הפוליתיאיסטים כלפי המאמינים גדולה מכל" (סורה 5, פסוק 82). עמדת האחים המוסלמים כלפי היהודים עולה מפירושו של סיד קוטוב לפסוק קוראני זה, באמרו כי הקוראן הקדים את היהודים לפוליתיאיסטים ברמת האיבה שלהם כיוון שלאורך ההיסטוריה הם היו עוינים יותר כלפי המוסלמים. קוטוב ציין גם כי תיאור היהודים בקוראן אינו משתנה עם הזמן ואינו קושר את הטקסט [לנסיבות] הזמן או המקום, כפי שסבורים המוסלמים המתונים. לדעת האחים [המוסלמים], הטקסט הוא מוחלט ומתאים לכל מקום וזמן, כלומר: האיבה בין היהודים למוסלמים היא נצחית ולא תחדל להתקיים מכל סיבה שהיא ויהיו אשר יהיו הנסיבות.

 

חסן אל-בנא, מייסד תנועת האח"ס, האשים את היהודים באחריות לשואה

עמדתם של האחים המוסלמים כלפי יהודי מצרים אינה שונה מעמדתם כלפי היהודים בכלל. זו אותה איבה ואותה שנאה. מסמך שכותרתו 'האחים המוסלמים והיהודים', שחיבר עבדה מצטפא דסוקי לאתר 'ויקי של האחים המוסלמים' השייך לאחים[3], טוען, כי חסן אל-בנא, מייסד תנועת האחים המוסלמים, התפרסם דרך חיבוריו על אופיים של היהודים ועל מכמני אישיותם. [אל-בנא] כתב: 'היהודים כיום הם בנים של אבותיהם [היהודים דאז] מחרחרי מלחמה  גורמי צרות, מעוררי מרידות וזורעי מזימות. אין מלחמת אזרחים במדינה כלשהי או מרד של עם כלשהו שאין מאחוריהם טביעות אצבע של היהודים. הם מלבים אותם, פועלים להעצמתם ולהגברת השפעתם, כאילו עם זה רוצה להתנקם בעולם כולו בשל העוצמה שאיבד כתוצאה מעקשנותו ובשל כבודו שאבד כתוצאה מחומרנותו. לא נעשה להם עוול, הם אלה העושים עוול'.

 

הדבר הגיע לכדי כך שחסן אל-בנא הטיל עליהם את האחריות לשריפתם על ידי הנאצים במחצית הראשונה של המאה העשרים. וכך אמר: 'כשבוחנים את ההיסטוריה המודרנית רואים כי רוסיה, פולין, גרמניה, ארה"ב ומדינות אחרות בעולם נסערות בשל מזימות היהודים ומשחקי הרמאות שלהם בחיים הפוליטיים של מדינות אלה, עד כי הדבר גרם לגרמנים לנקוט עמדה מוזרה כלפי הגזע היהודי'.

 

חסן אל-בנא ממשיך בעוינותו כלפי כל היהודים ללא יוצא מן הכלל באמרו: 'רוע זה הלך וגבר באופיו של היהודי. הוא לא נותן ערך למידות הטובות. כל מעייניו לצבור כסף בכל דרך, גם במחיר של מידות טובות, כבוד ועקרונות המוסר הנעלה. לכן הם [היהודים] התעשרו ובעקבות זאת אנשים אחרים [שאינם יהודים] התרוששו. הם צוברים זהב המאפשר להם לממש את מטרותיהם, תאוותיהם ומשחקי הרמאות שלהם בפני השליטים וכן לפגוע במאמציהם של אלה הרוצים לתקן'. אל-בנא נתן עצה ליהודים באמרו: 'אתם עשיתם רע לעולם כולו ופגעתם בכל העמים. אני קורא לכם לחזור בתשובה כדי שלא ננהג כלפיכם שלא על פי חוקי התורה. חזרו בתשובה לבורא שלכם, הרגו את עצמכם ותנו לעולם מנוחה מהאסונות שאתם מביאים'.

 

תנועת האחים המוסלמים במצרים הילכה אימים על יהודי מצרים לפני שעזבו

...חשוב לציין כאן שאם היתה תנועה שתרמה להטלת אימה על יהודי מצרים לפני שעזבו אותה, הרי זאת תנועת האחים המוסלמים. [אותו] מסמך בשם 'האחים המוסלמים והיהודים' שפורסם באתר 'ויקי – האחים המוסלמים' מציין שהאחים המוסלמים הוקיעו בעיתוניהם את המעשים שביצעו היהודים כאשר היו במצרים,[שכללו]... 'הפצה של ערכים מושחתים בחברה המצרית'. עוד ציין המסמך כי האחים [המוסלמים] עקבו אחר 'פעולות של היהודים במצרים המעידות על ריחוקם מן החברה המצרית... למשל, סיוע של יהודי מצרים לארגונים הציוניים'; 'בחירת היהודים בדגל הציוני כסמל' והעדפתם את השפה העברית על פני הערבית; חבישת כובע שמודפס עליו הדגל הציוני והימנעות מחבישת התרבוש המצרי; הוצאת עיתונים בשפות זרות כשופר של הציונות; ביצוע עסקת חליפין עם העיתונים המצרים – פרסום מודעות [על ידי היהודים בעיתונות] תמורת הפסקת המתקפות נגד הציונות; הצטרפות היהודים למועדונים עצמאיים הנושאים שמות יהודיים. המסמך מציין עוד שהאחים המוסלמים סברו אז שכל קבוצה או גורם (אפילו לא מוסלמי) המוותר על מילוי תפקידו בנוגע לסוגיה [הפלסטינית] בעצם מוותר על עקרונות אסלאמיים בנוסף לפאן-ערביים, לפיכך, סברו האחים המוסלמים שהיהודים המצריים הוכיחו ללא צל של ספק שהם אינם חלק מהאומה המצרית וזאת בשל עמדתם בנוגע לבעיה הפלסטינית שהאחים ראו בה אחת מבעיותיהם הגורליות.

