המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עיתונאי ירדני: היהודים חבים להיטלר את מולדתם
25/10/2012


עיתונאי ירדני: היהודים חבים להיטלר את מולדתם

 

העיתונאי הירדני ממוצא פלסטיני, אסעד אל-עזוני, טען במאמר שפרסם באתר בשפה הערבית "אל-חואר אל-מתמדן", המגדיר את עצמו כ-"'שמאלני, חילוני ודמוקרטי", כי היהודים הפריזו במספר קורבנותיהם בשואה כדי לסחוט את המערב ולזרוע בו פחד וכי הם עשו עסקה עם היטלר במטרה להקים מדינה בפלסטין. לדבריו, היהודים של ימינו כלל אינם יהודים אלא כוזרים שהתגיירו לפני מאות שנים.

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר[1]:

 

"לא ניתן להגדיר בצורה הגיונית יותר את מה שמכונה בהיסטוריה המזויפת 'השואה' זולת העלבה מכוונת של האינטליגנציה המערבית שנועדה להחדיר פחד ללבבות האנשים במערב ולדחוק אותם לפינה בכל מה שקשור באנטישמיות, בהנחה כי היהודים הם שמים. [ואולם] ידוע כי היהודים של ימינו אינם יהודים, אלא אספסוף [כוזרי] מהים הכספי, שמלכם אילצם להתגייר בגלל הלחצים שהופעלו עליו מצד מוסלמים ונוצרים...

 

ובחזרה לזיוף ההיסטוריה על ידי היהודים, במה שכינו 'השואה'... בשורה הראשונה ב'מחברת' השואה נכתב כי היהודים הדהימו את העולם כאשר טענו כי מספר קורבנותיהם הגיע ל-40 מיליון! העולם כולו נסער מהכיעור המפוברק, בשעה שמספרם של כל היהודים באותה תקופה לא הגיע ל-[40 מיליון]...

 

נוכח הלחץ הבינ"ל עליהם, נאלצו היהודים לעדן את כזבם ולטעון כי לאחר שהם עיינו בחומר שלהם התברר שמספר הקורבנות הגיע ל-24 מיליון בלבד... שוב העולם סער, רבות דובר ונכתב על כך במערב – ונראה שהיהודים התביישו וקיבעו את הדעה לפיה מספר קורבנותיהם הגיע ל-6 מיליון...

 

עדיין ישנם יהודים הטוענים כי מספר זה נכון, על אף שהיסטוריונים ומשכילים בעולם, כולל היסטוריונים יהודים, קוראים לשים קץ לכך ולהפסיק את השקר והרמייה על אודות מה שמכונה הקורבנות היהודים של הנאציזם.

 

לפיקחים קל לחשוף את שקרי היהודים על ה'שואה', מאחר ומלחמת העולם השנייה, ותקיפת הנאצים, לפניה ובמהלכה - לא היו רק כנגד היהודים. [הנאצים] פגעו גם באירופאים, ברוסים, בערבים, בצוענים, ואף באפריקאים ובאסייתים שהתגוררו באירופה...

 

אם כך, מדוע להתמקד ביהודים? הרי הם חלק ממכלול ולא מטרה בפני עצמה. זהו כלי המשחק היהודי המבוסס על שקר, זיופים ודיבורי סרק שנועדו לנצל את רגשות העולם וכך יהיה קל יותר לסחוט אותו. עד היום  [היהודים] בוזזים את גרמניה באמתלת השואה והנאציזם, ואולם נראה כי ניכרת תחילתה של  התעוררות גרמנית במטרה להיפטר מהעול הזה...

 

היהודים אילצו את ממשלות המערב להרשיע את כל מי שהכחיש את השואה. הקורבן הבולט ביותר בתחום זה הוא הוגה הדעות המוסלמי הצרפתי רוז'ה גארודי, אשר איש לא רדף אותו כאשר היה קומוניסט.

 

אפשר שהמסמכים ההיסטוריים לא שוללים ש'הנאצי היטלר' סחר בנאציזם שלו עם היהודים. הם העמידו  פנים כי הוא עוין אותם, בעוד הוא [למעשה] האירופי הראשון לו הם חבים תודה על שנתן להם את פלסטין כבית לאומי, עוד לפני ארתור בלפור [שהבטיח להם זאת] ב-1917. [היהודים] עשו עסקה עם היטלר: צעיריהם  יהגרו לפלסטין בעוד הוא יעשה בזקניהם כאוות נפשו, שהרי חולים נכים או מבוגרים, לא כשרים לבנות מדינה.

 

להשלמת התמונה, בנו היהודים אנדרטה לזכר השואה באירופה ובירושלים, לה קראו 'יד ושם'. מה שמוזר הוא שהטבע בפלסטין סירב להשארת מאורת כזבים זו בירושלים. שריפות פרצו ביערותיה, ואילצו את שלטונות ישראל להרחיק [את יד ושם] משם. יתרה מכך, מסתננים הגיעו לאנדרטה וכתבו עליה כתובות אנטי-ציוניות...

 

בעולם החלה התפכחות המסירה את כסותה של הרמייה היהודית. יותר מכך, גם הוגי דעות והיסטוריונים יהודים החלו להתנער מההונאה של רבניהם. ולמרות זאת, כמה מהבכירים הפלסטינים ביקרו ביד ושם."[1]ו www.ahewar.org, 2.10.2012