המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שיחות איראן עם ה-5+1 בבגדאד – דו"ח ביניים
24/5/2012


שיחות בגדאד – דו"ח ביניים

 

מאת א. סביון וי. מנשרוף*

 

הקדמה

עם תום שני ימי שיחות בבגדאד בין איראן ל-5+1, הודיעו הצדדים כי סבב שיחות נוסף צפוי להתקיים בעוד כשלושה שבועות, ככל הנראה במוסקבה.[1] להלן דו"ח ביניים על השיחות בבגדאד:

1.      העמדה המערבית

מקורות ב-5+1 הגדירו את ההצעה המערבית ככזו ש"תעניין" את איראן. לא פורסמו פרטים מדויקים, אך לפי התגובה האיראנית להצעה, נראה כי המערב הסכים לרמה נמוכה של העשרה ע"י איראן  עד 5%.[2]

דוברה של קתרין אשטון אמר לאתר האיראני נסים און ליין, כי במוקד החבילה הנוכחית עמדה ההעשרה לרמה של 20%, וכי המשך השיחות תלוי בתשובת איראן להצעה.[3] האתר האיראני פארארו דיווח כי לפי שמועות, דרש המערב מטהראן להקפיא את ההעשרה לרמה של  20% ולקבל עליה את 'הפרוטוקול הנוסף', דרישות שטהראן דוחה בתוקף.[4]

2.      העמדה האיראנית

טהראן עמדה על כך ששיחות הגרעין בבגדאד יתרכזו בבעיות עולמיות (טרור, סמים, המשבר בסוריה ועוד). לדידה סוגיית הגרעין העומדת לדיון היא הפירוק העולמי מנשק גרעיני (משום שחמש המעצמות הן המחזיקות בנשק גרעיני והן המהוות איום על שלום העולם), בעוד מעשיה של טהראן בתחום הם בתחום האזרחי בלבד ולא ניתנים לערעור. כראיה היא מציגה את הפתוא (הבלתי קיימת) של המנהיג ח'אמנאי נגד נשק גרעיני[5]  וטוענת שאין לבוא אליה בתביעות בנושא זה. לכן הגישה טהראן הצעה נגדית להצעת ה-5+1 אותה הגדירה "כבלתי-מאוזנת", תוך תביעה להדדיות ובניית אמון מצד המערב כלפיה, בתהליך של 'צעד תמורת צעד'.[6]

3.      צעדים איראניים ערב השיחות

ערב השיחות הודלף מתוך דו"ח סבא"א הקרוב כי איראן התקינה כמה מאות צנטריפוגות חדשות במתקן ההעשרה התת קרקעי בפורדו. במקביל, הודיעה איראן כי התקינה בכור המחקר שלה בטהראן 2 צלחות אורניום מועשרות ברמה של 20% עפ"י הדרוש לה.[7]

שני דיווחים אלה מלמדים על כוונת איראן להמשיך בפרויקט ההעשרה שלה בלא להזדקק לעזרת המערב או לרשותו לעשות זאת, שכן היא כבר בפועל מדינת סף גרעינית, למרות שהמערב אינו שש להכיר בכך.

4.      הצהרות גורמים איראנים בתום יום השיחות הראשון

בעקבות היום הראשון לשיחות הצהיר מנהיג איראן ח'אמנאי, בטקס סיום קורס קצינים באונ' ע"ש האמאם חוסין (23.5.2012), כי "האומה האיראנית ממשיכה בהתקדמותה המהירה לקראת הישגים נוספים וכינון צדק, ו[אילו] חזית העושק, היהירות והאלימות [הכוונה למערב בראשות ארה"ב] ניצבת בפני חולשה וקריסה, בניגוד לתעמולה שהם מציגים... האומה האיראנית אופטימית לקראת העתיד והאופק מחייך אליה..."[8]

עם הדיווחים על מבוי סתום בשיחות היום השני, טענו  סוכנויות הידיעות כי ארה"ב מונעת את הצלחתן. סו"י מהר דיווחה כי ה-5+1 "נסוגו מעמדותיהן המעודדות באיסטנבול" ושהן לא צייתו לעיקרון הצעד ההדדי עליו הוסכם באיסטנבול. לדברי מהר הצדדים התייעצו ביום השני באשר לקביעת זמן ומקום לשיחות הבאות.[9]

שליח סו"י פארס לבגדאד דיווח כי "נראה שלצוות המו"מ של ה-5+1 ולאחראית מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, קתרין אשטון, אין סדר יום, אין להם רשות [ליטול] סיכון והם שואפים למשוך זמן."[10]* א. סביון היא ראש זירת איראן במכון ממרי; י. מנשרוף חוקר את זירת איראן במכון[1] מהר (איראן), 24.5.2012.

[2] היומון כיהאן טען שחבילת המערב בבגדאד מהווה נסיגה מעמדותיו הקודמות כיוון שעד כה נדרשה איראן להקפיא כל סוג של העשרת אורניום ורמז שכעת המערב מכיר ברמת העשרה מסויימת. כיהאן (איראן), 24.5.2012

[3] www.nasimonline.ir, 23.5.2012

[4] www.fararu.com, 24.5.2012

[5] ראו עמדת סו"י הרשמית של איראן אירנא, במאמרה על שיחות בגדאד לאור הפתוא של ח'אמנאי, 23.5.2012. בנוסף, ראו דברי הנשיא אחמדי-נז'אד בעניין זה. פרס טי וי, איראן, 23.5.2012.

[6] פרס טי וי (איראן), 23.5.2012.

[7] טהראן טיימס (איראן), 22.5.201.

[8]  כיהאן (איראן), 24.5.2012.

[9] מהר (איראן), 24.5.2012.

[10] פארס (איראן), 24.5.2012