 

מכאן עולה שהאחים המוסלמים מילאו תפקיד עיקרי בהפיכת מצרים לחלום בלהות ולסביבה לא ראויה לאזרחים היהודים במצרים. זאת באמצעות האשמות חסרות אבחנה נגדם, הכחשת הפטריוטיות שלהם, הצגתם כקושרי מזימות ובוגדים ודרישה להטיל עליהם חרם כלכלי. האם לאחר כל זה מישהו יכול להשתכנע שבכיר באחים המוסלמים כמו עצאם אל-עריאן מסוגל להאמין באמת בשיבת היהודים למצרים? האם ניתן לבטוח בבכיר באחים המוסלמים המדבר על שיבת היהודים המצרים, כשבימים אלה מתפרסמת הקלטה של מחמד מורסי, בכיר אחר ב[תנועת] האחים המוסלמים שבנסיבות הזמן התמנה למנהיג מצרים, בה הוא מתאר את היהודים כצאצאי הקופים והחזירים?[4] כמובן שלא. לא ניתן בשום פנים ואופן להאמין להנהגת האחים המוסלמים. בכיר [התנועה] עצאם אל-עריאן לא הפגין אהדה ליהודים המצרים כפי שהיה נראה ברגע הראשון. הוא גיבב מילים מבלי להציג הוכחה אחת לכנותו. עמדת האחים המוסלמים כלפי היהודים לא השתנתה. השנאה היא גולת הכותרת של עמדתם כלפי היהודים, למרות דבריו של אל-עריאן, למרות מה שכתב מורסי לנשיא ישראל [פרס] ולמרות הטענות של משטר האחים המוסלמים בדבר כיבוד הסכמי השלום עם ישראל.   

 

לא היה מקום לנזוף בתנועת האחים המוסלמים לו הכריזה על התנגדותה למדיניות הישראלית בשטחים הכבושים, ולו הביעה התנגדותה לקיצוניות הטבועה בכמה פוליטיקאים ישראלים.  שהרי כולם מתנגדים לכיבוש ולקיצוניות. אך יש לנזוף בה מכיוון שהיא שונאת את הגזע היהודי כולו.

 

כאן יש להבהיר כי מטרת המאמר הזה היא לא לדון בבעיה של יהודי מצרים, אלא לחשוף את העמדה המבישה של האחים המוסלמים כלפי היהודים באופן כללי והיהודים המצרים בפרט, ולהציג את [הפנים] האמיתיות של האחים המוסלמים, שהם גזעניים כמו שאר האסלאמיים הקיצוניים, והמילה "סובלנות" אינה קיימת במילונים ההלכתיים שלהם. הסובלנות היא [אות] כבוד לאנושות המתורבתת, אך הסובלנות כלפי היהודים היא [אות] כבוד שהאחים המוסלמים, למרבה הצער, אינם ראויים לו."

 

 

 

 [1]בראיון לערוץ המצרי דרים אמר אל-עריאן: הלוואי שהיהודים יחזרו למצרים ובכך יפנו מקום לפלסטינים, כדי שיוכלו לשוב לארצם. היהודים ישובו לארצותיהם והפלסטינים לארצם. עבד אל-נאצר גירש את יהודי מצרים ובכך עודד את הכיבוש. לכל יהודי ממוצא מצרי יש זכות לשוב לכאן. ר' קליפ ממרי http://www.memritv.org/clip/en/3696.htm

יצוין כי דברי אל-עריאן עוררו סערה במצרים ונטען שהוא משרתן של ארה"ב וישראל. נוכח תגובות אלה הבהיר  אל-עריאן בראיונות נוספים, כי קריאתו לחזרת היהודים למצרים, נועדה לקדם את זכות השיבה של הפלסטינים לארצם. לדבריו, כל היהודים בפלסטין צריכים לחזור לארצות שמהן הגיעו. הוא אף טען שישראל  תלך לאבדון תוך 10 שנים. כשבוע לאחר דבריו השנויים במחלוקת, הודיע דובר הנשיא, יאסר עלי, כי הנשיא מורסי קיבל את התפטרותו של  אל-עריאן מתפקידו כיועץ הנשיא. על פי כמה דיווחים אל-עריאן לא התפטר אלא פוטר על ידי מורסי בשל דבריו.

 www.alarabiya.net , 31.12.2012 ,אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 1.1.2013 , אל-מצרי אל-יום (מצרים) 7-8.1.2013, אל-קדס אל-ערבי (לונדון), 8.1.2013

[2]ו www.elaph.com, 9.1.2013

[3] עבדה מצטפא דסוקי, הוא פעיל בתנועת האח"ס במצרים ופרסם באתר שלה www.ikhwanwiki.com את המאמר "האחים המוסלמים והיהודים" חלק א' ו-חלק ב'

[4] ראה קליפ ממרי  http://www.memritv.org/clip/en/3702.htm