המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
האח"ס בסוריה: נבסס מדינה דמוקרטית ושוויונית אחרי אסד
7/4/2012

 

האח"ס בסוריה: נבסס מדינה דמוקרטית, אזרחית ושוויונית אחרי שלטון אסד

 

ב-25.3.2012 פרסמה תנועת האחים המוסלמים בסוריה מסמך שכותרתו "התחייבות ואמנה מטעם קבוצת האחים המוסלמים בסוריה", המפרט את השקפתה של התנועה לגבי אופייה של סוריה העתידית, שלאחר שלטונו של אסד. במסמך מתחייבת התנועה לפעול לביסוס מדינה אזרחית מודרנית, בעלת חוקה אזרחית ומשטר רפובליקני פרלמנטארי, הנבחר בבחירות חופשיות; מדינה המקיימת שוויון אזרחי, דתי, אתני ומגדרי; מדינה שבה לכל אזרח יש זכות להגיע למשרות הרמות ביותר; מדינה המושתתת על דיאלוג ושותפות ומחויבת לזכויות האדם, נלחמת בטרור ומהווה גורם של יציבות אזורית.

 

להלן תרגום המסמך.[1]

 

"למען מולדת חופשית וחיים חופשיים ומכובדים לכל אזרח, ובשלב המכריע הזה בהיסטוריה של סוריה, שבו נולד השחר מתוך רחם הסבל והכאב על-ידי בני סוריה הגיבורים – גברים ונשים, צעירים, ילדים וזקנים – במהפכה לאומית כללית שבה משתתף עמנו על כל מרכיביו, למען הסורים כולם; אנו, קבוצת האחים המוסלמים בסוריה – מתוך התבססות על עקרונות דתנו, האסלאם, המושתתים על חירות, צדק, סובלנות ופתיחות – מגישים לכל בני עמנו את ההתחייבות והאמנה הזאת ומתחייבים לה על פי כתבה ורוחה. זוהי התחייבות המגנה על הזכויות [שמטרתה] להפיג חששות, להרגיע [ולהשרות] ביטחון ושביעות רצון.

 

התחייבות ואמנה זאת מייצגת השקפה לאומית ומכנים משותפים שאותם מאמצת קבוצת האחים המוסלמים בסוריה ואותם היא מגישה כבסיס לאמנה חברתית חדשה, המניחה את היסודות לקשר לאומי מודרני ויציב בין מרכיבי החברה הסורית, על כל [הקבוצות] הדתיות והאתניות, האסכולות [של ההלכה המוסלמית] והזרמים הרעיוניים והפוליטיים שלה.

 

האחים המוסלמים מתחייבים לפעול כדי שסוריה העתידית תהיה:

 

1. מדינה אזרחית מודרנית המבוססת על חוקה אזרחית, הנובעת מרצון בני העם הסורי ומבוססת על הסכמה לאומית, ושאותה תחבר אספה מכוננת שתיבחר בבחירות חופשיות והוגנות. [החוקה] תגן על הזכויות הבסיסיות של הפרט והקבוצה מפני כל קיפוח או חריגה ותבטיח ייצוג צודק לכל מרכיבי החברה.

 

2. מדינה דמוקרטית פלורליסטית [הפועלת לפי עיקרון של] חילופי שלטון, על פי [הרעיונות] הנעלים ביותר שאליהם הגיעה המחשבה האנושית המודרנית. [מדינה] בעלת משטר רפובליקני פרלמנטארי, שבה העם בוחר את נציגיו ושליטיו באמצעות הקלפי, בבחירות חופשיות, הוגנות ושקופות.

 

3. מדינה [המבוססת על] אזרחות ושוויון, שבה שווים כל האזרחים על מגוון מוצאיהם, דתותיהם, האסכולות שלהם ומגמותיהם [הפוליטיות]. [מדינה] המבוססת על עיקרון האזרחות, שעליו עומדות הזכויות והחובות, ושבה לכל אזרח יש זכות להגיע למשרות הגבוהות ביותר, על יסוד [אחד מ]שני העקרונות: בחירות או כישורים. כמו כן, הגברים והנשים שווים מבחינת כבודם האישי והציבורי והאישה נהנית מזכויותיה המלאות.

