המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אחמד קריע: פתרון המדינה האחת במקום פתרון שתי המדינות
10/4/2012

 

אחמד קריע: פתרון המדינה האחת במקום פתרון שתי המדינות

בימים האחרונים נדון בתקשורת הפלסטינית נושא פתרון המדינה האחת, כחלופה לפתרון שתי המדינות. מאמר שפרסם הממונה על תיק ירושלים באש"פ, אחמד קריע, הקורא לדון בפתרון של מדינה אחת, נתקל בהתנגדות של בכירים אחרים באש"פ ובפת"ח.. להלן עיקרי המאמר והתגובות לו:

 

קריע כתב: "חלפו 25 שנה מהחלטת המל"פ, ב-1988 באלג'יריה, להכריז על אופציית המדינה הפלסטינית העצמאית שבירתה ירושלים הקדושה בגבולות יוני 1967 ושיבת הפליטים. עברו 21 שנה מאז [ועידת] מדריד ו-19 שנה מאוסלו.[כמו כן] עברו 10 שנים מאז שאימצה הקהילה הבין-לאומית את המונח שתי מדינות לשני עמים. תוכנית זאת שלא ראתה אור כלל איבדה את חיוניותה ודעכה בהדרגה, לאחר שתקופה ארוכה זרעה תקווה לפתרון צודק ושלום כולל באזור..." [1]

 

קריע טען כי ראשי הממשלות שרון, אולמרט ונתניהו נמנעו באופן שיטתי ומאורגן מהוצאת התוכנית לפועל, ע"י הגברת הבנייה בהתנחלויות, ואף שהייתה התקדמות [בשיחות] אנאפוליס, לא הושג פתרון. הוא האשים את ישראל בייהוד ירושלים, בשינוי מאפייניה ההיסטוריים, התרבותיים והדתיים ובביצוע חפירות מתחת לאל-אקצא במקביל לדחיקת הרש"פ לשוליים "במטרה למוטטו בהדרגה." כל הפעולות הללו הביאו חוגים פלסטיניים לידי הכרה שישראל "החלה בעצם לחסל את תוכנית שתי המדינות והתנערה מכל התחייבות פורמאלית קודמת." קריע טען כי ישראל החמיצה שלל הזדמנויות לפתור את הסכסוך במזה"ת וכי במקום להתקדם לפתרון שתי מדינות הפכו הפלסטינים לטרף קל לכיבוש, למדינות האזור האדישות ו"לצביעות של הקהילה הבן-לאומית." 

 

מסקנתו של קריע היא: "יש לחשוב ברצינות על סגירת פתרון שתי המדינות ופתיחת דף חדש. המסקנה הזאת לא מצאה חן בעיני הישראלים ומקצתם ראו בה אזהרה שחבוי בה איום להעלות מחדש את פתרון המדינה האחת... מקצת אנשי הימין הקיצוני ראו בכך סחיטה פוליטית ישירה המאשרת את טענתם של חוגים ישראלים רחבים שלא רק שאין פרטנר פלסטיני ואין רצון אצל הפלסטינים לכונן שלום, הם מתנגדים לפיתרון שלום מעיקרו וממשיכים לחתור למוטט את המדינה העברית מבפנים, באמצעות אופציית מדינה אחת דמוקרטית לכל אזרחיה, אופציה שרווחה במשך כמה עשורים לפני פתרון שתי המדינות..."

 

קריע סבור כי מתהליך השלום לא נותר דבר זולת שמו וכי נוכח התמורות בעולם נדרשים הפלסטינים להערכה כוללת וביקורתית, גם לגבי פתרון שתי המדינות ומבהיר כי הוא מודע לבעיות ולסכנות הטמונות במושג מדינה אחת. עם זאת "פתרון זה מאפשר [לנו] להגדיל את מרחב התמרון ולהמשיך את המתקפה המדינית הכוללת כדי לקחת את הזכויות הבסיסיות שהופקעו מאיתנו לחירות, לעצמאות ולכבוד אנושי ולהחזיר את המשמעות של הסיסמה הישנה של המהפכה שלנו, כלומר מדינה אחת...עלינו לחשוף את הפעילות השיטתית והמאורגנת של ישראל לחיסול פתרון שתי המדינות ולהרס כל היסודות להקמת מדינה פלסטינית. זו עובדה שאפשר להראותה לקוורטט ובייחוד לארה"ב שפתרון שתי המדינות אינו אפשרי. "[2]

 

בכיר אחר בהנהגת פת"ח, ד"ר עבד אללה אבו סמהדאנה, טען שממשלת הכיבוש לא הותירה לפלסטינים ברירה, לאחר שהכשילה כל מאמץ להניע מחדש את תהליך השלום וקרא להגביר מאמץ לפתרון מדינה אחת.[3]

 

אישים אחרים באש"פ וברש"פ מיהרו להתנער או להסתייג מדברי קריע. חברת הוועד הפועל של אש"פ, חנאן עשראוי, טענה כי "פתרון מדינה אחת יביא להארכת ימי הכיבוש לזמן רב, להמשך שוד האדמות ומשאבים ויצור מצב ברור של אפליה גזעית."[4]

 

גם מזכיר המועצה המהפכנית של פת"ח, אמין מקבול, הסתייג מדברי קריע, "שהביע את דעתו האישית ולא את עמדת אש"פ או פת"ח. עמדתנו היא עמדת התוכנית הלאומית הפלסטינית שאש"פ והמל"פ אישרו: הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 67 ובירתה ירושלים ופתרון בעיית הפליטים על פי החלטות האו"ם."[5]

 [1]וwww.amad.ps, 17.3.2012

[2]ו www.amad.ps, 17.3.2012

[3]ו www.alaahd.com, 20.3.2012

[4]ו www.amad.ps, 18.3.2012

[5]ו www.amad.ps,, 18.3.2012

תגיות