 

4. מדינה המחויבת לזכויות האדם שאותן קבעו החוקים האלוהיים והאמנות הבין-לאומיות: כבוד, שוויון, חופש המחשבה והביטוי, חופש האמונה והפולחן, חופש התקשורת, השתתפות פוליטית, שוויון הזדמנויות, צדק חברתי ואספקת הצרכים הבסיסיים לחיים מכובדים. אזרח לא יקופח בגין אמונתו או פולחנו [הדתי] ולא יוצרו צעדיו בענייניו הפרטיים או הציבוריים. מדינה השוללת לאפליה, אוסרת עינויים ורואה בהם פשע.

 

5. מדינה המבוססת על דיאלוג והשתתפות פעילה, לא על בלעדיות, הדרה והשתלטות. [מדינה] שכל בניה משתתפים על בסיס שוויוני בבנייתה, בהגנה עליה ובהנאה מעושרה וממשאביה, ומתחייבים לכבד את זכויותיהם של שאר המרכיבים האתניים והדתיים ושל שאר האסכולות וכן את ייחודיותם של המרכיבים האלה, על כל מימדיהם התרבותיים והחברתיים, ואת זכות הביטוי של הייחודיות הזאת. זאת, בראיית הרבגוניות הזאת כגורם מעשיר והמשך של היסטוריה ארוכה של חיים משותפים, במסגרת של סובלנות אנושית מכובדת.

 

6. מדינה שבה העם הוא ריבון של עצמו ובעל ההחלטה, הוא הבוחר את דרכו וקובע את עתידו, בלי אפוטרופסות של שליט עריץ, מפלגה אחת או קבוצה שלטת.

 

7. מדינה המכבדת את המוסדות ומבוססת על הפרדה בין הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת, שהבכירים בה עומדים לשירות העם ואשר סמכויותיהם ומנגנוני תביעת הדין והחשבון מהם מוגדרים בחוקה. הכוחות המזוינים ומנגנוני הביטחון בה [פועלים] למען הגנה על המולדת והעם ולא למען הגנה על רשות או משטר, ואינם מתערבים בתחרות הפוליטית בין המפלגות והכוחות הלאומיים.

 

8. מדינה המקיאה מקרבה את הטרור ונלחמת בו, מכבדת את החוזים, האמנות, הבריתות וההסכמים הבין-לאומיים, ומהווה גורם של ביטחון ויציבות בסביבתה האזורית והבין-לאומית. [מדינה] המקיימת את הקשרים השוויוניים הטובים ביותר עם אחיה [הערבים], ובראשם השכנה לבנון, שעמה, כמו העם הסורי, סבל מפגעי משטר השחיתות והעריצות. [מדינה] הפועלת להגשים את האינטרסים האסטרטגיים של עמה ולהשבת אדמתה הכבושה בכל האמצעים החוקיים, ותומכת בזכויות החוקיות של העם הפלסטיני האח.

 

9. מדינה של צדק וריבונות החוק, שאין בה מקום לטינה, לנקמת דם או לנקמה [אחרת]. גם אלה שידיהם מגואלות בדמו של העם, מכל קבוצה שהיא, זכותם לעמוד למשפט צודק מול שיפוט הוגן, חופשי ועצמאי.

 

10. מדינה של שיתוף פעולה, רעות ואהבה בין בני המשפחה הסורית הגדולה, בחסות פיוס לאומי כולל, שבה מתבטלים כל התירוצים המזויפים שעליהם נשען משטר השחיתות והעריצות כדי להפחיד את בני המולדת זה מפני זה, על מנת להאריך את משך שלטונו ולהתמיד בשליטתו השרירותית על כולם.

 

אלו הן השקפתנו ושאיפותינו למחר המיוחל, וזוהי ההתחייבות והאמנה שלנו מול אללה, מול עמנו ומול כולם. זוהי השקפה שאנו מדגישים היום, לאחר היסטוריה גדושה בפעילות לאומית במשך מספר עשורים, מאז ייסוד הקבוצה על-ידי הד"ר מוצטפא אל-סבאעי המנוח בשנת 1945. הצגנו את מאפייניה בגלוי באמנת הכבוד הלאומי בשנת 2001, בתוכניתנו הפוליטית בשנת 2004 ובמסמכים הרשמיים שאושרו על-ידי הקבוצה בנוגע לנושאים החברתיים והלאומיים השונים.

 

ליבותינו פתוחים וידינו מושטות אל כל אחינו ושותפינו במולדתנו האהובה, כדי [שסוריה] תתפוס את מקומה ההולם בין החברות האנושיות התרבותיות. 'עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמים, ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל, והיו יראים את אללה, כי אללה מעניש קשות.' [סורה 5: פסוק 2]."